Et profilbilde

Førstelektor
Ida Helene Mykkeltveit { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Ida Helene Mykkeltveit", "tel": "Telefon: 51834147", "email": "ida.mykkeltveit@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for omsorg og etikk
Rom KA A-275

Emneansvarlig Master i spesialsykepleie, operasjonssykepleie

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Evalueringsstudie av masterkompetanse i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie. Systematisk oversikt ? leiringsprosjekt. SPLINTS- vurdering av ikke-tekniske ferdigheter i kliniske studier.

Arbeidserfaring

Sykepleier 1985Operasjonssykepleier 1995Univeristetslektor 2010

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Mykkeltveit, Ida Helene (2018). Læring og avlæring i praksis. Hva kan kunnskapsbaserte Fagprosedyrer tilføre klinikken. Dagens medisin - nettavis. [Fagblad]; 2018-06-12.
  • Gundersen, Evy Margrethe; Mykkeltveit, Ida Helene (2017). Studenters erfaring med nyopprettet masterstudie. Porgramområde; 2017-12-06.
  • Mykkeltveit, Ida Helene (2016). Master,hva nå? Et tilbakeblikk på gjennomføringen og evalueringen av første kull. NSFLOS (NSF landsgruppe for operasjonssykepleiere); 2016-09-08.
  • Mykkeltveit, Ida Helene (2016). We need an educated voice! Master in nursing science with specialization in Operating room care. NORNA; 2016-10-27 - 2016-10-28.