Et profilbilde

Forsker
Barbro Irene Dahl { "honorific-suffix": "Forsker", "fn": "Barbro Irene Dahl", "tel": "Telefon: 51832635", "email": "barbro.dahl@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner
Rom AM A-401
Tlf priv/mob 47383422

Undervisning

Forskningsområder

* Samfunnsendringer i overgangen mellom eldre og yngre jernalder.

* Forholdet mellom de levende og døde - hus og graver i jernalder.

* Gravskikk i et langtidsperspektiv.

* Kulturminneforvaltning.

 

Utvalgte publikasjoner

(Utdrag fra Christin. Faglige rapporter ikke medregnet)

 

2012

Dahl, Barbro I.

Prosjekt Myklebust - potensiale for videre forskning. Forskningsforum AM, UiS; 2012-05-08 - 3012-05-08

UIS

 

Dahl, Barbro I.

Resultater fra utgravinga i Hålandsmarka. Forskningsforum AM, UiS; 2012-05-15 - 2012-05-15

UIS

 

Dahl, Barbro I.

Tuft med bevart leirgulv og steinvegger - publisert på norark.no (Forskning i felleskap).

 

Dahl, Barbro I.

Utgraving av tuft på Søyland i Hå kommune - publisert på norark.no (Forskning i felleskap).

 

 

2011

Dahl, Barbro I.

Forholdet mellom jernaldergarden på Ullandhaug og gårdsanlegget under utgraving på Myklebust. Omvisning/foredrag JAG; 2011-06-12

UIS

 

Dahl, Barbro I.

Stjerneformete graver. Omvisning/foredrag JAG; 2011-09-11

UIS

 

Dahl, Barbro I.

Utgravingene på Myklebust i Sola kommune. Tirsdagsforedrag Arkeologisk museum; 2011-02-15

UIS

 

Dahl, Barbro I.

Vikingtidsgrava på Myklebust. Frá haug ok heiðni 2011 (2) s.3-7

UIS

 

 

2009

Dahl, Barbro I.

Gravene i Hålandsmarka på Bryne - en foreløpig smakebit. Frá haug ok heiðni 2009 (1) s.3-8

UIS

 

 

2008

Dahl, Barbro I.

Forsandmoen - et arkeologisk eldorado. Frá haug ok heiðni 2008 (1)

UIS

 

   Dahl, Barbro I.

   Helleristningene på Austre Åmøy. Film/MP3. Publisert på museets nettsider, UiS

 

 

2007

Dahl, Barbro I.

Arkeologisk utgravning på Kleppevarden. Årsskrift Klepp Historielag 2007 s.135-145

 

Dahl, Barbro I.

En presentasjon av fire utvalgte hus fra Forsandmoen 2007. I: Tverrfaglige perspektiver. Stavanger: Arkeologisk museum 2007 ISBN

9788277601403.  s.87-104

UIS

 

Dahl, Barbro I.

Kleppevarden som møtested, bosted, gravsted og produksjonssted. Frá haug ok heiðni 2007 (4) s.3-11

 

 

2005

Dahl, Barbro I.

Nordbygda i Hjelmeland - en liten, men lekker boplass fra yngre steinalder. Frá haug ok heiðni 2005 (4) s.15-19

 

Dahl, Barbro I.

Rosslandsguden - sentrum for lokalt engasjement i 100 år. Frá haug ok heiðni 2005 (3) s.11-18

 

 

2003

Dahl, Barbro I.

Det mytiske landskap - de rituelle landskap. Et eksempel fra Rossland i Sokndal kommune, Rogaland.. Trondheim: NTNU 2003

NTNU

 

Dahl, Barbro I.

De mytiske landskap . De rituelle landskap. Et eksempel fra Rossland i Sokndal kommune, Rogaland. The mythical landscapes ? The ritual landscapes. An example from Rossland in Sokndal, Southwest Norway.. http://jenny-rita.org/artikler.html 2003 126 s.

Pågående forskning

Arbeidserfaring

CURRICULUM VITAE

 

 

 

 

Navn:                      Barbro I. Dahl

Adresse:                   Taugata 1B

                                4014 Stavanger

                

Telefon:                   47 38 34 22

E-post:                    barbro.dahl@uis.no

Født:                        03.03.1977

 

 

Utdanning:

 

1996:                       Ex.phil og Humanioraprøven, UiB

1997:                       Grunnfag historie, NTNU

1998:                       Mellomfag historie (seinmiddelalder), NTNU

1998:                       Påbygning til 40 vekttall i historie  

                                (høymiddelalder) og Kulturforståelse, NTNU

1999:                       Grunnfag arkeologi, NTNU

2000:                       Mellomfag arkeologi, NTNU

2000-2003:              Hovedfag arkeologi, NTNU

 

 

Arkeologisk feltarbeid:

 

1999-2006:               Ansatt som feltassistent og feltleder på ulike

                                 utgravinger og registreringer for

                                 Vitenskapsmuseet ved NTNU, Rogaland

                                 fylkeskommune og AmS 

 

2007-2012:               Ansatt som prosjektansvarlig ved AM, UiS

 

 

Annen relevant erfaring:

 

2005:                        Arkeologiprosjektet, Den kulturelle

                                 skolesekken, Sør-Trøndelag

                                 formidling i felt til 5. og 6. klasse,

                                 førstekonsulent.

