Et profilbilde

Rådgiver
Siri Haugen { "honorific-suffix": "Rådgiver", "fn": "Siri Haugen", "tel": "Telefon: 51833105", "email": "siri.haugen@uis.no" }

Avdeling/enhet Prorektor for utdanning
Institutt/senter Utdanningsavdelingen
Enhet for studentservice

Arbeidsoppgaver i Veiledningstjenesten

Teamleder Veiledningstjenesten

Veiledning for studiesøkere og studenter

Karriereveiledning

Informasjonsarbeid

Veiledning og tilrettelegging for studenter med særskilte behov

Utvikling og organisering av kurs for studenter

Verv:

Ansattes representant i sentralt tilsettingsråd

Kurs:

Veilederkurs 1, 2 og 3, Universitetet i Stavanger

Utdanning:

Sosionom (1991-94) Sosialhøgskolen i Stavanger

Engelsk årsstudium(1985-86) Distriktshøgskolen i Stavanger

Undervisning

Forskningsområder

 

Utvalgte publikasjoner

 

Pågående forskning

 

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)