Et profilbilde

Førsteamanuensis
Vidar Vikøren { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Vidar Vikøren", "tel": "Telefon: 51834043", "email": "vidar.vikoren@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utøvende kunstfag
Institutt/senter Avdeling for klassisk musikk
Rom IMD BLOKK 7
Tlf priv/mob +4791635576

Vidar Vikøren er førsteamanuensis i orgel ved Institutt for musikk og dans, og domkantor ved domkirken og ved St. Petri kirke i Stavanger. Etter kandidateksamen i kirkemusikk ved Norges musikkhøgskole var han fransk statsstipendiat  ved musikkonservatoriet i Strasbourg, hvor han studerte orgel med professor Daniel Roth. Han har også hatt studieopphold med Harald Vogel ved Nord-deutsche Orgelakademie, Bunde, og med Jacques van Oortmerssen ved Musikkhøgskolen i Gøteborg. Vikøren er cand.philol. i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har doktorgrad i musikalsk gestaltning fra Universitetet i Gøteborg. Ved siden av sin virksomhet som pedagog, kirkemusiker og utøver er han også aktiv som kordirigent og forsker.

Vidar Vikøren is Associate Professor of Organ at the Department of Music and Dance. He is also organist at the cathedral and St. Petri church in Stavanger. After a candidate degree in Church music at the Norwegian State academy of music, he was given a French government scholarship, and continued his organ studies  with professor Daniel Roth at the Conservatory in Strasbourg. He has also been studying with Harald Vogel at the North German Organ Akademie, Bunde, and with Jacques van Oortmerssen at the Music Academy in Gothenburg. Vikøren is cand.philol. in Musicology from the University of Oslo, and he has a Doctorate Degree in musical performing from the University of Gothenburg. Besides his activities as an educator, church musician and performer, he is also active as a choral conductor and scholar.

 

 

Undervisning

Forskningsområder

Oppførelsespraksis

Utvalgte publikasjoner

(1990) "Den nordtyske orgelstil og stylus phantasticus-repertoaret fra andre halvdel av det 17.århundre." Norsk kirkemusikk 10 (1990): 6 - 17.

(2008) Studier omkring artikulasjon i tysk romantisk orgelmusikk, 1800-1850, med et tillegg om registreringspraksis. Doktoravhandling. Göteborg: Art Monitor, Göteborgs universitet  

(2013) "Ludvig Mathias Lindeman og den kontinentale organisttradisjonen." Aspekter ved norsk orgelkultur. Ed. Harald Rise, 133 - 144. Trondheim: Akademia  forlag

 

Pågående forskning

Musikk som "Klangrede

Johann Adam Reinckens (1643 -1722)  koralfantasi "An Wasserflüssen Babylon" som innlegg i en teologisk strid

 

 

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Vikøren, Vidar (2013). Ludvig Mathias Lindeman og den kontinentale organisttradisjonen. I: Aspekter ved norsk orgelkultur. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0161-0. s. 133-144.
  • Vikøren, Vidar (2014). Johann Sebastian Bach Clavierübung III 1739 En 275 års klingende markering.
  • Vikøren, Vidar (2017). A sermon in music - the choral fantasia An Wasserflüssen Babylon by Johann Adam Reincken (1643 -1721). NTNU, UIS, NMH og Kirkerådet; 2017-09-28 - 2017-09-29.