Et profilbilde

Organisasjonspsykolog
Gunhild Bjaalid { "honorific-suffix": "Organisasjonspsykolog", "fn": "Gunhild Bjaalid", "tel": "Telefon: 51831515", "email": "gunhild.bjaalid@uis.no" }

Avdeling/enhet Direktør for organisasjon og infrastruktur
Institutt/senter HR-avdelingen
Rom AR V-308

Ledelse, endring og organisasjonsutvikling.

Forskningsområder

Ledelse, endring og organisasjonsutvikling.Utvalgte publikasjoner

Hairy Goals in Change Management: The Case of Implementing ICT-Supported Task Planning in a Hospital Setting (RJCM 1067243)in Journal of Change Management. Bjaalid, Laudal & Mikkelsen, 2015.


Strategisk HRM 2  (2014) Kapittel 11 Rekruttering, utvelgelse og strategisk bemanning sammen med Aslaug Mikkelsen.


Hairy Goals and Organizational Fit: A Case of Implementing ICT-Supported Task Planning in a Large Hospital Region" Laudal, Bjaalid & Mikkelsen, in Journal of Change Management, 2016


Olsen, E., Bjaalid, G., & Mikkelsen, A. Work climate and the mediating role of workplace bullying related to job performance, job satisfaction, and work ability: A study among hospital nurses. Journal of Advanced Nursing, accepted.


 
Pågående forskning

Deltar i et pågående forskningsprosjekt kalt "Leadership and task planning in hospitals".

To artikler er under arbeid:

"Establishing an inter-professional day care surgery department utilizing socio-technical change principles"

"Institutional Stress and Job Performance: The Mediating Role of Autonomy,   Competence and Social Support in a Hospital "  
 
   

