Et profilbilde

Førsteamanuensis II
Kristine Rørtveit { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis II", "fn": "Kristine Rørtveit", "tel": "", "email": "kristine.rortveit@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for omsorg og etikk

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Rørtveit, Kristine; Severinsson, Elisabeth; Åstrøm, Sture Alexander (2010). Guilt and shame as an enigma in mothers who suffer from eating difficulties : A hermeneutical study. Universitetet i Stavanger. 127 s.
  • Rørtveit, Kristine (2018). Utfordringer ved overspisingslidelse - erfaringer ved Stavanger DPS. Jæren DPS; 2018-01-25.
  • Rørtveit, Kristine; Oftedal, Eileen (2018). Presentasjon av klinisk problemstilling ved en av MBT-programmene (ledsaget av video av gruppe, individuell time eller kombinasjon), plenumsdrøfting med MBT fokus og et blikk på dynamisk formulering.. Seksjon for personlighetspsykiartri; 2018-04-12.
  • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Walby, Fredrik A; Aase, Karina (2017). Being asked about suicide thoughts and plans: suicidal patients' experiences.. 2017-10-01 - 2017-10-04.
  • Berg, Siv Hilde; Walby, Fredrik A; Rørtveit, Kristine; Aase, Karina (2017). Selvmordsrisikovurdering: bare en prosedyre eller også en intervensjon?. 2017-11-27 - 2017-11-28.
  • Berg, Siv Hilde; Aase, Karina; Rørtveit, Kristine (2014). Suicidal patients' experiences of psychiatric inpatient care: A systematic review of qualitative studies. Patient safety Network.; 2014-10-02 - 2014-10-03.
  • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Aase, Karina (2014). Suicidale pasienters erfaringer med psykiatrisk sengepostbehandling. Systematisk litteraturstudie av kvalitative studier. Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssykehus; 2014-09-24.