Et profilbilde

Arkeolog
Kristine Orestad Sørgaard { "honorific-suffix": "Arkeolog", "fn": "Kristine Orestad Sørgaard", "tel": "Telefon: 51832638", "email": "kristine.sorgaard@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling samlinger

Undervisning

Forskningsområder

Comparative archaeology, global ontology, worldviews, rituals, sacrifice, archaeological theory, museology.

Utvalgte publikasjoner

Artikler i vitenskapelige tidsskrift/antologier:

Sørgaard, Kristine Orestad (2015). Den ontologiske vendingen i arkeologien. Diskusjonsartikkel. In Situ Archaeologica, vol. 11, s. 99-121.  

Stien, Hanne Hammer og Sørgaard, Kristine Orestad (2012). Kultiverte gjenstander og nærværende ting. I Maurstad og Hauan (red.) Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag ISBN 978-82-519-2888-5, s 193-207.

Brun, Wenche og Sørgaard, Kristine Orestad (2010). DIGitizing ? refleksjoner rundt bruken av digital teknologi. Diskusjonsartikkel. In Situ Archaeologica, s. 109-141.

Brun, Wenche og Sørgaard, Kristine Orestad (2008). Kildesikring og kaoskontroll. Om bevaringsideologier og forvaltningsstrategier i en digital tidsalder. Nordisk Museologi, nr.1-2, s. 102-115. 

Sørgaard, Kristine Orestad (2006). Andehodeamulettene fra Nesseby. Finnmarksmuseene forteller. Fra andehoder til kongekrabber. I Johansen, H. Stenvold, H. og Ringheim, A.D (red.), s. 61-70.

Sørgaard, Kristine Orestad (2005). Kunsten å revitalisere gjenstanden som et fascinasjonsobjekt. Nordisk Museologi, nr. 1, s. 29-38.

 

Populærvitenskapelige publikasjoner:

Sørgaard, Kristine Orestad (2019) Fiskekroker av flint - falske oldsaker? Frá haug ok heiðni, nr. 2, s. 26-27.

Sørgaard, Kristine Orestad (2016) Hårofringer. Møt mennesket. Rogaland gjennom 11.000 år. AMS-Småtrykk 87, s. 49-50.

Sørgaard, Kristine Orestad (2015) Flintdolkens håndverk og sosiale liv. www.norgeshistorie.no

Sørgaard, Kristine Orestad (2014). Forhistoriske perler. Frá haug ok heiðni, nr. 4, s. 19.

Sørgaard, Kristine Orestad (2014) Pilspiss fra steinalderen. Frá haug ok heiðni nr 3, s. 9.

Sørgaard, Kristine Orestad (2014). Korsformete køller fra steinalder. Frá haug ok heiðni, nr. 1, s. 18.

Sørgaard, Kristine Orestad (2011). Flintdolkes rituelle betydning. Frá haug ok heiðni, nr. 1, 29-32.

Sørgaard, Kristine Orestad (2009). Arkeologien og gjenstandene. Frá haug ok heiðni, nr. 4, s. 3-7.

Sørgaard, Kristine Orestad (2005). Madonnaskrik fra Osebergskipet. Nordlys.

Sørgaard, Kristine Orestad (2004). The prehistory of the artic. Gjenreisningsmuseets skriftserie, s. 2-5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pågående forskning

Arbeidserfaring

2006-2012 Rådgiver, Arkeologisk museum, UiS

2004-2006 Arkeolog, Revita-prosjektet, KHM, Oslo

2003-2004 Konservator, Gjenreisningsmuseet, Hammerfest

2002-2003 Arkeolog, Tromsø Museum, UiT

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Sørgaard, Kristine Orestad; Sørensen, Tim Flohr; Fahlander, Fredrik; Danielsson, Ing-Marie Back (2015). Den ontologiske vendingen i arkeologien. In situ archaeologica. ISSN 2000-4044. Volum 11. s. 99-121.
 • Stien, Hanne Hammer; Sørgaard, Kristine Orestad (2012). Kultiverte gjenstander og nærværende ting. I: Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag. ISBN 978-82-519-2888-5. s. 193-207.
 • Sørgaard, Kristine Orestad; Brun, Wenche (2010). DIGitizing - refleksjoner rundt bruken av digital teknologi. In Situ. Västsvensk arkeologisk tidskrift. ISSN 1403-4964. Hefte 208. s. 109-141.
 • Brun, Wenche; Sørgaard, Kristine Orestad (2008). Kildesikring og kaoskontroll. Om bevaringsideologier og forvaltningstrategier i en digital tidsalder. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. s. 102-115.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2005). Kunsten å revitalisere gjenstanden som fascinasjonsobjekt. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. Volum 1. s. 29-38.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2015). Flintdolkens håndverk og sosiale liv.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2015). Øks fra yngre steinalder.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2013). Trekniven fra Suldal.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2011). Flintdolkens rituelle betydning.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2005). Andehodeamulettene fra Nesseby.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2004). Arktisk steinalder/Arctic Stone Age.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2004). Introduksjon/Introduction.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2004). Arktisk steinalder/Arctic Stone Age.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2019). Fiskekroker av flint - falske oldsaker? Gjenstander fra fortiden 18.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2018). Flintdolk fra bronsealderen. Gjenstander fra fortiden 14.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2018). Jordbrukskulturens våpen. Gjenstander fra fortiden 15.
 • Sørgaard, Kristine Orestad; Eilertsen, Krister Scheie (2017). Store steinalderfunn hos bonde på Sola. Nrk Rogaland. [TV]; 2017-02-15.
 • Sørgaard, Kristine Orestad; Nordby, Camilla Celine (2017). Ritual or mundane? Scandinavian tar loaves from the Bronze Age.. 2017-06-06 - 2017-06-09.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2015). Flintdolkens håndverk og sosiale liv.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2015). Øks fra yngre steinalder.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2013). Trekniven fra Suldal.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2011). Flintdolkens rituelle betydning.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2005). Madonnaskrik fra Osebergskipet.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2005). Andehodeamulettene fra Nesseby.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2004). Arktisk steinalder/Arctic Stone Age.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2004). Introduksjon/Introduction.