Et profilbilde

Paleoetnobotaniker
Eli-Christine Soltvedt { "honorific-suffix": "Paleoetnobotaniker", "fn": "Eli-Christine Soltvedt", "tel": "Telefon: 51832656", "email": "eli.c.soltvedt@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner
Rom AM A-408

Undervisning

Forskningsområder

Arkeobotanikk, studie av frø og frukter for å belyse jordbruk og utnyttelse av ville planter i forhistorisk tid.

Utvalgte publikasjoner

Krzywinski, K. Fjelldal, S. & Soltvedt, E-C. 1983. Paloethnobotanical Work at the Medieval Exavations at Bryggen, Bergen, Norway. In Proudfoot,B. (ed), Site, Environment and Economy. B A R, Series 173, 145-169.

 

Krzywinski, K. & Soltvedt E-C. 1988. A Medieval Brewery (1200-1450) at Bryggen, Bergen. The Bryggen Paper, Supplementary Series no 3.s 1-68.

 

Soltvedt, E-C. 1991. Makrofossiler fra Skrivarhelleren. pp. 130-2 in Prescott, C. : Kulturhistoriske undersøkelser i Skrivarhelleren. Arkeologiske rapporter 14 Universitetet i Bergen.

 

Hjelle, K.L., Hufthammer A.K., Kaland P.E, Olsen A. Bruen, Soltvedt E.C. 1992. Kotdalen - en boplass gjennom 5000 år. Bind 2. Naturvitenskaplige undersøkelser. Historisk Museum, Universitet Bergen. 150s.

 

Soltvedt, E-C. 1994. Hvilke planter sanket og utnyttet menneskene på Kollsnes i forhistorisk tid? I Nærøy, A.J. Troll-prosjektet, Arkeologiske undersøkelser på Kollsnes Øygarden k., Hordaland, 1989-1992. Arkeologiske rapporter 19, Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.

Soltvedt, E-C. & Mydland L. 1995. Kornfunn fra to neolittiske/ eldre bronsealders boplasser på Rennesøy, Rogaland, SV Norge Arkeologiske Skrifter no 8-1995. Bergen Museum, Universitetet i Bergen.

Soltvedt, E-C. 1999. Emmer og agnekledd bygg funnet på Rør, Østfold. AmS-Rapport 12A. Stavanger 1999. S. 149-160.

 

Soltvedt, E-C. 2000. Carbonised cereal from three Late Neolithic and two Bronze Age sites in western Norway. Environmental Archaeology. 5, 49-62.

Bakkevig, S., Griffin, K., Prøsch-Danielsen, L., Sandvik, P.U., Simonsen, Aud, Soltvedt, E.-C. & Virnovskaia, T. 2002: Archaeobotany in Norway: Investigations and methodological advances at the Museum of Archaeology, Stavanger. I Viklund, K. (red.): Nordic archaeobotany ? NAG 2000 in Umeå. Archaeology and environment 15, 23-48.

Børsheim, R. & Soltvedt, E-C. 2002. Gausel ? utgravningene 1997-2000. AmS-Varia 39, 1-294.

 

Soltvedt, E-C. 2004. Linfrøet på forhistoriske boplasser i Norge. Fra haug ok heidni 4 26-29

 

Soltvedt, E-C 2005. Plantemakrofossiler i konstruksjonsspor. Kilde til økt kunnskap om forhistorisk tid. I Høgestøl, N., Selsing, L., Løken, T., Nærøy, A-J. & Prøsch-Danielsen, L.(red.). Konstruksjonsspor og byggeskikk. AmS-Varia 43, 57-65.

 

Soltvedt, E-C 2007, Løken, T., Prøsch-Danielsen, Børsheim, R.L. & Oma, K. Bøndene på Kvålehodlene. Boplass-, jordbruks- og landskapsutvikling gjennom 6000 år på Jæren, SV Norge. AmS-Varia 47. 215s.

 

Soltvedt, E-C & Enevold, R 2008. Forkullete planterester og pollen fra forhistoriske hustomter og andre kontekster. Side 59-82 i Gjerpe L. E. (red.) Kulturhistoriske, metodiske og administrative erfaringer. E18-prosjektet Vestfold, Bind 4. Varia 74. Kulturhistorisk museum. Fornminneseksjonen. Universitetet i Oslo.

 

Prøsch-Danielsen, Lisbeth & Soltvedt, Eli-Christine 2011. From saddle to rotary hand querns in south-western Norway and the corresponding crop plant assemblages. Acta Archaeologica Vol. 82, 129-162.

