Et profilbilde

Amanuensis
Gitte Kjeldsen { "honorific-suffix": "Amanuensis", "fn": "Gitte Kjeldsen", "tel": "Telefon: 51832662", "email": "gitte.kjeldsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling samlinger
Rom AM A-402
Merknader candidata philosophiae Århus Universitet, Master i Samfunnssikkerhet UiS


 


Undervisning

Forskningsområder

"Animal Mediating the Real and Imginary" 

"Bronze Age Rock Art"

 

 


 

Utvalgte publikasjoner


Kjeldsen, G. 2004: Helleristningar og vatn. Båter i berg. I Obrestad, T (red). Den lengste Historia pp 66, 68-69.

Wigestrand forlag, Stavanger, 16.

 

Kjeldsen, G. 2004: Fra Galta til Geitungen: Kystkultur og fjæresteinsarkeologi.

?Helleristninger, vann og religion?. AmS Nett 7. Arkeologisk museum i Stavanger 2004.

 

Kjeldsen, G. 2005: RANE inguiry group 2005: Report ?On site installation? www.rane-project.org.

 

Kjeldsen, G. 2005: Bronsealderens bergkunst på Austre Åmøy i Rogaland. K. A.N. 25, 11 pp, 29 ?39.

 

Pågående forskning

"Animal Mediating the Real and Imaginaty" 

"Bronze Age Rock Art" 

Arbeidserfaring


1994-95: Sub- editor på Nordic Archeological Abstract 1991 og 1992.

Kontakt med lokal redaktørene, skrivning av abstrakt, korrektur lesning av manus på årgangene 1991-1992.

1996: Assisterende prosjektleder på Ivar. Faglig ansvar for 3 større utgravninger, samt medlem av og sekretær for prosjektets styringsgruppe.

1. Soma Sandnes k, kulturlag fra steinalder meso/neo, 2 store ?offerstein? med flere leirkar fra romertid og rydningsrøyser.

2. Skjæveland Sandnes k, stort felt med ca. 100 rydningsrøyser, 11 ble undersøkt og datert til yngre romer- tid.

3. Årsvold Sandned k, rydningdrøyser, en gravrøys fra yngre romertid.

4. Befaring og planlegging av 3 mindre undersøkelser.

1997: Tilsatt med ansvar for dokumentasjon. Tverrfaglig samarbeide innenfor dokumentasjon, skjøtsel, konservering og forvitringsproblematikk. Ansvar for RA bergkunstdatabase innenfor Rogaland fylke.

1997: Tilsatt som faglig ansvarlig på utstillingsprosjektet ?Talende berg ?Tause berg? om truede fornminner (ca.18 ukeverk).

1998-1999: Tilsatt som prosjektkoordinator/prosjektleder på de arkeologiske undersøkelser på Sandved, Sandnes k, Skeie, Stavanger k, Solasplitten, Sola k. Boplassser med hustomter og kulturlag fra bronsealder/jernalder. Riksantikvarens nasjonale bergkunstprosjekt.

2008-2015: Fornminnevern og forskning

2016: Samlingsavdelingen, faglig ansvarlig for Bevaringsprosjektet BERG, forskning, katalogisering, magasinrevisjon

FOU: Undervisning (tema dager) om bronsealderens samfunn og bergkunst for videregående skole. Arkeologisk museum i Stavanger 1993.

Undervisning av skolelærer om fortrinnsvis bronsealderen. Arkeologisk museum i

Stavanger 1997.

Faglig ansvarlig for utstillingen ?Talende berg, Tause berg?. Ide og manus sammen med Anne Kari Skår og Cecilie Larsen.

Internt foredrag: ?Bruk av multivariabel analyser i helleristningsforskningen?. Arkeologisk museum i Stavanger 1994.

Tirsdagsforedrag for publikum:" Rogalands helleristninger under lupen". Arkeologisk museum

i Stavanger. 1997.

Foredrag UiB :? Dokumentasjon av bergkunst, mål og metoder?. Universitetet i Bergen 1997.

Riksantikvarens Bergkunstseminar: ?Status for sikringsarbeidet og påbegynte konserverings- og malingsforsøk. Om helleristninger i Stavanger området. Riksantikvaren 2000.

Bergkunstseminar: ? Å forstå bergkunst. Tolkningsmodeller og tradisjon?. Arkeologisk museum i Stavanger 2001.

Tirsdagsforedrag for publikum:" Å forstå helleristninger ". Arkeologisk museum i Stavanger 2002.

Seminar: Fra Galta til Geitungen: Kystkultur og fjæresteinsarkeologi.

