Et profilbilde

Universitetslektor
Ingeborg Margrete Berge { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Ingeborg Margrete Berge", "tel": "Telefon: 51831157", "email": "ingeborg.m.berge@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Avdeling for nasjonale oppdrag
Rom OD B-2486

Forskningsområder

Lesestrategier, litteraturdidaktikk, litterære samtaler, muntlighet

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Deltakelse i programområdet Literacy og læring

Arbeidserfaring

2013 -: Universitetslektor i Lesevitenskap, Lesesenteret, UiS
2013 -: Lektor, St. Svithun vgs
2002 - 2013: Lektor, Gand vgs 
1999 - 2001: Lektor, Vestvågøy vgs Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Berge, Ingeborg Margrete; Helgevold, Lise; Schulz-Heidorf, Kathrin (2017). Hva lærerne rapporterer om egen undervisning i lesestrategier.. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030241. s. 166-185.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni; Filbrandt, Elisabeth Rege; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Rongved, Elisabeth (2016). "Den viktige tilgangen til språket" - Språkløyper. Lesesenteret, UiS.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2017). God leseopplæring - fagovergripende ressurs i Språkløyper.no. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2017-04-19 - 2017-05-04.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2017). God leseopplæring - presentasjon av ressurser i Språkløyper. Lesesenteret, Skrivesenteret, Fremmedspråksenteret og Udir; 2017-12-04.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2017). Hva lærerne rapporterer om egen undervisning i lesestrategier.. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning; 2017-12-06.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2017). Lesing i samfunnsfag - Hvordan støtte elevenes leseutvikling i fag i vgs?. Universitetet i Stavanger; 2017-11-15.
 • Hoem, Toril Frafjord; Berge, Ingeborg Margrete (2017). Lesestrategi­enes mål.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2016). "God leseopplæring". Lesesenteret og Skrivesenteret; 2016-04-27 - 2016-05-03.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2016). "Å styrke leseferdigheten i elektrofag er å styrke elevenes faglighet". Utdanningsdirektoratet; 2016-11-21 - 2016-11-23.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2016). "Å være lese- og skrivelærer" - Oppstartsamlinger for Språkløyper. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2016-04-25 - 2016-05-03.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Lønnum, Marthe (2016). "Å arbeide med språk" - Språkkommuner,ungdomstrinn og videregående skole. Utdanningsdirektoratet, Lesesenteret og Skrivesenteret; 2016-09-20 - 2016-09-21.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Sporaland, Inger Gilje (2016). "Lesing som grunnleggende ferdighet i design og håndverk". Utdanningsdirektoratet; 2016-10-17 - 2016-10-19.
 • Fuglestad, Unni; Berge, Ingeborg Margrete; Sædberg, Leif Tore (2016). Å jobba med læringsutvikling er ingen quick fix, men er nyttig på lang sikt. Språkløyper.no. [Internett]; 2016-11-10.
 • Hoem, Toril Frafjord; Berge, Ingeborg Margrete (2016). Helhetlig undervisningsplanlegging, Mål - vurdering - undervisning. Lesesenteret; 2016-08-25 - 2016-08-26.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2015). "Dybdestrategier i møte med samtidstekster". Utdanningsdirektoratet; 2015-11-19 - 2015-12-03.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2015). "Lesing av sammensatte tekster" - Program for bedre gjennomføring.. Utdanningsdirektoratet; 2015-11-19 - 2015-12-03.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2015). "Lesing i yrkesfag" - tre ulike presentasjoner for 3 ulike programområder.. Utdanningsdirektoratet; 2015-10-12 - 2015-11-30.
 • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete (2015). FYR for lærerutdannere. Utdanningsdirektoratet; 2015-10-22 - 2015-10-23.
 • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete (2015). Lesing mot skriftlig eksamen i norsk Vg3. Utdanningsdirektoratet; 2015-11-19 - 2015-12-03.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2014). "Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfag". Utdanningsdirektoratet; 2014-10-13 - 2014-12-01.
 • Mossige, Margunn; Skjæveland, Kristine Gilje; Berge, Ingeborg Margrete (2014). Bedre tekstkompetanse i vgo – hvordan og hvorfor? Systematisk arbeid med tekst ved hjelp av eksempler fra praksis.. Utdanningsdirektoratet; 2014-10-16 - 2014-10-17.
 • Mossige, Margunn; Berge, Ingeborg Margrete (2013). Lesestrategier for å bli en bedre leser - også på eksamen. Kunnskapsdepartementet; 2013-01-15 - 2013-01-17.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2017). "Å lese er meir enn å avkode og forstå".. Lesesenteret. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni (2017). "Elevstemmer om engasjement" (God leseopplæring). Språkløyper, Lesesenteret. Universitetet i Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni (2017). "Fellestrekk ved leseopplæringa til dyktige lærarar.". Språkløyper, Lesesenteret. Universitetet i Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Henriksen, Marte; Njå, Morten; Spierings, Brenda (2017). Lesing og skriving i design og håndverk - 3 fagfilmer som del av Språkløyper.no for vgs og yrkesfag.. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Senter for kunst og kultur i opplæringen i samarbeid med Screen Story. Universitetet i Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Henriksen, Marte; Njå, Morten; Spierings, Brenda (2017). Å lese symboler i design og håndverk - 2 fagfilmer til Språkløyper.no. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Senter for kunst og kultur i opplæringen i samarbeid med Screen Story. Universitetet i Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Sporaland, Inger Gilje; Njå, Morten; Spierings, Brenda (2017). Arbeid med ord og begreper i design og håndverk - 2 fagfilmer til Språkløyper.no, vgs yrkesfag. Lesesenteret ved Universitetet i samarbeid med Screen Story. Universitetet i Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2016). "Lesing i elektro". Lesesenteret og Nettop. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete (2016). "Lesing i service og samferdsel". Lesesenteret og Nettop. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Mossige, Margunn; Skjæveland, Kristine Gilje (2016). "Å arbeide med læringsstrategier i yrkesfag" - Språkløyper.no. Lesesenteret. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Njå, Morten; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni; Aasen, Marit; Mørk, Peter; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude; Lønnum, Marthe (2016). Å være lese- og skrivelærer - Introduksjonspakke i Språkløyper.no. Lesesenteret. Stavanger.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Sønneland, Margrethe (2016). "Å være leselærer i teknikk og industriell produksjon". Lesesenteret og Nettop. Stavanger.