Et profilbilde

Universitetslektor
Gunn Helen Ofstad { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Gunn Helen Ofstad", "tel": "Telefon: 51833210", "email": "gunn.h.ofstad@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24164

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Mangen, Anne; Anda-Ågotnes, Liss Gøril; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Brønnick, Kolbjørn S (2015). Handwriting versus Keyboard Writing: Effect on Word Recall. The Journal of Writing Research. ISSN 2030-1006. Volum 7. Hefte 2. s. 227-247. DOI: 10.17239/jowr-2015.07.02.1.
 • Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2014). Det gode grunnlaget. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205431164. s. 34-67.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2011). Lesefrø. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-33898-5. 144 s.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2010). Før lesing blir vrient. Arbeid med språkstimulering i fire Lesefrø-barnehager. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457.
 • Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Wagner, Åse Kari H. (2012). Læsefrø : sprogstimulering gennem læseaktiviteter i daginstitutioner. Dansk Psykologisk Forlag. ISBN 978-87-7706-781-5. 160 s.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Ofstad, Gunn Helen; Hoel, Trude (2019). Gutter og lesing i barnehagen. Lesesenteret, UiS;
 • Wagner, Åse Kari H.; Ofstad, Gunn Helen (2019). LA TRANSITION DU JARDIN D'ENFANTS A L'ELEMENTAIRE EN NORVEGE. LANGUAGE ET LITTERATIE.. Universite de Montpellier, LIRDEF; 2019-03-20 - 2019-03-21.
 • Birkedal, Inga Kjerstin; Ofstad, Gunn Helen; Mørk, Peter (2016). Språkløyper Overgang fra barnehage til skole Kulturmøter.
 • Hole-Forsmo, Maria; Ofstad, Gunn Helen; Mørk, Peter; Sandø, Heidi (2016). Språkløyper Overgang fra barnehage til skole Oppstart.
 • Hole-Forsmo, Maria; Ofstad, Gunn Helen; Sandø, Heidi (2016). Språkløyper Overgang fra barnehage til skole Kartlegging.
 • Joner, Maya Dybvig; Ofstad, Gunn Helen; Mørk, Peter (2016). Overgang fra barnehage til skole Samarbeid.
 • Ofstad, Gunn Helen (2016). Barns språkutvikling ibu. uis, institutt for barnehagelærerutdanning; 2016-12-14.
 • Ofstad, Gunn Helen (2016). Hvordan unngå de digitale klasseskillene? Bør alle få nettbrett i førsteklasse?. NRK radio. [Radio]; 2016-11-19.
 • Ofstad, Gunn Helen (2016). Med språket som nøkkel. lesesenterets nettside. [Internett]; 2016-11-19.
 • Ofstad, Gunn Helen (2016). Oppstartssamling for språkløyper. Utdanningsdirektoratet, skrivesenteret; 2016-11-16.
 • Ofstad, Gunn Helen (2016). Overgang fra barnehage til skole. Utdanningsdirektoratet,; 2016-10-09.
 • Ofstad, Gunn Helen (2016). Språkarbeid i barnehagen. Hå kommune; 2016-11-18.
 • Ofstad, Gunn Helen; Sandø, Heidi; Mørk, Peter (2016). Språkløyper Overgang fra barnehage til skole Språkarbeid.
 • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Mossige, Margunn; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Uppstad, Per Henning (2014). The Need to Read. SIG Writing; 2014-08-27 - 2014-08-29.
 • Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Mangen, Anne (2013). Skriving for hånd eller på tastatur? Innspill til en tverrvitenskapelig forskningsagenda. Skrivesenteret, HiST og Lesesenteret, Univ i Stavanger; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2013). Barns språkhverdag. Lesesenteret; 2013-05-23.
 • Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Torrance, Mark (2012). Does cohesion rely on visual feedback from the emerging text?. Sig writing; 2012-07-12 - 2012-07-14.
 • Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2011). Ny metoder = ny innsikt? Om registering av øyebevegelser og tastaturaktivitet som metoder. IKS, UIS; 2011-03-25.
 • Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2011). Å skape lesere starter i barnehagen. Metodiske erfaringer fra Lesefrø. Lesesenteret UIS; 2011-03-29.
 • Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Torrance, Mark (2011). Multilevel analysis of keystroke layency and eye tracking in writing. Cost action, program: Learning to write effectivly; 2011-04-04 - 2011-04-07.
 • Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Torrance, Mark (2011). Multilevel analysis of latency in writing. Society for text and discourse; 2011-07-11 - 2011-07-13.
 • Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Torrance, Mark (2011). Multilevel analysis of the writing process online. COST action: Learning to write effeciently; 2011-04-04 - 2011-04-06.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2010). Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø. 2010-09-20 - 2010-09-21.
 • Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2010). Lesefrø konferansen: Hvordan gikk det med barna i lesefrø?. 2010-05-20.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2010). Lesefrø. Del 2: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen. 2010-05-26 - 2010-05-27.