Arbeidserfaring

Privat praktiserende psykolog, PPT, Leder for Nevropsykologisk avdeling SUS, Barnepsykiatrisk avdeling SUS, FABI, Organisasjons psykolog HR-avdelingen UIS og Stipendiat i Ledelse ved HHUIS.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bjaalid, Gunhild (2016). En krigsone.
 • Bjaalid, Gunhild (2016). Et sykdomstegn.
 • Bjaalid, Gunhild (2016). Fanget av krisen.
 • Bjaalid, Gunhild (2016). Sykt mye syk.
 • Bjaalid, Gunhild (2016). Vanlige uvaner.
 • Bjaalid, Gunhild (2015). Karrierens pris.
 • Bjaalid, Gunhild (2015). Sjefen over detaljene.
 • Bjaalid, Gunhild (2015). Sulten provokatør.
 • Bjaalid, Gunhild (2015). Vil tenne gnisten, er det bare ansvar og tillit som skal til for å motivere de ansatte?.
 • Bjaalid, Gunhild (2014). Kuppet av kollega?.
 • Bjaalid, Gunhild (2014). Personlighet på prøve.
 • Bjaalid, Gunhild (2014). Sjefen av baksnakking.
 • Bjaalid, Gunhild (2019). 18 universitetsansatte sier de har blitt voldtatt på jobben. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2019-08-25.
 • Bjaalid, Gunhild (2019). Min leder er et humørsykt rotehode.
 • Bjaalid, Gunhild (2019). Organisasjonspsykolog: - Ville vært bekymret om jeg jobbet i en organisasjon som benyttet seg av slike virkemidler for å stoppe rykter. Byggeindustrien Bygg.no. [Fagblad]; 2019-08-23.
 • Bjaalid, Gunhild (2019). Tidstyvene som ødelegger arbeidsdagen.. HMS magasinet. [Internett]; 2019-06-21.
 • Bjaalid, Gunhild (2018). Arbeidspress går på helsen løs.. VG+. [Avis]; 2018-03-01.
 • Bjaalid, Gunhild (2018). Barn eller karriere?. Dine Penger. [Tidsskrift]; 2018-02-09.
 • Bjaalid, Gunhild (2018). Disse tabbene ødelegger arbeidsdagen.. NRK.NO. [Avis]; 2018-06-16.
 • Bjaalid, Gunhild (2018). En brysom kollega.. VG. [Avis]; 2018-11-07.
 • Bjaalid, Gunhild (2018). En vanskelig medarbeider.. Dine Penger.. [Tidsskrift]; 2018-11-05.
 • Bjaalid, Gunhild (2018). Jakten på CV-fyllet.. Dine Penger. [Tidsskrift]; 2018-10-08.
 • Bjaalid, Gunhild (2018). Litt på utsiden.. Dine Penger. [Tidsskrift]; 2018-10-20.
 • Bjaalid, Gunhild (2018). Ny rapport om ting som irriterer oss på jobb.. Aftenposten. [Avis]; 2018-04-20.
 • Bjaalid, Gunhild (2018). Når sjefen tar æren for dine ideer.. VG+. [Avis]; 2018-04-01.
 • Bjaalid, Gunhild (2018). På helsa løs.. Dine Penger. [Tidsskrift]; 2018-04-23.
 • Bjaalid, Gunhild (2018). Slik takler du ufordragelige ansatte.. VG. [Avis]; 2018-06-06.
 • Bjaalid, Gunhild (2018). Sykehusledelsen bør oftere inkludere de ansatte i endringsprosessene.. Forskning.no. [Tidsskrift]; 2018-05-25.
 • Bjaalid, Gunhild (2018). Tips som kan gjøre arbeidsdagen mer effektiv.. NRK Radio P1. [Radio]; 2018-06-25.
 • Bjaalid, Gunhild (2018). Vil ha mer tid med familien.. VG. [Avis]; 2018-02-25.
 • Bjaalid, Gunhild (2018). Yrkene som sliter på helsen. VG. [Avis]; 2018-09-13.
 • Olsen, Espen; Jensen, Maria Therese; Bjaalid, Gunhild; Mikkelsen, Aslaug (2018). Exploring antecedents and outcomes of organisational bullying in a Norwegian healthcare setting. 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • Bjaalid, Gunhild (2017). Baksnakking på arbeidsplassen – slik bedrer du arbeidsmiljøet..
 • Bjaalid, Gunhild (2017). Baksnakking på arbeidsplassen..
 • Bjaalid, Gunhild (2017). Balansert rekruttering.
 • Bjaalid, Gunhild (2017). Derfor bør kvinner ha bedre selvtillit på jobb..
 • Bjaalid, Gunhild (2017). Føler seg tvunget til å slutte..
 • Bjaalid, Gunhild (2017). Hva er poenget med stadige omorganiseringer?.
 • Bjaalid, Gunhild (2017). Hva gjør du når kollegaen din tar æren for din innsats?.
 • Bjaalid, Gunhild (2017). Hva gjør man når en ansatt blir en belastning?.
 • Bjaalid, Gunhild (2017). Hva skal en med medarbeiderundersøkelser?.
 • Bjaalid, Gunhild (2017). Hvordan takle den stikkende følelsen av å gå tidlig hjem fra jobb?.
 • Bjaalid, Gunhild (2017). Hvordan takler jeg den stikkende følelsen når jeg går tidlig fra jobb?.
 • Bjaalid, Gunhild (2017). Hvorfor tar ikke sjefen tak i de ansattes uvaner?.
 • Bjaalid, Gunhild (2017). Karrieren stagnerer - hva gjør jeg?.
 • Bjaalid, Gunhild (2017). Mannen min er snart utbrent - hva gjør jeg?.
 • Bjaalid, Gunhild (2017). Slik takler du en ansatt som ofte er syk..
 • Bjaalid, Gunhild (2017). TilTopps Intervju med prosjektleder Gunhild Bjaalid..
 • Olsen, Espen; Bjaalid, Gunhild; Mikkelsen, Aslaug (2017). An emipirical update of organisational bullying antecedents among hospital workers. ISQUA; 2017-10-01 - 2017-10-03.
 • Bjaalid, Gunhild (2016). En krigsone.
 • Bjaalid, Gunhild (2016). Et sykdomstegn.
 • Bjaalid, Gunhild (2016). Fanget av krisen.
 • Bjaalid, Gunhild (2016). Institutional stress and perceived job performance among hospital employees.. NTNU; 2016-04-27 - 2016-04-28.
 • Bjaalid, Gunhild (2016). Sykt mye syk.
 • Bjaalid, Gunhild (2016). Vanlige uvaner.
 • Olsen, Espen; Bjaalid, Gunhild; Mikkelsen, Aslaug (2016). The mediating role of bullying related to job performance, happiness and health: Exploring influence from job resources and stressors among hospital nurses. UiT; 2016-11-22 - 2016-11-24.
 • Bjaalid, Gunhild (2015). Karrierens pris.
 • Bjaalid, Gunhild (2015). Sjefen over detaljene.
 • Bjaalid, Gunhild (2015). Sulten provokatør.
 • Bjaalid, Gunhild (2015). Tidsbeklemt.
 • Bjaalid, Gunhild (2015). Vil tenne gnisten, er det bare ansvar og tillit som skal til for å motivere de ansatte?.
 • Bjaalid, Gunhild; Berge Evensen, Kjersti; Evensen, Kjersti Berge (2015). Nytt Sykehus -Nye muligheter.
 • Bjaalid, Gunhild (2014). Kuppet av kollega?.
 • Bjaalid, Gunhild (2014). Personlighet på prøve.
 • Bjaalid, Gunhild (2014). Sjefen av baksnakking.
 • Bjaalid, Gunhild; Laudal, Thomas (2013). The use of hairy goals in the hospital sector. UIB; 2013-11-28 - 2013-11-29.
 • Bjaalid, Gunhild (2012). Partiene griper inn for sent. NRK. [Radio]; 2012-02-09.