Et profilbilde

Avdelingsleder
Sindre Mikal Dyrstad { "honorific-suffix": "Avdelingsleder", "fn": "Sindre Mikal Dyrstad", "tel": "Telefon: 51833443", "email": "sindre.dyrstad@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse
Rom KA A-280

Sindre M. Dyrstad er leder for Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskaplige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Han er professor i idrettsvitenskap med fordypning i fysisk aktivitet og helse, samt treningslære.

Dyrstads forskning strekker seg fra samfunnsbaserte studier av helse, livsstil, fysisk aktivitet til laboratoriebasert testing av fysiologiske faktorer. Han har spesifikk kompetanse rundt effektstudier av fysisk aktivitet og helse, endring i fysisk form og bruk av fysisk aktivitet som pedagogisk innlæringsmetode i skolen.


For English:

http://www.uis.no/article.php?articleID=75610&categoryID=11199


Forskningsområder

Physical activity in children and adolescents: It is known that physical activity is good for health. During the last decade research has focused on the relationship between physical activity and academic performance. Dyrstad has been involved in several school studies to evaluate the use of physically active academic lessons in elementary school. He is particularly interested in the effect of such lessons and how they could be implemented in schools. Dyrstad also works in a research project testing and evaluation models for physical activity in junior high school. The purpose is to investigate whether more physical activity at school has an impact on the students' learning, learning environment and health.

Physical activity and health: Changing an unhealthy lifestyle is a difficult task, and most people find it difficult to lose weight permanently and keep themselves sufficient physically active. Dyrstad has through several trials studied how people responded following different lifestyle intervention programs. He is particularly interested in factors contributing to success and factors removing the barriers for change.

Measurement of physical activity and physical fitness: During the last 10-15 years, there has been an increased focus on monitoring physical activity and physical fitness due to our sedentary lifestyle and its impact on public health. Dyrstad has a long line of research that centers on measuring physical activity and physical fitness.

Exercise science: Different kinds of exercise have different effects. Dyrstad has studied the impact of acute bouts of exercise (interval running, spinning and Zumba) on energy expenditure, and how experience and intensity affected perceived exertion. In his doctoral dissertation, Dyrstad studied the training volume and the effect of different kind of exercise training in the Norwegian Defence. He has also discussed how maximal oxygen uptake, running economy and anaerobic threshold are related to performance.

Utvalgte publikasjoner

Åvitsland A, Leibinger E, Resaland, GK, Solberg RB, Kolle E, Dyrstad SM. Effects of school-based physical activity interventions on mental health in adolescents. Mental Health and Physical Activity (2020), doi:https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2020.100348.

Dyrstad SM, Kvalø SE, Alstveit M, Skage I. Physically active academic lessons; Acceptance, barriers and facilitators for implementation. BMC Public Health. 2018; 18:322.

Kvalø SE, Brønnick K, Bru LE, Dyrstad SM. Does increased physical activity in school affect children?s executive function and aerobic fitness? Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2017; 27: 1833? 1841.

Dyrstad SM, Edvardsen E, Hansen BH, Anderssen SA. Waist circumference thresholds and cardiorespiratory fitness. Journal of Sport and Health Science. 2017. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2017.03.011

Dyrstad SM, Edvardsen E, Anderssen SA, Hansen BH. Cardiorespiratory fitness in groups with different physical activity levels. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2016. 26: 291-298.

Dyrstad SM, Hansen BH, Holme I, Anderssen SA. Comparison of Self-reported versus Accelerometer-Measured Physical Activity. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2014. 46 (1): 99-106.

Dyrstad SM& Tjelta LI. Newspaper Coverage Effects on the Promotion of a Lifestyle Intervention Program. Journal of Obesity. 2013. Article ID: 516767. Epub 2013 Nov 2013.

Husebø AML, Dyrstad SM, Søreide JA, Bru LE. Predicting exercise adherence in cancer patients and survivors: a systematic review and meta-analysis of motivational and behavioral factors. Journal of Clinical Nursing. 2013. 22 (1-2): 4-21.

