Et profilbilde

Professor
Tatiana A Iakovleva { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Tatiana A Iakovleva", "tel": "Telefon: 51831590", "email": "tatiana.a.iakovleva@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Rom EOJ 233

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Oftedal, Elin Merethe; Bessant, John (2019). Responsible Innovation in Digital Health Empowering the Patient. Edward Elgar Publishing. ISBN 9781788975056. 288 s.
 • Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen; Willumsen, Elisabeth; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Strype, Jon (2018). Om utviklingen av spørreskjemaet SIMM-Q. Nordlandsforskning. ISBN 978-82-7321-751-6. 28 s.
 • Meland, Kjersti V.; Iakovleva, Tatiana A (2016). Institutions and spin-offs: determining factors for etablishment and early market entry success for innovation based spin-offs from KIBS. In "Knowledge Intensive Business Services and Regional Competitiveness", ISBN 9781138859364. Routledge. ISBN 9781138859364. 332 s.
 • Alsos, Gry Agnete; Brastad, Bjørn; Iakovleva, Tatiana; Ljunggren, Elisabet (2006). Flere og bedre bedriftsetableringer? Evaluering av Innovasjon Norges stipendordninger 1999-2005. Nordlandsforskning.
 • Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna (2018). Digitalize or Die. 2018-03-01.
 • Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna (2018). Responsible Innovation – Creating Smart Cities Together. 2018-09-25.
 • Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Laudal, Thomas (2018). Empowering the users - Implications of digitization for innovation and entrepreneurship in healthcare. 2018-02-06 - 2018-02-09.
 • Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Oftedal, Elin Merethe; Foss, Lene (2018). Achieving Strategic Fit through RRI -The case of e-Health start-ups in Norway. 2018-02-06 - 2018-02-09.
 • Thapa, Raj Kumar; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna (2018). Digitalization and responsibility as a driver for a successful new venture creation. 2018-03-01.
 • Thapa, Raj Kumar; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna (2018). Digitalization and responsibility as a driver for a successful new venture creation. 2018-01-11 - 2018-01-12.
 • Thapa, Raj Kumar; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna (2018). Digitalization and responsibility -driver for a successful new venture creation: Case of healthcare and Welfare Services. 2018-02-06 - 2018-02-09.
 • Thapa, Raj Kumar; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna (2018). Digitalize or Die – Dynamic Drivers of Responsible Research and Innovation in health and welfare services. 2018-04-25.
 • Thapa, Raj Kumar; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna (2018). Responsible Research and Innovation: Innovation initiatives for Positive Social Impact. 2018-10-11 - 2018-10-12.
 • Thapa, Raj Kumar; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna (2018). Responsible digital disruption – the case of e-Health. 2018-10-11 - 2018-10-12.
 • Thapa, Raj Kumar; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Foss, Lene (2018). Responsible Research and Innovation: A Systematic Review of Conceptual Papers& Future Research Agenda. 2018-05-03.
 • Iakovleva, Tatiana A (2017). Digitalization as a driver for new entrepreneurial business models. Case of e-health. AOM; 2017-08-04 - 2017-08-09.
 • Isaksen, Arne; Fløysand, Arnt; Asheim, Bjørn Terje; Aslesen, Heidi; Hydle, Katja Maria; Gjelsvik, Martin; Tveterås, Ragnar; Normann, Roger Henning; Fitjar, Rune Dahl; Jakobsen, Stig-Erik; Herstad, Sverre Johan; Thune, Taran Mari; Iakovleva, Tatiana A (2017). Innovasjons- og næringslivsforskning ved et veiskille.
 • Kickul, Jill; Iakovleva, Tatiana A (2017). Doing it responsibly- bringing innovations to market. ISPIM; 2017-06-19 - 2017-06-21.
 • Laudal, Thomas; Iakovleva, Tatiana A; Dent, John; Williams, Michael D; Kumar, Raj (2017). HOW CAN PATIENT INITIATED INNOVATIONS, TRIGGERED BY THE DISSEMINATION OF ELECTRONIC HEALTH RECORDS, CONTRIBUTE TO HOSPITAL PERFORMANCE?. ISPIM; 2017-06-19 - 2017-06-21.
 • Oftedal, Elin Merethe; Foss, Lene; Iakovleva, Tatiana A (2017). Dynamic Drivers of responsible innovation. ISPIM; 2017-06-19 - 2017-06-21.
