Et profilbilde

Førsteamanuensis
Kristin Hjorthaug Urstad { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Kristin Hjorthaug Urstad", "tel": "Telefon: 51831664", "email": "kristin.h.urstad@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Rom KA A-212

Forskningsområder

Implementeringsforskning

Health literacy hos pasienter med nyresvikt og transplantasjon

E-læring og simulering

Utvalgte publikasjoner

Aksepterte publikasjoner, enda ikke er oppført i Christin: 

Urstad, KH, Andenæs R, Wahl, AK, Kvarme, LG, Helseth, S, & Moum, TA.(2020).The Health Literacy Questionnaire (HLQ): Initial validity testing in a Norwegian sample. Health Literacy Research and Practice. (In press

Dahl G.K., Adnersen M.H, Engebretsen E. Falkum R. Urstad KH. Wahl K. A  (2020) "IDENTIFYING CORE VARIABLES ASSOCIATED WITH HEALTH LITERACY IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS"   Progress in Transplantation november (In press). 


Annet

Kristin Urstad, Astrid Wahl. Chronic Kidney Disease. Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research 2014, pp 901-903


 

Pågående forskning

 • Forskningsbasert implementering av undervisning og veiledning til nyretransplanterte. Evaluering og monitorering av prosess og resultat. UIS, OUS, UIO.
 • Health literacy nos pasienter med nyresvikt og transplanterte. (UIS, UIO). Innvilget opphold ved CAS (Senter for grunnforskning Det Norske Vitenskapsakademiet) januar 2019 knyttet til prosjektet: The Body in Translation - Historicising and Reinventing Medical Humanities and Knowledge Translation»  (UIO).
 • Leder prosjektet: Development and Implementation of Interactive Mobile E-learning Apps for European Nursing Education (DIMEANE) ? a transnational Project (2014-2017). Tildelt 4.3 mill
 • Leder prosjektet DIGISIM  Development and Implementation of a digital Skills Simulation App for European Nursing Education (2017-2019). Tildelt 3 mill
 • Nestleder i forskningsgruppen ELOS (Forskningsgruppe for e-læring, omsorgsteknologi og simulering.
 • Leder for LIVSFORSK (Nasjonalt nettverk for livskvalitetsforskning) 2018-2019. Arbeidserfaring

 

1996-1999:

Sykepleier ved ulike sengeposter (Radiumhospitalet og Diakonhjemmets sykehus)

1999-2008:

Sykepleier/undervisningssykepleier ved transplantasjonskirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus.

2007-2011:

Stipendiat ved Høgskolen i Oslo/PhD student ved Universitet i Oslo, Medisinsk fakultet.

2011- 2012:

Universitetslektor ved UiS

2013-dd:

