Et profilbilde

Førsteamanuensis
Dagrunn Nåden Dyrstad { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Dagrunn Nåden Dyrstad", "tel": "Telefon: 51834260", "email": "dagrunn.n.dyrstad@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Rom KA A-271
Tlf priv/mob +4793676824

Avdeling for Kvalitet og Helseteknologi - SHARE

Intensive care nursing

Patient participation

Simulation


EDUCATION

2016      PhD: doctor philosophia October 27, 2016, faculty of Social Science, University of Stavanger

2009      Master degree user involvement, University of Stavanger

2004      Education Couch and Counselling, University of Stavanger

2002      Practical Pedagogic education, University of Stavanger

1993      Intensive Care Nurse, Faculty of Social Science

CURRENT AND PREVIOUS POSITIONS

2017       Coordinator for the University at the local simulation center, SAFER

2016      Associate Professor, Faculty of Health studies, University of Stavanger

2012      PhD candidate, ?Patient participation in transitional care of older patients?

2011      Fellow worker, National Competence Center for Home Mechanical Ventilation


Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Papers

 1. Dyrstad, DN. & Storm, M. (2017). The Role of Next of Kin in Care Transitions, p. 87-101. In: Aase, Waring, J. & Schibevaag L., Researching quality in care transitions: International perspectives, 2017. Palgrave Macmillan

 2. Laugaland, KA., Dyrstad, DN. & Aase, K. (2017). Studying Complex Care Transitions from a Qualitative Perspective, p. 31-48. In: Aase, Waring & Schibevaag, Researching quality in care transitions: International perspectives, 2017. Palgrave Macmillan

 3. Dyrstad, DN. & Storm, M. (2016). Interprofessional simulation to improve patient participation in transitional care. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Doi:10.1111/scs.12341

 4. Dyrstad, DN., Testad I., Storm, M. (2015). Older patients? participation in hospital admissions through the emergency department: an interview study of healthcare professionals. BMC, 15:475. Doi:10.1186/s12913-015-1136-1

 5. Dyrstad, DN., Laugaland, KA., Storm, KA. (2015). An observational study of older patients? participation in hospital admission and discharge ? exploring patient and next of kin perspectives. Journal of Clinical Nursing. 24, 1693-1706. Doi:10.1111/jocn.12773

 6. Dyrstad, DN., Testad, I., Aase, K., Storm, M. (2015). A review of the literature on patient participation in transitions of the elderly. Cognition, Technology & Work. P.15-34. 17:1. Doi:10.1007/s10111-014-0300-4

 7. Dyrstad, DN. (2015). Tiltak for økt pasientinvolvering, s.263-274. I: Aase, K. (red.) Pasientsikkerhet. Teori og praksis. 2. utgave. Universitetsforlaget

 8. Dyrstad, DN., Gundersen, EM., Hansen, BS. (2013). Factors that influence user satisfaction: tracheotomised home mechanical ventilation users' experiences. Journal of Clinical Nursing, 22:3-4. P. 331-338. 10.1111/j.1365-2702.2012.04304.x


Posters

Marianne Storm, Dagrunn Nåden Dyrstad og Karina Aase (2013). 2nd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare 05.-07.03.12: ?A review of patient-oriented care models as applied in transitional care of the elderly?


Dagrunn Nåden Dyrstad, Kristin Laugaland & Marianne Storm (2013). ?Elderly patients? perspectives on participation in transitional care? The 38th World Hospital Congress Oslo.

Pågående forskning

Arbeidserfaring

SIR/SUS:

Kirurgisk avd. 4E

- 1/1 st. off. godkj. Sykepleier. Sykepleie til generell- kirurgiske pasienter: hodeskader, cancer mamma (brystcancer), thyreoidea (skjoldbruskkjertel) opererte, appendicitt (blindtarm), cholecystectomi (fjerning av galleblære), hernie (brokk) etc.  ? 4 ½ år

- ½ st. off. godkj. sykepleier ? 7 år.

Intensivavdeling: 1H (overvåkingsavdeling) 1G (postoperativ oppvåkning) 2Øst (poliklinisk postoperativ oppvåkning, øre- nese- halsoperasjoner).

