Et profilbilde

Postdoktor
Astrid Elisabeth Mork-Jansson { "honorific-suffix": "Postdoktor", "fn": "Astrid Elisabeth Mork-Jansson", "tel": "Telefon: 51831886", "email": "astrid.mork-jansson@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Rom I8 D-213

 

Forskningsområder

Fotosyntese
Klorofyll biosyntese

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Fotosyntese; karakterisering av light harvesting like protein 3.

Arbeidserfaring

Bachelor i molekylærbiologi, UiB
Master i molekylærbiologi, miljøtoksikologi, UiB

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Jakubec, Martin; Halskau, Øyvind; Janigro, Damir; Mork-Jansson, Astrid Elisabeth (2018). A novel exosome-like nanocarrier for treatment of refractory epilepsy. EU; 2018-05-24 - 2018-05-25.
  • Jakubec, Martin; Halskau, Øyvind; Janigro, Damir; Mork-Jansson, Astrid Elisabeth (2018). A novel exosome-like nanocarrier for treatment of refractory epilepsy. epiXchange, EU;
  • Jakubec, Martin; Halskau, Øyvind; Mork-Jansson, Astrid Elisabeth (2018). A novel exosome-like nanocarrier for treatment of refractory epilepsy. 2018-06-16 - 2018-06-22.
  • Eichacker, Lutz Andreas; Mork-Jansson, Astrid Elisabeth; Bue, Ann Kristin; Gargano, Daniela; Arnold, Janine; Reisinger, Veronika; Kmiec, Karol; Furnes, Clemens; Shevela, Dmitriy (2016). Chlorophyll binding to light-harvesting-like protein 3. Thorsten Hamann; 2016-06-15 - 2016-06-17.
  • Eichacker, Lutz Andreas; Mork-Jansson, Astrid Elisabeth; Gargano, Daniela; Bue, Ann Kristin; Arnold, Janine; Reisinger, Veronika; Furnes, Clemens (2016). Lil3 and the protein’s function in chlorophyll synthesis.. Poul Erik Jensen; 2016-10-25 - 2016-10-28.