Et profilbilde

1054 Kontorsjef
Kari-Anne Svensen Malmo { "honorific-suffix": "1054 Kontorsjef", "fn": "Kari-Anne Svensen Malmo", "tel": "Telefon: 51833408", "email": "karianne.malmo@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Fakultetsadministrasjonen UH
Rom HL U-219
Hjemmeside https://www.uis.no/forskning-og-ph-d/forskningssentre/kunnskapssenter-for-utdanning/
Tlf priv/mob 92421898

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Munthe, Elaine; Malmo, Kari-Anne Svensen; Ruud, Erik (2020). Fagskoleutvikling i et digitalt landskap. Kunnskapssenter for Utdanning. ISBN 978-82-7644-954-9. 67 s.
  • Munthe, Elaine; Ruud, Erik; Malmo, Kari-Anne Svensen (2020). Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge: En forskningsoversikt. Kunnskapssenter for Utdanning. ISBN 9788276449068. 85 s.
  • Thomassen, Wenche Elisabeth; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine (2017). Læremiddelbruk og behov i grunnskolelærerutdanning 5-10 Rapport til Utdanningsdirektoratet. Rapport til Utdanningsdirektoratet.
  • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svensen; Andersen, Joachim Kolnes; Munthe, Elaine; Werler, Tobias Christoph; Maagerø, Eva (2015). Grunnskulelærarutdanningane etter fem år. Status, utfordringar og vegar vidare. Rapport nr. 5 frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Følgjegruppa for lærarutdanningsreforma. ISBN 978-82-998977-8-5. 163 s.
  • Rogne, Magne; Munthe, Elaine; Lie, Silje Stangeland; Malmo, Kari-Anne Svensen (2013). Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane.Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr. 3. Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. ISBN 978-82-998977-3-0. 145 s.
  • Maagerø, Eva; Hustad, Bent-Cato; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine; Rogne, Magne; Werler, Tobias Christoph (2012). Med god gli i kupert terreng. GLU-reformens andre år. Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr 2. Universitetet i Stavanger. 146 s.
  • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svensen (2013). Administrative utfordringer ved innføringen av to grunnskolelærerutdanninger. Universitetet i Stavanger (vertskap); 2013-10-03 - 2013-10-04.
  • Munthe, Elaine; Malmo, Kari-Anne Svensen (2011). National Reforms and Local Challenges in Teacher Education. European Association for Research on Learning and instructio; 2011-08-30 - 2011-09-03.