Et profilbilde

Førsteamanuensis
Arne Johan Nærøy { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Arne Johan Nærøy", "tel": "Telefon: 51832623", "email": "arne.j.neroy@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling samlinger
Rom AM A-218

Undervisning

Forskningsområder

Arkeologi

Steinalder

Jeger-sankerbosetning

Boplasstudier

Utvalgte publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner:

Nærøy, A.J. 1987: Redskapstradisjon i Hordaland fra 5500 til 4000 år før nåtid - en lokalkronologisk studie, 187s. Upublisert Cand. Phil. avhandling, Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.

Nærøy, A.J. 1988: Teknologiske endringer ved overgangen fra eldre til yngre steinalder på vestlandet. Arkeologiske Skrifter No. 4, s. 205-213. Historisk Museum, Universitetet i Bergen.

Nærøy, A.J. 1993a: Chronological and Technological Changes in Western Norway 6000-3800 BP. Acta Archaeologica, Vol. 63, s. 77-95, 1992.

Nærøy, A.J. 1993b: The Site Ramsvikneset, Straume, Hordaland, Western Norway. An Introduction to Egil Bakka?s article. Arkeologiske Skrifter 7, s.17-20. Arkeologisk Institutt, Universitetet i Bergen.

Nærøy, A.J. 1995a: Early Mesolithic Site Structure in western Norway - a case study. Universitetets Oldsaksamling Årbok 1993/1994, s. 59-77.

Nærøy, A.J. 1995b: Tidligmesolittisk lokalitets-struktur - et eksempel fra Øygarden på ytterkysten av Vestlandet. I: Bergsvik, K.A.; Nygaard, S. & Nærøy, A.J. (eds.): Steinalderkonferansen i Bergen 1993, Arkeologiske Skrifter 8, s. 81-94. Arkeologisk Institutt, Bergen Museum, Universitetet i Bergen.

Nærøy, A.J. 1997: Spatial Patterns in Intra-Site Analysis - an Interpretative Perspective. Norwegian Archaeological Review, Vol. 30, no. 1, s. 1-9; 16-23, 1997.

Nærøy, Arne Johan, 1999: The Norwegian Stone Age in the South Scandinavian and North-west European Context. I: L. Selsing og G. Lillehammer (eds.): Museumlandskap. Artikkelsamling til Kerstin Griffin på hennes 60-års dag. AmS Rapport 12B, 463-488, Stavanger.

Nærøy, Arne Johan, 2000: Stone Age Living Spaces in Western Norway. British Archeological Reports, International Series 857, 219 s., 4 app.

Nærøy, Arne Johan, 2000: Åsgard ? Natur- og kulturhistoriske undersøkelser langs traseen for en gassrørledning i nord-Rogaland. I: Løken Trond (red.) Åsgard? Natur- og kulturhistoriske undersøkelser langs en gassrør-trasé i Karmøy og Tysvær, Rogaland. AmS-Rapport 14, s.163-175.

 

Leksikonartikler:

Nærøy, Arne Johan 2005 i Østmo, E. Og Hedeager, L. (Eds.): Sylindrisk flekkeblokk; Pilspisser; Kjerne; Stikkel; Skraper; Retusjering; Mikrostikkel; Mikrolitt; Gropkeramisk kultur; Stratigrafi; Kulturlag; Økser; Sogn og Fjordane; Seriasjon; Vogn; Steinbrudd; Hus og Hustuft; Bein, Takk, Gevir og Horn. Norsk arkeologisk leksikon. Pax forlag.

 

Anmeldelser:

Nærøy A.J. 1996: Anmeldelse av: Cameron, C.M. & Tomka, S.A.: Abandonment of settlements and regions. Ethnoarchaeological and Archeological Approaches. Cambridge University Press, 1993. Norwegian Archaeological Review Vol. 29, No. 1, s. 63-64, 1996.

Nærøy, A.J. 2007: Anmeldelse av: Apel, J. & Kjel Knutsson: Skilled Production and Social Reproduction. Aspects of Traditional Stone-Tool Technologies. Proceedings of a Symposium in Uppsala, August 20-24, 2003. Norwegian Archaeological Review Vol. 40, No. 2, s. 208-211, 2007.

Publiserte rapporter:

Nærøy, A.J. 1994: Troll-prosjektet. Arkeologiske undersøkelser på Kollsnes, Øygarden k. Hordaland. Arkeologiske Rapporter 19, Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.

 

Populærvitenskapelige arbeid ? publikasjoner, foredrag:

Nærøy, A.J., 1989: Bollerøysa - eit gravminne i Eidsvikja i Haram kommune. Vatne Sogelag, Årsskrift 1989, 40-45.

Nærøy, A.J., 1989: Bruk av keramikk i vestnorsk steinalder. ARKEO - Nytt fra Historisk museum i Bergen, No. 2, 12-15, 1989.

