Et profilbilde

Førsteamanuensis
Per Einar Sæbbe { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Per Einar Sæbbe", "tel": "Telefon: 51833491", "email": "per-einar.saebbe@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-254
Tlf priv/mob 90 87 06 75

Forskningsområder

Barnehagelærers profesjonskunnskap i matematikk i barnehagen

Utvalgte publikasjoner

Sæbbe, P.E. & Mosvold, R. (2013). ?Han går oppover mens han går nedover!? Femåringers refleksjoner om vertikal forflytning i forbindelse med klatring. Nordisk barnehageforskning, Vol. 6, Art.nr. 18, 1?15.

Pågående forskning

Arbeidserfaring

1.8.2013 - d.d Doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, Universistetet i Stavanger

13.08.2010 - 31.07.2013 Universitetslektor Universitetet i Stavanger, institutt for førskolelærerutdanning.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Sæbbe, Per Einar; Mosvold, Reidar (2020). The Complexity of Teaching Mathematics in Kindergarten: A Case Study and Conceptualization. I: Mathematics education in the early years. Results from the POEM4 conference, 2018. Springer Nature. ISBN 978-3-030-34775-8. s. 385-400.
 • Sæbbe, Per-Einar (2018). "Her var det to sauer". Om barnehagelæreres matematikkfokuserte kompetanse. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. Volum 12. Hefte 1. s. 1-22. DOI: 10.5617/adno.4022.
 • Sæbbe, Per-Einar; Pramling Samuelsson, Ingrid (2017). Hvordan underviser barnehagelærere? Eller gjør de ikke det i barnehagen? :. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volum 14. Hefte 7. s. 1-15. DOI: 10.7577/nbf.1731.
 • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar (2016). Initiating a conceptualization of the professional work of teaching mathematics in kindergarten in terms of discourse. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 21. Hefte 4. s. 79-93.
 • Mosvold, Reidar; Sæbbe, Per-Einar (2015). Tasks of teaching mathematics in kindergarten. I: Nordic research in mathematics education – Proceedings of NORMA14, Turku, June 3-6, 2014. The Finnish Research Association for Subject Didactics. ISBN 978-952-5993-17-2. s. 339-348.
 • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar (2015). Asking productive mathematical questions in kindergarten. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-80-7290-844-8. s. 1982-1989.
 • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar (2013). "Han går oppover mens han går nedover!" Femåringers refleksjoner om vertikal forflytning i klatrevegg. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volum 6. Hefte 18.
 • Sæbbe, Per Einar (2019). Barnehagelæreres "matematikkundervisning" i barnehagen. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-842-9. 114 s.
 • Berner, Karin; Sæbbe, Per-Einar; Alvestad, Marit (2015). "Lekens betydning" Sluttrapport fra FoU prosjekt om utvikling av personalets kompetanse om lek i barnehagen. Institutt for barnehagelærerutdanning. 15 s.
 • Sæbbe, Per Einar (2019). Forbilder. Universitetet i Stavanger; 2019-04-09.
 • Sæbbe, Per Einar (2019). Språk og "matematikkundervisning". Universitetet i Stavanger, Lesesenteret; 2019-04-10.
 • Sæbbe, Per Einar; Berner, Karin (2019). Utfordringer med å endre mottaket av nye studenter på programnivå. Universitetet i Bergen; 2019-12-09 - 2019-12-10.
 • Sæbbe, Per-Einar (2018). Hvordan underviser barnehagelærere? Eller gjør man ikke det i barnehagen?. Universitetet i Stavanger; 2018-04-17.
 • Sæbbe, Per-Einar (2018). Undervisning i barnehagen?. IBU; 2018-09-12.
 • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar (2018). Teaching mathematics in Kindergarten and School - similar or different?. Universitetet i Agder; 2018-05-29 - 2018-05-30.
 • Sæbbe, Per-Einar (2017). Myter om å rekruttere menn til barnehagen.
 • Aaserud, Geir; Sæbbe, Per-Einar (2015). Norwegian educational institutions ”marketing” the kindergarten teacher education and profession. EECERA; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Sæbbe, Per-Einar (2015). Teaching mathematics in Norwegian kindergartens. EECERA; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Sæbbe, Per-Einar (2015). Voksenrollen i lek og inkludering. Sandnes kommune; 2015-08-27.
 • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar (2015). Asking productive mathematical questions in kindergarten. 2015-02-04 - 2015-02-08.
 • Mosvold, Reidar; Sæbbe, Per-Einar (2014). Tasks of teaching as a foundation for investigating kindergarten teachers’ mathematical competence. 2014-06-03 - 2014-06-06.
 • Sæbbe, Per-Einar (2014). Barnehage for resten av livet. http://prosjekt.hib.no/barnehagepionerene/ressurser/artikler-2/.
 • Sæbbe, Per-Einar (2014). Fra barnehagelærer i Egersund til verdenspresident i OMEP.
 • Sæbbe, Per-Einar (2014). Norwegian preschool teacher's mathematical competence - The role of mathematical questions. European Early Childhood Education Research Association; 2014-09-07 - 2014-09-10.
 • Sæbbe, Per-Einar (2014). Pre-school teacher`s mathematical competences. Nasjonal forskerskole for lærerutdanning; 2014-05-21.