Et profilbilde

Førsteamanuensis
Marieke Gerdien Bruin { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Marieke Gerdien Bruin", "tel": "Telefon: 51833569", "email": "marieke.bruin@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG R-431

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bruin, Marieke (2017). Parents' Experiences on Follow-up of Children's Language Learning after Cochlear Implantation. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-721-7. 230 s.
 • Bruin, Marieke Gerdien; Ohna, Stein Erik (2010). "Jeg bruker egentlig litt lengre tid for å lære ting". Alternativ opplæring med utvidet praksis - Åtte elevers fortellinger om fortid, nåtid og fremtid. Universitet i Stavanger. 45 s.
 • Ohna, Stein Erik; Bruin, Marieke Gerdien (2010). Elever i Alternativ opplæring med utvidet praksis: Læring, deltakelse og målopppnåelse. Foreløpig rapport fra delprosjekt 1 og 2. Universitetet i Stavanger. 76 s.
 • Bruin, Marieke Gerdien; Nevøy, Anne (2019). A Conceptional Exploration of Parent Pedagogicalisation. 2019-09-17.
 • Bruin, Marieke Gerdien; Nevøy, Anne (2019). Parent Pedagogicalisation: A Conceptual Exploration. 2019-09-03 - 2019-09-06.
 • Nevøy, Anne; Bruin, Marieke Gerdien; Ohna, Stein Erik Solbø; Thortveit, Jorunn (2019). Master’s student research in teacher education – Collaborative supervision in school-based research groups. 2019-09-03 - 2019-09-06.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Bruin, Marieke Gerdien; Hillesøy, Siv; Kristoffersen, Ann-Elise; Eilertsen, Lill-Johanne (2019). Deltakelse i praksisfellesskap - barn med nedsatt hørsel. FILIORUM; 2019-10-16 - 2019-10-17.
 • Bruin, Marieke (2018). Foreldrerollen i oppfølging etter CI – forelderen som lærer?. 2018-05-07.
 • Bruin, Marieke (2018). Foreldres erfaringer på oppfølging etter CI. 2018-03-21.
 • Bruin, Marieke (2018). Kjære foreldre.
 • Bruin, Marieke; Nevøy, Anne (2018). Educational Follow-up and the Risk of Parent Pedagogicalization. 2018-08-03 - 2018-09-07.
 • Bruin, Marieke; Nevøy, Anne (2018). Educational parent support: Processes of pedagogicalisation and their possible consequences. 2018-04-13.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Thortveit, Jorunn; Bruin, Marieke; Nevøy, Anne (2018). Masterveiledning i skolebasert FoU-gruppe. Dronning Mauds Minne; 2018-10-24 - 2018-10-25.
 • Østbø, Hilde Moi; Bruin, Marieke (2018). Foreldre føler de ikke gjør nok for barna. Stavanger aftenblad. [Avis]; 2018-01-24.
 • Bruin, Marieke (2017). Foreldre-erfaringer på oppfølging etter CI – Foreldre som pedagoger?. Statped Midt i samarbeid med NTNU; 2017-11-21.
 • Bruin, Marieke (2017). The family with a child with a cochlear implant as a ‘community of practice’: preconditions and implications. Universitetet i Stavanger; 2017-09-14.
 • Bruin, Marieke (2016). "Det er noen som glemmer at for oss, så er det et liv." Foreldre-erfaringer på oppfølging etter CI. Statped; 2016-03-31.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Nevøy, Anne; Bruin, Marieke; Eikeland, Ingunn (2016). Videregående skole for alle - samfunnsdeltakelse for alle?. HUM, UiS; 2016-11-15.
 • Bruin, Marieke (2015). "Det er noen som glemmer at for oss, så er det et liv." Foreldreperspektiver på oppfølging etter cochleaimplantering. NTNU og Statped midt; 2015-11-24.
 • Bruin, Marieke (2015). Inclusive Education - A Norwegian Perspective. Universidad Católico Valéncia; 2015-03-03.
 • Bruin, Marieke; Ohna, Stein Erik Solbø (2015). Listening to Parents’ Voices - On The Use of Narrative Analysis in Research on Follow-up after CI. University of Patras - Deaf Studies Unit; 2015-07-06 - 2015-07-09.
 • Bruin, Marieke (2014). Exploring the discourse on communication modality. FCEI2014; 2014-06-11 - 2014-06-13.
 • Bruin, Marieke (2014). Research on language development after cochlear implantation: Conceptualizations of learning and their messages to practitioners and parents. Royal Dutch Kentalis; 2014-03-19 - 2014-03-21.
 • Bruin, Marieke (2013). Family Factors – Parental perspectives on follow-up after paediatric cochlear implantation. ØNH-avdeling Rikshospitalet; 2013-02-06.
 • Bruin, Marieke (2013). Family Voices – A study of parental perspectives on follow-up after paediatric cochlear implantation. Statped Vest; 2013-06-18.
 • Bruin, Marieke (2013). Foreldre-erfaringer. Perspektiver på oppfølging etter CI. Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet; 2013-11-18.
 • Bruin, Marieke (2013). Parental Accounts on Follow up after Paediatric Cochlear Implantation in Norway Perspectives on Discourses on Communication Modality. Nordic Network of Disability Research; 2013-05-30 - 2013-05-31.
 • Bruin, Marieke; Nevøy, Anne (2013). Parental Accounts on Follow-up after Paediatric Cochlear Implantation Perspectives on Discourses on Communication Modality. 2013-09-11 - 2013-09-13.
 • Bruin, Marieke (2012). Look Who's Talking - Inclusive perspectives on follow-up after cochlear implantation. FCEI 2012; 2012-05-29 - 2012-06-01.
 • Bruin, Marieke (2012). Look Who's Talking! Parental accounts on follow-up after paediatric cochlear implantation in Norway. Perspectives on discourse and learning. Nasjonalt nettverk for forskning på hørsel og opplæring; 2012-11-02.
 • Bruin, Marieke (2012). Parental accounts on follow-up after paediatric cochlear implantation in Norway. Perspectives on discourse and learning. EERA; 2012-09-18 - 2012-09-21.
 • Bruin, Marieke; Ohna, Stein Erik Solbø (2011). "I just need more time in order to learn": Students in alternative courses involving increased workplace practice - Their narratives on hopes and failures. EERA ECER; 2011-09-12 - 2011-09-16.
 • Ohna, Stein Erik Solbø; Bruin, Marieke (2011). Students in alternative courses involving increased workplace practice. Chapman University; 2011-09-23 - 2011-09-24.
 • Ohna, Stein Erik; Bruin, Marieke Gerdien (2010). Usynliggjøring av jenter.