Et profilbilde

Førsteamanuensis
Marianne Nitter { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Marianne Nitter", "tel": "Telefon: 51832666", "email": "marianne.nitter@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling formidling
Rom AM A-421
Tlf priv/mob 51563897/45480744

Personal information:

Born the 24th of October 1965 in Drammen, Norway.

Married, four children, born 1989, 1993, 1995 and 1997.

Nationality: Norwegian

 

Education:

- Cand.scient in meteorology 1991, University of Bergen. Supplementary courses and exams in mathematic, physic, meteorology, oceanography and informatics.

- Dr.scient in meteorology /climatology 1999, University of Bergen. Supplementary courses and exams in meteorology, climatology, paleo-climatology, statistic and informatics.

Misc Professional services

1996 ? 2000: Leader of NAR (Norwegian Association of Researchers) at the museum of Archeology, Stavanger

 

1997 ? 1999: Preparation of exhibitions concerning climate change.

- ?Klima mellom to istider?.

- ?Klimautstilling på Internett?: Nitter,M.,1999: Internettutstilling om klima før og nå. I Seling,L.,Lillehammer,G (red): Museumslandskap. Artikkelsamling til Kerstin Griffin på 60-års-dagen. AmS-Rapport 12A,  p 37-46.

2000 : Editor of Frá haug ok heiðni, a popular scientific magazine, published in collaboration with the Museum and Rogaland Archaeological Society.

2001- 2002: Leader of ?The National Science Week? in Stavanger. Norwegian research council.  

2003 - present: Serve on a jury: ?Annual science contest?: ?The Nysgjerrigper (curious George) science knowledge project?.

2004- present: Education and public service: Several lectures concerning ?Climate change and consequences in the past, present and future? for

1. the public (see http://www.klimaloftet.no/Klimaloftet/Verdt-a-vite-om-klima/Foredrag/Oversikt-over-foredragsholdere/#Stavanger)

2. students in upper secondary school (see http://www.ark.museum.no/4_skoletjenesten/skoletjenesten.htm)

2005: Development of course:  ?Introduction in environmental history and environmental archaeology.?. Bachelor's Degree programme in archaeology. University of Oslo

2005 - present: Lecture in climatology : ARK 4070. ?Environmental archaeology?, Master's Degree programme in archaeology, University of Oslo.

2007 ? present: Member of The Museum?s Department of Cultural Heritage which secures archaeological source material and manages excavations of threatened and protected heritage sites. This Department also joins in custodianship of our ancient monuments and gives advice to the Directorate for culture heritage in respect of applications for dispensation from the Norwegian Cultural Heritage Act in Rogaland.

 

2007- present: Member of The Museum?s editorial committee. The Museum publishes five different report series: AmS-Skrifter, AmS-Varia, AmS-Rapport, AmS-Småtrykk, and AmS-NETT. (see http://www.ark.museum.no/eng_pub.htm)

2009 ? 2012: Lecture in climatology: ?Cultural?. Bachelor?s Degree Programme in?Art and Culture studies?. Department of Media, Culture and Social Science. University of Stavanger

2011: Lecture for teachers in geosciences 2. One-day courses. Organizer: Rogaland County Council.

2009 ? 2012: Supervision of bachelor and master students in ?Art and culture studies? and ?societal safety?, University of Stavanger.  

Forskningsområder

Main avenues of research and development-projects:

The museum of archaeology contains a profile of environmental archaeology and interdisciplinary studies. This involves cooperating among scientist in the scientific process of developing knowledge about the past.

The museum has many ways of communicating scientific results to the general public, e.g. exhibitions and popular scientific lectures.

      

In line with the museum?s profile, I have generated the following two main avenues for research- and development-projects:

 

 1999- present: Knowledge about the human conditions in a historical era and the weather and/or climate. This topic includes development of theory and methods for conceptual formation, development of methods, hypothesise models and prognoses-tools for dealing with concerning anthropogenic problems (local meteorology for localisation of non-visible prehistoric remains, the appropriate radiation-model and local meteorology to gain appreciation of settlements in landscape, fetch-method for localisation of landing places and sea-routes). The latter method is important in connection with problems concerning climate-change and sea rising. If the prognosis?s concerning rising of sea the coming 50 years will be realised, the problems involving protection of the cultural monuments along the sea, both on land and in the sea, are critical.