Nærøy, A.J., 1992: Gravrøysene på Horne, Naustdal k., Sogn og Fjordane. Sogeskrift for Naustdal, 11-15, 1992.

Nærøy, A.J., 1993: De första norrmännen hade bra båtar och vana vid sjöen. Populär Arkeologi, Årg. 11, no.4, 1-7, Lund, Sverige.

Nærøy, A.J., 1995: Boplassen - en kilde til kunnskap om levesett i steinalderen. ARKEO - Nytt fra Historisk museum i Bergen, No 2, 4-9. 1995.

Nærøy, Arne Johan (red): Feltsesongen 2001. Frá haug ok heiðni, nr. 1-2, 2001, 21-24.

Nærøy, Arne Johan (red): Feltsesongen 2001. Frá haug ok heiðni, nr. 4, 2001, 3-6.

Nærøy, Arne Johan: Feltsesongen 2002 ved Arkeologisk museum i Stavanger. Frá haug ok heiðni, nr. 2, 2002, 3-6.

Nærøy, Arne Johan: Verne eller fjerne? Frá haug ok heiðni, nr. 3, 2003, 7-10.

Nærøy, Arne Johan: Det har alltid blåst på Utsira. Frá haug ok heiðni, nr. 1, 2004, 11-14.

Nærøy, Arne Johan, 2004: Osteologi; Bosetning på Utsira i eldre steinalder og kontakter og lokalt særpreg i eldre steinalder. Artikler i Obrestad, Tor: Den lengste historia. Rogaland 10.000 f. Kr. ? 1350 e.Kr. Stavanger Aftenblad, 2004.

Nærøy, Arne Johan 2005: Den første kystkulturen. I:  Selsing, L., Elvestad, E., Hamre, H., Krøger, J.F., Midtrød, A. & Nærøy, A.J. (red.) 2005: Fra Galta til Geitungen: Kystkultur og fjæresteinsarkeologi i Sørvest-Norge. AmS-Nett 7, 2005.

Pågående forskning

Early Mesolithic site space

Arne Johan Nærøy, Associate professor, Museum of Archaeology, University of Stavanger, Norway

Abstract

It has been hypothesized that western Norwegian Early Mesolithic sites (9500-8000 cal. BC) are characterized by a standard lithic tool inventory with a uniform spatial distribution of the lithic debris. Specific lithic dispersal patterns are associated with both dwellings and ?open air sites?. The dwellings are identified as tent rings of stone cobbles or circular areas cleaned for larger stones and with associated fireplaces and lithic debris. These features have been suggested as indicative of the Early Mesolithic way of life as mobile hunter-fishers being present in both coastal and mountain areas. Lithic dispersal patterns seems to be the remains of activities performed by a single individual, but also raises the question concerning lithic tool sharing.

Early Mesolithic sites are in general, small sites and among the few sites on which it is realistically possible to analyse site structures and patterns on an individual spatial level. More site analyses are needed through a consideration of site characteristics, excavation methods and lithic technological, functional and spatial features, in order to analyse trends in Early Mesolithic site patterns. A fundamental issue we have to deal with is the possible existence of a strict social and cultural conformity characterising the hunter-gatherers throughout the large area that present day Southern Norway represents. Aspects of this culture-historical development and interpretational challenges are discussed on the basis of an analysis of three Early Mesolithic sites with dwelling remains from the coast of Western- and Eastern Norway as well as a mountain site.

 Key words

Early Mesolithic

Southern Norway

Dwellings

Lithic spatial distribution

Arbeidserfaring

 1979-1989

Midlertidige engasjementer 150 ukeverk arkeologisk felt- og etterarbeid for Historisk Museum, Universitetet i Bergen, Arkeologisk museum i Stavanger og Arkeologisk museum i Trondheim i perioden 1979 til medio 1989.

1989

Januar 1989, prosjektengasjert av Eid k. Sogn og Fjordane. Prosjektskisse til et utstillingsprosjekt i et kultur- og forretningsbygg på Eid med utgangspunkt i  Myklebusthaugene.

1989

Prosjektleder for Verneplan IV for vassdrag ved Historisk museum 1.9.-31.10.1989.

1990

Vikariat som konsulent med ansvar for saksbehandling og forvaltning av forhistoriske kulturminner ved Fylkeskultursjefen, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, 1.1.1990-30.06.1990.

1989-1990 / 1991-1993

Forskningsassistent, Troll-prosjektet i Øygarden k. Hordaland, Historisk museum, Universitetet i Bergen 1.11.89, 1.7.-31.12.1990 og 15.3.1991- 30.11.1993.

1994

Midlertidig ansatt som amanuensis ved Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen i perioden 1.2.-31.3.1994.

