Et profilbilde

Postdoktor
Aslaug Fodstad Gourvennec { "honorific-suffix": "Postdoktor", "fn": "Aslaug Fodstad Gourvennec", "tel": "", "email": "aslaug.f.gourvennec@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-2499

Undervisning

Forskningsområder

Litteraturfaglig praksis, litterære samtaler, ferdighetsutøvelse, leseprøver, teknologi i undervisningen, muntlighet, lærersamarbeid

Utvalgte publikasjoner

Rangnes, H. og Gourvennec, A. F. (2018) En studie av læreres samtale om pedagogisk bruk av flerspråklige elevers prøveresultat. Manuskript innsendt for publisering.

Gourvennec, A. F. og Nielsen, I. (under publisering) "Du er nødt til å ha endringskompetanse som lærer, hvis ikke så dør du ut altså". Lærerperspektiv i digitaliserte klasserom. I M. A. Igland, D. Husebø og A. Skaftun (red.), Ny hverdag? En studie av literacy-praksiser i digitaliserte klasserom. Oslo: Universitetsforlaget.

Gourvennec, A. F. og Skaftun, A. (under publisering) Digital hverdag med én til én-løsning i ungdomsskolen. En studie av bruken av elevenes datamaskin i undervisningen. I M. A. Igland, D. Husebø og A. Skaftun (red.), Ny hverdag? En studie av literacy-praksiser i digitaliserte klasserom. Oslo: Universitetsforlaget.

Michelsen, P. A., Gourvennec, A. F., Skaftun, A., Sønneland, M. (2018). Samtalen som representasjon av teksten. I N. Simonhjell og B. Jager (red.), Norsk litterær årbok 2018. Oslo: Det Norske Samlaget.

Gourvennec, A. F. (2017). "Det rister litt i hjernen". En studie av møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis. (Doktorgradsavhandling). Universitetet i Stavanger, Stavanger, Norge.

Gourvennec, A. F. (2016). Litteraturfaglig praksis: Avgangselevers retrospektive blikk på arbeid med litterære tekster i videregående skole. I Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 2, 2016, s. 1-18. http://dx.doi.org/10.17585/njlr.v2.271

Gourvennec, A. F. (2016). En plass for meg? Faglig identitetsbygging i en litterær praksis, Acta Didactica Norge, 10(1). 

Gourvennec, A. F., Nielsen, I. & Skaftun, A. (2014). Inn i norskfaget? Litterære samtaler som faglig praksis. I A. Skaftun, P. H. Uppstad & A. J. Aasen (red.), Skriv! Les! 2 Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy (s. 27-45). Bergen: Fagbokforlaget. 

Nielsen, I., Gourvennec, A. F. & Skaftun, A. (2014). Lesing i norsk. I A. Skaftun, O. J. Solheim & P. H. Uppstad (red.), Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet (s. 181-198). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 

 


Pågående forskning

Prosjektleder for utvikling av adaptiv leseprøve for 3. trinn. Prosjektet er en del av forskningsprosjektet AdaptVurder (2018-2022, NFR/FORKOMMUNE-finansiert). https://lesesenteret.uis.no/category.php?categoryID=24431 

Postdoktorprosjekt 2018-2021: "Qualitative Complexity Among Teachers Co-Teaching Students with Respectively Strong and Poor Literacy-Development". Prosjektet er en del av forskningsprosjektet Two Teachers in the Class:  Increasing the Opportunities to Differentiate Literacy instruction (2015-2021, NFR/LÆREREFFEKT-finansiert). https://lesesenteret.uis.no/two_teachers/   

Prosjektdeltakelse 2016-2017 i forskningsprosjektet Respons (2015-2017, NFR/FINNUT-finansiert ). http://lesesenteret.uis.no/respons/?categoryID=14072

Medlem i styringsgruppen for Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden.

