Et profilbilde

Postdoktor
Ann Kristin Vatland { "honorific-suffix": "Postdoktor", "fn": "Ann Kristin Vatland", "tel": "Telefon: 51831831", "email": "ann.k.vatland@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for kjemi og biovitenskap
Rom I8 E-111

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Eichacker, Lutz Andreas; Bue, Ann Kristin; Arnold, Janine; Shevela, Dmitriy; Reisinger, Veronika (2016). Chlorophyll triggers assembly of the Cytochrome b6f dimer in etioplast membranes from barley (Hordeum vulgare L.). Poul Erik Jensen; 2016-10-25 - 2016-10-28.
  • Eichacker, Lutz Andreas; Mork-Jansson, Astrid Elisabeth; Bue, Ann Kristin; Gargano, Daniela; Arnold, Janine; Reisinger, Veronika; Kmiec, Karol; Furnes, Clemens; Shevela, Dmitriy (2016). Chlorophyll binding to light-harvesting-like protein 3. Thorsten Hamann; 2016-06-15 - 2016-06-17.
  • Eichacker, Lutz Andreas; Mork-Jansson, Astrid Elisabeth; Gargano, Daniela; Bue, Ann Kristin; Arnold, Janine; Reisinger, Veronika; Furnes, Clemens (2016). Lil3 and the protein’s function in chlorophyll synthesis.. Poul Erik Jensen; 2016-10-25 - 2016-10-28.
  • Eichacker, Lutz Andreas; Shevela, Dmitriy; Ananyev, Gennady; Bue, Ann Kristin; Arnold, Janine; Dismukes, Charles; Messinger, Johannes (2016). Photodamage and photoprotection of photosystem II during chloroplast biogenesis. Poul Erik Jensen; 2016-10-25 - 2016-10-28.