Førsteamanuensis ved UiS

2017-2018: Medredaktør Sykepleien Forskning

2018-2019: Tillitsvalgt Forskerforbundet 

2018-dd. Bistilling ved VID DiakonovaVitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Engebretsen, Eivind; Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug; Wahl, Astrid Klopstad (2014). Action Research in implementation and evaluation. Outline of a study of a training program for kidney transplant recipients.. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978–82-02–47061–6. 1 s.
 • Urstad, Kristin Hjorthaug (2019). Helsekompetanse hos pasienter med kronisk nyresykdom. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring; 2019-11-07.
 • Urstad, Kristin Hjorthaug; Ulfsby, Kirsten Jacobsen; Brandeggen, Tone Knutsen; Bodsberg, Kristin Glenna; Jensen, Trude Løkhaug; Tjofl�t, Ingrid (2019). Digital storytelling in clinical replacement studies: Nursing students'experiences.
 • Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit Helen; Elisabeth Grov, Beisland; Råheim Borge, Christine; Engebretsen, Eivind; Eisemann, Martin; Halvorsrud, Liv Torill; Hanssen, Tove Aminda; Haugstvedt, Anne; Haugland, Trude; Johansen, Venke A; Løvereide, Lise; Larsen, Marie Hamilton; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Moons, Philip; Norekvål, Tone M.; Ribu, Lis; Urstad, Kristin Hjorthaug; Rohde, Gudrun Elin; Helseth, Sølvi (2018). A systematic snapshot review of quality of life research in medicine and health sciences. International Society for Quality of Life Research (ISOQOL); 2018-10-24 - 2018-10-28.
 • Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit; Beisland, Elisabeth Grov; Engebretsen, Eivind; Eisemann, Martin; Halvorsrud, Liv; Hanssen, Tove Aminda; Haugstvedt, Anne; Haugland, Trude; Johansen, Venke A; Løvereide, Lise; Larsen, Lise Helen; Hamilton, Lise; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Moon, Philip; Norekvål, Tone M.; Ribu, Lis; Urstad, Kristin Hjorthaug; Rohde, Gudrun E.; Helseth, Sølvi (2018). A systematic snapshot review of quality of life research in medicine and health science. 2018-10-24 - 2018-10-28.
 • Narayanasamy, Melanie; Navarro-Illana, Esther; Whittingham, Katharine; Løkken, Atle; Hvidsten, Venche; Windle, Richard; Oftedal, Bjørg Frøysland; Wharrad, Heather; Urstad, Kristin Hjorthaug (2018). EVALUATING EFFECTIVENESS OF E-RESOURCES RE-PURPOSED FOR EUROPEAN NURSING CURRICULA. 2018-03-05 - 2018-03-07.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Navarro-Illana, Esther; Wharrad, Heather; Hvidsten, Venche; Løkken, Atle; Windle, Richard; Whittingham, Katharine; Urstad, Kristin Hjorthaug (2018). WHAT CAN BE LEARNED ABOUT THE TRANSLATION AND ADAPTION PROCESS FROM NORWEGIAN INTERACTIVE E-LEARNING MATERIALS IN NURSING EDUCATION IMPLEMENTATION INTO SPANISH AND ENGLISH LANGUAGE. 2018-03-05 - 2018-03-07.
 • Stømer, Une Elisabeth; Gøransson, Lasse; Wahl, Astrid Klopstad; Urstad, Kristin Hjorthaug (2018). Health literacy in patients With CKD stages 3-5. ERA-EDTA; 2018-05-24 - 2018-05-27.
 • Stømer, Une Elisabeth; Wahl, Astrid Klopstad; Gøransson, Lasse; Urstad, Kristin Hjorthaug (2018). Health literacy in patients With Chronic Kidney Disease: Associations With self-reported adherence to long-term therapy. Boston Medical Center; 2018-10-22 - 2018-10-23.
 • Urstad, Kristin Hjorthaug (2017). DIMEANE ̶ Development and Implementation of Interactive Mobile E-learning Apps for European Nursing Education. ECIU; 2017-11-30.
 • Urstad, Kristin Hjorthaug (2017). Hvordan drive og administrere et KA203 partnerskap? Presentasjon av prosjekteksempelet DIMEANE (Developing and implementation of e-learning apps for European nursing students). Senter for Internasjonalisering av Utdanning. (SIU);
 • Urstad, Kristin Hjorthaug; Santiago, Almar; Navarro-Illana, Esther; Oftedal, Bjørg Frøysland; Windle, Richard; Løkken, Atle; Hvidsten, Venche; Whittingham, Katharine; Sancho Pelluz, Javier; Navarro-Illana, Pedro; Taylor, Mike; Narayanasamy, Melanie; Wharrad, Heather (2017). DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INTERACTIVE MOBILE E-LEARNING APPS FOR EUROPEAN NURSING EDUCATION (DIMEANE) – A TRANSNATIONAL PROJECT. EDULEARN17 Proceedings, 9th International Conference on Educ10.21125/edulearn.2017.1219. EDULEARN17 Proceedings, 9th International Conference on Educ; 2017-07-03 - 2017-07-05.
 • Urstad, Kristin Hjorthaug (2016). Hvordan informere transplanterede patienter, så det giver øget indsigt, mestring, compliance og livskvalitet? Fagligt Selskab for Nefrologiske Sygeplejersker FS Nefro. 2016-11-24 - 2016-11-25.
 • Urstad, Kristin Hjorthaug (2016). "The use of Digital Storytelling to promote academic reflection in practical training". University of Valencia, Universtiy of Nottingham, UIS; 2016-12-01.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Hvidsten, Venche; Urstad, Kristin Hjorthaug; Foss, Brynjar (2015). Blended versus Traditional on-campus learning; Differences in learning outcomes?. Univesrsity of Nordland; 2015-10-12 - 2015-10-14.
 • Tjoflåt, Ingrid; Urstad, Kristin Hjorthaug; Hansen, Britt Sætre; Bue Tjelta, Åsta Marie (2015). The implementation of Mobile Intensive Team in a hospital medical ward in Norway: A qualitative study. 2015-05-18 - 2015-05-19.
 • Urstad, Kristin Hjorthaug; Foss, Brynjar (2015). Nursing Students‘use of On-Demand Lectures in Medical Calculation Studies.. Universitetet i Norland; 2015-10-12 - 2015-10-14.
 • Urstad, Kristin Hjorthaug (2008). Presentasjon av prosjektet "Effekt av pasientundervisning på nyretransplantertes kunnskap, mestring og livskvalitet". Nordiatrans; 2008-03-07 - 2008-03-08.
 • Urstad, Kristin Hjorthaug (2008). Presentasjon av prosjektet. "Effect of patient education on kidney transplants knowledge, coping and quality of life". The European Academy of Nursing Science; 2008-06-23 - 2008-07-04.
 • Urstad, Kristin Hjorthaug (2017). Erasmus nursing App på Google Play, App store. App Store, Google Play. App Store.