Et profilbilde

Arkeolog
Nina Elisabeth Ingebretsen { "honorific-suffix": "Arkeolog", "fn": "Nina Elisabeth Ingebretsen", "tel": "Telefon: 51832651", "email": "nina.e.ingebretsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling samlinger
Rom AM A-412

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Ingebretsen, N. E. og Meeks, A.1994: En spydspiss fra Hodne i Klepp. Frá haug ok heiðni nr. 1, 1994, s. 14?16.

 

Ingebretsen, N. E. 1999: Ødegårder fra middelalderen som kilde til tolkning av sosial og økonomisk lagdeling. Et hus med mange rom. Vennebok til Bjørn Myhre på 60-årsdagen. AmS-Rapport 11B, s. 255?365.

 

Ingebretsen, N. E. 1999: Spor etter middelalderens husmenn? Frá haug ok heiðni nr 2, 1999, s. 16?19.

 

Ingebretsen, N. E. 1999: Middelalderbosetningen på Hanaland. Frá haug ok heiðni nr 3, 1999, s. 21?27.

 

Ingebretsen, N.E. 2004: Stedsnavnkronologi. I Omdal, S. E. (red.). Den lengste historia.Utfyllende artikler fra Arkeologisk museum i Stavanger. Wigestrand, Stavanger, s. 105.

 

Ingebretsen, N.E. 2008: Det grønne arkivskapet. http://www.jenny-rita.org/ninaelisabeth.html

 

Ingebretsen, N. E. 2009 (1997): Bonde, leilending eller husmann? En studie av bosetningsenheter fra tidlig- og høymiddelalder i Sør-Rogaland. Hovedfagsoppgave i arkeologi med vekt på Norden, Universitetet i Bergen høsten 1997. Publisert (2009) på http://www.jenny-rita.org/ninaelisabeth2.html

 

Ingebretsen N.E. 2013: Kulturminner fra Rogalands forhistorie i Universitetet i Stavangers eie. Frá haug ok heiðni nr 3, 2013, s. 3?8.

 

Ingebretsen N.E. 2014: Gravfeltet ved Pigghaug på Lye i Time ? individ, slekt og samfunn i jernalderen. Frá haug ok heiðni nr 1, 2014, s. 3?11.

 

Ingebretsen N.E. 2014: Konservator Tor Ambrosius Helliesen (1855?1914). Insektforskeren med blikk for fornminner. Frá haug ok heiðni nr 2, 2014, s. 3?11.

 

Ingebretsen N.E. 2015: Konservator Tor Ambrosius Helliesen (1855?1914). Mennesket og fagmannen. Museum Stavanger Årbok 2014, s. 10-41.

 

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Ingebretsen, Nina Elisabeth (2015). Konservator Tor Ambrosius Helliesen (1855 : 1914). Mennesket og fagmannen.. Museum Stavanger Årbok. ISSN 1893-1782. Volum Årbok 2014. s. 10-41.
 • Ingebretsen, Nina Elisabeth (2014). Gravfeltet ved Pigghaug på Lye i Time : individ, slekt og samfunn i jernalderen. Frá haug ok heiðni. ISSN 0015-9255. Hefte 1. s. 3-11.
 • Ingebretsen, Nina Elisabeth (2014). Konservator Tor Ambrosius Helliesen (1855 : 1914). Insektforskeren med blikk for fornminner. Frá haug ok heiðni. ISSN 0015-9255. Hefte 2. s. 3-11.
 • Ingebretsen, Nina Elisabeth (2013). Kulturminner fra Rogalands forhistorie i Universitetet i Stavangers eie. Frá haug ok heiðni. ISSN 0015-9255. Hefte 3. s. 3-8.
 • Ingebretsen, Nina Elisabeth (2015). Konservator Tor Ambrosius Helliesen (1855 : 1914). Mennesket og fagmannen..
 • Ingebretsen, Nina Elisabeth (2014). Gravfeltet ved Pigghaug på Lye i Time : individ, slekt og samfunn i jernalderen.
 • Ingebretsen, Nina Elisabeth (2014). Konservator Tor Ambrosius Helliesen (1855 : 1914). Insektforskeren med blikk for fornminner.
 • Ingebretsen, Nina Elisabeth (2013). Kulturminner fra Rogalands forhistorie i Universitetet i Stavangers eie.
 • Reiersen, Håkon; Ingebretsen, Nina Elisabeth (2017). Bernhard Hansons samling. Stavangers eldste oldsaksamling.
 • Reiersen, Håkon; Ingebretsen, Nina Elisabeth (2017). Ernst Sprockhoff. Okkupasjonsmaktens arkeolog på Jæren.
 • Ingebretsen, Nina Elisabeth (2015). Konservator Tor Ambrosius Helliesen (1855 : 1914). Mennesket og fagmannen..
 • Ingebretsen, Nina Elisabeth (2014). Gravfeltet ved Pigghaug på Lye i Time : individ, slekt og samfunn i jernalderen.
 • Ingebretsen, Nina Elisabeth (2014). Konservator Tor Ambrosius Helliesen (1855 : 1914). Insektforskeren med blikk for fornminner.
 • Ingebretsen, Nina Elisabeth (2013). Kulturminner fra Rogalands forhistorie i Universitetet i Stavangers eie.