Et profilbilde

Postdoktor
Gunnar Magnus Eidsvåg { "honorific-suffix": "Postdoktor", "fn": "Gunnar Magnus Eidsvåg", "tel": "Telefon: 51831423", "email": "gunnar.m.eidsvag@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-164

     Education

PhD. Theology

School of Mission and Theology                                                                      aug 2007 - aug 2011      
 

Cand. Theol.

School of Mission and Theology                                                                      aug 2000 - des 2006      
 

Master of Arts, Hebrew Bible

Hebrew University of Jerusalem                                                                      aug 2003 - jun 2005      

 

Cand. Mag., Political science, history, religion

University of Oslo                                                                                            aug 1997 - des 2001

Undervisning

Forskningsområder

Religion and ethics, Biblical studies

Utvalgte publikasjoner

Book:

The Old Greek Translation of Zechariah, VTsup 170, Leiden: Brill, 2015.


PhD. dissertation:

                              

The Septuagint of Zechariah: A Study of LXX-Zechariah as Translation and Interpretation, Stavanger, School of Mission and Theology, Dissertation Series ? volume 11, 2011.

Articles and reviews:

?Demetrios og jødene i Aleksandria: om Septuagintas tidlige resepsjon? in Teologisk tidsskrift 3, 2014.


?The Rendering of Toponyms in the LXX-Minor Prophets: An Indication of Alexandrian Provenance? in M.Peters (ed.) XIV Congress of the IOSCS, Helsinki, 2010, Atlanta: SBL, 2013.

?The Paleo-Hebrew Tetragram in 8?evXIIgr? JSCS 46, 2013.

?Septuaginta i det 1. århundret etter Kristi fødsel? in Hallvard Hagelia, Årstein Justnes, Tor Vegge (eds.) Ny Bibel, nye perspektiver, Kristiansand: Portal Akademisk, 2013.

?Hvor ble Septuaginta-oversettelsen av Tolvprofetboken til?? in Jerusalem, Samaria og jorden ender: Bibeltolkninger tilegnet Magnar Kartveit, 65 år, 7. oktober 2011, Jostein Ådna and Knut Holter (eds). Trondheim, Tapir Academic Press 2011.

Review in Teologisk Tidsskrift (1:2013) of the anthology: Sigfried Kreuzer, Martin Meiser ang Marcus Sigismund (eds.): Die Septuaginta Entstehung, Sprache, Geschichte, Tübingen: Mohr Siebeck, 2012.

Review in Teologisk Tidsskrift (2:2012) of the monograph: Rolf Furuli The Role of Theology and Bias in Bible Translation: With a Special Look at the New World Translation of Jehovah?s Witnesses, Stavern: Awatu Publishers, 2011.


Pågående forskning

Member of the research cluster "Classical religious texts in global contexts"

Project on "Values in early childhood education"

Arbeidserfaring


    Employment      University of Stavanger, Faculty of Arts and Education                     aug 2011 -     


Assistant Professor


School of Mission and Theology                                                      aug 2007 - aug 2011    


Scholarship fellow/Hebrew teacher


The Norwegian Bible Society                                                           aug 2007 - jul 2010    


Bible translator (Bibel 2011)Finnøy Sentralskule                                                                         jan 2007 - aug 2007      
Teacher (primary school)


The Norwegian School, Ivory Coast                                                aug 1999 - aug 2000      


Teacher (primary school) 


     Competence


Duties


Head of board ?                                                                         sep 2013


Norwegian Society of Old Testament Scholarship                                            


                               Member of the board since 2010        Member of research committee ?                                      aug 2009 - aug 2010      


School of Mission and Theology          Board member ?                                                                        aug 2012 ?


Department of Early Childhood Education                                          


 


Membership


Old Testament Studies, Epistemologies, and Method                            2007 -

Norwegian Society of Old Testament Scholarship                                2007 - 

     International Organization of Septuagint and Cognate Studies         2009 -


     Religion, kultur og globalisering                                                               2012 -


     Classical religious texts in global contexts                                              2014 -  


