Et profilbilde

Førsteamanuensis
Elisabeth Brekke Stangeland { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Elisabeth Brekke Stangeland", "tel": "Telefon: 51833275", "email": "elisabeth.b.stangeland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24115

Forskningsområder

Språk og språkutvikling
Sosial kompetanse og - fungering i småbarnsalder
Sammenhenger mellom språk og atferd
Flerspråklighet i barnehagen

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Språkmestring hos norske barn ved 33 mnd. - kjønnsforskjeller

Sammenhenger mellom språk og sosial fungering for flerspråklige barn i barnehagen ved 33 mnd og ved 57 mnd.


Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2018). Språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna. En studie av variasjon og sammenhenger.. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-765-1. 105 s.
 • Støle, Hildegunn; Stangeland, Elisabeth Brekke (2017). Rapport: Nasjonal prøve i lesing for 5. trinn 2016. Utdanningsdirektoratet. 24 s.
 • Skaftun, Atle; Stangeland, Elisabeth Brekke; Solheim, Oddny Judith; Mangen, Anne (2014). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2013. Analyse av resultater og prøvekvalitet. Utdanningsdirektoratet.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2020). Barnehagens språkaktiviteter – et kjønnsperspektiv. VIA Efter- og videreuddannelse – Pædagogik og CFU; 2020-01-15.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2020). Språk og sosial kompetanse i barnehagen. Kommunene i Nordfjord; 2020-06-03.
 • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke; Shulz-Heidorf, Katrin (2019). Pre-understanding and joint attention - befor shared Reading of print Picture books and Picture book-apps. 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Stangeland, Elisabeth Brekke (2019). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. Hva er våre hovedfunn?.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Ofstad, Gunn Helen; Hoel, Trude (2019). Gutter og lesing i barnehagen. Lesesenteret, UiS;
 • Sandgrind, Silje Wiken; Stangeland, Elisabeth Brekke (2018). Toåringer med svakt språk faller ofte utenfor leken i barnehagen. Barnehage.no. [Internett]; 2018-05-02.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Nordahl, Marianne (2018). Språksvake småbarn lekte mindre med andre. Forskning.no. [Internett]; 2018-05-06.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). Sammenhenger mellom språk, lek og sosial kompetanse hos de yngste barna i barnehagen.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Rongved, Elisabeth (2018). Disputas om språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna..
 • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Stangeland, Elisabeth Brekke (2016). Nasjonal prøve i lesing 5. trinn 2015. Utdanningsdirektoratet; 2016-01-25 - 2016-01-26.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2016). Bydel i Oslo ber om hjelp til å sikre god språkopplæring. Aftenposten. [Avis]; 2016-09-24.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2016). Flerspråklige toddlere i barnehagen. Kanvas; 2016-03-15.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2016). Impact of language skills and social competence in play behaviour in toddlers. Oslo kommune v/byråd Tone T. Dahl; 2016-01-07.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2016). Observasjon og kartlegging går ikke på akkord med norske barnehageverdier.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2016). Observasjon og kartlegging går ikke på akkord med norske barnehageverdier.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2016). Sammenhenger mellom språk og sosial fungering hos de yngste barna i barnehagen. Universitetet i Stavanger; 2016-11-02.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2016). Språksvaga barn hamnar utanför i leken. spaktidningen.se. [Internett]; 2016-04-27.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke (2015). Gutter mindre interessert i språkaktiviteter i barnehagen. Forskning.no. [Internett]; 2015-06-19.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke (2015). Kindergarten boys less interested in language activities, study indicates. Science Daily. [Internett]; 2015-08-07.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke (2015). Språksvake toåringer faller utenfor i lek. forskning.no. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke (2015). Two-year-olds with poor language skills fall behind at play. Science Daily. [Internett]; 2015-11-10.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). - Språksvake barn faller utenfor i lek. Barnehage.no. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Ny norsk forskning: Språksvake toåringer faller utenfor sosialt. VG.no. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Språksvake barn faller utenom leken. NRK.no. [TV]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Språksvake toåringer faller utenfor i lek. Aftenposten. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Språksvake toåringer faller utenfor leken. Stavanger Aftenblad. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Språksvake toåringer henger ikke med i leken. Forskning.no. [Internett]; 2015-11-04.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Toddlers With Poor Language Skills Fall Behind in Play. Neuroscience News. [Internett]; 2015-11-12.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Toåringer med dårlig språk faller utenfor sosialt. Utdanningsnytt.no. [Internett]; 2015-11-05.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Two-year-olds with poor language skills fall behind at play. Science Daily. [Internett]; 2015-11-10.