- 1/1 st. off. godkj. sykepleier ? 1 år.

- Spesialstudent intensivutdanning, fulltid  ? 18 mndr.

- Intensivsykepleier ½ st. ? 5 år.

- Intensivsykepleier ? ¾ st. ? 6 mndr.

- Intensivsykepleier ½ st. ? 2 ½ år ? permisjon f.o.m. 01.08.06 ? 31.07.09.

- Intensivsykepleier ½ st. ? 1 ½ år 01.08.10 ? 29.02.11. Jobben ved intensivavdelingen består av intensivsykepleie til akutt kritisk syke pasienter, fagutvikling/oppdatering og med jevne mellomrom funksjon som ansvarshavende intensivsykepleier på vakter (aften- og nattevakter).

 

HIS:

-          Høgskolelærer/praksisveileder. Undervisning i intensivsykepleie ved respirasjonssvikt, nærdrukning, hodeskader, respiratorbehandling. Veiledning i praksis og 1 refleksjonsgruppe ? 60 % st. ? 14 mndr.

 

Nasjonalt Kompetansesenter for Hjemmerespiratorbehandling (NKH) (20 % st. - 9år):

-          Ansvar for å lære opp personell ved SUS innen hjemmerespiratorbehandling for pleie av hjemmerespiratorpasienter og godkjenne dem for opplæring av ansatte fra kommunene. Oppgavene har stort sett bestått av å undervise i trakeostomistell, bagging med lærdalsbag og demonstrasjon av ulike hjemmerespiratorer ? Breas PV 403, Elisèe 150, samt annet medisinsk teknisk utstyr.

-          Registrering av pasientene i egen database ved kompetansesenteret (NKH). Sendt ut brev med forespørsel om tillatelse, gjort registrering og oppdatert opplysninger om pasientene tilhørende Helse Stavanger HF.

-          Tatt initiativ til og ledet en gruppe vedrørende revidering av rutiner ved innleggelse av hjemmerespiratorpasienter i sykehuset (Samarbeidsavtale, egen del for hjemmerespiratorbrukere). Startet sammen med fagsjef SUS, Sissel Hauge, en gruppe bestående av deltakere fra kommunene og SUS: reviderte rutiner og laget flytskjema med prosessen ved oppstart hjemmerespiratorbehandling og overflytting til kommunen.

-          Tatt initiativ til og ledet en gruppe vedrørende revidering av interne rutiner ved innleggelse av hjemmerespiratorpasienter. Det ble sammen med Sissel Hauge satt ned en gruppe internt på SUS, bestående av avdelingsledere, anestesilege og sykepleiere med kompetanse innen området. Undertegnede ledet gruppen.

-          Veileder for prosjektet: ?Kvalitetssikre tjenester til trakeotomerte hjemmerespiratorbrukere?. Utarbeiding av Kvalitetshåndbok, basert på evidens- og erfaringsbaserte prosedyrer. Hensikten var å lage en håndbok som kan være til nytte for andre team og ved oppstart av nye team. Prosedyrene er godkjent av NKH.

-          Masteroppgave innen hjemmerespiratorbehandling: ?Hjemmerespiratorbrukere og medvirkning. Brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon?.

-          Artikkel på bakgrunn av data fra masteroppgaven: ?Factors influencing life satisfaction of totally dependent home mechanical ventilator users; a quality study? under revidering (våren 2012).

 

Stavanger kommune:

-          Veileder for nyansatte ved intensivavdelingen, SUS 1 år.

-          Veileder for ansatte hjemmebaserte tjenester, Stavanger kommune; 3 veiledningsgrupper a` 40 t. ? 1 år.

-          Veileder for teamledere hjemmerespirator, Stavanger kommune, 1 år.

 

UIS:

-          Universitetslærer videreutdanning i intensivsykepleie, 50 % st., 01.08.06 ? 31.07.09: teoriundervisning intensivsykepleie, veiledning i praksis, 2 refleksjonsgrupper.