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2019). Demetrius and the Early Reception of the Septuagint. I: XVI Congress of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies. Society of Biblical Literature Press. ISBN 9781628372403. s. 67-84.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2019). Religious Education and Pluralism in Norwegian Kindergartens. I: A critical study of classical religious texts in global contexts: Challenges of a changing world. Peter Lang Publishing Group. ISBN 9781433154416. s. 53-68.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2019). Theological Exegesis in OG-Malachi. I: Les douze Prophètes dans la LXX. Brill Academic Publishers. ISBN 9789004405752. s. 151-164.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2019). "We do not make angels here": Secularism in Norwegian Kindergartens. I: Globalization, Transformation, and Cultures in Early Childhood Education and Care. Reconceptualization and Comparison. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-030-27119-0. s. 157-182.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2015). The Old Greek Translation of Zechariah. Brill Academic Publishers. ISBN 9789004302730. 250 s.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2014). Demetrios og jødene i Aleksandria. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. Volum 3. Hefte 3. s. 303-320.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2013). Septuaginta i det første århundret etter Kristi fødsel. I: Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. Portal forlag. ISBN 978-82-92712-76-4. s. 122-140.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2013). The Paleo-Hebrew Tetragram i 8HevXIIgr. Bulletin of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies. ISSN 0145-3890. Volum 46. s. 86-100.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2013). The Rendering of Toponyms in the LXX-Minor Prophets: An Indication of Alexandrian Provenance. I: XIV CONGRESS OF THE IOSCS, HELSINKI, 2010. Society of Biblical Literature. ISBN 978-1-58983-659-4. s. 445-455.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2011). Hvor ble septuaginta-oversettelsen av tolvprofetboken til?. I: Jerusalem, Samaria og jordens ender : bibeltolkninger tilegnet Magnar Kartveit, 65 år, 7. oktober 2011. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2815-1. s. 115-124.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2019). Dina - bibelsk skikkelse.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2019). Job.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2019). Jobs bok.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2019). Mikael - erkeengel.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2019). Salmenes bok.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2019). Salomos ordspråk.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2011). The Septuagint of Zechariah: A Study of LXX-Zechariah as Translation and Interpretation. Misjonshøgskolens Forlag. 356 s.
 • Tofteland, Berit; Eidsvåg, Gunnar Magnus (2019). Hvordan hemme/fremme inter-etnisk lek? Bruk av sosiogram som observasjonsmetode.. Forskningsbarnehage; 2019-01-28.
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Johansson, Eva Marianne; Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit (2019). Politics of Belonging. Collectivities in Norwegian Preschools. UiS; 2019-01-09 - 2019-01-12.
 • Berit, Tofteland; Eidsvåg, Gunnar Magnus (2018). Aksjonsforskning. Institutt for barnehagelærerutdanning; 2018-06-13 - 2018-06-14.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2018). Amoral og umoral, om verdier og regler. UiS; 2018-02-28.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2018). Amos' bok.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2018). Jeremia.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2018). Jeremias bok.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2018). Professional Care. University of Dublin; 2018-10-10 - 2018-10-12.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus; Monika, Röthle (2018). Forskende Fellesskap. Belonging, Forksningsprosjekt ved UiS;
 • Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Fugelsnes, Kristin; Tofteland, Berit; Røthle, Monika Anna; Zachrisen, Berit (2018). WP7: Collectivities in Norwegian preschools. University of Oulu, project Politics of Belonging; 2018-01-22 - 2018-01-25.
 • Johansson, Eva Marianne; Tofteland, Berit; Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Zachrisen, Berit; Rosell, Lars Yngve; Eidsvåg, Gunnar Magnus (2018). Tilhørighet i barnehagen er et eksistensielt behov.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2017). Jødedommen. Kirkelig dialogsenter; 2017-08-17.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2017). Universal Yahwism in OG-Minor Prophets. Sorbonne, Maison de la recherche; 2017-01-27 - 2017-04-28.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2016). Biblical Stories in Norwegian Kindergartens: Staff members’ ethical and pedagogical reflections. 2016-05-03.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2016). Demetrius and the early reception of the Septuagint. International Organization of Septuagint and Cognate Studies; 2016-09-04 - 2016-09-09.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2016). Job. 2016-03-16.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2016). Kyrios in the LXX/OG. Forum Bibelübersetzung; 2016-05-26 - 2016-05-27.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2016). The Old Greek Translation of Malachi: Some textual and theological developments.. Society of Biblical Literature; 2016-11-19 - 2016-11-22.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2015). Religious holidays in pre-school institutions. UiS7MHS; 2015-12-14 - 2015-12-16.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2013). LXX OG JØDENE I ALEKSANDRIA: Hvilken rolle spilte LXX som premissleverandør for jødisk identitet i det Ptolemeiske Egypt?. 2013-11-09.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2013). Sigfried Kreuzer, Martin Meiser og Marcus Sigismund: Die Septuaginta Entstehung, Sprache, Geschichte.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2013). The Paleo-Hebrew Tetragram i 8HevXIIgr. 2013-08-01 - 2013-08-09.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2012). Bibel 2011.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2012). Rolf Furuli: The Role of Theology and Bias in Bible Translation.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2011). Hva er Septuaginta på Jesu tid?. UiA/Ansgarskolen;
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2010). The Rendering of Toponyms in the LXX-Minor Prophets: An Indication of Alexandrian Provenance. International Organization for Septuagint and Cognate Studie; 2010-07-31 - 2010-08-07.
 • Eidsvåg, Gunnar Magnus (2018). Innledning til Jeremia. Bibelselskapet.