Et profilbilde

Førsteamanuensis
Adriana Rosenberg { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Adriana Rosenberg", "tel": "Telefon: 51834203", "email": "adriana.rosenberg@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Rom KA A-241

EDUCATION  

PhD degree in Nursing science, Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine, Department of Nursing

Approved by Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT)  

Titel: Importance of education for patients with diabetes mellitus

The research had focus on educating patients with DM2 in primary health care and the impact on their quality of life.

Postgraduate stud: Health Pedagogy, Comenius University in Bratislava, Faculty of Education in Bratislava

Master of Nursing, Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Department of Nursing

Bachelor in Nursing, Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Department of Nursing

Artium: Medical school for nurses, Topolcany, Slovakia

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Textbook for Medical and Nursing students:

DINGOVA, M., LEPIESOVA, M., ROSENBERG, A. (eds.) Basics of Nursing. Martin: Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, 2011, ISBN 978-80-88866-88-6. ROSENBERG, A., ZIAKOVÁ, K., AASE, I. Profesionálna príprava sestier: Professional preparation of nurses. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2010, ISBN 978-80-88866-76-3.Pågående forskning

Arbeidserfaring

RELEVANT NURSING PRACTICE

Registered nurse, District Hospital in Partizanske, Neurology department, Slovakia  

Registered nurse, University Hospital in Martin, Pediatrician Clinic, Slovakia

Registered nurse, University Hospital in Martin, Internal Medicine Department connected with position lecturer of Nursing, Slovakia

Registered nurse, Home care nursing, Wien, Austria

Trones Elderly Centre in Sandnes

Stokka Learning Nursing Home in Stavanger 

RELEVANT PROFESSIONAL WORK EXPERIENCE  

University of Stavanger, Faculty of  Health Sciences, Department of Health Studies

SAFER, simulations for 2nd and 3rd year nursing students

Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Department of Nursing    

University hospital in Martin, Slovakia

TEACHING QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE                                                                   

Teaching experience at master and bachelor level in Nursing                                            

Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Department of Nursing

Internal Medicine in Nursing, Clinical practice in Nursing, Guiding nursing students in bachelor thesis, Nursing process

Nursing in diabetes patients (DM type 2) - 2nd year, Clinical practice in Nursing, Guiding students in bachelor thesis, simulation ? active learning method for nursing students ? SAFER

Teaching experience with medical students studying in English language subject: Basics of Nursing

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Rosenberg, Adriana; Ziakova, Katarina; Aase, Ingunn; Hvidsten, Venche (2010). Contemporary issues of nursing education and practice. University of Stavanger. ISBN 978-82-7644-415-5. 244 s.
 • Rosenberg, Adriana; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn (2020). The influence of previous work experience on student's perception of the clinical learning environment in nursing home. 2020-04-26 - 2020-04-29.
 • Rosenberg, Adriana; Michaelsen, Ragnhild Margrete Finnesand (2020). Skreddersydd ferdighetstrening for sykepleiestudenter.
 • Engmannn Thuve, Janne; Rosenberg, Adriana; Fredriksen, Kari (2019). Mestringsstrategier hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. 2019-09-20.
 • Rosenberg, Adriana; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn (2019). STUDENT’S EXPERIENCE OF SUCCESSFUL CLINICAL LEARNING ENVIRONMENT FOR UNDERGRADUATE NURSING STUDENTS. 2019-05-23 - 2019-05-24.
 • Rosenberg, Adriana; Sommerfeld, Kathy (2019). Hvordan unngå at språkvansker fører til feilbehandling?.
 • Frantzen, Marte-Kristine; Rosenberg, Adriana; Fredriksen, Kari (2018). Motivasjon til livsstil hos pasienter med diabetes type 2 - en kvalitativ studie om gruppeundervisning. 2018-09-14.
 • Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Våga, Bodil Bø; Rosenberg, Adriana; Akerjordet, Kristin (2018). Mixed Method reviews in exploring Learning environments in nursing education. 2018-06-14 - 2018-06-15.
 • Ziakova, Katarina; Gurkova, Elenena; Zelenikova, Renata; Rosenberg, Adriana (2018). Nursing student`s perceived stress and supervisory approaches in clinical practise. 2018-05-28 - 2018-05-30.
 • Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Våga, Bodil Bø; Rosenberg, Adriana; Akerjordet, Kristin (2017). Student learning environments in nursing homes. Commenius University in Bratislava, JMFOM in Martin; 2017-05-25.
 • Rosenberg, Adriana; Tokovska, Miroslava (2017). Family caregivers experencies of participating in a support group for people with Alzheimer`s disease. 2017-05-25.
 • Tokovska, Miroslava; Rosenberg, Adriana (2017). Algoritmus ABCDE a strukturovana komunikacia ISBAR v komunitnom osetrovatelstve a socialnej praci. Tool for Systematic Observation of vital Sings "ABCDE" and structurized Communication im Community Nursing and Social Work. Katolsk Universitet i Ruzomberok, Slovakia; 2017-06-30 - 2017-07-01.
 • Tokovska, Miroslava; Rosenberg, Adriana (2017). Socialna stimulacia a kognitivny trening pre osoby s demenciou. Social Stimulation and Cognitive Tranining for people with Dementia.
 • Rosenberg, Adriana (2016). Tankekart som en aktiv lærings strategi i sykepleie utdanning. Stokka sykehjem; 2016-03-14.