Dyrstad SM, Berg T, Tjelta LI. Secular trends in aerobic fitness performance in a cohort of Norwegian adolescents. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2012. 22 (6): 822-827.

Foss B, Dyrstad SM. Stress in obesity: Cause or consequence? Medical Hypotheses. 2011. 77(1): 7-10.


Pågående forskning

Dyrstad er for tiden involvert i en studie angående livsstilsendring i primærhelsetjenesten, Aktiv skole studien (bruk av fysisk aktivitet som læringsaktivitet i teorifag) samt en multisenterstudie om utprøving og evaluering av modeller for fysisk aktivitet i ungdomsskolen.


Arbeidserfaring

2018-      Universitetet i Stavanger
Avdelingsleder folkehelse

2014-    Universitetet i Stavanger
Professor

2008-2014           Universitetet i Stavanger
Førsteamanuensis

2006- 2008        St. Svithun videregående skole, Stavanger
Avdelingsleder for idrett/kroppsøving

2005 - 2006      Norges idrettshøgskole, Oslo
Førsteamanuensis

2001-2005          Norges idrettshøgskole, Oslo
Doktorgradsstipendiat

2000-2001         Norges idrettshøgskole, Oslo
Høgskolelektor

1997-2000         Kristelig Gymnasium, Oslo
Kroppsøvingslærer

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Dyrstad, Sindre Mikal; Giske, Rune; Laudal, Thomas (2014). Talenter mot toppen. Et videregående skoletilbud for morgendagens toppidrettsutøvere. Rogaland Idrettskrets / TMT. 33 s.
 • Anderssen, Sigmund A.; Hansen, Bjørge Herman; Kolle, Elin; Steene-Johannessen, Jostein; Børsheim, Elisabeth; Holme, Ingar; Beldo, Sigurd; Dillern, Thomas; Solbraa, Ane Kristiansen; Dyrstad, Sindre; Lohne-Seiler, Hilde; Støa, Eva Maria; Lorentzen, Catherine A. N.; Jakobsen, Jon Egil (2009). Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge : resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009. Helsedirektoratet. ISBN 978-82-8081-187-5. 105 s.
 • Dyrstad, Sindre (2006). Fysisk for og trening i Forsvaret En tverrsnittsundersøkelse av endringer i kondisjon hos unge menn, og en longitudinell studie av soldaters treningsvaner og fysiske form gjennom to års tjeneste. Norges idrettshøgskole. ISBN 8250203976. 142 s.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2019). Barn og unge er ikke blitt mer fysisk aktive siste 6 år. NRK Rogaland. [Radio]; 2019-03-04.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2019). Fysisk aktivitet: Hvorfor og hvordan?. St. Olav vidergående skole;
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2019). Helse, livsstil og livsstilsendring.. St. Olav vidergående skole;
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2019). Helsefokus i travle tider.. Ålgård kirke;
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2019). Hva er "challenge based learning"?. Universitetet i Stavanger; 2019-12-12.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2019). Kenneth trodde han var deprimert. Svaret fra fastlegen var et helt annet. Nå har han gått ned nesten 20 kilo, kuttet ut blodtrykksmedisinene og har det mye bedre med seg selv.. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2019-11-02.
 • Kvalø, Silje Eikanger; Dyrstad, Sindre Mikal; Skage, Ingrid; Alstveit, Marianne (2019). Physically active lessons: barriers and facilitators for implementation. Universitetet i Stavanger; 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Leibinger, Eva; Åvitsland, Andreas; Resaland, Geir Kåre; Solberg, Runar Barstad; Kolle, Elin; Dyrstad, Sindre Mikal (2019). Relationship between health-related quality of life, cardiorespiratory fitness and muscular fitness in adolescents​. Nasjonalt nettverk for livskvalitetsforskning (LIVSFORSK); 2019-09-17 - 2019-09-18.
