Et profilbilde

Pensjonist
Sveinung Bang-Andersen { "honorific-suffix": "Pensjonist", "fn": "Sveinung Bang-Andersen", "tel": "Telefon: 51832667", "email": "sveinung.bang-andersen@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner
Rom AM A-507
Tlf priv/mob 51 87 04 05 / 95 18 04 05

- Oppnevnt som medlem av to vitenskapelige kommisjoner under den internasjonale arkeologiorganisasjonen Union Internationale des Sciences Prehistoriqes et Protohistoriques (UISPP): "Settlement Strategies and Mobility in Mountain Environments" og "The Final Palaeolithic of Northern Eurasia".

- Representerer UiS i NFR-satsningen Forskning i felleskap(FiF).

- Styremedlem i Byhistorisk forening, Stavanger

Undervisning

Forskningsområder

- Overgangen fra istid til etteristid (Pleistocene - Holocene)

- Generell landskapshistorie i Sørvest-Norge

- Befolknings- og bosetningsutvikling i forhistorisk tid

- Utmarksbruk (jakt- og fangst-teknikker) gjennom tidene

- Arkeologiske feltmetoder

- Kulturminnevern. Vernepolitikk.

Utvalgte publikasjoner

1996 - The Colonization of Southwest Norway. An Ecological Approach. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, No. 24,   s. 219-234. Stockholm.

1996 - Coast/inland relations in the Mesolithic of southern Norway. World Archaeology, Vol. 27(3), s. 427-443. London.

2003 - Southwest Norway at the Pleistocene / Holocene Transition: Landscape Developoment, Colonization, Settlement Types, Settlemernt Patterns. Norwegian Archaeological Review, Vol. 36, No. 1, s. 5-25. Oslo.

2004 - Reinsdyrgraver i Setesdal Vesthei - analyse av gravenes beliggenhet, byggemåte og brukshistorie. AmS-Varia, 40 (90 s.). Stavanger.

2006 - Charcoal in hearths: A clue to the reconstruction of the palaeo-environment of Mesolithic dwelling sites. Archaeology and Environment, Vol. 21, s. 5-16. Umeå.

2008 - De første jegerne i Dyraheio. Utnyttelsen av sentralområdet i Setesdal Vesthei i steinalderen, 7000-3500 år før nåtid. AmS-Varia, 48 (140 s.). Stavanger.

2009 - Prehistoric Reindeer Trapping by Stone-walled Pitfalls: News and Views. Prehistoric Society Research Paper, 1, s. 59-67. Oxford. 

2012 - Colonizing Contrasting Landscapes. The pioneer coast settlement and inland utilization in South Norway 10,000 - 9500 years before present. Oxford Journal of Archaeology, Vol.31(2), s. 103-120. Oxford, Blackwell.

2012 - Prehistoric reindeer hunting in South-west Norway with enmphasis von the period 1000 BC to AD 1000 - Overview, retrospect and perspectives. Schriften des Archaeologischen Landesmuseums, Band 7, s.41-54. Neumunster.

2013 - Missing boats - or lacking thoughts? Norwegian Archaeological Review, Vol. 46 (1), s. 30-32. London, Routledge.

2015 - The telltale potency of a simple milligram of charcoal found in a hearth left by Mesolithic reindeer hunters in the Norwegian mountains. Environmental Archaeology, Vol. 20(1), s. 82-88.

 

Pågående forskning

Pionerbosetningen i Sørvest-Norge 10,000 - 9000 radiocarbon-år før nåtid, belyst særlig ut fra arkeologiske funn ved Myrvatnet i de indre Gjesdalsheiene.

 

Arbeidserfaring

- Ansatt ved Arkeologisk museum i Stavanger, 1975-1985 som konservator, 1986-2008 som førstekonservator/førsteamanuensis.

