Et profilbilde

Universitetslektor
Eli Flatekval { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Eli Flatekval", "tel": "Telefon: 51831526", "email": "eli.flatekval@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG O-237

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Flatekval, Eli (2016). Barnefolklore som utgangspunkt for språk- og kulturarbeid. I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026299. s. 84-100.
  • Flatekval, Eli (2013). Er det ønskelig og mulig å validere litterære habituser i barnehagen?. I: Vitskap og kunnskap i profesjonsutdanningane : essaysamling frå kurs i vitskapsteori og kunnskapsforståing ved Høgskolen Stord/Haugesund, H-2011/V-2012. Høgskolen Stord/Haugesund. s. 110-129.
  • Flatekval, Eli (2010). Norsk & Svensk i danskundervisningen 5.-6.-klasse. Søren Graff. 62 s.
  • Laberg, Steinar; Flatekval, Eli (1995). Skolen og den kommersielle kulturen - kollisjon og koalisjon : forbrukerundervisning med utgangspunkt i faget norsk : idehefte. Høgskolen i Hedmark ; Forbrukerrådet. 47 s.
  • Flatekval, Eli (2018). Når bildebøker tematiserer det å dele med andre En analyse av representasjoner av solidaritet med utgangspunkt i Lilie Chouliarakis bok The ironic spectator.. Magne Drangeid; 2018-10-04 - 2018-10-05.
  • Flatekval, Eli (2017). 50% seminar Ph.d-prosjektet tekstpraksiser i den flerkulturelle barnehagen. Universitetet i Stavanger; 2017-08-18.
  • Flatekval, Eli (2017). Kritikk av kritikk. En vurdering av kritikk rettet mot dialogisme. Forskningsgruppa kritisk literacy; 2017-02-17.
  • Flatekval, Eli (2017). Presentasjon av prosjektet barns flerkulturelle steder. Forum for barnehageitenskap; 2017-05-23.
  • Flatekval, Eli (2016). Høytlesningspraksiser og litteraturpedagogiske diskurser i flerkulturelle barnehager. Eva Johansson; 2016-05-24.
  • Flatekval, Eli (2016). Presentasjon av forskningsprosjektet tekstpraksiser i den flerkulturelle barnehagen. Forum for barnehageitenskap; 2016-05-24.