 • Minge, Anders; Dyrstad, Sindre Mikal (2019). Det siste brølet. Flere hundre mennesker kan takke han for at de har fått et sprekere og bedre liv.. Stavanger Aftenblad. [Fagblad]; 2019-06-29.
 • Skage, Ingrid; Dyrstad, Sindre Mikal (2019). Principals`perceptions of implementing physically active lessons in school. 2019-06-04 - 2019-06-07.
 • Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal (2019). Active School, Implementation of Physically Active Lessons: A 2-year Follow- up.. 2019-01-09 - 2019-01-12.
 • Åvitsland, Andreas; Dyrstad, Sindre Mikal; Lerum, Øystein; Leibinger, Eva; Solberg, Runar Barstad; Kolle, Elin; Haugen, Tommy (2019). Physical fitness and mental health in adolescents - What we know, and what we don't. Nasjonalt nettverk for livskvalitetsforskning (LIVSFORSK); 2019-09-17 - 2019-09-18.
 • Åvitsland, Andreas; Säfvenbom, Reidar; Tjomsland, Hege Eikeland; Kolle, Elin; Resaland, Geir Kåre; Berntsen, Sveinung; Leibinger, Eva; Dyrstad, Sindre Mikal; Solberg, Runar Barstad (2019). A new approach to school time physical activity: The "Don't worry, be happy" intervention model. ICSEI; 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2018). Fysisk aktiv læring. Hvorfor fysisk aktivitet i skolen: Hva vet vi?. Stavanger kommune; 2018-10-25.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2018). Fysisk aktivitet og mulige bivirkninger/plager. Universitetet i Agder; 2018-09-10.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2018). Hvordan fysisk aktivitet i skolen? Viktige faktorer i endringsprosesser. Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet & NFF; 2018-11-09 - 2018-11-11.
 • Dyrstad, Sindre Mikal; Stråtveit, Ina; Eivind, Thoresen; Leibinger, Eva (2018). Daily physical activity in lower secondary school: reception of a three year intervention programme. International Society for Physical Activity and Health; 2018-10-15 - 2018-10-17.
 • Gulbrandsen, Christine; Dyrstad, Sindre Mikal (2018). Gjør barna det bedre på skolen om de får mer fysisk aktivitet inn i skolehverdagen?. Fædrelandsvennen. [Avis]; 2018-09-12.
 • Minge, Anders; Helland, Merete Hagen; Dyrstad, Sindre Mikal (2018). Så mye faller formen din hvis du kutter ut treningen i ferien. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2018-06-23.
 • Seljebotn, Per Helge; Dyrstad, Sindre Mikal (2018). Fysisk aktiv læring og fysisk aktivitetsnivå. Norsk Fysioterapeutforbund; 2018-01-12 - 2018-01-14.
 • Skage, Ingrid; Seljebotn, Per Helge; Ertesvåg, Sigrun K.; Dyrstad, Sindre Mikal (2018). Implementering av fysisk aktiv læring-den vanskelige videreføringen. den norske forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet; 2018-11-09 - 2018-11-11.
 • Solberg, Trine; Dyrstad, Sindre Mikal (2018). Derfor bør du ta sykkelen til jobb. Å bytte ut bussen med sykkelen kan ha langt større effekt enn du tror. Kvinner og klær. [Tidsskrift]; 2018-05-28.
 • Åvitsland, Andreas; Leibinger, Eva; Lerum, Øystein; Malnes, Lena; Solberg, Runar Barstad; Dyrstad, Sindre Mikal (2018). Sammenhengen mellom fysisk form og psykisk helse hos norske 13-14-åringer. NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin; 2018-11-09 - 2018-11-11.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2017). Bevegelse og det gode liv. Kommunene Time, Stavanger, Sola, Hå, Sandnes, Klepp, NAV,SuS; 2017-11-22.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2017). Den syklende familie i hverdagen. 2017-05-03.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2017). Fysisk aktivitet: Anbefalinger, effekter og livsstilsendring. Sandnes kommune; 2017-05-10.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2017). Nyttårsforsett: En million skritt.. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-12-29.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2017). Tilrettelegging for en helsefremmende skolehverdag. Vibemyr Skoleverksted; 2017-01-24.
