Et profilbilde

Førstelektor
Per Madland Schjelderup { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Per Madland Schjelderup", "tel": "Telefon: 51833438", "email": "per.m.schjelderup@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HL K-216

Forskningsområder

Barns estetiske væremåte og deres forhold til fysiske omgivelser.

Barn og rom: Hvordan er barnets forhold til det fysiske rommet og hvordan virker dette inn på banets le. kæromg og den pedagoiske praksis.

Kunnskap og begreper om rommets pedagogiske betydning blant barnehagens vokne.

Barnehagens arkitektur som pedagogisk felt.

 

Utvalgte publikasjoner

Schjelderup, P. M (2007): Rommet -  der arkitektur og pedagogikk møtes. Artikkel i Tangenten, tidsskrift for matematikkundervisning, Bergen, Kaspar forlag.

Schjelderup, P. M (2006): En dodekagon på uteområdet. Sommerkursrapport 2006, Landslaget for matematikk i skolen LAMIS.

Schjelderup, P. M (2008): Rom med sukker - en sterkt blanding. Sommerkursrapport 2008, Landslaget for matematikk i skolen LAMIS.

Sissel Østrem (2009) Allmennlærerutdanningen i Norge -  rekruttering, seleksjon og frafall. Medforfatter av sluttrapport. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Pågående forskning

Utarbeidet søknad/prosjektbeskrivelse til PhD stipendiatstilling under forkningsprogrammet «Estetiske læreprosesser i barnehagen», UiS/IFU. «Rommets og stedets kvaliteters betydning for barns lek og læring.»

Gjennomført og bestått 1.lektorkurs, «Vitenskapsteori og kunnskapsforståing». Høst-vår  2011-2012. Godkjent essay. 10 stp, PhD-nivå.

Gjennomført og bestått PhD-kurs, «Læringskulturer i barnehagekontekst ? faglige og metodiske perspektiver». Vår 2012. Godkjent essay. 7 stp.

Deltar i forskningsnettverket Barn og Rom: Koordineringsgruppe for nettverket er Thomas Moser (HiVe), Ellen Beate Hansen Sandseter (DMMH) og Ingunn Fjørtoft (HiT).

Arbeidserfaring

 • 08/92-08/95 Sivilarkitekt, prosjektansvarlig, selvstendig og ansatt ved Abacus as sivilarkitekter, Stavanger
 • 08/95-07/97 Sivilarkitekt, prosjektansvarlig, ansatt ved Sylten og Schjelderup, sivilarkitekter MNAL as
 • 08/97-10/07 Lektor i kunst og håndverk, grunnskolen, Time kommune
 • 10/07-07/09 Universitetslektor i kunst og håndverk, Universitetet i Stavanger / HF / IAS
 • 08/09-08/11 Sivilarkitekt, prosjektansvarlig, Helge Schjelderup sivialrakitekter MNAL as. 
 • 08/11- _____ Universitetslektor i forming, Universitetet i Stavanger / HF / IFU

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Schjelderup, Per Madland (2017). Facing the vulnerabilities of a medieval cathedral.. I: Architectual Conservation and Restoration in Norway and Russia. Routledge. ISBN 978-1-138-27992-6. s. 67-81.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Rapport / Søknad til Riksantikvaren: Opprettelse av ny føring for kabler til kringkasting (NRK) fra Stavanger Domkirke.. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. 3 s.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Rapport / Søknad til Riksantikvaren: Restaurering av brannskadet dør, Stavanger domkirke. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. 6 s.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Rapport / søknad Til Riksantikvaren om arbeider med Rosemaleriet, Stavanger domkirkes østfront.. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. 4 s.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Restaureringsarbeid på Stavanger domkirkes vestgavl 2014-15. Samlet rapport.. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. 40 s.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Restaureringsplan for Sjøhus, Riskafjord II. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. 21 s.
 • Schjelderup, Per Madland (2013). Restaureringsplan for Stavanger domkirke og Bispekapellet, 2013-2025. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. 63 s.
 • Schjelderup, Per Madland (2012). Stavanger domkirke, søndre tårn. Prosjektrapport fra restaureringsarbeidene 2010-2012. Stavanger kirkelige fellesråd. 35 s.
 • Østrem, Sissel; Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit; Schjelderup, Per Madland (2009). Hvorfor velger studenter å avslutte allmennlærerutdanningen? En intervjuundersøkelse med forhenværende studenter fra Høgskolen i Bergen og Universitetet i Stavanger. Sluttrapport til Kunnskapsdepartementet. Universitetet i Stavanger, IAS. ISBN 978-82-7644-372-1.
 • Schjelderup, Per Madland (2016). Domkirken 2025 Riggområde og bygghytte. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. Stavanger.
 • Schjelderup, Per Madland (2016). Domkirken 2025 Riggområde og bygghytte A10-2 Situasjonsplan. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. Stavanger.
 • Schjelderup, Per Madland (2016). Domkirken 2025 Riggområde og bygghytte AP-02 Planer og snitt. Ar.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Antikvarisk oppmåling, Stavanger domkirkes vestgavl. Med forslag til forbedret løsning.. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. Stavanger.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Antikvarisk registrering, Riskafjord sjøhus, Sandnes. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. Stavanger.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Antikvariske oppmålingstegninger, Nylandshuset, Vibrandsøy, Haugesund. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Begesenhuset på Vibrandsøy, Haugesund. Digital sluttdokumentasjon.. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Fritidsbolig på Bømlo. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Hytte i Nedstrand, Tysvær kommune. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Nasjonal turistveg / Jæren friluftsråd. P-anlegg og servicebygg på Orre.. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Oppmåling og registrering av riss i murverk, Vesttårnets nordvegg, Stavanger domkirke. Stavanger domkirkes.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Spesialtilpasset bolig for multifunksjonshemmet barn, Stavanger. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Stavanger Domkirke, ny føring for NRK-kabler via krypten. Vedlegg for søknad til Riksantikvaren. Stavanger domkirkes.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Stavanger domkirke: Fotogrammetrisk montasje av Sørtårnets murverk.. Stavanger domkirkes.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Sølvberget Galleri, nytt galleri i Sølvberget kulturhus, Stavanger. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Utkast til ny takkonstruksjon, Varden kirke, Stavanger. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). mulighetsstudie for Vålandstårnet / Bassengene, Stavanger. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Domkirken2025.no, nettside for restaureringsarbeidene ved Stavanger domkirke.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Ongoing works and surveys related to damp in medieval masonry walls at the Stavanger Cathedral.. Stavanger kommune / Kirkevergen i Stavanger;
 • Schjelderup, Per Madland (2015). "Performing", om formingsfagets plass og rolle i BLU.. UiS, HF-IBU; 2015-06-10 - 2015-06-12.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). The Stavanger cathedral, completed, ongoing and planned restorations 2010-2025.. CPRU.2011/10073 coopreation project S.u.St.Petersburg - UiB; 2015-11-04 - 2015-11-08.
 • Schjelderup, Per Madland (2013). Abbedens hus på Utstein kloster. Gjenreisingen av en middelalderbygning. Fortidsminneforeningen i Rogaland;