 1993/1994

Forskningsassistent ved Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen i desember 1993, januar 1994 og april 1994. Utstilling «Øygarden - busetnad og levesett - 8000 - 1800 f.Kr.» i samarbeid med Øygardsmuseet og ferdigstille rapport fra Troll-prosjektet.

1994-1998

Stipendiat ved Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen med stipend fra Norges Forskningsråd. Ansettelse fra 1.5.1994 til 28.2.1998. 

1998-1999

Midlertidig ansatt som konservator ved Arkeologisk museum i Stavanger i periodene 1.11.1998 til 30.4.1999 og fra 1.5.1999 til 16.7.1999. Løpende saksbehandling samt museale oppgaver.

1999

Midlertidig ansatt fra 1.11.99 til 31.12.99 hos Olsten Norsk Personal og utleid som vikar ved Kulturseksjonen, Hordaland fylkekommune for arbeid med saksbehandling

2000-2010

Avdelingsleder for avdeling for fornminnevern ved Arkeologisk museum i Stavanger.

2010-2014

            Museumsdirektør i åremål ved Arkeologisk museum,

            Universitetet i Stavanger.

 2014-

            1.amanuensis i arkeologi ved Arkeologisk museum,

            Universitetet i Stavanger.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Nærøy, Arne Johan (2020). Arkeologisk undersøkelse 1983/1984, Dyrnes lok I, ID34211, S14034, Venja gnr. 61, bnr. 15, Finnøy k., Rogaland. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. 62 s.
 • Nærøy, Arne Johan (2019). Metallsøkerfunn i Rogaland 2003 – 2019. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. 36 s.
 • Nærøy, Arne Johan (2000). Åsgard - Natur- og kulturhistoriske undersøkelser langs traseen for en gassrørledning i Nord-Rogaland. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 82-7760-072-0. 16 s.
 • Nærøy, Arne Johan (2018). Vikingtidens gård og handelsplass på Karmøy - kufiske mynter funnet på Hemnes.
 • Nærøy, Arne Johan (2020). Nøkler til beskyttelse. Gjenstander fra fortida 21.
 • Tonette, Haaland; Nærøy, Arne Johan (2020). Her fant de gull. Sjelden gjenstand funnet ved klosteret. Rogalands avis. [Avis]; 2020-04-01.
 • Nærøy, Arne Johan; Håland, Sjur (2019). Nekta skattejakt på eigedommen. Bondevennen. [Avis]; 2019-09-20.
 • Sandberg, Tor; Nærøy, Arne Johan (2019). Over 2.000 gjenstander til Kulturhistorisk museum i år. Dagsavisen. [Avis]; 2019-10-16.
 • Tvedt, Marit; Nærøy, Arne Johan (2019). Fant gullring fra Romertiden. Tysvær Bygdeblad. [Avis]; 2019-07-11.
 • Nærøy, Arne Johan (2018). Early Mesoltihic Sites - Interpretational possibilities in distribution of tools and raw materials. Eurpean Association of Archaeologists.; 2018-09-05 - 2018-09-08.
 • Nærøy, Arne Johan (2018). Nedlastning og analyse av data fra MUSIT-basene, arkeologi. MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon; 2018-10-23 - 2018-10-24.
 • Nærøy, Arne Johan (2018). The Early Settlement of Northern Europe, Volumes 1-3.
 • Nærøy, Arne Johan (2018). Use-wear analysis on quartz tools – a Norwegian Middle Neolithic site study. Association of Archaeological Wear and Residue Analyst.; 2018-05-29 - 2018-06-01.
 • Nærøy, Arne Johan; Hemdorff, Olle (2018). Vikingtidens gård og handelsplass på Karmøy - kufiske mynter funnet på Hemnes.
 • Nærøy, Arne Johan (2017). Rogalandsfunn fra forhistorien. Funn gjort av metallsøkere i Rogaland. Forskingsdagene 2017.
 • Nærøy, Arne Johan (2017). Teknologiens romlige kontekst i mellom-neolitikum.. Bergen museum, Universitetet i Bergen; 2017-03-21 - 2017-03-23.
 • Nærøy, Arne Johan (2016). Early Mesolithic site space in western Norway. The European Association of Archaeologists; 2016-08-31 - 2016-09-04.
 • Nærøy, Arne Johan (2016). I Selvik fisker de opp forhistorien.
 • Nærøy, Arne Johan (2015). Mesolithic settlement on Utsira – a small island on the fringes of the North Sea. A site excavated in 2003. Institute of Archaeology, University of Belgrade; 2015-09-14 - 2015-09-18.
 • Nærøy, Arne Johan (2015). Utsira i eldre steinalder.
 • Nærøy, Arne Johan (2008). Review of Apel, J. & Kjel Knutsson: Skilled Production and Social Reproduction. Aspects of Traditional Stone-Tool Technologies. Proceedings of a Symposium in Uppsala, August 20-24, 2003..