Helleristninger, vann og religion?. Arkeologisk museum i Stavanger 2004.

International Rock Art Congress in Agra India:? Rock art sites in the municipality of Stavanger Norway. Documentation, preservation and recommendations for management strategies. Rock Art society in India. Agra 2004.

Tirsdagsforedrag for publikum: ?Bergbilder fra bronsealderen i Rogaland ? hva betyr de? ?

Arkeologisk museum i Stavanger 2006.

International Rock Art Congress in South Africa: ? Presenting Rock Art: Scandinavian Rock Art in the past- the present- and the future?. South African Conference on Rock Art. Kimberly 2006.

Redaksjonelle arbeider:

Kleppe, E. J., J.-R. Næss, B. Rasmussen og G. Kjeldsen 1991: Nordic Archaeological Abstracts 1991. 290 pp.

Næss, J.-R., B. Rasmussen, G. Kjeldsen 1992: Nordic Archaeological Abstracts 1992. 294 pp.

Kjeldsen, G. 1991:

66 abstrakt av vitenskapelige artikler publisert i: Nordic Archaeological Abstract 1991. 290 pp.

Kjeldsen, G. 1992:

28 abstrakts av vitenskapelige artikler publisert i: Nordic Archaeological

Abstracts 1992. 294 pp.

Fornminneavdelingen Arkeologisk Museum

Bevaringsprogrammet for Bergkunst (BERG) Riksantikvaren Oslo

Samlingsavdelingen Arkeologisk Museum

 

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Kjeldsen, Gitte (2020). Moving ships. A case study from Southwest Norway. Adoranten. ISSN 0349-8808. Volum 2019. s. 113-120.
 • Kjeldsen, Gitte (2018). Deep time rock art in SW-Norway. Adoranten. ISSN 0349-8808. Volum 2017. s. 96-102.
 • Kjeldsen, Gitte (2012). Norwegian rock art in the past, the present and the future. I: Working with Rock Art. Recording, presenting and understanding rock art using indigenous knowledge. Wits University Press. ISBN 978-1-86814-545-4. s. 273-279.
 • Høgestøl, Mari; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Bakke, Bitten Åse Britt; Bakkevig, Sverre; Borgarp, Catinka; Kjeldsen, Gitte; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks; Nitter, Marianne; Walderhaug, Olav (2006). Helleristningslokaliteter i stavangerområdet, Rogaland. Dokumentasjon, sikring og tilrettelegging. AmS-rapport. ISSN 0802-4936. Hefte 19.
 • Kjeldsen, Gitte (2005). Bronsealderens bergkunst på Austre Åmøy i Rogaland. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. ISSN 0800-868X. Volum 25. s. 29-39.
 • Høgestøl, Mari; Bakke, Bitten Åse Britt; Bakkevig, Sverre; Bjelland, Torbjørg; Borgarp, Catinka; Kjeldsen, Gitte; Walderhaug, Olav (1999). Helleristningsfeltene på Austre Åmøy, Stavanger kommune Rogaland. Dokumentasjon, sikring og tilrettelegging av feltene I til VI-5. AmS-rapport. ISSN 0802-4936. Hefte 9.
 • Høgestøl, Mari; Kjeldsen, Gitte; Bakke, Bitten Åse Britt; Borgarp, Catinka (1999). Dokumentasjon, skadekartlegging, skjøtsel og tilrettelegging av helleritningsfelt på Austre Åmøy. AmS-rapport. ISSN 0802-4936. Volum 9. s. 21-62.
 • Høgestøl, Mari; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Bakke, Bitten Åse Britt; Bakkevig, Sverre; Borgarp, Catinka; Kjeldsen, Gitte; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks; Nitter, Marianne; Walderhaug, Olav (2006). Helleristningslokaliteter i stavangerområdet, Rogaland. Dokumentasjon, sikring og tilrettelegging. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 82-7760-129-8. 100 s.
 • Høgestøl, Mari; Bakke, Bitten Åse Britt; Bakkevig, Sverre; Bjelland, Torbjørg; Borgarp, Catinka; Kjeldsen, Gitte; Walderhaug, Olav (1999). Helleristningsfeltene på Austre Åmøy, Stavanger kommune Rogaland. Dokumentasjon, sikring og tilrettelegging av feltene I til VI-5. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 82-7760-052-6. 99 s.
 • Kjeldsen, Gitte (2002). Å forstå helleristninger.
 • Kjeldsen, Gitte (2000). Nytt funn av helleristningsfigurer på Austre Åmøy.