Et profilbilde

Amanuensis
Gitte Kjeldsen { "honorific-suffix": "Amanuensis", "fn": "Gitte Kjeldsen", "tel": "Telefon: 51832662", "email": "gitte.kjeldsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling samlinger
Rom AM A-402
Merknader candidata philosophiae Århus Universitet, Master i Samfunnssikkerhet UiS

Undervisning

Forskningsområder

Mennesker og reinsdyr i tidligmesolitikum i Sør-Norge. Pionerens bruk av råstoff og organisering av bosetning i landskapet.


Animal Mediating the Real and Imginary

 

 


 

Utvalgte publikasjoner


Kjeldsen, G. 2004: Helleristningar og vatn. Båter i berg. I Obrestad, T (red). Den lengste Historia pp 66, 68-69.

Wigestrand forlag, Stavanger, 16.

 

Kjeldsen, G. 2004: Fra Galta til Geitungen: Kystkultur og fjæresteinsarkeologi.

?Helleristninger, vann og religion?. AmS Nett 7. Arkeologisk museum i Stavanger 2004.

 

Kjeldsen, G. 2005: RANE inguiry group 2005: Report ?On site installation? www.rane-project.org.

 

Kjeldsen, G. 2005: Bronsealderens bergkunst på Austre Åmøy i Rogaland. K. A.N. 25, 11 pp, 29 ?39.

 

Pågående forskning

Mennesker og reinsdyr i tidligmesolitikum i Sør-Norge. Pionerens bruk av råstoff og organisering av bosetning i landskapet


Animal Mediating the Real and Imaginaty 

Arbeidserfaring

Fornminneavdeling Arkeologisk Museum


Bevaringsprogrammet for Bergkunst (BERG) Riksantikvaren Oslo


Samlingsavdeling Arkeologisk Museum

 

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Kjeldsen, Gitte (2018). Deep time rock art in SW-Norway. Adoranten. ISSN 0349-8808. Volum 2017. s. 96-102.
  • Kjeldsen, Gitte (2012). Norwegian rock art in the past, the present and the future. I: Working with Rock Art. Recording, presenting and understanding rock art using indigenous knowledge. Wits University Press. ISBN 978-1-86814-545-4. s. 273-279.
  • Høgestøl, Mari; Kjeldsen, Gitte; Bakke, Bitten Åse Britt; Borgarp, Catinka (1999). Dokumentasjon, skadekartlegging, skjøtsel og tilrettelegging av helleritningsfelt på Austre Åmøy. AmS-rapport. ISSN 0802-4936. Volum 9. s. 21-62.
  • Høgestøl, Mari; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Bakke, Bitten Åse Britt; Bakkevig, Sverre; Borgarp, Catinka; Kjeldsen, Gitte; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks; Nitter, Marianne; Walderhaug, Olav (2006). Helleristningslokaliteter i stavangerområdet, Rogaland. Dokumentasjon, sikring og tilrettelegging. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 82-7760-129-8. 100 s.
  • Høgestøl, Mari; Bakke, Bitten Åse Britt; Bakkevig, Sverre; Bjelland, Torbjørg; Borgarp, Catinka; Kjeldsen, Gitte; Walderhaug, Olav (1999). Helleristningsfeltene på Austre Åmøy, Stavanger kommune Rogaland. Dokumentasjon, sikring og tilrettelegging av feltene I til VI-5. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 82-7760-052-6. 99 s.
  • Kjeldsen, Gitte (2002). Å forstå helleristninger.
  • Kjeldsen, Gitte (2000). Nytt funn av helleristningsfigurer på Austre Åmøy.