Et profilbilde

Prosjektleder
Hilde Fyllingen { "honorific-suffix": "Prosjektleder", "fn": "Hilde Fyllingen", "tel": "Telefon: 51832649", "email": "hilde.fyllingen@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner
Rom AM A-421
Tlf priv/mob 48173730 (jobb)

Undervisning

Forskningsområder

Sen-neolitkum og eldre bronsealder. Krigerstatus, samfunn og konflikt.

Utvalgte publikasjoner

2015a.  Jåsundundersøkelsene i 2010-2011 . Et innblikk i samfunnsutviklingen nord på Tanangerhalvøya, Sola kommune, 7000 f.Kr. - 500 e.Kr. AM Profil 1, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.


2015b. Resultater fra undersøkelsene av et gravfelt, en flyttblokk og bosetningsspor på Tjora gnr.10, Sola kommune, Rogaland. AM Profil 2, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.


2011.  Pynt eller våpen? Et innblikk i bronsesverdets bruksområder,I :  E.Pedersen (red) Fra haug ok heidni, Tidsskrift for Rogalands arkeologiske forening, nr.1 2011, Arkeologisk museum, UiS.


2006. Society and the Structure of Violence. A Story told by Middle Bronze age Human Remains from central Norway ,I:T.Otto, H. Thrane & H.Vankilde (ed) Warfare and SocPerspective, Aarhus University Pressiety from an Archaeological and Social Anthropological .


2003.  Society and Violence in Early Bronze Age: An Analysis of Human Skeletons from Nord-Trøndelag, Norway , I : H.Bjerck (ed) Norwegian Archaeological  Review Vol.36, No.1,Norway.

 


 


Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Fyllingen, Hilde (2015). Jåsund undersøkelsene i 2010-2011 : Et innblikk i samfunnsutviklingen nord på Tanangerhalvøya, Sola kommune 7000 f.Kr. - 500 e.Kr.. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-164-9. 89 s.
 • Fyllingen, Hilde (2015). Resultater fra undersøkelsene av et gravfelt, en flyttblokk og bosetningsspor på Tjora gnr.10, Sola kommune, Rogaland. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-165-6. 129 s.
 • Fyllingen, Hilde (2010). Glimt fra den arkeologiske undersøkelsen på Jåsund i Sola kommune. Frá haug ok heiðni. ISSN 0015-9255. Hefte 4.
 • Fyllingen, Hilde (2010). "Skjelettene fra bygdeborgen". Spor. ISSN 0801-5376. Volum 25. Hefte 49.
 • Fyllingen, Hilde; Lechterbeck, Jutta; Mooney, Dawn Elise (2019). Arkeologiske undersøkelser av bosetningsspor og dyrkingslag fra eldre og yngre jernalder på Leigvam gnr. 13, Sandnes kommune, Rogaland. Arkeologisk Museum i Stavanger. 22 s.
 • Lindell, Satu Helena; Fyllingen, Hilde; Lempiäinen-Avci, Mia Marika; Lechterbeck, Jutta (2018). Arkeologiske undersøkelser av en sen-mesolittisk lokalitet samt bosetningsspor fra sen-neolitikum og før-romersk jernalder. Id 178709 og 178711, Tjora gnr. 10, Sola k. Rogaland. Arkeologisk Museum i Stavanger. 101 s.
 • Brun, Wenche; Fyllingen, Hilde (2017). Arkeologiske undersøkelser i og rundt Stavanger domkirke. Am, UiS. 29 s.
 • Fyllingen, Hilde (2015). Arkeologiske undersøkelser på gårdene Bjorhaug gnr.25 og Bø/Bøhagen gnr. 26 i Hå kommune. Et bidrag til innblikk i gårdsstrukturen på Jæren i perioden 1500 f.Kr. til 800 e.Kr.Oppdragsrapport 2015/04.. Arkeologisk Museum i Stavanger. 99 s.
 • Fyllingen, Hilde (2012). Arkeologisk utgravning på Jåsund gnr. 1, bnr.6, 10, 19/20 & 27, Sola kommune, Rogaland. Oppdragsrapport 2012/22.. Arkeologisk Museum i Stavanger. 194 s.
 • Fyllingen, Hilde (2012). Arkeologisk utgravning på Tjora, gnr.10 bnr. 5,17 og 19, Sola kommune, Rogaland. Sesong 2008 - id.14854 og id.158316. Oppdragsrapport 2012/23A.. Arkeologisk Museum i Stavanger. 105 s.
 • Fyllingen, Hilde (2012). Arkeologiske utgravninger på Tjora, gnr. 10 bnr. 5, 17 og 19, Sola kommune, Rogaland. Sesong 2009 - id.114908. Oppdragsrapport 2012/23B.. Arkeologisk Museum i Stavanger. 238 s.
 • Jensen, Christin; Fyllingen, Hilde; Soltvedt, Eli-Christine (2009). Vatne i Sandnes kommune, gnr 37 bnr 14. Arkeologisk og botanisk undersøkelse av rydningsrøyser. Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum. 30 s.
 • Armstrong-Oma, Kristin; Fyllingen, Hilde; Kjeldsen, Gitte; Sørgaard, Kristine Orestad (2020). Solkult,mytar og mystikk - bronsealderkvinna si verd.
 • Armstrong-Oma, Kristin; Fyllingen, Hilde; Kjeldsen, Gitte; Sørgaard, Kristine Orestad (2020). Solkult,mytar,mystikk - bronsealderkvinna si verd.
 • Fyllingen, Hilde (2020). Høvding,kriger eller handelsmann? Sverdet som våpen og statussymbol.
 • Fyllingen, Hilde (2020). Norges eldste landsby?.
 • Fyllingen, Hilde (2020). På sporet av Norges eldste landsby?. Arkeologisk museum; 2020-02-18.
 • Fyllingen, Hilde (2019). Et førromersk gårdskompleks på Tjora i Sola.
 • Fyllingen, Hilde (2019). På sporet av Norges eldste landsby. ConocoPhillips; 2019-04-03.
 • Fyllingen, Hilde (2019). Romertids jernvinneanlegg i Sandeid, Vindafjord kommune.
 • Fyllingen, Hilde (2018). Tirsdagsforedrag Arkeologisk museum. Arkeologisk museum;
 • Nyland, Astrid Johanne; Fyllingen, Hilde; Bjørdal, Even (2018). Årets arkeologiske utgravinger. Arkeologisk museum; 2018-11-20.
 • Røiri, Vibeke; Fyllingen, Hilde (2018). Norges eldste landsby. Deltagelse i NRK P2 "Ekko" 31.10.2018. [Radio]; 2018-10-31.
 • Fyllingen, Hilde (2017). Depotfunn av økser fra eldre steinalder på Tjora i Sola - redskapslager eller religiøs handling?.
 • Oma, Kristin Armstrong; Fyllingen, Hilde; Bergerbrant, Sophie (2017). Revitalising «gender» as a concept in the Bronze Age discourse. Universitetet i Oslo; 2017-06-06 - 2017-06-09.
 • Fyllingen, Hilde (2016). 800 år i strandkanten - resultater fra undersøkelsene av lokalitet 9 i Sømmevågen.
 • Fyllingen, Hilde (2016). 9th and 10th Century Burials in Western Norway. Case studies from Tjora and Skadberg in Rogaland.. 2016-01-20 - 2016-01-22.
 • Fyllingen, Hilde (2016). Flintdolk fra yngre steinalder (Gjenstander fra fortiden, 8).
 • Fyllingen, Hilde (2015). Vold i bronsealderen i Norge - bevis for krigføring eller markering av status?.
 • Fyllingen, Hilde (2015). Voldelige uttrykk i eldre bronsealder i Norge - bevis for krigføring eller markering av status?. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger; 2015-04-17.
 • Meling, Trond; Fyllingen, Hilde (2015). Foreløpige resultater fra utgravingene i Sømmevågen 2014. Arkeologisk Museum, UiS; 2015-04-17.
 • Fyllingen, Hilde (2014). Gården som permanent struktur i landskapet. Resultater fra arkeologiske undersøkelser på gårdene Bjorhaug og Bø i Hå kommune..
 • Fyllingen, Hilde (2012). 35000 funn på Jåsund. Solabladet. [Avis]; 2012-02-21.
 • Fyllingen, Hilde (2012). Fra jeger til bonde. En oppsummering av utgravningene på Jåsund, Sola kommune.
 • Fyllingen, Hilde (2012). Fra jeger til bonde. Et innblikk i samfunnsutviklingen på nordsiden av Tanagerhalvøya. Arkeologisk museum;
 • Fyllingen, Hilde (2012). Om de tidligste leirkarene i Rigaland - stil og utvikling gjennom 3000 år.
 • Fyllingen, Hilde (2012). Samfunn og konflikt i eldre bronsealder.
 • Fyllingen, Hilde (2011). Asbestkeramikk fra bronsealderen - Nye resultater fra utgravningene på Jåsund, Sola kommune.
 • Fyllingen, Hilde (2011). Pynt eller våpen? Et innblikk i bronsesverdets bruksområder.