Et profilbilde

Pensjonist
Tamara Virnovskaia { "honorific-suffix": "Pensjonist", "fn": "Tamara Virnovskaia", "tel": "Telefon: 51832644", "email": "tamara.virnovskaia@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling konservering
Rom AM A-319

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Jensen, Christin E; Sandvik, Paula Utigard; Storstad, Trond Magne; Virnovskaia, Tamara (2013). Mohalsen I, Vega k., Nordland. Analyser av makro- og mikrosubfossil samt trekull i prøver fra VM NTNUs undersøkelse i 2012. Oppdragsrapport C 2013/6. Arkeologisk Museum i Stavanger. 11 s.
  • Sandvik, Paula Utigard; Virnovskaia, Tamara; Amundsen, Jon Erik Strange (2012). Analyse av makrosubfossil frå Kvernevikvegen, FV 409, Nedre Tasta gnr. 29/42 Stavanger kommune, Rogaland. Supplert og korrigert utgåva av 2011/9. Arkeologisk museum Universitetet i Stavanger.