Et profilbilde

Førsteamanuensis II
Kristine Rørtveit { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis II", "fn": "Kristine Rørtveit", "tel": "", "email": "kristine.rortveit@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for omsorg og etikk

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Rørtveit, Kristine; Severinsson, Elisabeth (veileder); Åstrøm, Sture Alexander (veileder) (2010). Guilt and shame as an enigma in mothers who suffer from eating difficulties : A hermeneutical study. Universitetet i Stavanger. 127 s.
 • Rørtveit, Kristine (2019). Debatt: Hele pasienter i det delte helsevesen. Schizofrenidagene; 2019-11-08.
 • Rørtveit, Kristine (2019). Fett off! Fedme - hvor sitter problemet: i hodet eller på kroppen?. Schizofrenidagene; 2019-11-04.
 • Rørtveit, Kristine (2019). Hvordan er en kvalitativ forskningsartikkel bygget opp?. Forsknings og –undersvisningsenheten; 2019-02-14.
 • Rørtveit, Kristine; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil; Ueland, Venke Irene (2019). Overspising og følelser. 2019-12-11.
 • Ueland, Venke Irene; Rørtveit, Kristine; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2019). Å leve med overvekt-eksistensielle erfaringer.. 2019-12-11.
 • Wigestrand, Heidi Hjorteland; Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine (2019). Miriam kjempar ikkje lenger for å døy. Ho kjempar for å leva. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2019-06-06.
 • Rørtveit, Kristine (2018). Utfordringer ved overspisingslidelse - erfaringer ved Stavanger DPS. Jæren DPS; 2018-01-25.
 • Rørtveit, Kristine; Oftedal, Eileen (2018). Presentasjon av klinisk problemstilling ved en av MBT-programmene (ledsaget av video av gruppe, individuell time eller kombinasjon), plenumsdrøfting med MBT fokus og et blikk på dynamisk formulering.. Seksjon for personlighetspsykiartri; 2018-04-12.
 • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Walby, Fredrik A; Aase, Karina (2017). Being asked about suicide thoughts and plans: suicidal patients' experiences.. 2017-10-01 - 2017-10-04.
 • Berg, Siv Hilde; Walby, Fredrik A; Rørtveit, Kristine; Aase, Karina (2017). Selvmordsrisikovurdering: bare en prosedyre eller også en intervensjon?. 2017-11-27 - 2017-11-28.
 • Berg, Siv Hilde; Aase, Karina; Rørtveit, Kristine (2014). Suicidal patients' experiences of psychiatric inpatient care: A systematic review of qualitative studies. Patient safety Network.; 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Aase, Karina (2014). Suicidale pasienters erfaringer med psykiatrisk sengepostbehandling. Systematisk litteraturstudie av kvalitative studier. Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssykehus; 2014-09-24.