2005-2006:                Vikariat som saksbehandler fornminnevern,

                                   førstekonsulent, AmS, 6 mnd.

2006-2007:                Vikariat som saksbehandler KA-avd.,

                                    Riksantikvaren, førstekonsulent, 2,5 mnd.

2007:                        Vikariat som saksbehandler fornminnevern,

                                 AmS, førstekonsulent, 4  mnd.

2008:                        Vikariat som saksbehandler fornminnevern,

                                 AmS, førstekonsulent, 4 mnd.

2011:                        Vikariat som saksbehandler fornminnevern,

                                 AM/UiS, førstekonsulent, 2 mnd.

 

 

Verv:

 

1999-2002:               Styremedlem i linjeforening og fagutvalg for

                                 arkeologi ved NTNU

2001-2002:               Studentrepresentant for arkeologi i

                                 Museumsstyret, Vitenskapsmuseet, NTNU

2007-2010:               Tillitsvalgt MAARK - fagpolitisk forening for

                                 midlertidig ansatte arkeologer,

                                 Forskerforbundet. Region Rogaland

2009-2010:               Styremedlem MAARK - fagpolitisk forening

                                 for midlertidig ansatte arkeologer,

                                 Forskerforbundet. 

2012-                        Styremedlem i Forskerforbundet ved UiS 

 

 

Referansepersoner:

 

Arne Johan Nærøy, direktør

Arkeologisk museum, UiS  

Tlf.: 51 83 26 23

E-post: arne.j.neroy@uis.no                                                  

 

 

Grete Lillehammer, professor arkeologi                              

Arkeologisk museum, UiS

Tlf.: 51 83 26 57

E-post: grete.lillehammer@uis.no                                                  

                                                                         

