Et profilbilde

Førsteamanuensis
Venke Furre Haaland { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Venke Furre Haaland", "tel": "Telefon: 51833752", "email": "venke.f.haaland@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-253

Education

03.2014- University of Stavanger, Postdoc

2009-2014: University of Stavanger,  PhD in economics

2007-2009: University of Stavanger, MS. Economy and administration

2006-2007: University of Stavanger, Complementary subjects in economics

2003-2006: University of Stavanger,BS. Hotel Management

 

 

Forskningsområder

Labor economics

Family economics

Economics of education

Utvalgte publikasjoner

Haaland V.F. (2018 ) Ability Matters: Effects of Youth Labor Market Opportunities on Long-Term Labor Market Outcomes, The Scandinavian Journal of Economics, Volume 120, Pages 794-825 

Haaland, V.F., M. Rege, K. Telle and M. Votruba (2018) "The Intergenerational Transfer of the Employment Gender Gap." Labour Economics, Volume 52, Pages 132-146

Haaland, V. F. and K. Telle (2015). Pro-Cyclical Mortality Across Socioeconomic Groups and Health Status. Journal of Health Economics, Volume 39, Pages 248-258


Pågående forskning

Nobody Home: The Effect of Maternal Labor Force Participation on Long-Term Child Outcomes

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2363912


Arbeidserfaring

August 2018 - Nåværende: førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag.

Mars 2014 - August 2018: Postdoktor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavavanger 

(Desember 2016 - September 2017: Foreldrepermisjon)


 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Haaland, Venke Furre; Kommedal, Bente; Misund, Bård (veileder) (2009). Does hedging currency exposure affect company valuation? An empirical analysis of Norwegian export companies. Universitetet i Stavanger. 80 s.
 • Godøy, Anna Aasen; Haaland, Venke Furre; Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg; Votruba, Mark E (2019). Impacts of hospital wait time on patient health and labor supply.
 • Onozaka, Yuko; Bergesen, Ole; Haaland, Venke Furre (2019). Knowledge Spillover through Worker Mobility and Effects on Firms Innovation. Doshisha University; 2019-04-16.
 • Onozaka, Yuko; Haaland, Venke Furre; Bergesen, Ole (2018). Knowledge Spillover through Worker Mobility and Effects on Firms' Innovation. EALE; 2018-09-13 - 2018-09-15.
 • Haaland, Venke Furre (2016). Bedre helse i gode tider. NRK Lokalen. [Radio]; 2016-01-04.
 • Haaland, Venke Furre (2016). "The Lost Generation: Effects of Youth Labor Market Opportunities on Long-Term Labor Market Outcomes". Institute for social research; 2016-06-16.
 • Haaland, Venke Furre (2016). "The Lost Generation: Effects of Youth Labor Market Opportunities on Long-Term Labor Market Outcomes". Frischsenteret; 2016-06-29.
 • Haaland, Venke Furre (2016). Unge og arbeidsledighet. Nyhetsmagasinet Her og Nå. [Radio]; 2016-05-04.
 • Haaland, Venke Furre; Bård, Amundsen (2016). Du får bedre helse i dårlige tider. Forskning.no. [Internett]; 2016-01-03.
 • Haaland, Venke Furre; Godøy, Anna Aasen; Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg; Votruba, Mark E (2016). Trapped in Treatment: The Effects of Waiting Time on Labor Market Attachment. 2016-08-22.
 • Haaland, Venke Furre; Nyberg, Elin (2016). Derfor blir noen lønnstapere hele yrkeslivet. Forskning.no. [Internett]; 2016-05-03.
 • Haaland, Venke Furre (2014). Barnas oppvekst bestemmer yrkesvalget. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2014-09-09.
 • Haaland, Venke Furre (2014). Dårlig jobb start kan bli ond sirkel. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2014-10-01.
 • Haaland, Venke Furre (2014). Tapte talenter: Effekten av ungdomsledighet på fremtidig arbeidsmarkedsutfall. NAV, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET; 2014-06-26 - 2014-06-27.
 • Haaland, Venke Furre; Rege, Mari; Votruba, Mark (2014). Nobody Home: The Effect of Maternal Labor Force Participation on Long-Term Child Outcomes. E.ON stipendienfonds (Deutshce Wissenchaft/forskningsråd); 2014-04-10 - 2014-04-11.
 • Haaland, Venke Furre; Rege, Mari; Votruba, Mark; Telle, Kjetil Elias; Nilsen, Stein Tore (2014). Trapped in Treatment: The Effects of Sick Leave on Long Term Labor Market Attachment. CINCH Academy; 2014-05-24 - 2014-05-30.
 • Haaland, Venke Furre; Rege, Mari; Vortuba, Mark (2013). Nobody Home: The Effect of Maternal Labor Force Participation on Long Term Child Outcomes. 2013-06-18 - 2013-06-19.
 • Haaland, Venke Furre; Rege, Mari; Votruba, Mark (2013). Maternal Employment and Children’s Educational Attainment. 2013-01-07 - 2013-01-08.
 • Haaland, Venke Furre; Rege, Mari; Votruba, Mark; Telle, Kjetil Elias (2013). The Intergenerational Transfer of the Employment Gender Gap. 2013-12-18.
 • Haaland, Venke Furre; Telle, Kjetil (2012). “Pro-Cyclical Mortality: What Can We Learn From Norwegian Registry Data?”. 2012-05-21.
 • Telle, Kjetil; Haaland, Venke Furre (2012). “Pro-Cyclical Mortality: What Can We Learn From Norwegian Registry Data?”. 2012-05-02.
 • Haaland, Venke Furre (2011). “The Effect of Youth Labor Market Opportunities on Adult Earnings”. 2011-09-22 - 2011-09-24.
 • Haaland, Venke Furre (2011). “The Effect of Youth Labor Market Opportunities on Adult Earnings”. Barcelona labor summer school; 2011-06-13.
 • Haaland, Venke Furre (2011). The Effect of Youth Labor Market Opportunities on Adult Earnings. 2011-01-05 - 2011-01-07.
 • Haaland, Venke Furre (2010). The Effect of Labor Market Attachment on Mortality. 2010-04-28.
 • Haaland, Venke Furre (2010). The Effect of Labor Market Attachment on Mortality. 2010-05-04.