 • Rongved, Elisabeth; Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2015). Two-year-olds with poor language skills fall behind at play. Medical Xpress. [Internett]; 2015-11-12.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2015). - må få trene på språk. tb.no. [Internett]; 2015-07-17.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2015). Gutter deltar ikke i språkaktivitetene i barnehagen. Forskning.no. [Internett]; 2015-06-19.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2015). Gutter er mindre interessert i høytlesning. utdanningsnytt.no. [Internett]; 2015-06-19.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2015). Impact of Language Skills and Social Competence on Play Behaviour in Toddlers. Stavangerprosjektet;
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2015). Kartlegging eller ikke kartlegging, er det dét som er spørsmålet?.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2015). Kindergarten boys less interested in language activities, study indicates. sciencedaily.com. [Internett]; 2015-08-07.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2015). Må få trene på språk der de er. barnehage.no. [Internett]; 2015-07-17.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2015). Sosial kompetanse, språk og lek. Stavangerprosjektet;
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2015). Språk,lek og sosial kompetanse hos de yngste barnehagebarna. Lesesenteret; 2015-06-04.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2015). gender differences in toddlers language. Språkteigen P2. [Radio]; 2015-06-14.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2015). språk, lek og sosial kompetanse. Stavangerprosjektet; 2015-11-19.
 • Wagner, Åse Kari H.; Stangeland, Elisabeth Brekke (2014). Presentasjon av forskningsarbeid med utgangspunkt i språklig utvikling: 1) Flerspråklige barn, 2) Gutter og jenter, 3) Barn med svake vs barn med sterke språkferdigheter.. Lesesenteret, UiS;
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2013). 50% seminar. SLF; 2013-03-11.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2013). Kartlegging i barnehagen, resultater fra Stavanger prosjektet. Presentasjon for bystyret i Oslo. Bystyret i Oslo; 2013-01-17.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2013). Resultater fra Stavanger prosjektet: forskjeller i gutter og jenters språk i barnehagen. Stavanger prosjektet; 2013-11-05.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2013). Sammenhenger mellom språk og atferd. Uis; 2013-11-01.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2013). Språkvansker. Uis; 2013-01-30.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). They will catch up, right? gender differnces in toddlers language. EECERA; 2013-08-28 - 2013-09-01.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2013). Barns språkhverdag. Lesesenteret; 2013-05-23.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H. (2013). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. Forum for kulturelt mangfold, UiS; 2013-09-20.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H. (2013). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. Lesesenteret; 2013-11-05.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H. (2013). flerspråklige og enspråklige barn. Språklig og sosial fungering i barnehagen. Lesesenteret og skrivesenteret; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Wagner, Åse Kari H.; Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. Lesesenteret, Skrivesenteret, HisT; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2010). Presentasjon av doktorgradsprosjekt. 2010-11-10 - 2010-11-11.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2010). Språk i et flerspråklig miljø. 2010-10-07.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Løge, Inger Kristine (2010). The relationship between language and social competence in toddlers. 2010-09-06 - 2010-09-08.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Filbrandt, Elisabeth Rege; Schreuder-Lindløv, Inge; Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke (2019). Foreldresamarbeid. Lesesenteret.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Filbrandt, Elisabeth Rege (2019). Brobyggeren- en introduksjon. Universitetet i Stavanger, Lesesenteret. Språkløyper.no.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2016). Med blikk for språk. Språkløyper. Lesesenteret.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke (2016). Språk og deltakelse i lek. Språkløyper. Lesesenteret.