Et profilbilde

Postdoktor
Aslaug Fodstad Gourvennec { "honorific-suffix": "Postdoktor", "fn": "Aslaug Fodstad Gourvennec", "tel": "", "email": "aslaug.f.gourvennec@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-2499

Undervisning

Forskningsområder

Litteraturfaglig praksis, litterære samtaler, ferdighetsutøvelse, leseprøver, teknologi i undervisningen, muntlighet, lærersamarbeid

Utvalgte publikasjoner

Rangnes, H. og Gourvennec, A. F. (2018) En studie av læreres samtale om pedagogisk bruk av flerspråklige elevers prøveresultat. Acta Didactica Norge, 12(4). http://dx.doi.org/10.5617/adno.6282. 

Gourvennec, A. F. og Nielsen, I. (under publisering) "Du er nødt til å ha endringskompetanse som lærer, hvis ikke så dør du ut altså". Lærerperspektiv i digitaliserte klasserom. I M. A. Igland, D. Husebø og A. Skaftun (red.), Ny hverdag? En studie av literacy-praksiser i digitaliserte klasserom. Oslo: Universitetsforlaget.

Gourvennec, A. F. og Skaftun, A. (under publisering) Digital hverdag med én til én-løsning i ungdomsskolen. En studie av bruken av elevenes datamaskin i undervisningen. I M. A. Igland, D. Husebø og A. Skaftun (red.), Ny hverdag? En studie av literacy-praksiser i digitaliserte klasserom. Oslo: Universitetsforlaget.

Michelsen, P. A., Gourvennec, A. F., Skaftun, A., Sønneland, M. (2018). Samtalen som representasjon av teksten. I N. Simonhjell og B. Jager (red.), Norsk litterær årbok 2018 (s. 259-283). Oslo: Det Norske Samlaget.

Gourvennec, A. F. (2017). "Det rister litt i hjernen". En studie av møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis. (Doktorgradsavhandling). Universitetet i Stavanger, Stavanger, Norge.

Gourvennec, A. F. (2016). Litteraturfaglig praksis: Avgangselevers retrospektive blikk på arbeid med litterære tekster i videregående skole. I Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 2, 2016, s. 1-18. http://dx.doi.org/10.17585/njlr.v2.271

Gourvennec, A. F. (2016). En plass for meg? Faglig identitetsbygging i en litterær praksis, Acta Didactica Norge, 10(1). 

Gourvennec, A. F., Nielsen, I. & Skaftun, A. (2014). Inn i norskfaget? Litterære samtaler som faglig praksis. I A. Skaftun, P. H. Uppstad & A. J. Aasen (red.), Skriv! Les! 2 Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy (s. 27-45). Bergen: Fagbokforlaget. 

Nielsen, I., Gourvennec, A. F. & Skaftun, A. (2014). Lesing i norsk. I A. Skaftun, O. J. Solheim & P. H. Uppstad (red.), Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet (s. 181-198). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 

 


Pågående forskning

Prosjektleder for utvikling av adaptiv leseprøve for 3. trinn. Prosjektet er en del av forskningsprosjektet AdaptVurder (2018-2022, NFR/FORKOMMUNE-finansiert). https://lesesenteret.uis.no/category.php?categoryID=24431 

Postdoktorprosjekt 2018-2021: "Qualitative Complexity Among Teachers Co-Teaching Students with Respectively Strong and Poor Literacy-Development". Prosjektet er en del av forskningsprosjektet Two Teachers in the Class:  Increasing the Opportunities to Differentiate Literacy instruction (2015-2021, NFR/LÆREREFFEKT-finansiert). https://lesesenteret.uis.no/two_teachers/   

Prosjektdeltakelse 2016-2017 i forskningsprosjektet Respons (2015-2017, NFR/FINNUT-finansiert ). http://lesesenteret.uis.no/respons/?categoryID=14072

Medlem i styringsgruppen for Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden.

