Et profilbilde

Førsteamanuensis
Silje Eikanger Kvalø { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Silje Eikanger Kvalø", "tel": "Telefon: 51833592", "email": "silje.e.kvalo@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG R-304

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Ommundsen.Yngvar & Kvalø, Silje Eikanger (2007): "Autonomy-Mastery, Supportive or Performance Focused? Different teacher behaviors and pupils' outcomes in physical education" in Scandinavian Journal of Educational Research. 51:4, s.385-413.

Kvalø, S.E. Bru, E. Brønnick, & Dyrstad, S, M (2017). Does Increased Physical Activity in School Affect Children's Executive Function an Aerobic Fitness? Scand J Med Sci Sports. 00, 1:9.doi:10.1111/sms.12856Pågående forskning

"Aktiv skole" et utviklings- og forskningsprosjekt i samarbeid med Stavanger kommune.

Arbeidserfaring

Leiknes barneskule: skoleåret 2001/02: 100%  kontaktlærer 2.årstrinn

Lindås barneskule: 12.10 - 12.12.2004: engasjement 2.årstrinn

Vikarsentralen: skoleåret 2004/05: vikar i Bergensskoler

Ostereidet Ungdomsskule: skoleåret 2005/06: Kroppsøving, engelsk, naturfag, mattematikk

Bjørgvin Distriktspykiatriske Senter: jun.2003 - mars 2007: helgestilling og ekstravakt avd.psykose og schizofreni

Høgskolen i Bergen: skoleåret 2006/07: 100% Fysisk fostring og 30 sp.idrett

Sotra videregående skole: skoleåret 2007/08: kroppsøving 100%

Universitetet i Stavanger: 2008 - dd: 100%: fysisk fostring og idrett årskurs

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Kvalø, Silje Eikanger (2018). Fysisk aktivitet i skolen: en intervensjonsstudie. Universitetet i Stavanger. 170 s.
 • Kvalø, Silje Eikanger (2019). Aktiv skole - fysisk aktiv læring i skolen. Norsk Friluftsliv;
 • Kvalø, Silje Eikanger; Dyrstad, Sindre Mikal; Skage, Ingrid; Alstveit, Marianne (2019). Physically active lessons: barriers and facilitators for implementation. Universitetet i Stavanger; 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Mjåtveit, Atle; Eriksen, Agnes Høigård; Kvalø, Silje Eikanger; Nordbotten, Gerd Lise Midtgaard Nilsen; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2019). «Det var gøy å tenke litt selv». Lesson study som arbeidsmetode i kroppsøving. Norges Idrettshøgskole; 2019-06-06 - 2019-06-07.
 • Kvalø, Silje Eikanger (2018). Fysisk aktivitet i skolen. Bogafjell skole;
 • Dyrstad, Sindre Mikal; Kvalø, Silje Eikanger (2016). Fysisk aktivitet som pedagogisk innlæringsmetode i skolen. Erfaringer fra lokale, nasjonale og internasjonale studier. Universitetet i Stavanger; 2016-02-03.
 • Kvalø, Silje Eikanger (2016). Aktiv skole. Ryfylket friluftslivråd og Rogaland Fylkeskommune;
 • Kvalø, Silje Eikanger (2016). Effect of increased school- based physical activity at children’s executive function. The «Active school» study. American College of Sport and Medicine; 2016-05-31 - 2016-06-04.
 • Kvalø, Silje Eikanger (2016). Gir økt fysisk aktivitet bedre læring?. Forskningsrådet;
 • Kvalø, Silje Eikanger (2015). Executive cognitive functions mediate a relationship between aerobic fitness and skills in mathematics among fifth grade pupils. Norges Idrettshøgskole; 2015-03-11 - 2015-03-13.
 • Kvalø, Silje Eikanger; Seljebotn, Per Helge (2015). Presentasjon av studien Aktiv skole. Nasjonalt folkehelseinstitutt;
 • Kvalø, Silje Eikanger (2014). Executive cognitive function mediate a relationship between aerobic fitness and calculation among fifth graders. Norges idrettshøgskole; 2014-03-11 - 2014-03-13.