 

Prøsch-Danielsen, Lisbeth & Soltvedt, Eli-Christine 2012. Førstemann til mølla. Fra haug ok heidni 3 50-56

 

Soltvedt, E-C. & Sandvik, P.U. 2012. Viltvoksende nytteplanter. Fra haug ok heidni 3 33-40

 

Soltvedt, E-C. & Prøsch-Danielsen, L. 2012. Kornet i menneskets makt. Fra haug ok heidni 3 15-21

 

 

 

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Utdanning

1979-82. Cand. scient. Hovedfagsoppgave i paleoetnobotanikk ved Universitetet i Bergen.

1985-86. Kurs i prekvatær palynologi (GLGY 795) og selvstendig arbeid med nye frøgrupper fra sen kritt (Universitetet i Calgary, Canada).

Praksis

2000-d.d. Ansatt i fast stilling på Arkeologisk museum i Stavanger som amanuensis i paleoetnobotanikk.

1998-2000. Ansatt i fast stilling på Arkeologisk museum i Stavanger som 1. konsulent, botaniker, oppdrag.

1996-97. Engasjement på Arkeologisk museum i Stavanger som 1. konsulent, botaniker, oppdrag.

1990-1996. Fast 1/2 stilling som forskningstekniker ved Arkeologisk museum i Stavanger.

1991-1996.I tillegg til den 1/2 stillingen som forskningstekniker hadde jeg oppdrag i paleoetnobotanikk fra interne prosjekt ved Arkeologisk museum i Stavanger og fra eksterne oppdragsgivere.

1989.Arbeidet som forskningstekniker ved Arkeologisk museum i Stavanger, 1/2 stilling (4 mnd.).

1987-90. Engasjement for Riksantikvaren i Oslo med makrofossiler fra middelalderutgravninger.

1985. Deltok på arkeologisk utgravning for Universitetet i Bergen på Radøy i Hordaland, hadde ansvar for flottering av makrofossiler i felt og etterarbeid av disse.

1985.Arbeid for Arkeologisk avd. Tromsø Museum. Arbeidet bestod i å analysere prøver og skrive rapporter (Borg i Lofoten, Stiurhelleren i Nordland). Somrene 1984 og 1985 arbeidet jeg på arkeologiske utgravninger i Nord-Norge (Borg i Lofoten, Karlebotn i Varangerfjorden, Virdnejavre i Alta-Kautokeino-vassdraget).

1983.Jeg underviste i makrofossiler for hovedfagstudenter ved Institutt for Biologi og Geologi, Universitetet i Tromsø.