 • Dyrstad, Sindre Mikal; Minge, Anders (2017). På denne skolen lærer ungdommene å gå tur. Aftenposten; Stavanger Aftenblad; Adressavisen m.fl.. [Avis]; 2017-02-05.
 • Dyrstad, Sindre Mikal; NRK, nyhetsjournalist (2017). Så mye endres kondisjonen når du blir tjukkere. NRK. [Internett]; 2017-09-27.
 • Dyrstad, Sindre Mikal; Skage, Ingrid (2017). Fysisk aktiv læring. Hvorfor og hvordan?. Universitetet i Stavanger; 2017-04-03.
 • Fjeld, Veronica; Dyrstad, Sindre Mikal (2017). Tester DNA for å optimalisere treningen. TV Vest. [TV]; 2017-09-20.
 • Minge, Anders; Dyrstad, Sindre Mikal; Tjelta, Leif Inge (2017). Vil du trene mer? Tre ting avgjør om du lykkes.. Stavanger Aftenblad; Aftenposten; Bergens Tidene m.fl.. [Avis]; 2017-12-02.
 • Nyberg, Elin; Dyrstad, Sindre Mikal (2017). Mageomkretsen røper kondisen din. Forskning.no. [Internett]; 2017-08-30.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2016). Fra forelesningsprestasjon til studentenes læringsutbytte: En erfaringsreise i forhold til egen undervisning.. Universitetet i Stavanger; 2016-12-05 - 2016-12-07.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2016). Fysisk aktivitet som pedagogisk metode i skolen. Erfaringer fra Aktiv skole-prosjektet i Stavanger. Høgskolen i Sogn og Fjordane; 2016-04-28 - 2016-05-30.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2016). Hvordan kan fysisk aktivitet gi bedre læring?. Stavanger kommune; 2016-09-22.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2016). Ungdommen raskere før.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2016). Én styrkeøvelse og 20 minutter i uken er nok.
 • Dyrstad, Sindre Mikal; Kvalø, Silje Eikanger (2016). Fysisk aktivitet som pedagogisk innlæringsmetode i skolen. Erfaringer fra lokale, nasjonale og internasjonale studier. Universitetet i Stavanger; 2016-02-03.
 • Dyrstad, Sindre Mikal; Skage, Ingrid (2016). Aktiv skole. Foreløpige resultater og veien videre. Stavanger kommune; 2016-05-19.
 • Seljebotn, Per Helge; Dyrstad, Sindre Mikal (2016). Physically Active Academic Lessons in Primary School. Impact on Children’s Physical Activity Level.. 2016-05-31 - 2016-06-05.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2015). Active school: Increase physical activity in schools. University of Wollongong; 2015-10-02.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2015). Forskning i praksis. 2015-09-17.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2015). Tilrettelegging av meningsfull fysisk aktivitet. Solås skole; 2015-03-03.
 • Dyrstad, Sindre Mikal; Skage, Ingrid (2015). Aktiv skole. Status og veien videre. Skolesjefen i Stavanger; 2015-09-03.
 • Mosvold, Reidar; Dyrstad, Sindre Mikal (2015). The publishing game. 2015-04-21.
 • Nyberg, Elin; Dyrstad, Sindre Mikal (2015). Spreke folk sitter like mye i ro som andre.
 • Anderssen, Sigmund Alfred; Edvardsen, Elisabeth; Hansen, Bjørge Hermann; Holme, Ingar Morten K; Dyrstad, Sindre Mikal (2014). Response.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2014). Aktive barn: Den syklende familie lurer tidsklemma. Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidene m.fl.. [Avis]; 2014-03-07.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2014). Endringer i IOC tvinger seg frem.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2014). Norske menn avslørt: Skryter på seg trening. VG. [Avis]; 2014-01-17.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2014). Trener mer, men er i dårligere form. Aftenposten. [Avis]; 2014-01-06.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2014). Trener vi mindre enn vi sier?. NRK P1. [Radio]; 2014-01-21.