-          100 % st. 01.03.11 ? 20.06.11, derav 80 %: veiledning i praksis, 3 refleksjonsgrupper og 20 % st.: SAFER ? prosjekt: Hvordan tilrettelegge bruken av SAFER ved sykepleierutdanningen i Stavanger?

-          100 % st. 21.06.11 ? 29.02.12: Hvordan tilrettelegge bruken av SAFER ved sykepleierutdanningen i Stavanger?

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Sandman, Per-Olof; Lohne, Vibeke (2019). Rapport fra opposisjonskomiteen til Kine Gjesdals PhD avhandling: Exploring experiences of chronic pain care from the perspectives of patients and nurses: A qualitative study. Universitetet i Stavanger. 7 s.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; VanDillen, Jeroen; Lavender, Tina (2019). Rapport fra opposisjonskomite for Paschal Francis Mdoes PhD avhandling: Improving Fetal Heart Rate Monitoring in Low Resource Settings. Universitetet i Stavanger. 6 s.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2016). Patient participation in transitional care of older patients. University of Stavanger. 82 s.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2012). PROSJEKTRAPPORT. Bruk av simulering som læringsmetode ved bachelor i sykepleie. Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger. 50 s.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2009). Hjemmerespiratorbrukere og medvirkning. Brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon. Universitetet i Stavanger. 70 s.
 • Tjoflåt, Ingrid; Brandeggen, Tone Knutsen; Strandberg, Ellen Synnøve; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Husebø, Sissel Iren Eikeland (2019). Evaluation of vSim® for Nursing. Monash University, Australia; 2019-05-19 - 2019-05-22.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2018). Brukermedvirkning og pasientperspektivet. Norsk Sykepleierforbund; 2018-05-31.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2018). Digital Tools for simulation. Universitetet i Stavanger (UiS) og SAFER simuleringssenter; 2018-09-05.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2018). Hjerte- lungeredningskurs (DHLR og HHLR)ansatte Helsefakultetet, UiS. Dagrunn Nåden Dyrstad, HV, UiS; 2018-06-06.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aareskjold, Otto M. (2018). Kommunikasjon og samhandling i team. Master i annestesi- intensiv- og operasjonssykepleie, UiS; 2018-08-22.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Qvindesland, Sigrun Anna (2018). KPT. Evaluere simuleringsbaserte effekter. MedSim Norge; 2018-04-09 - 2018-04-10.
 • Aase, Karina; Aase, Ingunn; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Guise, Veslemøy; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Tjoflåt, Ingrid (2017). Hva menes med effektiv utdanning og implementering? Utvalgte forskningsresultater fra SHARE. SAFER; 2017-12-15.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). ABCDE, nøkkelen til systematisk pasientobservasjon. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester; 2017-09-20.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Blir eldre pasientar tatt med i avgjerder knytt til innlegging og utskriving?. Helse Vest; 2017-03-29 - 2017-03-30.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Brukermedvirkning for bedre samhandling og behandlingskvalitet. Extrastiftelsen; 2017-10-17.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Brukermedvirkning i forbedringsarbeid, på system og individnivå. Folkehelseinstituttet og Kommunenes Sentralforbund (KS); 2017-09-21.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Hjerte- lungeredning for helsepersonell (HHLR). Dagrunn Nåden Dyrstad; 2017-05-15 - 2017-05-19.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Hjerte- lungeredningskurs (DHLR) for ansatte ved institutt for helsefag, UiS, uten helsefagutdanning. Dagrunn Nåden Dyrstad; 2017-06-21.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Pasientmedvirkning i overføring av eldre. Stavanger Universitetssykehus, Samhandlingsseksjonen; 2017-05-12.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Pasientmedvirkning ved inn- og utskrivelse av sykehus. Norsk Sykepleierforbund, Faggruppe for lungesykepleiere; 2017-04-28.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Pasientmedvirkning ved overføring av eldre. Pensjonistforeningen ved SUS; 2017-02-01.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2017). Simulation as a tool for collaboration between the hospital and municipal Healthcare services. University of Stavanger; 2017-06-01 - 2017-06-02.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Bodsberg, Kristin Glenna (2017). Simuleringsaktiviteter ved Institutt for helsefag, UiS. Universitetet i Agder; 2017-06-08.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne (2017). Pasientmedvirkning ved overføring av eldre. Helse- og omsorgsetaten, Finnøy kommune; 2017-03-06.