1983-1985.Begrenset engasjement i for Industrigruppen for Nord-Norge. Mitt arbeid bestod i å planlegge, rekruttere, arrangere og lede et yrkesveiledende kurs for jenter i 16-19 års alder. Dette var en administrativ arbeidsoppgave og innebar kontakt med presse og radio.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Dahl, Barbro Irene; Soltvedt, Eli-Christine; Lechterbeck, Jutta (2019). Utgraving av gravhauger og hus på Forsandmoen. Oppdragsrapport 2019/03. Arkeologisk museum, UiS. 84 s.
 • Dahl, Barbro Irene; Husvegg, Jon Reinhardt; Soltvedt, Eli-Christine; Eva Schaller, Åhrberg (2017). Arkeologisk og botanisk undersøkelse av hus i Bergevik. Berge gnr. 37 bnr. 1, Forsand k, Rogaland.. Arkeologisk museum, UiS. 70 s.
 • Dahl, Barbro Irene; Soltvedt, Eli-Christine; Husvegg, Jon Reinhardt (2017). Arkeologisk og naturvitenskapelig undersøkelse av røyser fra E.BRA og hus fra YROM ved Skadberg skole. Skadberg gnr. 32 bnr. 19, Sola k, Rogaland. Oppdragsrapport 2017/01. Arkeologisk museum, UiS. 71 s.
 • Soltvedt, Eli-Christine; Tjemsland, Anne Elise (2017). Botaniske undersøkelser av dyrkingslag på tomt Ørpetveitveien 8, Fedjedalen gnr.3, bnr. 78,Haugesund kommune, Rogaland. Arkeologisk museum, UiS 2017. AmS-Oppdragsrapport (2017/17). 14 s.
 • Eilertsen, Krister Scheie; Hollund, Hege Ingjerd; Fredh, Erik Daniel; Soltvedt, Eli-Christine (2016). Arkeologiske undersøkelser av steinalderboplass i Breivik ved Hommersåk. Sandnes kommune. Gård: Hommersåk, g.nr. 101, b.nr. 7.. Arkeologisk museum/UiS. 147 s.
 • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Bakkevig, Sverre; Bang-Andersen, Sveinung; Bakke, Bitten; Hollund, Hege Ingjerd; Jensen, Christin E; Kristoffersen, Siv; Løken, Trond; Nitter, Marianne; Petersson, Håkan; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Ravn, Mads; Selsing, Lotte; Sandvik, Paula Utigard; Soltvedt, Eli-Christine (2016). Kulturarv i nåtid og framtid. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-168-7. 322 s.
 • Fredh, Daniel Erik; Soltvedt, Eli-Christine (2014). Naturvitenskaplige analyser på Tjemslandsmarka. Tjemsland Nordre, gnr. 53, bnr.1 og 68, Hå kommune, Rogaland. UiS, Arkeologisk museum. 29 s.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2014). Makcrofossil analyse fra tre forhistoriske hus på Lunde gnr. 4,bnr. 1,13, Stavanger kommune, Rogaland. Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum. 13 s.
 • Jensen, Christin AH; Soltvedt, Eli-Christine (2011). Makrofossil- og pollenanalyser fra røysfelt på Mæland. Mæland gnr 68 bnr 6, Hå kommune. Oppdragsrapport 2011/32. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. 16 s.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2011). Naturvitenskapelige undersøkelser fra forhistoriske hus på Skadberg. Skadberg gnr.32, bnr.1 og 2. AM Oppdragsrapport 2011/12. Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger. 20 s.
 • Soltvedt, Eli-Christine; Jensen, Christin AH (2011). Makrosubfossil- og pollenanalyser fra forhistoriske åkerlag, hustomter og graver på Tjora. Oppdragsrapport 2011/24. Arkeologisk museum i Stavanger. 105 s.
 • Soltvedt, Eli-Christine; Jensen, Christin (2010). Sørbø i Sandnes k., gnr 45. Botaniske analyser av førhistorisk gardsanlegg. Universitetet i Stavanger, Arkeologisk Museum. 30 s.
 • Jensen, Christin; Fyllingen, Hilde; Soltvedt, Eli-Christine (2009). Vatne i Sandnes kommune, gnr 37 bnr 14. Arkeologisk og botanisk undersøkelse av rydningsrøyser. Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum. 30 s.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2009). Naturvitenskapelige undersøkelser i spor etter Jernalderbebyggelsen på Tastarustå Øvre Tasta, gnr. 28, bnr. 54, 63, 11og 26, Stavanger kommune. Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger. 66 s.
 • Soltvedt, Eli-Christine; Enevold, Renée (2009). Naturvitenskapelige undersøkelser i spor etter jernalderbebyggelsen på Tastarustå Øvre Tasta, gnr. 28, bnr. 54, 63, 11og 26, Stavanger kommune. Arkeologisk Museum, Universitet i Stavanger. 28 s.
 • Hemdorff, Olle Hartvig; Sageidet, Barbara Maria; Soltvedt, Eli-Christine; Simonsen, Aud (1996). IVAR-prosjektet. Årsrapport 1996. Arkeologisk Museum i Stavanger.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2015). Gullkornutstilling, godteriverksted.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2015). Omvisning i utstillingen Gullkorn.
 • Kristoffersen, Siv; Bøe, Ellen Tjørnhom; Soltvedt, Eli-Christine; Horve, Inger; Ihlebæk, Jan Henrik (2019). Jol i jernalderen. NRK/P2 MUSEUM -et program om norsk historie Podcast. [Radio]; 2019-12-21.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2019). Mye god mat i god drikke.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2017). Coming and going? Cereal in Late Neolithic and Early Bronze Age, Rogaland. 2017-09-05 - 2017-09-09.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2017). Kakaobønnens historie.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2017). Planterester fra Ullandhaug forteller om mat og håndverk i folkevandringstid.