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Dahl, Barbro Irene (2016). Haugen som gravfelt. I: Tverrfaglige perspektiver 3. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-167-0. s. 77-96.
 • Dahl, Barbro Irene (2016). Relations between Burials and Buildings in the Iron Age from Southwest Norway. I: The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-099-6. s. 93-116.
 • Dahl, Barbro Irene (2009). En presentasjon av fire utvalgte hus fra Forsandmoen 2007. I: Tverrfaglige perspektiver. Arkeologisk museum. ISBN 9788277601403. s. 87-104.
 • Dahl, Barbro Irene; Soltvedt, Eli-Christine; Lechterbeck, Jutta (2019). Utgraving av gravhauger og hus på Forsandmoen. Oppdragsrapport 2019/03. Arkeologisk museum, UiS. 84 s.
 • Dahl, Barbro Irene; Husvegg, Jon Reinhardt; Soltvedt, Eli-Christine; Eva Schaller, Åhrberg (2017). Arkeologisk og botanisk undersøkelse av hus i Bergevik. Berge gnr. 37 bnr. 1, Forsand k, Rogaland.. Arkeologisk museum, UiS. 70 s.
 • Dahl, Barbro Irene; Soltvedt, Eli-Christine; Husvegg, Jon Reinhardt (2017). Arkeologisk og naturvitenskapelig undersøkelse av røyser fra E.BRA og hus fra YROM ved Skadberg skole. Skadberg gnr. 32 bnr. 19, Sola k, Rogaland. Oppdragsrapport 2017/01. Arkeologisk museum, UiS. 71 s.
 • Dahl, Barbro Irene (2015). Arkeologisk undersøkelse av tuft på Søyland gnr. 3 bnr. 5, Hå kommune, Rogaland. Oppdragsrapport 2015/03. Arkeologisk museum, UiS. 32 s.
 • Dahl, Barbro Irene; Westling, Sara Fredrika (2015). Arkeologisk og naturvitenskapelig undersøkelse av bosettingsspor fra yngre jernalder ved Sola ruinkirke. Sola gnr. 14 bnr. 14, Sola kommune, Rogaland. Oppdragsrapport 2015/16. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. 41 s.
 • Husvegg, Jon Reinhardt; Dahl, Barbro Irene (2015). (Oppdragsraport B 2014/24 Sikring og dokumentasjon av skadet hustuft og gravrøys fra yngre romertid. Hellvik gnr. 60 bnr. 51, Eigersund kommune, Rogaland.. Arkeologisk museum. UIS.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Arkeologisk utgraving av hus og graver. Myklebust gnr. 3, Sola kommune, Rogaland. Universitetet i Stavanger/ Arkeologisk museum. 228 s.
 • Dahl, Barbro Irene; Bortheim, Kjetil (2014). Rapport fra arkeologisk utgraving av røysfelt i Tjemslandsmarka, Hå kommune. Arkeologisk museum, UiS. 40 s.
 • Dahl, Barbro Irene (2003). De mytiske landskap . De rituelle landskap. Et eksempel fra Rossland i Sokndal kommune, Rogaland. The mythical landscapes ? The ritual landscapes. An example from Rossland in Sokndal, Southwest Norway. http://jenny-rita.org/artikler.html. 126 s.
 • Spanne, Kåre; Dahl, Barbro Irene (2019). Utgravinga på Nag.
 • Byberg Bø, Julie; Dahl, Barbro Irene (2019). Jeg fant, jeg fant … tror jeg. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2019-06-14.
 • Dahl, Barbro Irene (2019). Arkeologi på Jåttå. Formidling i felt og deltakelse av tre skoleklasser fra Jåtten skole. AM, UiS; 2019-06-12 - 2019-06-13.
 • Dahl, Barbro Irene (2019). Gamle hus under nye graver (innlegg norark.no).
 • Dahl, Barbro Irene (2019). Gravende skoleelever (innlegg norark.no).
 • Dahl, Barbro Irene (2019). Nye perspektiv på Forsandmoen. KHM, UiO; 2019-11-20 - 2019-11-21.
 • Dahl, Barbro Irene (2019). Settlement, resources and routes in Iron Age Forsand. Nettverket Expanding Horizons; 2019-04-25 - 2019-04-28.
 • Dahl, Barbro Irene (2019). Årets utgravinger på Jåttå og Forsand. AM, UiS;
 • Dahl, Barbro Irene; Næss, Ragnhild Nordahl (2019). Flere tidsperioder på Jåttå (film og innlegg norark.no).
 • Karlsen, Elin; Dahl, Barbro Irene (2019). Forsand var eit unikt knutepunkt. Strandbuen. [Avis]; 2019-10-18.
 • Dahl, Barbro Irene (2018). Maskinen i verktøykassa. UiS, Rogaland fylkeskommune, Stavanger Maritime Museum; 2018-03-14 - 2018-03-15.
 • Dahl, Barbro Irene (2018). Prosjektlederrollen. AM, UiS; 2018-03-23.
 • Dahl, Barbro Irene (2018). To gravhauger på Forsandmoen.
 • Dahl, Barbro Irene (2018). Toskipa hus, treskipa hus og alvedanser (innlegg på norark.no).
 • Dahl, Barbro Irene (2017). Arkeologens møte med publikum. Arkeologisk Museum, UiS; 2017-09-25.
 • Dahl, Barbro Irene (2017). Arkeologi i Rogaland. Magma Geopark; 2017-11-12.
 • Dahl, Barbro Irene (2017). Omvisning i felt for skoleklasser. Arkeologisk museum, UiS; 2017-06-20.
 • Dahl, Barbro Irene (2017). Utfordrende røyser - utfordrende forvaltning. Arkeologisk museum, UiS; 2017-02-27 - 2017-02-28.
 • Eilertsen, Krister Scheie; Nyland, Astrid Johanne; Dahl, Barbro Irene (2017). Årets feltsesong ved Arkeologisk museum 2017. AM/UiS; 2017-11-21.
 • Dahl, Barbro Irene (2016). Skadberg. Kontekstualisering av utgravinga i 2015.. Arkeologisk museum, UiS;
 • Dahl, Barbro Irene (2016). Three Viking Period Burials in Hålandsmarka. Arkeologisk institutt på Island, UiB og UiS; 2016-01-20 - 2016-01-22.