 • Thapa, Raj Kumar; Iakovleva, Tatiana A; Foss, Lene (2017). Responsible Research and Innovation: A Systematic Literature Review. ISPIM; 2017-06-18 - 2017-06-21.
 • Haugland, Siri Håvås; Iakovleva, Tatiana A; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Åmo, Bjørn Willy (2016). What is the role of the co-supervisor to the doctoral process at UiA, Uis and Nord University?. University in Stavanger, in Agder and Nord University; 2016-11-16 - 2016-11-17.
 • Iakovleva, Tatiana A (2016). Digitalize or Die - Responsible Innovations in Healthcare and Welfare Sectors. wasset; 2016-05-02 - 2016-05-03.
 • Iakovleva, Tatiana A (2016). Entrepreneurial Intentions, Risk Perceptions and Cultural Norms – does the gender matters?. Academy of Management; 2016-07-31 - 2016-08-11.
 • Iakovleva, Tatiana A (2016). Entrepreneurial Intentions, Risk Perceptions and Cultural Norms - does the gender matters?.
 • Iakovleva, Tatiana A (2016). From Employee to entrepreneur. http://www.rosenkilden.com/menu-top/news/from-employee-to-en. [Internett]; 2016-10-03.
 • Iakovleva, Tatiana A; Fitjar, Rune Dahl (2016). Forskerprosjekt "Digitalize or Die - dynamic drivers for responsible research and innovation in health and welfare sectors". Intermunicipality network for welfare technology; 2016-04-14.
 • Iakovleva, Tatiana A; Oftedal, Elin Merethe (2016). Digitalize or Die - new project in welfare and health research. Norwegian Smart Care Cluster; 2016-06-02.
 • Iakovleva, Tatiana A; Thapa, Raj Kumar (2016). Responsible Innovation through ICT solutions in Healthcare and Welfare Sectors – theoretical perspective. Europen University Network on Entrepreneurship; 2016-09-16 - 2016-09-18.
 • Iakovleva, Tatiana; Oftedal, Elin Merethe; Foss, Lene (2014). Impact of entrepreneurial education on entrepreneurial intentions: University context and educational program characteristics. 2014-02-04 - 2014-02-07.
 • Iakovleva, Tatiana; Oftedal, Elin Merethe; Foss, Lene (2014). Influence of the University Context on innovativeness, Creativity and Entrepreneurial Intentions of the Students - 5 County Study. 2014-07-04 - 2014-07-07.
 • Iakovleva, Tatiana; Shirokova, Galina; Tzukanova, Tatiana (2014). Exploring the Relationship between University Context and Entrepreneurial Intentions: Institutional Perspective. 2014-11-19 - 2014-11-21.
 • Melland, Kjersti; Iakovleva, Tatiana (2014). Institutions and spin-offs from SME´s: Determining factors for creation of spin-offs from SME´s. 2014-11-19 - 2014-11-21.
 • Foss, Lene; Oftedal, Elin Merethe; Iakovleva, Tatiana (2013). Action-Based Education in Academic Entrepreneurship: A New Role of the Student?. 2013-01-10 - 2013-01-13.
 • Iakovleva, Tatiana (2013). Gender Differences in Entrepreneurial Intentions, Risk Perceptions and Cultural Norms. 2013-06-20 - 2013-06-23.
 • Iakovleva, Tatiana; Solesvik, Marina (2013). Entrepreneurial intentions in post-Soviet economies: Gender differences and entrepreneurial cultural values in Russia and Ukraine. USASBE; 2013-01-10 - 2013-01-13.
 • Iakovleva, Tatiana; Borch, Odd Jarl; Melland, K.M. (2012). The role of innovation and knowledge codification in SME growth through business groups model.
 • Iakovleva, Tatiana; Oftedal, Elin Merethe; Foss, Lene (2012). Impact of entrepreneurial education on entrepreneurial intentions: university enterprise context, educational program characteristics and theory of planned behavior.
 • Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Iakovleva, Tatiana; Didyk, Vladimir; Kharitonova, G (2011). Entrepreneurship and Sustainability in Nature Based Tourism – The role of Institutional Profiles in Northern Norway and Northwest Russia. 2011-06-15 - 2011-06-18.
 • Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Iakovleva, Tatiana; Didyk, Vladimir; Isaeva, Ludmila; Kharitonova, G; Petrov, V (2010). Economic development of protected areas in Norway and Russia. NFRs; 2010-11-10 - 2010-11-12.