 • Meling, Trond; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks; Soltvedt, Eli-Christine; Buer, Margareth Hana; Ytterdal, Anne (2016). Mellom himmel og jord - funderingar kring Stavanger domkyrkje. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger;
 • Soltvedt, Eli-Christine (2016). Botaniske analyser, Skadberg, Sola kommune.
 • Soltvedt, Eli-Christine; Jensen, Christin E (2016). Uttak av Makro- og Pollen-prøver.
 • Aalen, Kristin; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks; Sandvik, Paula Utigard; Denham, Sean Dexter; Soltvedt, Eli-Christine; Ytterdal, Anne; Hollund, Hege Ingjerd (2015). Kulturminnevern. Publikumsomvisning i Stavanger domkirke. Lær om skjeletter og vinranker i Domkirken.. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2015-10-27.
 • Sandvik, Paula Utigard; Soltvedt, Eli-Christine; Hollund, Hege Ingjerd; Denham, Sean Dexter; Ytterdal, Anne; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks (2015). Mellom himmel og jord - bli kjend med Domkyrkja på nytt!. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger;
 • Soltvedt, Eli-Christine (2015). Brød og øl i forhistorien. IRIS, UIS, Must, RFK, Stavanger k. med flere; 2015-09-22 - 2015-09-23.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2015). Forskningsdagene: Øl og brød i forhistorien. Stavanger. [Radio]; 2015-09-22.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2015). Grøtens historie i anl. grøtens dag. Stavanger. [Radio]; 2015-10-23.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2015). Knollhestehavre i jernalder - mat eller symbol på gjenfødelse?.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2015). Løvetann, økologi mm. Stavanger. [Radio]; 2015-04-30.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2014). Agricultural and household activities in Vestfold, Southeast Norway, as illustrated by pollen data and charred remains of crops and wild plants. Fornleifastofnun Island, The Institute of Archaeology; 2014-08-24 - 2014-08-29.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2014). Korndyrking på permanente boplasser i sen neolitikum. Agrar, Arkeologisk nuseun, UiS; 2014-12-01 - 2014-12-02.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2013). Kultur og øl. Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger; 2013-02-06.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2013). Kultur og øl. NRK Stavanger. [Radio]; 2013-02-06.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Hauken, Åsa Dahlin; Soltvedt, EliChristine; Nordahl Næss, Ragnhild (2012). Da mel ble til med håndkraft. Forskning.no. [Internett]; 2012-10-27.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Soltvedt, EliChristine (2012). Førstemann til mølla.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Soltvedt, EliChristine; Hauken, Åsa Dahlin; Nordahl Næss, Ragnhild (2012). Da mel ble til med håndkraft. UniverS. [Avis]; 2012-10-28.
 • Soltvedt, EliChristine (2012). Cereals from houses dated to Late Neolithic/Early Bronze Age in Rogaland. Bergen Museum Universitetet i Bergen; 2012-06-11 - 2012-06-13.
 • Soltvedt, EliChristine (2012). Gullkorn -en utstilling om frø. Arkeologisk museum, UiS;
 • Soltvedt, EliChristine; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2012). Kornet i menneskets makt.
 • Soltvedt, EliChristine; Sandvik, Paula Utigard (2012). Viltvoksende nytteplanter.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Soltvedt, Eli-Christine (2011). Skubbekverner og/eller dreiekverner. hvilke kornsorter ble malt på de ulike kvernsteinstypene i Rogaland fra bronsealder til folkevandringstid. Universitetet i Tromsø; 2011-08-24 - 2011-08-26.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2011). Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum, knollhestehavre funnet i forhistoriske hus og graver. Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø; 2011-08-24 - 2011-08-26.
 • Soltvedt, Eli-Christine; Henningsmoen, Kari E. (2011). Tidlig dyrking i Vestfold belyst ved analyse av pollenmateriale fra Nordbytjern og makrofossilanalyse fra hustomt på Nordby. Institutionen fö Idé- og sanhällsstudier, Umeå universitet; 2011-08-17 - 2011-08-19.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Soltvedt, Eli-Christine (2010). The change from saddle querns to rotary hand querns in southwestern Norway with corresponding crop plant assemblages. 2010-05-31 - 2010-06-05.
 • Sandvik, Paula Utigard; Soltvedt, Eli-Christine (2009). Planter i forhistorai - døme frå E18 og E6. 2009-04-20 - 2009-04-21.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2009). Brød og øl - produkter av korn gjennom tusener av år. Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger; 2009-10-06.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2009). Ølkrydder i vikingtid og middelalder. Pors Myrica gale.
 • Soltvedt, Eli-Christine; Sandvik, Paula Utigard (2009). Presentasjon av arkeobotaniske resultater fra E18- og E6- prosjektene i henholdsvis Vestfold og Østfold. 2009-04-20 - 2009-04-21.
 • Sandvik, Paula Utigard; Soltvedt, Eli-Christine (2009). Innspel til dei norske universitetsmusea sitt arbeide med å etablere eit NFR-program for museumsforsking.