 

1999 ? present. Education and public service: Enhance knowledge of ?the weather and climate? and make sense of climate change as a real threat. This includes curriculum related instruction of student from primary school to upper secondary school: This research and evaluation project involves studies of:  1) Children and their use of ?Nysgjerriper? (Curious George), 2) Children and learning at the Science Centre (Jærmuseet) 3) Learning and gender in upper secondary school. How does the content and form of lectures effect motivation, learning and attitude towards problems concerning climate change, among females and males students respectively?

Utvalgte publikasjoner

Publications

Publication in Norwegian are not translated to other languages.

Nitter, M. 1991: Studie av vertikal variasjon av vind i Bergensområdet. Hovedoppgave i  meteorologi, Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen.

Reistad, M.,Vik, A.F. & Nitter, M. 1992:Verifikasjon av værvarsler for Snorre feltet. Det Norske meteorologiske Institutt, Værvarslinga på Vestlandet, Snorre field Development Project, Kontrakt nr. KO-PP-92-004 Værvarsling.

Nitter, M. 1994: Classification of the atmospheric circulation over the North-Atlantic 1881-1992 by a statistical method. Det19.Nordiske meteorologmøte,6-10 juni 1994,Kristiansand. Reprints av foredrag.

Nitter, M. 1994: Map pattern classification by statistical methods. The meeting of the Comission on Climatology of the International Geograhical Union, 15-20 august 1994, Brno, Czech Republic. Proceedings, 426-432. 

Nitter, M. 1995: Eksempler på klassifisering av atmosfæriske sirkulasjonsmønstre over Nord-Atlanteren og Europa 1881-1993 etter en statistisk metode. I Selsing, L. (red): Kilder for klimadata i Norden fortrinnsvis i perioden 1860-1993. AmS-varia 24, 37-41.

Nitter, M. 1998: Værtypeklassifisering ved hjelp av en objektiv statistisk metode: Iver Lunds værtypeklassifisering. AmS-varia 34, p115.

Woodruff, S., Wishmann, E., Silva, F. & Nitter, M. 1998: Incorporation of the Norwegian Ship Logbook Collection into COADS.

Nitter, M. 1999: Variability in the atmospheric circulation of the North Atlantic region in the period 1881-1993. Upublisert doktoravhandling. University of Bergen.

Nitter, M.1999: Internettutstilling om klima før og nå. I Selsing, L. & Lillehammer, G. (red): Museumslandskap. Artikkelsamling til Kerstin Griffin på 60-års-dagen. AmS-Rapport 12A, 37-46.

Nitter, M., Selsing, S. &  Sjurseike, R. 2001: Dreiebok: Klima i forhistorien ? metoder, muligheter og begrensninger. Utvikling av IKT-basert undervisning i arkeologi ved Høgskolen i Stavanger. Førstedel av fase 3. Upublisert rapport, Administrativt arkiv, Arkeologisk museum i Stavanger. 

Nitter, M. & Selsing, L. 2002: Hva vet vi om klima i forhistorien. Kronikk i Stavanger Aftenblad, 27/3.

Nitter, M. 2003: Klima og hverdag. Hva er lokalklima og hvordan virker det inn på vårt daglige liv. Frá haug ok heidni 1-2/2003, 27-34.

Nitter, M. & Hanssen, B. 2003: Partnerskap som en mulig strategi for å snu realfagskrisen? Upublisert notat.

Lillehammer, G., Nitter, M., Solheim-Pedersen, E.S., Sageide, B.M., Selsing, L. & Sjurseike, R. 2003: Mennesker og klima i fortiden og fremtiden. Kronikk i Stavanger Aftenbland, 26 /9. 

Nitter, M. 2004: Klimahistorie, Golfstrømmen og menneskers forhold til klima. I Obrestad, T. (red): Den lengste historia. Wigestrand forlag, Stavanger, 16. 

Nitter, M. 2004: EU og Ramme Programmenen (RP) 5, 6 og 7. I Selsing, L. (red): Rapport fra arbeidet i AmS Eu-gruppe. Arkeologisk museum (AmS) og EU-prosjekter. AmS arkiv 04/00449-1.

Hanssen, B., Lunde, I. & Nitter, M. 2005: Den skal tidlig formidle som god forsker skal bli. AmS-NETT2: http://am.uis.no/publikasjoner/ams_nett/article14018-5016.html

Nitter, M. 2005: Menneskers forhold til vær og klima i forhistorien. Skisser til metodeutvikling. I Høgestøl, M., Selsing, L., Løken, T., Nærøy, A. J. & Prøsch-Danielsen, L. (red): Konstruksjonsspor og byggeskikk. Maskinell flateavdekking- metodikk, tolkning og forvaltning. AmS-varia 43, 147 ?153.