 • Dyrstad, Sindre Mikal; Hansen, Bjørge Hermann; Edvardsen, Elisabeth; Anderssen, Sigmund Alfred (2014). Self-reported physical activity and differences in maximal oxygen uptake, waist circumference and accelerometer-measured physical activity. ACSM; 2014-05-28 - 2014-05-31.
 • Hausken, Kjell; Dyrstad, Sindre Mikal (2014). Determining Activity Energy Expenditure from Heart Rate and Physiological Characteristics.
 • Loland, Martha; Dyrstad, Sindre Mikal (2014). Health-Related Quality Of Life in Obese Adults Following a Lifestyle Intervention in Primary Health Care. ACSM; 2014-05-28 - 2014-05-31.
 • Tjelta, Leif Inge; Dyrstad, Sindre Mikal (2014). Fitness reporting scores a hit.A newspaper series about three people pursuing a keep-fit programme prompted many readers to start exercising themselves. http://sciencenordic.com/fitness-reporting-scores-hit. [Internett]; 2014-01-22.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2013). Daglig fysisk aktivitet- Sunnhetshysteri eller nødvendig kroppsvask?.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2013). Fysisk aktivitet fremmer teoretisk læring. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-12-20.
 • Dyrstad, Sindre Mikal; Hausken, Kjell (2013). Comparing heart rate monitor and accelerometer to determine energy expenditure. European College of Sport Science; 2013-06-26 - 2013-06-29.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2012). De spreke klarer seg, hvordan motivere resten?. Nordsjørittet;
 • Dyrstad, Sindre Mikal; Edvardsen, Elisabeth; Hansen, Bjørge Hermann; Anderssen, Sigmund Alfred (2012). Relationship between self-reported physical activity, objectively measured physical activity and physical fitness. Baltic Sport Science Society; 2012-04-18 - 2012-04-19.
 • Foss, Brynjar; Dyrstad, Sindre Mikal (2012). Weighing up the causes of obesity.
 • Tjelta, Leif Inge; Dyrstad, Sindre Mikal (2012). From "couch potato" to half-marathon runner in 14 weeks...?. Lithunian Academy of Physical Education; 2012-04-18 - 2012-04-19.
 • Tjelta, Leif Inge; Dyrstad, Sindre Mikal (2012). Sitting it out. Youngsters in Norway are not as fit as earlyer generations, and even the best perform less well. Researchers now warn that a wave of inactiviety could have a long-term health impact. www.sciencenordic.com. [Internett]; 2012-12-26.
 • Østrem, Ketil; Dyrstad, Sindre Mikal; Vik, Sigurd (2012). Relationship between physical activity, sitting time and metabolic health. ACSM; 2012-05-29 - 2012-06-02.
 • Østrem, Ketil; Vik, S.; Dyrstad, Sindre Mikal (2012). Relationship Between Physical Activity, Sitting Time and Metabolic Health.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2011). Aktivitetsvaner hos ungdom. Norgesglasset, P1, NRK. [Radio]; 2011-05-12.
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2011). Bevegelsesglede og bevegelsesutfordringer. Fysio- og ergoterapitjenesten, Stavanger kommune;
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2011). De spreke klarer seg, hva med resten? Utvikling, konsekvenser og tiltak. Enforme;
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2011). Hvorfor skal barn og unge være fysisk aktive? Utvikling og konsekvenser. Hvordan kan vi som foreldre bidra?. Gjesdal kommune, Barn og familie;
