Et profilbilde

Amanuensis
Åsa Karin Elisabet Dahlin Hauken { "honorific-suffix": "Amanuensis", "fn": "Åsa Karin Elisabet Dahlin Hauken", "tel": "Telefon: 51832681", "email": "aasa.d.hauken@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling samlinger
Rom AM B-211

Undervisning

Forskningsområder

Eldre jernalder (romertid/folkevandringstid); gravskikk; gjenstandsmateriale

Utvalgte publikasjoner

Hauken, Åsa Dahlin (2005): The Westland Cauldrons in Norway. AmS-Skrifter 19.


Pågående forskning

Strandgravfeltet på Hå gamle prestegård

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hauken, Åsa Karin Elisabet Dahlin (2018). Introduksjonen av dreiekvernen i Sørvest-Norge. Viking. ISSN 0332-608X. Volum 81. s. 15-34. DOI: 10.5617/viking.6478.
 • Kristoffersen, Siv; Hauken, Åsa Karin Elisabet Dahlin (2017). Migration Period Pottery from Avaldsnes: A Study of Shards from Bucket-shaped Pots. I: Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter. ISBN 978-3-11-042108-8. s. 527-549.
 • Hauken, Åsa Dahlin (2014). Jæren og verden. Bronsekar og glass fra Hauge og Tu. I: Et Akropolis på Jæren? Tinghaugplatået gjennom jernalderen. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7760-160-1. s. 63-70.
 • Hauken, Åsa Karin Elisabet Dahlin; Anderson, Timothy J. (2015). Collection Report: Rotary Querns in the Museum of Archaeology, University of Stavanger. Report number: 2014.002. Project Millstone - The Norwegian Millstone Landscape. Norges Geologiske Undersøkelser (NGU). ISBN 978-82-7385-153-6. 151 s.
 • Hauken, Åsa Karin Elisabet Dahlin; Anderson, Timothy J. (2015). Samlingsrapport: Manual til Registreringsskjema dreiekvern/Guide to the Rotary Quern Registration Form. Report number: 2014.008. Project Millstone - The Norwegian Millstone Landscape.. Norges Geologiske Undersøkelser (NGU). 24 s.
 • Hauken, Åsa Karin Elisabet Dahlin (2017). Gjenstandene fra tuftene på Jernaldergården.
 • Hauken, Åsa Karin Elisabet Dahlin (2016). Burials on the Beach. The Iron Age burial ground at the Old Vicarage, Hå , Rogaland in SW Norway. Sachsensymposion, Flemish Heritage Agency; 2016-09-17 - 2016-09-21.
 • Hauken, Åsa Karin Elisabet Dahlin (2016). Strandgravfeltet på Hå gamle prestegård. Arkeologisk museums, Universitetet i Stavanger;
 • Hauken, Åsa Dahlin (2015). Gravfeltet på Hå gamle prestegård. kulturkontoret, Hå kommune;
 • Hauken, Åsa Dahlin (2014). Rotary querns in the collection of the Museum of Archaeology, Stavanger. A basic study. Museo de Almería & University of Southampton; 2014-03-05 - 2014-03-08.
 • Hauken, Åsa Dahlin; Oschmann, Cora (2014). Magasinets skjulte skatter og overraskelser. Arkeologisk Museum, UiS;
 • Hauken, Åsa Dahlin (2012). Fra skubbekvern til dreiekvern, basert på materiale ved Arkeologisk museum, Stavanger. Stiftinga Norsk Kvernsteinssenter; 2012-04-14 - 2012-04-15.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Hauken, Åsa Dahlin; Soltvedt, EliChristine; Nordahl Næss, Ragnhild (2012). Da mel ble til med håndkraft. Forskning.no. [Internett]; 2012-10-27.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Soltvedt, EliChristine; Hauken, Åsa Dahlin; Nordahl Næss, Ragnhild (2012). Da mel ble til med håndkraft. UniverS. [Avis]; 2012-10-28.
 • Kristoffersen, Siv; Zimmermann, Udo; Bertolino, Silvana; Hauken, Åsa Dahlin; Ravn, Mads (2011). Provenance of pottery from Rogaland: Deciphering the manufacturing evolution of bucket-shaped pot culture (Procedencia de la cerámica de Rogaland: Investigando la evolución del proceso de la manufactura de ‘bucket shaped’ cerámica). Universidad de Lujan; 2011-11-08 - 2011-11-11.
 • Kristoffersen, Siv; Zimmermann, Udo; Bertolino, Silvana; Hauken, Åsa Dahlin; Ravn, Mads (2011). Provenance of pottery from Rogaland: Insights into the manufacturing development of authochtoneous bucket-shaped pot culture. Norsk Geologisk Forening; 2011-01-11 - 2011-01-13.
 • Hauken, Åsa Dahlin (2010). Jernalderfolk brukte øreskje. [Avis]; 2010-11-13.
 • Kristoffersen, Siv; Hauken, Åsa Dahlin (2010). Flere glassbegre.
 • Kristoffersen, Siv; Zimmermann, Udo; Ravn, Mads; Hauken, Åsa Dahlin; Bertolino, SRL (2010). Provenance studies on pottery sherds from Rogaland: Insights in manufacturing development of the Migration Period bucket-shaped pot culture. 2010-01-11 - 2010-02-13.
 • Kristoffersen, Siv; Hauken, Åsa Dahlin (2007). En liten skatt!.