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2016). Macquarie University, Australia - Patient participation in transitional care of older patients. Macquarie University; 2016-02-02.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2015). Kvalitet og sikkerhet i overføring av eldre pasienter. Norsk Sykepleierforbund - Faggruppe for sykepleiere ortopedi; 2015-04-19.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2015). Pasientmedvirkning i overføring av gamle pasienter. Helse Vest; 2015-10-29.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Eldre pasienter, en kasteball i helsesystemet. Norges Forskningsråd; 2014-09-18.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Helseprosjekt Etiopia. Distrikstprogram Rogaland. Lokalen: Ettermiddagssending fra. [Radio]; 2014-11-10.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Nursing care for critically ill patients with respiratory failure. Trauma care Ethiopia; 2014-11-03 - 2014-11-05.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Sykepleie ved alvorlig respirasjonssvikt.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Sykepleie ved hjerte- og karsykdom.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Ventilator Assessment. Trauma Care Ethiopia;
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne (2014). Development of healthcare professionals’ competencies in supporting elderly patients’ participation in transitional care. Universitetet i Stavanger, Pasientsikkerhetsgruppen; 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • Storm, Marianne; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina (2014). "Møteplassen" - en tverrprofesjonell arena for kvalitet og sikkerhet i overføringer av eldre. Stavanger Universitetssjukehus; 2014-11-19.
 • Wiig, Siri; Guise, Veslemøy; Storm, Marianne; Husebø, Sissel Eikeland; schibevåg, lene; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Heskestad, Randi Nisja; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Status on Nordic research on patient safety and quailty in healthcare and suggestions for future research. UiS;
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2013). Hvordan skjer pasientinvolveringen?. Prosjekt "Kvalitet og suikkerhet i overføring av eldre"; 2013-11-06.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Laugaland, Kristin A; Storm, Marianne (2013). Elderly patients' participation in transitional care. Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforening, NSH; 2013-06-18 - 2013-06-20.
 • Laugaland, Kristin A; Dyrstad, Dagrunn Nåden (2013). Samhandling på tvers av spesialist-og primærhelsetjenesten. 2013-12-05.
 • Storm, Marianne; Laugaland, Kristin A; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina (2013). Setting the scene for supporting quality in transitional care of the elderly: An analysis of the current situation in two Norwegian hospital regions. 2013-06-18 - 2013-06-20.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2012). Bruk av simulering som læringsmetode ved bachelor i sykepleie. NSFs faggruppe for undervisning, fagutvikling og forskning; 2012-03-19 - 2012-03-20.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2012). Samhandling sett fra brukerens perspektiv. SESAM, Helse Stavanger SUS, Stavanger Kommune og Psykopp; 2012-05-31.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina; Laugaland, Kristin A (2012). Kvalitet og sikkerhet i overganger mellom spesialist- og primærhelsetjeneste: samhandling, sårbarhet og pasientperspektivet. Ortopedisk avdeling, SUS, Helse Stavanger; 2012-10-25.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Gundersen, Evy Margrethe; Hansen, Britt Sætre (2012). The importance of competence within technical and non-technical skills. Tracheotomized home mechanical ventilation users' experiences. Norsk Sykepleierforbund; 2012-09-24 - 2012-09-26.
 • Storm, Marianne; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina (2012). A review of patient-oriented care models as applied in transitional care of the elderly. 2012-03-06 - 2012-03-07.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2019). Avansert hjerte- lungeredning (AHLR) sertifisering av masterstudenter i anestestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie. Godkjent av Norsk Resusitasjonsråd (NRR). Universitetet i Stavanger. Stavanger.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2019). Temadag studentveiledere - simulering. Universitetet i Stavanger. Stavanger.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden (2018). Tverrfaglig simuleringsdag ved Masteremne i Profesjonsveiledning, UiS. Universitetet i Stavanger. Stavanger.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne; Aase, Karina (2013). Pasientperspektivet i overføring av eldre. Nettop, UiS. Stavanger.