Et profilbilde

Postdoktor
Margrethe Jernes { "honorific-suffix": "Postdoktor", "fn": "Margrethe Jernes", "tel": "Telefon: 51833511", "email": "margrethe.jernes@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom HL K-259
Tlf priv/mob +47 90012073

Interesse

Relasjonsarbeid, voksenpedagogikk, profesjonsperspektiver, ledelse, veiledning 
Barnehagens innhold, skapende virksomhet, organisering og fysisk utforming, digital teknologi

 

Forskningsområder

Barnehage/Early Childhood Education and Care (ECEC)
Høyere utdanning, barnehagelærerutdanning


Utvalgte publikasjoner

PhD-avhandling
Jernes, M. (2013). Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen. Doktorgradsavhandling (Vol. 186). Stavanger: Universitetet i Stavanger.

Artikler

Jernes, M. (2013). Barns perspektiv på aktiviteter der digital teknologi inngår. Barn, 31(1), 45?64

 Jernes, M. og Engelsen, K.S. (2012) Stille kamp om makten. En studie av barns interaksjon i digital kontekst i barnehagen. Nordic Studies in Education, (3-4), pp.

Jernes, M., Alvestad, M. og Sinnerud, M. (2010) ?Er det bra, eller?? Pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager. In: Nordisk Barnehageforskning, vol. 3, nr. 3, pp. 115?131.

 

Bokkapitler

Engelsen, Knut Steinar, Jernes, Margrethe, Kvinge, Lars M. Røsseland, Vangsnes, Vigdis, & Økland, Nils Tore Gram. (2012). Digitale verktøy og dataspel i barnehagen: didaktiske utfordringar. In B. Aamotsbakken (Ed.), Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole (pp. s. 21-35). Oslo: Universitetsforlaget.

Engelsen, Knut Steinar, Jernes, Margrethe, Kvinge, Lars M. Røsseland, Vangsnes, Vigdis, & Økland, Nils Tore Gram. (2012). Bruk av dataspill i norske barnehager - utbredelse og holdninger blant personalet. In H. Jæger & J. K. Torgersen (Eds.), Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen (pp. 109-125). Oslo: Universitetsforlaget.

