Et profilbilde

Førsteamanuensis
Hulda Mjøll Gunnarsdottir { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Hulda Mjøll Gunnarsdottir", "tel": "Telefon: 51831521", "email": "hulda.m.gunnarsdottir@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-215

Ph. D i ledelse. Avhandlingen er basert på endringsledelse og emosjonssosiologi.

Tittel: The emotional middle. Autonomy and emotion management in the middle managerial role.

Arbeider innenfor sosialpedagogikk, ledelse og organisasjonsteori. Er med i programområdet for organisasjonsdesign, programområdet for barn og unge utenfor familien, og i nettverk for kjønnsforskning. Sitter i redaksjonen for Journal of comparative social work. Er program-koordinator for master i sosialt arbeid og sosialpedagogikk. Underviser Barnevernspedagogutdanningen innenfor temaer tilknyttet Barnevernets rolle og barnevernfaglige vurderinger, Oppvekst og oppdragelse, ledelse og organisasjonsteori. 

Forskningsområder

Følelser i organisasjoner

Emosjonelt arbeid og profesjonsutøvelse

Endringsledelse og endringsevne

Reformer i offentlig sektor

Lederrollen og rollekonflikter bland norske ledere

Utvalgte publikasjoner

Publiserte artikler

Gunnarsdóttir, H. M. (2016). Autotnomy and emotion management - Middle managers in welfare professions during radical organizational change. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 6, Iss: SI

Knudsen, K., Gunnarsdóttir, H. M., & Karlsen, J. E. (2014). Aldri fred å få? - Rollekonflikter midt i lederlivet. Sosiologisk tidsskrift, 22(1), 28-50.

Gunnarsdóttir, H. M. Gender and Person/Role Conflict in Management: A Study of Gender, Management Position, and Emotional Dissonance Among Managers in a Scandinavian Setting Emotions and the Organizational Fabric (pp. 271-303).

 

Konferansebidrag

Middle managers, autonomy and emotion management. NEON, Stavanger, 2014

Middle managers, sensemaking, and emotional labor in organizational change: Emotional sensemaking and/or senseful emotion management?    NEON, Sogndal, 2012

 

Gender and person/role conflict in management: A study of gender, management position, and emotional dissonance among managers in a Scandinavian setting.  EMONET8, Helsinki, 2012

 

Seminar

Emosjonelt arbeid og yrkespraksis, Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger, 2011

En for alle, alle for en eller? Samspill og mestring i endringsprosesser, Mattilsynet i Rogaland, 2013

Ledere og rollekonflikter, Høgskulen i Volda, 2015 

 

 

Pågående forskning


Emosjoner og organisasjoners omforming. Mellomlederens bidrag. 

Emosjonelt arbeid i barnevernet.

Sikkerhet og oppsøkende arbeid

Emotions in organizational change - An asset or an obstacle?Arbeidserfaring

2016-d.d.: Førsteamanuensis, IS , Universitetet i Stavanger

2016/01-06: Universitetslektor, IS, Universitetet i Stavanger

2015/08-12: Universitetslektor, IMKS, Universitetet i Stavanger

2011-2015/08.: Doktorgradsstipendiat, IMKS, Universitetet i Stavanger

2008-2011: Avdelingsleder Fritid Vest, Ungdom og Fritid, Stavanger kommune

2002-2008: Sosialkurator/Oppsøkende ungdomsarbeider, Uteseksjonen/Oppsøkende tjenester, Stavanger kommune

2001-2002: Miljøterapeut, Sengepost C1B, Ungdomspsykiatrisk avdeling, Rogaland psykiatriske sykehus

2001: Miljøterapeut i barn og unges skole- og fritidsmiljø, Lund kommune

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2017). The Emotional Middle. Autonomy and emotion management in the middle managerial role.. University of Stavanger. ISBN 978-82-7644-697-5. 89 s.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2017). 5-årig barnevernsutdanning. FO; 2017-04-19 - 2017-04-20.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2017). Doktoren svarer. Lederliv i krysspress.. Morgenbladet. [Avis]; 2017-03-24.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2017). Gatelangs og trygg. Et sosialpedagogisk perspektiv på oppsøkende arbeid.. Universitetet i Stavanger- sosialpedagogisk nettverk; 2017-05-10 - 2017-05-11.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2017). Mellomledelse. Mellomlederens vanskelige følelsesliv.. Dagens Perspektiv. [Avis]; 2017-03-23.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2017). Skal du fungere som mellomleder må takle egne og ansattes følelser.. Teknisk ukeblad. [Fagblad]; 2017-05-11.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll; Studsrød, Ingunn (2016). Barnevernet: Gjør utdanningen 5 årig.
 • Studsrød, Ingunn; Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2016). Barnevernet: Gjør utdanningen 5-årig.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2014). Autonomy in emotion managment: Balancing organizational change. Universitetet i Stavanger, Høgskule i Stord og Haugesund; 2014-11-25 - 2014-11-27.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2013). En for alle, alle for en...eller? Samspill og mestring i endringsprosesser. Mattilsynet, Region Rogaland; 2013-12-13.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2013). Intervju om kvinnedagens betydning i dagens samfunn. Stavanger studentradio. [Radio]; 2013-03-08.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2012). Gender and person/role conflict in managmenet: A study of gender, management position and dissonance amongst managers in a Scandinavian setting. Emotions Network; 2012-07-02 - 2012-07-03.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2012). Middle managers, sensemaking and emotional labor in organizational change. NEON; 2012-11-21 - 2012-11-22.