Nitter, M. 2005: Innspill til Eu-rapporten. I selsing, L. (red): Rapport fra EU-gruppen. AmS arkiv 05/834.

Nitter, M. 2005: Når det blir varmere og våtere. Nasjonale klimascenarier, konsekvenser og utfordringer i ulike tidskategorier. I Johansen, E.K. & Nitter, M. (red) K.A.N. 25, 92 ? 111.

Johansen, E.K. & Nitter, M. (red) 2005: K. A. N. 25, s 125.

Nitter, M. 2006: Læring i museer. Et samarbeidsprosjekt mellom UiS/lærerutdanning og AmS. Oppsummeringsrapport pr. 31/12 2005. AmS arkiv 06/190-1.

Høgestøl, M., Prøsch-Danielsen, L., Bakke, B., Bakkevigm S., Borgarp, C., Kjeldsen, G., Meeks, A., Nitter, M. & Walderhaug, O. 2006: Helleristningslokaliteter i stavangerområdet, Rogaland. Dokumentasjon, sikring og tilrettelegging, AmS-Rapport nr 19, s 100.

Nitter, M (red) 2007: Wishman, E. H: Vær og klima over indre strøk av Østlandet 1781-1790. AmS-varia 46, s 74.

Nitter, M. 2007: Når klima blir kultur. Frá haug ok heidni 4, 20-30.

Nitter, M. 2008: Klimarom: Klimaets avhengighet av skala og landskap. http://jenny-rita.org/mariannenitter.html.

Nitter, M. 2009: Klimarom: klimaets avhengighet av skala og landskap. AmS-varia 49, 119-130.

Nitter, M. 2009.: Bebyggelse, landskap og lokalklima. AmS-varia 49, 105-117.

Elvestad, E., Nitter, M. & Selsing, L. 2009: Tverrfaglig innfallsvinkel til verneprognoser og vernestrategi for maritime kulturminner knyttet til anløpsplasser og leder fra jernalder og middelalder. AmS-varia 49, 131-186.

Nitter, M. & Pedersen, E. S. (red) 2009: Tverrfaglige perspektiver. AmS-Varia 49, s 186.

Nitter, M., Selsing, L. & Elvestad, E. 2010. Sårbare landemerker i fjæra. Klima 3. http://www.cicero.uio.no/klima/10/3/klima10-03.pdf

Nitter, M. 2011 (red): Tverrfaglige perspektiver 2. AmS-Varia 53, s. 63.

Nitter, M. 2012a. Tverrfaglig formidling av klimarelaterte problemstillinger. I Maurstad, A. &  Hauan, M. A. (red) Museologi på norsk ? universitetsmuseenes gjøren. Tapir Forlag A/S.

Nitter, M., Elvestad, E. & Selsing, L. 2012. Maritime Site Protection and the Fetch Method: an example from Rogaland, Norway. The International Journal of Nautical Archaeology. doi: 10.1111/j.1095-9270.2012.00365.x

Nitter, M. 2012b. Meteorologi og klimatologi i møte med kulturhistoriske problemstillinger. Nicolay 118, 58 -63.

Nitter, M. 2013. Bosetning og lokalklimatiske utfordringer i Rogaland i forhistorien. VikingBind LXXV?, 219 -236. 


Articles in the publication process:

Nitter, M. Culture Climate. New Approaches to Climate and Culture.

Nitter, M. To alter the micro and local climate through landscape modification Illustration of opportunities to optimise the living and growing conditions.


Articles in the writing process:

Nitter, M. Vær og klima ? fortid og fremtid.

Nitter, M., Reistad, M. & Furevik, B. R. Testing av fetch-metoden i havnebassenget på Avaldsnes.

 

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Employment record:

1991-1993:  The Weather Forecasting Division of Western Norway, The Norwegian Meteorological Institute. Meteorologist. Working area: operational forecasting, serving offshore petroleum industry with specialized forecasts.