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Berner, Karin (2017). Barns fortellinger om lek i barnehagen i en tid preget av moderne medier. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 101. Hefte 1. s. 31-44.
 • Jernes, Margrethe (2017). Supporting children's technological development: The role of the practitioner. I: Young children in a digital age. Supporting Learning and development with technolgy in early years. Routledge. ISBN 978-1-138-80480-7. s. 73-83.
 • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit (2017). Forskende fellesskap i barnehagen - utfordringer og muligheter. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02680-0. s. 71-84.
 • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe (2014). Preschool Teachers on Implementation of Digital Technology in Norwegian Kindergartens. Forum on Public Policy: A Journal of the Oxford Round Table. ISSN 1938-9809. Volum 2014. Hefte 1.
 • Jernes, Margrethe (2013). Barns perspektiv på aktiviteter der digital teknologi inngår :. Barn. ISSN 0800-1669. Volum 31. Hefte 1. s. 45-64.
 • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Kvinge, L.M.; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram (2012). Digitale verktøy og dataspel i barnehagen: didaktiske utfordringar. I: Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01942-0. s. 21-35.
 • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram; Kvinge, Lars M. (2012). Bruk av dataspill i norske barnehager - utbredelse og holdninger blant personalet. I: Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02025-9. s. 109-125.
 • Jernes, Margrethe; Engelsen, Knut Steinar (2012). Stille kamp om makten. En studie av barns interaksjon i digital kontekst i barnehagen. Nordic Studies in Education. ISSN 1891-5914. Volum 32. Hefte 3-4. s. 281-296.
 • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit; Sinnerud, Martha (2010). Er det bra, eller? Pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volum 3. Hefte 3.
 • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit; Sinnerud, Marta (2010). ”Er det bra, eller?” : pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volum 3. Hefte 3. s. 115-131.
 • Bølgan, Nina; Jernes, Margrethe; Wigstøl, Kari (2006). Nettbasert etterutdanning i IKT i barnehagen. I: Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 5 - perspektiver på kompetanse og kompetanseutvikling i og utenfor barnehagesektoren. Høgskolen i Vestfold. ISBN 8278601763. s. 27-31.
 • Jernes, Margrethe; Meland, Aud Torill; Knaben, Åse Dagmar; Martinsen, Marianne Torve; Brathagen, Kjersti (2015). Rapport fra SAK-prosjekt i region Sørvest. Universitetet i Stavanger. 10 s.
 • Jernes, Margrethe (2013). Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen. Universitetet i Stavanger Brage. ISBN 978-82-7644-524-4. 150 s.
 • Engelsen, K. S.; Jernes, Margrethe; Kvinge, L.M.; Vangsnes, V.; Økland, N.T. (2011). Digitale objekts plass i barns sosiale og språklege danning i barnehagen (DIGOB). Prosjektnr. NFR: 187576. Høgskolen Stord/Haugesund.
 • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Kvinge, L.M.; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram (2011). Digitale objekts plass i barns sosiale og språklege danning i barnehagen (DIGOB). Sluttrapport. Høgskolen Stord/Haugesund. 85 s.
 • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Kvinge, Lars M.; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram (2011). Digitale objekst plass i barns sosiale og språklege danning i barnehagen (DIGOB): Prosjektnr. NFR:187576. HSH Rapportserie.
 • Kvinge, Lars M.; Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Økland, Nils Tore Gram; Vangsnes, Vigdis (2010). Utbreiing, bruk og haldningar til digitale verktøy og spel i norske barnehagar. Resultat frå ei nasjonal spørjeundersøking. HSH rapportserie. 136 s.
 • Jernes, Margrethe (2007). Rapport fra studieturer til Danmark, Skottland, Spania og Sverige 2006/2007, internt notat. Høgskolen Stord/Haugesund. 39 s.
 • Bølgan, Nina; Jernes, Margrethe; Wigstøl, Kari (2005). IKT i barnehagen – barn og digitale medierEtterutdanningskurs for barnehagefolk. Høgskolen Stord/Haugesund. 6 s.
 • Jernes, Margrethe (2003). "Modig på nettet " - studenters erfaringer med IKT i praksisveiledning. Universitetet i Bergen/Høgskolen i Bergen. 1 s.
 • Jernes, Margrethe (2003). "Modig på nettet" - studenters erfaringer med IKT i praksisveiledning. Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen/Høgskolen i Bergen.
 • Jernes, Margrethe (1996). Temabok. H.Aschehoug & co.. ISBN 82-03-30280-7. 46 s.
 • Jernes, Margrethe; Meling, Bjørn (2006). Eurohill school - a documentation from the SITE-project, a Socrates Comenius 2.1 project.
 • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe (2018). How teacher's scaffolding during shared Reading in Groups might be affected by affordances of Picture book apps. The Jean Piaget Society; 2018-05-31 - 2018-06-02.
 • Undheim, Marianne; Jernes, Margrethe (2018). Barnehagens digitale praksis. Sandnes kommune; 2018-06-01.
 • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude (2017). Forskning og innovasjon i samarbeid med praksisfeltet; Bøker og apper: Utvikling av VEBB. 2017-02-08.
 • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude (2017). Metodologiske overveielser i innovasjonsprosjektet VEBB. 2017-04-25.
 • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit (2017). Pedagogy in the Knowledge Areas in the New Norwegian Preschool Teacher Education. EECERA; 2017-08-29 - 2017-09-01.
 • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal (2017). Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager - Bergen 3. mai, 2017. SIK i samarbeid med Udir; 2017-05-03.
 • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal (2017). Kommunikasjon, smarbeid og veiledning i åpne barnehager - Oslo 11. mai, 2017. SIK i samarbeid med Udir; 2017-05-11.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe (2017). Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager - Stavanger 28.april 2017. SIK i samarbeid med Udir; 2017-04-28.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe (2017). Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager Sandefjord 10.mai. SIK i samarbeid med Udir; 2017-05-10.
 • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe (2016). Digital Content Analysis; Norway. 2016-11-07 - 2016-11-08.
 • Jernes, Margrethe (2016). Digital literacy - knowledge and wisdom in pre-school teacher education. Researching e-Reading.. DigiLitEY Project Fourth Meeting.; 2016-11-06 - 2016-11-07.
 • Jernes, Margrethe (2016). Noen ord om artikkelskriving. Høgskolen Stord/Haugesund; 2016-10-01.
 • Jernes, Margrethe (2016). Pedagogiske grunnlagsproblem. Danning i barnehagen i historisk lys.. Høgskolen Stord/Haugesund; 2016-11-06.
 • Jernes, Margrethe (2016). Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning – ulike metoder. Veiledningspedagogikk for barnehage- og grunnskolelærere.. Høgskolen Stord/Haugesund; 2016-11-23.
 • Jernes, Margrethe (2016). Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning - ulike modeller.. Høgskolen Stord/Haugesund; 2016-01-20.
 • Jernes, Margrethe; Rosell, Lars Yngve; Tungland, Inger Benny Espedal (2016). Fra inspirasjon til uttrykk i barnehagelærerutdanningen - læring og danning gjennom digital animasjon.. Universitetet i Stavanger; 2016-05-02 - 2016-05-04.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe (2016). Educational Sciences - Close to practice. European Early Childhood Education Research Assosiation; 2016-08-31 - 2016-09-03.
 • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe (2015). Metodologiske perspektiver - forskningsprosjekter der barn og voksne deltar. Universitetet i Stavanger; 2015-02-03.
 • Jernes, Margrethe (2015). Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning – ulike metoder. Høgskolen Stord/Haugesund; 2015-02-11.
 • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Jernes, Margrethe (2015). Den pedagogiske møteplassen mellom barnehager og barnehagelærerutdanningen. Institutt for barnehagelærerutdanningen; 2015-09-09.
 • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe (2014). Metodologiske perspektiver - forskningsprosjekter der barn og barnehagelærere er deltakere. Programområdet LiB, IBU; 2014-11-18.
 • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe (2014). Preschool Teachers on Implementation of Digital Technology in some Norwegian Kindergartens. Oxford Round Table; 2014-07-26 - 2014-07-30.
 • Jernes, Margrethe (2014). Digital kompetanse – kunnskap og klokskap i barnehagelærerutdanningen. Universitetet i Agder; 2014-05-21 - 2014-05-22.
 • Jernes, Margrethe (2014). Digital kompetanse – kunnskap og klokskap i barnehagelærerutdanningen. Senter for IKT i utdanningen; 2014-02-06 - 2014-02-07.
 • Jernes, Margrethe (2014). Digital literacy - knowledge and wisdom in pre-school teacher education. EECERA; 2014-09-07 - 2014-09-10.
 • Jernes, Margrethe (2014). Fattig tale? Om barns språk seg imellom i digital kontekst. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2014-04-07 - 2014-04-08.
 • Jernes, Margrethe (2014). Muligheter og fallgruver med bruk av teknologi. Universitetet i Stavanger; 2014-04-23.
 • Jernes, Margrethe (2014). Pedagogisk teori og praksis. Høgskolen Stoprd/Haugesund; 2014-09-17.
 • Jernes, Margrethe (2014). Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning – ulike metoder. Høgskolen Stord/Haugesund; 2014-02-14.
 • Jernes, Margrethe (2014). Spørsmål i veiledning. Sandnes Kommune; 2014-02-18.
 • Jernes, Margrethe (2014). Veiledning. Stavanger KFUK/KFUK Ynglingen; 2014-04-09.
 • Jernes, Margrethe; Espedal Tungland, Inger Benny (2014). Foreldresamtalen. Foreldresamarbeid. Universitetet i Stavanger; 2014-04-23.
 • Jernes, Margrethe (2013). Interactions in digital contexts in kindergarten. EECERA; 2013-08-29 - 2013-08-31.
 • Jernes, Margrethe (2013). Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen. Presentasjon av doktoravhandling.. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2013-05-24.
 • Jernes, Margrethe (2013). Kunnskap og klokskap - en kritisk pedagog?.
 • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe (2013). Supervision of staff, Norwegian experiences. Artevelde University College Ghent; 2013-06-04 - 2013-06-07.