Doktorgradsprosjekt 2011-2016: "Det rister litt i hjernen". En studie av møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis

Deltakelse i programområdet Literacy og læring, i prosjektområdet Tekst og kultur i utdanningskonskontekster. http://lesesenteret.uis.no/category.php?categoryID=12605

Arbeidserfaring

2018-2021: postdoktor knyttet til forskningsprosjektet Two Teachers, Lesesenteret, UiS

2017- : førsteamanuensis i Lesevitenskap, Lesesenteret, UiS

2016-2017: universitetslektor i Lesevitenskap, Lesesenteret, UiS

2011-2016: stipendiat i Lesevitenskap, Lesesenteret, UiS

2010: lektor, Skien vgs

2009: lektor, Gulset ungdomsskole

2008-2009: lektor, Sandnes vgs

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Michelsen, Per Arne; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2018). Samtalen som representasjon av teksten. I: Norsk litterær årbok 2018. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252195644. s. 259-283.
 • Solheim, Oddny Judith; Gourvennec, Aslaug Fodstad (2017). Gutte- og jentelesere i topp og bunn. En utforsking av leserprofiler. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030241. s. 186-203.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2016). En plass for meg? Faglig identitetsbygging i en litterær praksis. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. ISSN 1504-9922. Volum 10. Hefte 1.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2016). Litteraturfaglig praksis: Avgangselevers retrospektive blikk på arbeid med litterære tekster i videregående skole. Nordic Journal of Literacy Research. ISSN 2464-1596. Volum 2. DOI: 10.17585/njlr.v2.271.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2014). Inn i norskfaget? Litterære samtaler som faglig praksis. I: Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0381-2.
 • Nielsen, Ingrid; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle (2014). Lesing i norsk. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. s. 181-198.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2017). "Det rister litt i hjernen". En studie av møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-724-8.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2018). Cumbersome concepts? Exploring terminology, disciplinarity, and dialogue in literary group conversations in upper secondary school: work in progress. UH-Nett Vest "Muntlighet i Vest"; 2018-10-25 - 2018-10-26.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2018). Litterære samtaler. Foreningen !les;
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2018). Litterære samtaler - et mulighetsrom for deltakelse og utvikling?. NTNU; 2018-11-20.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe (2018). Litteraturen i norskfagets kjerneelementer. Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden; 2018-05-31 - 2018-06-01.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2017). "Det rister litt i hjernen". Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-08-26.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2017). "Det rister litt i hjernen." En studie av møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis. NNMF; 2017-11-30 - 2017-12-01.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2017). Poesi i klasserommet. Morgenbladet. [Avis]; 2017-09-08.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Michelsen, Per Arne; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2017). Litterære samtaler i lærerutdanningen: Forholdet mellom den litterære teksten og samtalen som representasjon av teksten. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Solheim, Oddny Judith (2017). Gutte- og jentelesere i topp og bunn. En utforsking av leserprofiler. Lesesenteret og Utdanningsdirektoratet; 2017-12-06.
 • Michelsen, Per Arne; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2017). Litteratursamtaler i lærerutdanningen. 2017-11-29 - 2017-12-01.
 • Skaftun, Atle; Gourvennec, Aslaug Fodstad (2017). Den digitale hverdagen: Hvordan brukes datamaskinene i ungdomsskolen?. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2016). Litterære samtaler som faglig praksis. Landslaget for norskundervisning; 2016-03-04 - 2016-03-05.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2016). "Utvikling av litterær faglighet" eller "Bilder av litteraturfaglig praksis"?. Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden; 2016-01-27 - 2016-01-28.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Rongved, Elisabeth (2016). Pupils’ critical view of literature education. Alphagalileo.org. [Internett]; 2016-08-25.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe (2016). The Importance of Literature in Education - in a Digital Age. 2016-05-04 - 2016-05-05.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2015). Development of literary disciplinarity. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2015). Litterære samtaler som faglig lesing. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger;
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2014). Meningsskaping ved hjelp av forbindelser. Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden; 2014-11-20 - 2014-11-21.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2013). Utvikling av litterær faglighet. Institut for uddannelse og pædagogik (DPU);
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2013). Interpretation and literary disciplinarity. IAIMTE; 2013-06-11 - 2013-06-13.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2013). Litteratur og faglighet. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2013). Litteraturens plass i kommunikasjonsfaget norsk.
 • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs (2013). Faglig lesing - lesing i fagene. Nasjonalt senter for leseforskning og leseopplæring; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2012). Literary education as a transition between everyday language and academic literacy. IAIMTE, SiG Research on Literature Education; 2012-04-30 - 2012-05-02.