Et profilbilde

Universitetslektor
Ingeborg Margrete Berge { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Ingeborg Margrete Berge", "tel": "Telefon: 51831157", "email": "ingeborg.m.berge@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-2486

Forskningsområder

Lesestrategier, litteraturdidaktikk, litterære samtaler, muntlighet

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Deltakelse i programområdet Literacy og læring

Arbeidserfaring

2013 -: Universitetslektor i Lesevitenskap, Lesesenteret, UiS
2013 -: Lektor, St. Svithun vgs
2002 - 2013: Lektor, Gand vgs 
1999 - 2001: Lektor, Vestvågøy vgs Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Berge, Ingeborg Margrete; Helgevold, Lise; Schulz-Heidorf, Kathrin (2017). Hva lærerne rapporterer om egen undervisning i lesestrategier.. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030241. s. 166-185.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni; Filbrandt, Elisabeth Rege; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Rongved, Elisabeth (2016). "Den viktige tilgangen til språket" - Språkløyper. Lesesenteret, UiS.
 • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete (2020). "Fagfornyelsen selvregulering og strategisk læring". Drottningborg vgs; 2020-01-16.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2019). "Fagovergripende lesing - arbeid med ord og begrep". Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-04-10 - 2019-04-11.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2019). "Fra elev til student". Språkløyper som ressurs i lokalt utviklingsarbeid. Drottningborg vgs; 2019-08-15.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2019). Lesing, skriving og fagfornyelsen. Videre arbeid med Språkløyper.. Skarnes vgs; 2019-10-29.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2019). "Skulebiblioteket og informasjonskompetanse. Å finne, vurdere og bruke kjelder". Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-04-10 - 2019-04-11.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2019). "Språkløyper som støtte i utviklingsarbeid på skolen.". Fylkesmannen i Rogaland; 2019-04-03 - 2019-04-04.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2019). "Strategier for arbeid med vokabular". Skarnes vgs; 2019-08-13.
 • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete (2019). Å lære fag er å lære ord og begreper. Storhamar videregående skole; 2019-03-04.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2018). "Close reading and literary group conversation - a way towards deep learning and deeper understanding of literary texts?". Lesesenteret, UiS; 2018-09-28.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2018). "Hvordan støtte elevenes leseutvikling i fag i vgs?". Møllehagen vgs, Rogaland fylkeskommune; 2018-04-03.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2018). "Lesing og lesemotivasjon i yrkesfag: Å gi gode lesebestillinger". Utdanningsdirektoratet og nasjonale sentre; 2018-12-03.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2018). "Nærlesing og samtale om krevende tekst vg1: En vei mot dybdelæring og dybdeforståelse i litteraturarbeidet?". Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden; 2018-05-30 - 2018-06-01.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2018). "Nærlesing og samtale om krevjande tekst i litteraturarbeidet". Hedmark fylkeskommune; 2018-11-30.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2018). "Nærlesing og samtale om krevjande tekst: Ein veg mot djupneforståing i litteraturarbeidet?". Region 2, Rogaland fylkeskommune; 2018-11-13.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni; Alfsvåg, Trude (2018). "Å lese for å lære i fag": Oppstartsamlinger, Språkløyper 2018. Lesesenteret, UiS; 2018-04-10 - 2018-04-26.
 • Fuglestad, Unni; Berge, Ingeborg Margrete (2018). Lesestrategier i alle fag - middel, ikke mål. Skolemøtet i Rogaland; 2018-11-16.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2017). God leseopplæring - fagovergripende ressurs i Språkløyper.no. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2017-04-19 - 2017-05-04.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2017). God leseopplæring - presentasjon av ressurser i Språkløyper. Lesesenteret, Skrivesenteret, Fremmedspråksenteret og Udir; 2017-12-04.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2017). Hva lærerne rapporterer om egen undervisning i lesestrategier.. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning; 2017-12-06.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2017). Lesing i samfunnsfag - Hvordan støtte elevenes leseutvikling i fag i vgs?. Universitetet i Stavanger; 2017-11-15.
 • Hoem, Toril Frafjord; Berge, Ingeborg Margrete (2017). Lesestrategi­enes mål.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2016). "God leseopplæring". Lesesenteret og Skrivesenteret; 2016-04-27 - 2016-05-03.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2016). "Å styrke leseferdigheten i elektrofag er å styrke elevenes faglighet". Utdanningsdirektoratet; 2016-11-21 - 2016-11-23.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2016). "Å være lese- og skrivelærer" - Oppstartsamlinger for Språkløyper. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2016-04-25 - 2016-05-03.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Lønnum, Marthe (2016). "Å arbeide med språk" - Språkkommuner,ungdomstrinn og videregående skole. Utdanningsdirektoratet, Lesesenteret og Skrivesenteret; 2016-09-20 - 2016-09-21.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Sporaland, Inger Gilje (2016). "Lesing som grunnleggende ferdighet i design og håndverk". Utdanningsdirektoratet; 2016-10-17 - 2016-10-19.
 • Fuglestad, Unni; Berge, Ingeborg Margrete; Sædberg, Leif Tore (2016). Å jobba med læringsutvikling er ingen quick fix, men er nyttig på lang sikt. Språkløyper.no. [Internett]; 2016-11-10.
 • Hoem, Toril Frafjord; Berge, Ingeborg Margrete (2016). Helhetlig undervisningsplanlegging, Mål - vurdering - undervisning. Lesesenteret; 2016-08-25 - 2016-08-26.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2015). "Dybdestrategier i møte med samtidstekster". Utdanningsdirektoratet; 2015-11-19 - 2015-12-03.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2015). "Lesing av sammensatte tekster" - Program for bedre gjennomføring.. Utdanningsdirektoratet; 2015-11-19 - 2015-12-03.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2015). "Lesing i yrkesfag" - tre ulike presentasjoner for 3 ulike programområder.. Utdanningsdirektoratet; 2015-10-12 - 2015-11-30.
 • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete (2015). FYR for lærerutdannere. Utdanningsdirektoratet; 2015-10-22 - 2015-10-23.
 • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete (2015). Lesing mot skriftlig eksamen i norsk Vg3. Utdanningsdirektoratet; 2015-11-19 - 2015-12-03.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2014). "Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfag". Utdanningsdirektoratet; 2014-10-13 - 2014-12-01.
 • Mossige, Margunn; Skjæveland, Kristine Gilje; Berge, Ingeborg Margrete (2014). Bedre tekstkompetanse i vgo – hvordan og hvorfor? Systematisk arbeid med tekst ved hjelp av eksempler fra praksis.. Utdanningsdirektoratet; 2014-10-16 - 2014-10-17.
 • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete (2013). Lesestrategier for å bli en bedre leser - også på eksamen. Kunnskapsdepartementet; 2013-01-15 - 2013-01-17.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2019). "Lesestrategier - middel, ikkje mål". Språkløyper, Lesesenteret UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edith Marie; Magerøy-Grande, Linn Maria (2019). Å lese og skrive fagtekster i teknikk og produksjon, bygg og anlegg og elektro. Språkløyper. Lesesenteret, UiS, Språkløyper. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni; Toft, Trond Egil (2019). "God leseopplæring: Undervegs i lesinga". Språkløyper, Lesesenteret UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni (2019). Undervisningsplanlegging, Språkløyper. Lesesenteret, UiS, Språkløyper. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Schreuder-Lindløv, Inge (2019). Norskfaglige praksiser; vurdering av samtaler.. Lesesenteret, UiS, Språkløyper. Stavanger.
 • Langnes, Liv Astrid Skåre; Berge, Ingeborg Margrete (2019). Det nynorske tekstmangfaldet (økt i pakken "Nynorsk som hovudmål", Språkløyper). Nynorsksenteret og Lesesenteret.
 • Langnes, Liv Astrid Skåre; Berge, Ingeborg Margrete (2019). Motivasjon og identitet (økt i pakken "Nynorsk som hovudmål", Språkløyper). Nynorsksenteret og Lesesenteret.
 • Langnes, Liv Astrid Skåre; Berge, Ingeborg Margrete (2019). Å samanlikne nynorsk og bokmål (økt i pakken "Nynorsk som hovudmål", Språkløyper). Nynorsksenteret og Lesesenteret.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie (2018). "Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag", Språkløyper. Språkløyper, Lesesenteret, UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten (2018). "Etterlesingsfasa - oppsummering" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper).. Språkløyper, Lesesenteret, UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten (2018). "Etterlesingsfasa - to mål" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper). Språkløyper, Lesesenteret, UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten (2018). "Etterlesingsfasa - å tenkje som ein vurderer" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper). Språkløyper, Lesesenteret, UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten (2018). "Leseprosessen" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper). Språkløyper, Lesesenteret, UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten (2018). "Leseprosessen og førlesingsfasa" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper).. Språkløyper, Lesesenteret, UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten (2018). "Å arbeide med ord er å arbeide med fag - 1" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, språkløyper). Språkløyper, Lesesenteret, UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten (2018). "Å arbeide med ord er å arbeide med fag - 2" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper). Språkløyper, Lesesenteret, UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten (2018). "Å gje gode lesebestillingar - 1" (Lesing og lesemotivasjon i helse og oppvekstfag, Språkløyper). Språkløyper, Lesesenteret, UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Asperanden, Edit Marie; Njå, Morten (2018). "Å gje gode lesebestillingar - 2" (Lesing og lesemotivasjon i helse- og oppvekstfag, Språkløyper). Språkløyper, Lesesenteret, UiS. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2017). "Å lese er meir enn å avkode og forstå".. Lesesenteret. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni (2017). "Elevstemmer om engasjement" (God leseopplæring). Språkløyper, Lesesenteret. Universitetet i Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni (2017). "Fellestrekk ved leseopplæringa til dyktige lærarar.". Språkløyper, Lesesenteret. Universitetet i Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Henriksen, Marte; Njå, Morten; Spierings, Brenda (2017). Lesing og skriving i design og håndverk - 3 fagfilmer som del av Språkløyper.no for vgs og yrkesfag.. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Senter for kunst og kultur i opplæringen i samarbeid med Screen Story. Universitetet i Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Henriksen, Marte; Njå, Morten; Spierings, Brenda (2017). Å lese symboler i design og håndverk - 2 fagfilmer til Språkløyper.no. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Senter for kunst og kultur i opplæringen i samarbeid med Screen Story. Universitetet i Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Sporaland, Inger Gilje; Njå, Morten; Spierings, Brenda (2017). Arbeid med ord og begreper i design og håndverk - 2 fagfilmer til Språkløyper.no, vgs yrkesfag. Lesesenteret ved Universitetet i samarbeid med Screen Story. Universitetet i Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2016). "Lesing i elektro". Lesesenteret og Nettop. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2016). "Lesing i service og samferdsel". Lesesenteret og Nettop. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Mossige, Margunn; Skjæveland, Kristine Gilje (2016). "Å arbeide med læringsstrategier i yrkesfag" - Språkløyper.no. Lesesenteret. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Njå, Morten; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni; Aasen, Marit; Mørk, Peter; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude; Lønnum, Marthe (2016). Å være lese- og skrivelærer - Introduksjonspakke i Språkløyper.no. Lesesenteret. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Sønneland, Margrethe (2016). "Å være leselærer i teknikk og industriell produksjon". Lesesenteret og Nettop. Stavanger.