 • Jernes, Margrethe (2012). Children talk about digital technology in some Norwegian kindergartens. European Early Childhood Education Research Association; 2012-08-30 - 2012-09-01.
 • Jernes, Margrethe (2011). ALACT modellen – en problemløsnings- og refleksjonsmodell. Høgskolen Stord/Haugesund; 2011-11-25.
 • Jernes, Margrethe (2011). ”I think everything is fun with the computer!” Interviews with children on their experiences with technology in kindergarten. EECERA org.; 2011-09-14 - 2011-09-17.
 • Jernes, Margrethe (2011). Quiet struggle for superiority. Some elements regarding children's interaction in a digital context in kindergarten. EECERA org.; 2011-09-14 - 2011-09-17.
 • Jernes, Margrethe (2011). Stille kamp om makten. En studie av barns interaksjon i digital kontekst i barnehagen hvor inklusjonsproblematikk er aktualisert. Universitet i Stavanger; 2011-11-30.
 • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram (2010). Barnehageforskning - når praksisfeltet inkluderes i beskrivende forskning.
 • Jernes, Margrethe (2010). Children in interaction in a digital context. 2010-06-16 - 2010-06-18.
 • Jernes, Margrethe (2010). Data ? en naturlig del av hverdagen?. 2010-03-19.
 • Jernes, Margrethe (2010). Children in interaction in a digital context. EECERA org.; 2010-09-06 - 2010-09-08.
 • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit (2010). Practitioner's experiences and perspectives on digital technology in everyday life in Norwegian kindergartens. 2010-08-06 - 2010-08-09.
 • Jernes, Margrethe (2009). Digitale objekt i barnehagen. 2009-05-09.
 • Jernes, Margrethe (2009). Digitale objekt i barnehagen. 2009-05-05.
 • Jernes, Margrethe (2009). Digitale objekt i barnehagen - et forskningsperspektiv. Orientering om et praksisorientert forskningsprosjekt ved Høgskolen Stord/Haugesund. 2009-05-07.
 • Jernes, Margrethe (2009). Erfaringer fra feltforskning. 2009-12-07.
 • Jernes, Margrethe (2009). Erfaringer fra feltforskning, tema 2. 2009-06-16.
 • Jernes, Margrethe (2009). Voksen deltakelse i barns digitale lek i barnehagen. 2009-04-27.
 • Jernes, Margrethe (2009). Voksen deltakelse i barns digitale lek i barnehagen. 2009-04-29.
 • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit (2009). Digital objects in Norwegian kindergartens. 2009-08-26 - 2009-08-29.
 • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit (2009). Digitale objekt i barnehagen. 2009-04-23 - 2009-04-24.
 • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram (2008). The function of digital objects in children's social and linguistic growth and education in kindergarten settings. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram (2008). Digitale spel og verktøy i barns kultur og barnehagens kvardag. 2008-06-17 - 2008-06-18.
 • Jernes, Margrethe; Økland, Nils Tore Gram (2008). The position of digital objects in children's social and linguistic education in kindergarten. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Jernes, Margrethe (2007). IKT i barnehagen. 2007-09-07.
 • Jernes, Margrethe (2007). Om å arbeide med seg selv for å forstå barn.
 • Jernes, Margrethe (2007). Pedagogisk bruk av IKT og digitale verktøy i barnehagen for alle barn. 2007-04-18 - 2007-04-19.
 • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha (2007). Går det an å være profesjonell og samtidig glad i barn?.
 • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha (2007). IKT i barnehagen. 2007-11-12.
 • Jernes, Margrethe (2006). Danse med pedagoger - om den sosiokulturelle reproduksjon av forskjeller og ulikheter.
 • Jernes, Margrethe (2006). IKT i barnehagen. 2006-11-23 - 2006-11-24.
 • Jernes, Margrethe (2006). Workshop for førskolelærere. 2006-11-23 - 2006-11-24.
 • Jernes, Margrethe; Bølgan, Nina; Wigstøl, Kari; Wigstøl, Kari (2005). IKT i barnehagen - barn og digitale medier Etterutdanningskurs for barnehagefolk. 2005-01-09.
 • Jernes, Margrethe (2001). Budskap i fysisk miljø og dagsrytme.
 • Kaltvedt, Elsa Helen; Meland, Aud Torill; Jernes, Margrethe (2015). Den digitale møteplassen mellom barnehagen og barnehagelærerutdanningen. Universitetet i Stavanger. Institutt for barnehagelærerutdanning.
 • Jernes, Margrethe (2009). Grounded Theory i bruk. Paper på metodekurset ?Kvalitative analysemetoder i praksis?.
 • Jernes, Margrethe (2008). Med åpent blikk - tanker om triangulering ... eller?.
 • Haugen, Synnøve; Jernes, Margrethe (2002). Veiledning og tilbakemelding i basisgruppe.
 • Jernes, Margrethe (2002). Erfaringer med IKT i førskolelærerutdanningen i PLUTO.
 • Jernes, Margrethe (2002). Rolleendringer i PLUTO-FLU - betraktninger over studenters, fag- og praksislæreres og praksisveileders endringer av roller i forhold til partnerbarnehagene i førskolelærerutdanningen.
 • Jernes, Margrethe (2001). Erfaringens bevegende kraft.
 • Jernes, Margrethe (2000). Kognitiv mesterlære.
 • Jernes, Margrethe (2000). Pedagogisk veiledning. Kompendium til kurs, 12 sider.
 • Jernes, Margrethe (2000). Samtale som forskningsmetode.
 • Jernes, Margrethe; Meling, Bjørn; Hagesæther, Anny (2000). Pedagogisk veiledning. Kurspakke for 9-timers innføringskurs.
 • Jernes, Margrethe (1998). Forbilde og veileder.