From 1993: The Museum of Archaeology in Stavanger

- PhD-student (1993-1999)

- Associated professor (1999- 31.01.2012) 

- Head of Research (01.02.2012 ? 31.01.2013) (temporary)

- Associated professor (01.02.2013 - 31.10.2014 

Head of Research (01.11.2014 ? present) 

 

Additionally job related training and courses:

- Several courses organised by ?Norwegian Association of Researchers? (NAR), The Confederation of Unions for Professionals, Norway (Unio)

-  Several courses in computer programming, computer techniques, statistical analysis                                                                                                             




Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Bakkevig, Sverre; Bang-Andersen, Sveinung; Bakke, Bitten; Hollund, Hege Ingjerd; Jensen, Christin E; Kristoffersen, Siv; Løken, Trond; Nitter, Marianne; Petersson, Håkan; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Ravn, Mads; Selsing, Lotte; Sandvik, Paula Utigard; Soltvedt, Eli-Christine (2016). Kulturarv i nåtid og framtid. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-168-7. 322 s.
 • Kristoffersen, Siv; Nitter, Marianne; Pedersen, Einar Solheim (2014). Et Akropolis på Jæren? Tinghaugplatået gjennom jernalderen. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7760-160-1. 186 s.
 • Nitter, Marianne (2011). Tverrvitenskapelige perspektiver 2. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-152-6. 63 s.
 • Kristoffersen, Siv; Oma, Kristin Armstrong; Kjeldsen, Gitte; Nitter, Marianne (2008). Solens reise. Katalog til Utstillingen Solens reise. Rogaland og Europa i bronsealderen.Engelsk og norsk tekst. Bidrag av Gitte Kjeldsen og Marianne Nitter. Arkeologisk museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-138-0. 96 s.
 • Nitter, Marianne (2017). Ekstrem vær - Farlig vær. SAMRED 2017. Faglig samling for aktører i redningstjenesten; 2017-11-04.
 • Nitter, Marianne (2017). Lokalklimatiske utfordringer på Jernaldergården.
 • Nitter, Marianne (2016). Investigation the Norse harbours of Unst, Shetland. Approaches and Methods from geomorpholoy and climatology. Joris Coolen, John Preston, Marianne Nitter. The Nautical Archaeology Society and The SCAPE Trust; 2016-11-05 - 2016-11-07.
 • Nitter, Marianne (2015). Introducing the fetch method for the investigation of harbours in the North Atlantic (HaNoA – project). Tyske forskningsråd; 2015-09-28 - 2015-09-29.
 • Nitter, Marianne (2015). Publiseringsprosessen v/Redaksjonsutvalget. Presentasjon av Redaksjonsutvalget ved AM. Hvem er vi og hvordan jobber vi?. AM; 2015-03-23.
 • Nitter, Marianne (2012). Hvorfor bo akkurat her?. Forskningsdagene 2012; 2012-09-26.
 • Nitter, Marianne (2012). Meteorologi og klimatologi i møte med kulturhistoriske problemstillinger.
 • Nitter, Marianne (2012). Presentasjons av artikkelen: Tverrfaglig formidling av klimarelaterte problemstillinger". Arkeologisk museum; 2012-12-11.
 • Nitter, Marianne (2012). Åpent og værhardt. Hauge og Tu. Hauge og Tu-nettverket; 2012-09-17.
 • Kristoffersen, Siv; Nitter, Marianne; Magnus, Bente; Hatlem, Anne Berit (2011). Gullfunn og mektige kvinner. Jærbladet. [Avis]; 2011-12-05.
 • Nitter, Marianne (2011). Fremtidige klimautfordringer. Lektor-2 avtalen, St. Olav videregående, Stavanger;
 • Nitter, Marianne (2011). Kulturminner og klimaendringer. Rogaland Naturvern forbund;
 • Nitter, Marianne (2011). Landskap og lokalklima på Hauge og Tu i Klepp kummune, Jæren. Arkeologisk museum, Universitet i Stavanger; 2011-11-24 - 2011-11-25.
 • Nitter, Marianne (2011). Publiseringsprosess. Strukturen i en vitenskapelig publikasjon. Lektor 2-avtalen, St. Olav videregående;
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Nitter, Marianne; Høgestøl, Mari (2011). Steinalderens klimapanel. Museum. NRK P2. [Radio]; 2011-10-22.
 • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Nitter, Marianne; Pedersen, S.E.; Sageidet, Barbara Maria; Selsing, Lotte; Sjurseike, Ragnhild (2003). Mennesker og klima før og i fremtiden.
 • Sjurseike, Ragnhild; Lillehammer, Grete; Nitter, Marianne; Pedersen, Einar Solheim; Sageidet, Barbara Maria; Selsing, Lotte (2003). Mennesker og klima før og i fremtiden.