 • Dahl, Barbro Irene (2015). Finnes det diamanter på Skadberg?. Solabladet. [Avis]; 2015-06-10.
 • Dahl, Barbro Irene (2015). Forholdet mellom hus og graver i jernalderen.. NFR; 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Dahl, Barbro Irene (2015). Forholdet mellom hus og graver. Eksempler fra Rogaland.. NFR; 2015-12-07 - 2015-12-09.
 • Dahl, Barbro Irene (2015). Formidling av arkeologi til elever og lærere ved Skadberg skole. Arkeologisk museum, UiS; 2015-04-24 - 2015-06-11.
 • Dahl, Barbro Irene (2015). Grophuset fra vikingtid ved Sola ruinkirke..
 • Dahl, Barbro Irene (2015). Skoleelever deltar i utgravinga på Skadberg. (Inlegg norark.no).
 • Dahl, Barbro Irene (2015). Utgraving ved Skadberg skole på Sola.(Innlegg norark.no).
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Arkeologisk undersøkelse og formidling ved Hellvik skole (innlegg norark.no).
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Avduking av skilt og omvisning ved kulturminnefelt på Kløgetveit, Bjerkreim kommune. Magma Geopark; 2014-07-25.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Et stort grophus ved Sola ruinkirke? (innlegg norark.no og uis.no).
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Flott spenne fra yngre romertid på Hellvik (norark.no).
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Forholdet mellom hus og graver i jernalderen - eksempler fra utgravinger i Rogaland. Agrarnettverket; 2014-12-01 - 2014-12-02.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Formidling av arkeologiske utgravinger ved AM, UiS. AM, UiS; 2014-06-23.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Formidling til skoleelever under arkeologisk utgraving ved Sola ruinkirke. AM, UiS; 2014-06-02 - 2014-06-18.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Formidling til skolelever (1.-10. klasse) ved Hellvik skole. AM, UiS; 2014-09-02 - 2014-09-26.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Grophus datert til yngre vikingtid (norark.no).
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Omvisning og foredrag om bygdeborg i Sokndal kommune. 2014-08-30.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Presentasjon og evaluering av den arkeologiske utgravinga i Tjemslandsmarka, Hå kommune. Rogaland fylkeskommune; 2014-03-06.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Presentasjon og evaluering av den arkeologiske utgravinga på Lunde, Stavanger kommune. Rogaland fylkeskommune; 2014-03-06.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Resultater fra arkeologiske utgravinger ved AM, UiS i 2013. Møre og Romsdal fylkeskommune; 2014-03-26 - 2014-03-27.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Resultater fra utgravinga ved Sola Ruinkirke. AM, UiS; 2014-10-21.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Sju nye langhus i Bergevik på Forsandneset.
 • Dahl, Barbro Irene (2014). Utgraving ved Sola ruinkirke starter opp (innlegg norark.no og uis.no).
 • Dahl, Barbro Irene; Bøe, Ellen Tjørnhom (2014). Fra kort konflikt til varig glede. Formidling ved arkeologisk undersøkelse på Hellvik, Eigersund. NAM; 2014-11-06 - 2014-11-08.
 • Ellingsen, Øystein; Dahl, Barbro Irene; Bøe Nedrehagen, Ellen (2014). Arkeologiske utgravinger i skolegården (NRK Rogaland radio og nett). NRK Rogaland. [Radio]; 2014-09-15.
 • Skadberg, Sylvie; Dahl, Barbro Irene (2014). Graver fram sin egen kulturarv. Dalane Tidene. [Avis]; 2014-09-10.
 • Dahl, Barbro Irene (2013). Ny arkeologisk utgraving på Forsand. NAM; 2013-11-07 - 2013-11-09.
 • Dahl, Barbro Irene (2012). Prosjekt Myklebust - potensiale for videre forskning. AM, UiS; 2012-05-08 - 3012-05-08.
 • Dahl, Barbro Irene (2012). Resultater fra utgravinga i Hålandsmarka. AM, UiS; 2012-05-15.
 • Dahl, Barbro Irene (2012). Tuft med bevart leirgulv og steinvegger - publisert på norark.no (Forskning i felleskap).
 • Dahl, Barbro Irene (2012). Utgraving av tuft på Søyland i Hå kommune - publisert på norark.no (Forskning i felleskap).
 • Dahl, Barbro Irene (2011). Forholdet mellom jernaldergarden på Ullandhaug og gårdsanlegget under utgraving på Myklebust. UiS/AM/JAG;
 • Dahl, Barbro Irene (2011). Stjerneformete graver. UiS/AM/JAG;
 • Dahl, Barbro Irene (2011). Utgravingene på Myklebust i Sola kommune. UiS/AM;
 • Dahl, Barbro Irene (2011). Vikingtidsgrava på Myklebust.
 • Dahl, Barbro Irene (2009). Gravene i Hålandsmarka på Bryne - en foreløpig smakebit.
 • Dahl, Barbro Irene (2008). Forsandmoen - et arkeologisk eldorado.
 • Dahl, Barbro Irene (2007). Arkeologisk utgravning Kleppevarden.
 • Dahl, Barbro Irene (2007). Kleppevarden som møtested, bosted, gravsted og produksjonssted.
 • Dahl, Barbro Irene (2005). Nordbygda i Hjelmeland - en liten, men lekker boplass fra yngre steinalder.
 • Dahl, Barbro Irene (2005). Rosslandsguden - sentrum for lokalt engasjement i 100 år.