Doktorgradsprosjekt 2011-2016: "Det rister litt i hjernen". En studie av møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis

Deltakelse i programområdet Literacy og læring, i prosjektområdet Tekst og kultur i utdanningskonskontekster. http://lesesenteret.uis.no/category.php?categoryID=12605

Arbeidserfaring

2018-2021: postdoktor knyttet til forskningsprosjektet Two Teachers, Lesesenteret, UiS

2017- : førsteamanuensis i Lesevitenskap, Lesesenteret, UiS

2016-2017: universitetslektor i Lesevitenskap, Lesesenteret, UiS

2011-2016: stipendiat i Lesevitenskap, Lesesenteret, UiS

2010: lektor, Skien vgs

2009: lektor, Gulset ungdomsskole

2008-2009: lektor, Sandnes vgs

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2017). "Det rister litt i hjernen". En studie av møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-724-8.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2019). I won't grow up!.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2019). Åpne og åpnende litterære gruppesamtaler - et mulighetsrom for elevers etablering av saksorienterte prosjekter. I dialog med vibeke Hetmars tenkning. DPU, Aarhus Universitet; 2019-03-29.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2018). Cumbersome concepts? Exploring terminology, disciplinarity, and dialogue in literary group conversations in upper secondary school: work in progress. UH-Nett Vest "Muntlighet i Vest"; 2018-10-25 - 2018-10-26.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2018). Forhandlingar om framtidas norskfag.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2018). Fremtidens elever skal få bedre prøver.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2018). Litterære samtaler. Foreningen !les;
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2018). Litterære samtaler - et mulighetsrom for deltakelse og utvikling?. NTNU; 2018-11-20.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe (2018). Litteraturen i norskfagets kjerneelementer. Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden; 2018-05-31 - 2018-06-01.
 • Rangnes, Hege; Gourvennec, Aslaug Fodstad (2018). A Study of Norwegian Teachers' Conversation About the Use of Test Results for Instructional Purposes. AEA-Europa; 2018-11-07 - 2018-11-10.
 • Rangnes, Hege; Gourvennec, Aslaug Fodstad (2018). Læreres samtale om pedagogisk bruk av flerspråklige elevers prøveresultater. Universitetet i Oslo; 2018-10-11 - 2018-10-12.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2017). "Det rister litt i hjernen". Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-08-26.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2017). "Det rister litt i hjernen." En studie av møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis. NNMF; 2017-11-30 - 2017-12-01.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2017). Poesi i klasserommet. Morgenbladet. [Avis]; 2017-09-08.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Michelsen, Per Arne; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2017). Litterære samtaler i lærerutdanningen: Forholdet mellom den litterære teksten og samtalen som representasjon av teksten. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Solheim, Oddny Judith (2017). Gutte- og jentelesere i topp og bunn. En utforsking av leserprofiler. Lesesenteret og Utdanningsdirektoratet; 2017-12-06.
 • Michelsen, Per Arne; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2017). Litteratursamtaler i lærerutdanningen. 2017-11-29 - 2017-12-01.
 • Skaftun, Atle; Gourvennec, Aslaug Fodstad (2017). Den digitale hverdagen: Hvordan brukes datamaskinene i ungdomsskolen?. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2016). Litterære samtaler som faglig praksis. Landslaget for norskundervisning; 2016-03-04 - 2016-03-05.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2016). "Utvikling av litterær faglighet" eller "Bilder av litteraturfaglig praksis"?. Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden; 2016-01-27 - 2016-01-28.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Rongved, Elisabeth (2016). Pupils’ critical view of literature education. Alphagalileo.org. [Internett]; 2016-08-25.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe (2016). The Importance of Literature in Education - in a Digital Age. 2016-05-04 - 2016-05-05.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2015). Development of literary disciplinarity. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2015). Litterære samtaler som faglig lesing. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger;
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2014). Meningsskaping ved hjelp av forbindelser. Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden; 2014-11-20 - 2014-11-21.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad (2013). Utvikling av litterær faglighet. Institut for uddannelse og pædagogik (DPU);
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2013). Interpretation and literary disciplinarity. IAIMTE; 2013-06-11 - 2013-06-13.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2013). Litteratur og faglighet. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2013). Litteraturens plass i kommunikasjonsfaget norsk.
 • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs (2013). Faglig lesing - lesing i fagene. Nasjonalt senter for leseforskning og leseopplæring; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2012). Literary education as a transition between everyday language and academic literacy. IAIMTE, SiG Research on Literature Education; 2012-04-30 - 2012-05-02.