Et profilbilde

Professor
Kolbjørn Kallesten Brønnick { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Kolbjørn Kallesten Brønnick", "tel": "", "email": "kolbjorn.s.bronnick@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse

Forskningsområder

NevropsykologiDemensParkinsons sykdomTeknologi og human factorsKognitiv nevrovitenskapPsykoselidelserRecovery

Utvalgte publikasjoner

http://scholar.google.no/citations?user=T6Ia7iIAAAAJ&hl=no&oi=ao

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Brønnick, Kolbjørn S (veileder); Molde, Helge (veileder); Solesvik, Martine (2015). Visual hallucinations in First-Episode Psychosis: Prevalence and Association with Childhood Trauma and Remission. Universitetet i Bergen -. 40 s.
 • Solheim, Oddny Judith; Brønnick, Kolbjørn Selvåg; Walgermo, Bente R. (2012). Kartlegging av leseferdighet 1-3 trinn. Analyse av resultater og prøvekvalitet i perioden 2008-2013. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger.
 • Junge, Amund; Nilsen, Anders Grov; Brønnick, Kolbjørn S (2003). Evaluering av digitale læremidler innen området for små fag i yrkesutdanningen. Rogalandsforskning. ISBN 82-490-0264-4. 60 s.
 • Brønnick, Kolbjørn (2001). Evaluering av nettbasert omsorgsfag. Høgskolen i Stavanger, Avdeling for økonomi-, kultur- og samfunnsfag. 23 s.
 • Olsson, Tor Bjarne; Brønnick, Kolbjørn; Dahle, Irene (2001). Mellom medisin og kultur- om utenlandske leger i norsk allmennlegetjeneste. Rogalandsforskning. ISBN 8249001044. 63 s.
 • Skaftun, Atle; Brønnick, Kolbjørn Selvåg (2018). Vi skremmes bort fra å digitalisere skolen, på dårlig grunnlag.
 • Aase, Ingvild; Kompus, Kristiina; Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav; Gisselgård, Jens P.; Brønnick, Kolbjørn Selvåg (2016). Language lateralization and attention impairment in young adults at ultra-high risk for psychosis: a dichotic listening study. 2016-10-20 - 2016-10-22.
 • Walgermo, Bente Rigmor; Mangen, Anne; Brønnick, Kolbjørn S (2013). Lesing av sammenhengende tekster på skjerm og papir: apropos digitalisering av leseprøver. Skrivesenteret, HiST & Lesesenteret, Univ i Stavanger; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Wörlund, Sara Maria Bjørnsdotter; Kurz, Friedrich Martin W.; Hegland, Øivind; Brønnick, Kolbjørn S; Munk, Peter Scott; Larsen, Jan Petter (2013). Treatment with statins improves long-term survival in individuals with carotid artery stenosis.
 • Gisselgård, Jens; Larsen, Tor Ketil; Brønnick, Kolbjørn S; langeveld, Johannes; Hegelstad, Wenche; Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav (2012). Cognitive correlates of auditory hallucinations in first episode psychosis.
 • Munk, Peter Scott; Isaksen, Kjetil; Brønnick, Kolbjørn S; Kürz, Martin W.; Butt, Noreen; Larsen, Alf Inge (2012). Symptoms of anxiety and depression after percutaneous coronary intervention are associated with decreased heart rate variability, impaired endothelial function and increased inflammation.
 • Maroni, Stian; Brønnick, Kolbjørn S; Harboe, Erna; Gøransson, Lasse G; Omdal, Roald (2010). Pattern of mild cognitive impairment in patients with primary Sjogren's syndrome as compared to patients with SLE.
 • Schmitt, F.A.; Aarsland, Dag; Brønnick, Kolbjørn S; Olin, J.T.; Meng, X. (2010). Evaluating Cognitive Effects of Oral Rivastigmine using Subscales and Items of the ADAS-cog in Patients with Mild to Moderate Parkinson's Disease Dementia.
 • Schmitt, FA; Aarsland, Dag; Brønnick, Kolbjørn S; Olin, JT; Meng, XY (2010). Evaluating Cognitive Effects of Oral Rivastigmine Using Subscales and Items of the ADAS-cog in Patients with Mild to Moderate Parkinson's Disease Dementia.
 • Mathisen, Gro Ellen; Brønnick, Kolbjørn (2007). Creative self-efficacy: An intervention study. 2007-05-09 - 2007-05-12.
 • Brønnick, Kolbjørn; Sautter, Michael; Junge, Amund (2001). E-læring: Muligheter og potensielle feller.
 • Roscher, Bjarne; Ersland, Lars; Lundervold, Arvid; Hugdahl, Kenneth; Smievoll, A.I.; Barndon, Randi; Sundberg, Håkan; Brønnick, K. (1997). Integrated PC-based instrumentation system for MR sequence-controlled stimulation in fMRI experiments: application with auditory stimulation. [Mangler data];
 • Nordby, Helge; Brønnick, K.; Hugdahl, Kenneth (1995). ERP asymmetries to verbal stimuli in a dichotic listening task. [Mangler data];
 • Nordby, Helge; Brønnick, K.; Hugdahl, Kenneth (1995). Processing of deviant visual events reflected by event-related potentials. [Mangler data];