- Ansatt ved Universitetet i Stavanger fra 01.01.2009 som førsteamanuensis/seniorforsker.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Bakkevig, Sverre; Bang-Andersen, Sveinung; Bakke, Bitten; Hollund, Hege Ingjerd; Jensen, Christin E; Kristoffersen, Siv; Løken, Trond; Nitter, Marianne; Petersson, Håkan; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Ravn, Mads; Selsing, Lotte; Sandvik, Paula Utigard; Soltvedt, Eli-Christine (2016). Kulturarv i nåtid og framtid. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-168-7. 322 s.
 • Frøstrup, Johan Christian; Bang-Andersen, Sveinung (1999). I villreinens rike. Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene - Setesdal Austhei. Friluftsforlaget. ISBN 82-91495-14-9. 252 s.
 • Bang-Andersen, Sveinung (2019). På arkeologiske spor etter de første reinjegere i fjellet i Rogaland. Fylkesmannen i Rogaland og Suldal sogelag; 2019-11-11.
 • Nyland, Astrid Johanne; Bang-Andersen, Sveinung (2019). Quarrying into the "charisma" of things? Mountain quarrying and use of lithic raw materials in the mesolithic of West-Norway. European Association of Archaeologists; 2019-09-04 - 2019-09-08.
 • Bang-Andersen, Sveinung (2018). Bygd som borg - eller til annet formål?.
 • Bang-Andersen, Sveinung (2018). Bygdeborgen på Storaberget gir innsyn, utsyn og turopplevelser.
 • Bang-Andersen, Sveinung (2018). Om bruk av bergkrystall i steinalder i Sørvest-Norge. Arkeologisk Museum, UiS;
 • Bang-Andersen, Sveinung (2018). Om menneskenes bruk av Setesdalsheiene i forhistorisk tid. Vest-Agder fylkeskommune;
 • Bang-Andersen, Sveinung (2018). Rogalands fornminner er mange og varierte - og angår oss alle.
 • Bang-Andersen, Sveinung (2016). Høyfjellsarkeologi i Rogaland - noen tidsbilder, erfaringer og resultater. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger; 2016-02-02.
 • Bang-Andersen, Sveinung (2016). Kongssteenens Faciat, Accurate Maal og Beskrivelse.
 • Bang-Andersen, Sveinung (2016). Om haugen som gav navn til bydelen.
 • Bang-Andersen, Sveinung; Grimaldi, Stefano; Carrer, Francesco; Crotti, Pierre; Della Casa, Philippe; Fontana, Federicia; Leitner, Walter; Mansur, Estela; Reinhold, Sabine (2016). Human occupations of mountain environments.
 • Bang-Andersen, Sveinung (2014). En forhistorisk dyrefelle fra Høghåland i Time, Rogaland. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger;
 • Bang-Andersen, Sveinung (2014). Fra Store Øljusjøen til Store Myrvatnet. En tidsreise gjennom 40 år med steinalderundersøkelser i fjellet i Sør-Norge. Universitetet i Bergen; 2014-12-04 - 2014-12-05.
 • Bang-Andersen, Sveinung (2014). Intervju om bygdeborger i Rogaland. Stavanger aftenblad. [Avis]; 2014-06-03.
 • Bang-Andersen, Sveinung (2014). Intervju om steinalderens mennesker i Rogaland. NRK Rogaland. [Radio]; 2014-06-05.
 • Bang-Andersen, Sveinung (2014). Rein i grav, hjort i felle, rev i bås. Arkeologi i et faglig grenseland mot zoologi, etnologi og lokalhistorie. Universitetet i Bergen; 2014-12-04 - 2014-12-05.
 • Bang-Andersen, Sveinung (2012). Bruk av dyregraver til villreinfangst i fjellet i Sørvest-Norge. Museumsnettverket; 2012-12-02 - 2012-12-04.
 • Bang-Andersen, Sveinung (2012). Steinalderfunn ved Myrvatnet. Del 1: Hva skjer i regulerte magasiner?. Arkeologisk museum / Universitetet i Stavanger;
 • Bang-Andersen, Sveinung (2011). Prehistoric reindeer hunting in southwest Norway with emphasis on the period 1000BC - AD1000. Landesmuseum Schloss-Gottorf,; 2011-06-16 - 2011-06-17.
 • Bang Andersen, Sveinung (2010). Colonizing different landscapes. Coastal enterprise and coast-inland interactioin in South Norway during the Preboreal chronozone. 2010-09-13.
 • Bang Andersen, Sveinung (2010). Forhistorisk jakt og fangst i Rogaland. 2010-03-11.
 • Bang Andersen, Sveinung (2010). Norske røtter. [Radio]; 2010-05-04.
 • Bang Andersen, Sveinung (2010). Pionerbosetningen i Sørvest-Norge. 2010-02-18.
 • Bang Andersen, Sveinung (2008). Spor etter de første i høyfjellet.