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2011). Jeg, en fysisk aktiv person? Hvorfor det og hvordan da?. Odfjell Well Services;
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2011). Levestilen i våre dager. Hvilke konsekvenser får det?. Solborg Folkehøgskole;
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2011). Muligheter og utfordringer angående fedme og livsstilsendring. Institutt for Helsefag, Universitetet i Stavanger;
 • Dyrstad, Sindre Mikal (2011). Økt motivasjon til varig livsstilsendring. Hva er utfordringene?. Fysio- og ergoterapitjenesten, Stavanger kommune;
 • Dyrstad, Sindre Mikal; Sevild, Cecilie; Loland, Martha; Ringodd, Ingvild E; Lavik, Tanya; Krosshaug, Linda; Lie, Silje S; Tjelta, Leif Inge (2011). Physiological effects of a lifestyle intervention program for inactive obese. University of Essex; 2011-09-06 - 2011-09-08.
 • Tjelta, Leif Inge; Dyrstad, Sindre (2011). Helsestudioene registrerer økning i medlemstallet samtidig som nordmenns fysiske form blir dårligere. Hva er årsakene til dette?. [Radio]; 2011-01-19.
 • Tjelta, Leif Inge; Dyrstad, Sindre Mikal (2011). Idrettsungdommen løper saktere enn før. Dagens ungdom er i dårligere form enn ungdom før i tiden, men også de flinkeste presterer dårliger enn før. Det viser undersøkelse som er basert på skoleelevers prestasjoner på 3000-meteren gjennom 40 år. Nå advarer forskerne mot en inaktivitetsbølge som kan få store helsemessige konsekvenser. Aftenposten, Adresseavisen + 18 andre aviser +25 nettsted. [Avis]; 2011-12-21.
 • Tjelta, Leif Inge; Kvåle, Odd Harald; Dyrstad, Sindre Mikal (2011). Jobbsykling - for bedre helse og miljø.
 • Dyrstad, Sindre (2010). Endring av Stavanger-ungdoms kondisjon gjennom de siste 30 år. Universitetet i Stavanger; 2010-11-24.
 • Dyrstad, Sindre (2010). Endring i ungdoms fysiske form. [Radio]; 2010-11-24.
 • Dyrstad, Sindre (2010). Forskerer tester overvektige. [Avis]; 2010-09-04.
 • Dyrstad, Sindre (2010). Hva er gevinsten ved å være i aktivitet. Stavanger kommune; 2010-11-18.
 • Dyrstad, Sindre (2010). Hvordan er din levestil? Livsstilsseminar for elever ved Solborg folkehøgskole. Solborg folkehøgskole; 2010-09-25.
 • Dyrstad, Sindre (2010). Norsk ungdom er i fysisk forfall. [Avis]; 2010-11-25.
 • Dyrstad, Sindre (2010). Sjonglering, kan jeg lære det?. Universitetet i Stavanger; 2010-11-24.
 • Dyrstad, Sindre (2010). Skal forske på Hege og Anne Lises helsekamp. [Avis]; 2010-05-22.
 • Dyrstad, Sindre Mikal; Hansen, Bjørge Hermann; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Anderssen, Sigmund Alfred (2010). International Physical Activity Questionnaire: A Validation of the Norwegian Version in a National Representative Sample.
 • Dyrstad, Sindre; Hansen, Bjørge Herman; Hansen, Bjørge Herman; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Anderssen, Sigmund A.; Anderssen, Sigmund A. (2010). International Physical Activity Questionnaire: A validation of the Norwegian version in a national representative sample.
 • Dyrstad, Sindre; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2010). Sør-og rogalendinger har dårligst kondis Stor kartlegging av nordmenns fysiske form. [Avis]; 2010-12-28.
 • Tjelta, Leif Inge; Dyrstad, Sindre (2010). Relationship between Distance Runners Velocity at Anaerobic Threshold and Parameters Determining this Threshold. 2010-06-23 - 2010-06-26.
 • Tjelta, Leif Inge; Kvåle, Odd-Harald; Dyrstad, Sindre (2010). Å sykle til jobben gir helsegevinst. [Avis]; 2010-06-17.
 • Dyrstad, Sindre (2009). Fysisk aktiv: Hvorfor det og hvordan da? Om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, og hvordan en kan komme i gang. Universitetet i Stavanger; 2009-11-25.
