Et profilbilde

Førsteamanuensis
Åse Dagmar Knaben { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Åse Dagmar Knaben", "tel": "Telefon: 51833543", "email": "ase.d.knaben@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-264

Forskningsområder

Professional Relations, Leadership, Gender and Identity

Utvalgte publikasjoner

 Knaben, Åse Dagmar

High Touch and High Tech! Stavanger: Høgskolen i Stavanger 2000, 14s. UIS

Ledelse i mellomlederposisjoner i offentlig sektor. Tromsø 1997, 120s. UIS

Identity Formation of Women in Leaderhip Positions in Corporate America: Three Journeys to Top Leadership Positions. The Office of Graduate Studies of Texas A&M University. 2010, 161s.

Pågående forskning

Professional Relationships in the Welfare Professions

Lekens betydning for barnets utvikling

Arbeidserfaring

1986-1991 Avdelingsleder og styrer i kommunal barnehager, Stavanger

1991-2007 Universitetet i Stavanger

2010- til dd Universitetet i Stavanger

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Berner, Karin (2017). Barns fortellinger om lek i barnehagen i en tid preget av moderne medier. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 101. Hefte 1. s. 31-44.
  • Knaben, Åse Dagmar (2017). Barnehagelærerstudenters begynnende profesjonelle identitetsutvikling. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02680-0. s. 171-184.
  • Knaben, Åse Dagmar; Abrahamsen, Gerd Randi (2017). Pedagogiske lederes yrkesstabilitet. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 101. Hefte 4. s. 352-363. DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2017-04-07.
  • Jernes, Margrethe; Meland, Aud Torill; Knaben, Åse Dagmar; Martinsen, Marianne Torve; Brathagen, Kjersti (2015). Rapport fra SAK-prosjekt i region Sørvest. Universitetet i Stavanger. 10 s.
  • Knaben, Åse Dagmar (2010). Identity Formation of Women in Leadership Positions in Corporate America: Three Journeys to Top Leadership Positions. Texas A&M University. 161 s.
  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit (2017). Pedagogy in the Knowledge Areas in the New Norwegian Preschool Teacher Education. EECERA; 2017-08-29 - 2017-09-01.
  • Alvestad, Marit; Knaben, Åse Dagmar (2013). "Leken er barnas liv - en måte å være på" - Førskolelærere om lek i barnehagen. Egersund kommune; 2013-02-05.
  • Knaben, Åse Dagmar (2013). En case om sårbarhet, det personlige i det profesjonelle.- et psykososialt perspektiv. 2013-11-21 - 2013-11-22.