 • Dyrstad, Sindre (2009). Hvordan være sin egen helsearbeider? Om fysisk aktivitet og forebyggende helsearbeid. Enforme; 2009-05-26.
 • Dyrstad, Sindre (2009). Slik kan hele familien være aktiv i helgene. [Avis]; 2009-11-28.
 • Dyrstad, Sindre (2009). Testing, trening og oksygenopptak. Gjesteforelesning for idrettselever fra Strand videregående skole. Universitetet i Stavanger; 2009-11-06.
 • Dyrstad, Sindre (2008). Finnes det effektive strategier for å øke fysisk aktivitet og bedre fysisk form i befolkningen?. Universitetet i Stavanger. Åpen fagdag.; 2008-11-26.
 • Dyrstad, Sindre (2008). Kartlegging av fysisk form i befolkningen. [Radio]; 2008-10-07.
 • Aandstad, Anders; Dyrstad, Sindre M.; Hallén, Jostein (2006). Dårligere kondisjon hos norske menn ved sesjon.
 • Dyrstad, Sindre M. (2006). Fysisk for og trening i Forsvaret. Krigsskolen, Linderud; 2006-04-03.
 • Dyrstad, Sindre M. (2006). Fysisk for og trening i Forsvaret. Luftkrigsskolen; 2006-03-08.
 • Dyrstad, Sindre M. (2006). Trening og fysisk form i Forsvaret. Norges idrettshøgskole/ Forsvarets institutt Seminar "Idrett og trening" for idrettsoffiserer; 2006-06-14.
 • Dyrstad, Sindre M. (2006). Trening og mental styrke. Norges idrettshøgskole/ Forsvarets institutt Kurs for Luftkrigsskolens kadetter; 2006-06-08.
 • Dyrstad, Sindre M.; Barlaug, Dag (2006). Relationship Between Physical Training Volume and Soldiers Service Performance During a Peacekeeping Mission.
 • Soltvedt, Rune; Dyrstad, Sindre M.; Hallén, Jostein (2006). Infanterisoldaters trening og fysiske form i rekruttperioden.
 • Dyrstad, Sindre M. (2005). Hvordan øke treningsutbytte for soldater. Skole for fysisk fostring; 2005-02-14.
 • Dyrstad, Sindre M. (2005). Relationship between physical training volume and soldiers´ service performance during a peacekeeping mission. 2005-11-08 - 2005-11-11.
 • Dyrstad, Sindre M. (2005). Ungdom i rask fysisk forfall?. Hormonlaboratoriet, Aker sykehus; 2005-03-08.
 • Dyrstad, Sindre M.; Hjellset, Stig; Aandstad, Anders; Soltvedt, Rune; Hallén, Jostein (2005). Changes in aerobic power during compulsory and international military service : a two year longitudinal study. 2005-05-18 - 2005-05-22.
 • Dyrstad, Sindre M.; Miller, Blake W. (2005). Self-determined motivation and physical training volume among infatry soldiers in the Kosovo Force. 2005-05-18 - 2005-05-22.
 • Dyrstad, Sindre M.; Soltvedt, Rune; Hallén, Jostein (2005). Effect of military training on maximal oxygen uptake in Norwegian infantry soldiers. 2005-06-01 - 2005-06-04.
 • Dyrstad, Sindre M. (2004). Fysisk aktivitet som ledd i forebyggende helsearbeid. Høgskolen i Oslo; 2004-11-09.
 • Dyrstad, Sindre M. (2004). Trening, mest skade eller glede?. Fjellhaug skole; 2004-01-14.
 • Dyrstad, Sindre M. (2003). Forskjell på anaerob og aerob trening. 2003-11-24.
 • Dyrstad, Sindre M. (2003). Utvikling av fysisk yteevne. 2003-11-24.
 • Dyrstad, Sindre M.; Hallén, Jostein; Aandstad, Anders; Müller, Erich; Schwameder, Hermann; Zallinger, Gerhard; Fastenbauer, Verena (2003). Changes of maximal oxygen uptake from 1980 to 2002 in young Norwegian men. 2003-07-09 - 2003-07-12.
 • Dyrstad, Sindre M. (2002). Utvikling av fysisk form i Forsvaret. 2002-11-26.
 • Dyrstad, Sindre M.; Hjellset, Stig; Ingjer, Frank (2002). Utvikling av fysisk form gjennom hoveddelen av førstegangstjenesten hos norske soldater. 2002-01-30 - 2002-02-01.
 • Dyrstad, Sindre M. (2005). Ola Soldats utvikling av fysisk form gjennom militærtjenesten. Fakta og treningstips.