Et profilbilde

Førsteamanuensis
Kari Guttormsen Hempel { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Kari Guttormsen Hempel", "tel": "Telefon: 51833054", "email": "kari.hempel@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-159
Tlf priv/mob 92486948

Forskningsområder

Migrasjon og religion i et transnasjonalt perspektiv innenfor historiefaget. 

Norskamerikanske kirkesamfunns utvikling fra 1870 til 1920, fra å være norske organisasjoner til å bli amerikanske med norske røtter.

Kvinners rolle innenfor de norskamerikanske kirkesamfunnene.

Amerikanske impulser på predikantvirksomheten på Vestlandet.

Betydningen av tilbakevandringen fra USA  for dissenterbevegelsen i Norge    

Utvalgte publikasjoner

2019: Hempel, Kari G.; Arne Langhelle og Nils Olav Østrem: Heimar og folk i Vikedal, Fagbokforlaget, Bind 1 og 2. ISBN 978-82-459-2541-5/2541-2.

2018: Tautra, Per Ivar, Kari G. Hempel og Arne Langhelle: Heimar og folk i Vikebygd. Fagbokforlaget. Bind 1 og 2. ISBN 978-82-450-2538/2531-6. 

2017: Hempel, Kari G.: "Hvorfor fikk Luther-jubileet i 1917 ulik betydning i de skandinavisk lutherske menighetene i USA?" I Efter Reformationen: Beyond the Reformation. Aalborg Universitetsforlag. ISBN 978-87-7112-653-2. 

2017: Kari G. Hempel: "Innledning" i Hempel et al: Efter Reformationen. Proceedings 29. Nordisk historikermøte, aalborg, august 2017. Aalborg universitetsforlag.ISBN 978-87-7112-653-2.

2015: "-vekkelsens opphavsmann, en hjemvendt norskamerikaner. Sven Forldøen og amerikanske forkynnelsesimpulser" i Kalvig, Anne og Anna Rebecca Solevåg: Levende religion. Globalt perspektiv- lokal praksis. Hertervig Akademisk, Stavanger. ISBN 978-82-8217-219-6.

2014: "Norskamerikanske kirker og integreringsprosessen. Holdninger til integrering i norskamerikanske kirker i 1880-årene" i Jordanger, T.M. H.:  American Essays 2014: Migrant Journeys: The Norwegian-American Experience in a Multicultural Context. Novus Press ISBN 978-82-7099-758-9.

2013: "Kvinners posisjon i norskamerikanske immigrantmiljø". Kirke og Kultur 2/2013, Universitetsforlaget, ISSN 0023-186X (print), ISSN 1504-3002 (online).

2013: "Sverre Mørkhagen: Drømmen om Amerika. Innvandring fra Norge 1825-1900." Bokmelding i Heimen 3/2013, ISSN0017-9841.

2012: Phd-avhandling: Is not a sin in one place a sin in another? Menighetsliv i norskamerikanske immigrantmiljø 1870-1917, kontinuitet og endring. Universitetet i Tromsø.

2012: "Norvegr- en annerledes historie?" artikkel av Kari Hempel, Svein Ivar Langhelle, Olav Tysdal og Nils Olav Østrem i Heimen 1/2012. ISSN 0017-9841.

2011: "Det kan ikke være noen velsignelse i at du leser Fadervor som legger løgn på løgn, Pastor!". Artikkel i Nordic Migration, Orkana Forlag. ISBN 987-82-8104-153-0.

2005: Bookreview in  Scandinavian Journal of History: "Anderson, Blanck, Nordstrom 2004: Scandinavian in Old and New Lands: Essays in honor of H. Arnold Barton". ISSN 0346-8755.   


Pågående forskning

Bokprosjekt

Tro på prærien møter tro på Grønland (Oslo). Troens betydning for migranter og flyktninger. Bokprosjektet er støttet av NFFO 

Vindafjordprosjektet

Heimar og folk i Sandeid, bind 1 og 2, Fagbokforlaget. Ugivelse 2020. Tidligere er utgitt Heimar og folk i Vikebygd, bind 1 og 2 og Vikedal bind 1 og 2.    


Arbeidserfaring

2016-d.d.: Førsteamanuensis i samfunnsfag, UiS, Institutt for barnehagelærerutdanning. 


2013-2016: Førsteamanuensis, UiS, oppdragsforsker, Vindafjordprosjektet

2001-2012: Seniorrådgiver, UiS, ulike avdelinger: FLEKS, Utdanningsavdelingen, Det humanistiske fakultet  

1997-2001: Lektor ved Forus vg. skole, Sandnes.                 

1994-1997: Førstekonsulent, høgskolelektor, HiS, 1994 ? 1997,

administrasjon FEI-avdelingen ved LU. Underviste i norsk på PPU og førskolelærerutdanningen ved HiS (engasjement).                          

1984-1994: Lektor, rådgiver ved Skeisvang vg. skole, Hgsd.        

1974-1983: Adjunkt i ungdomsskolen, Oslo, Haugesund.       

1992: Høgskolelektor, norrønt, UiB, (friundervisning i Haugesund)                                  


Annet: 

2019: Foredrag i Lahore og Islamabad, Pakistan, november 2019: 

"Migration and Integretion- the Impact of Religion in the Processes. Norwegians in America, Pakistanis in Norway, two cases". 

Ved: Forman Christian College, Lahore; University of the Punjab, Lahore; Unversity Quaid- i- Azam, Islamabad; PANA (Pakistan-Norway Association); SDPI (Sustainable Development Policy Institute), Islamabad. Medlem Filiorun, Senter for barnehageforskning, fra 2018, Arbeidspakke 1, Belonging.  


Sentralestyremedlem i Nettverk for samfunnsfaga i lærerutdanningene. 


Leder for Pilotprosjekt Tilsyn. Sakkyndig evaluering av bachelorutdanning ved Universitetet i Stavanger. Barnehagelærerutdanning. 180 stp.  


Leder for Forum for historie, kultur og mangfold fra 2013-2014 og med i prosjektgruppa for forumet fra 2005.  


Medlem RKG-nettverk (religion, kultur og globalisering) 2010-2018. Nettverk mellom religions-, historie- og samfunnsforskere på  UiS og Misjonshøgskolen (VID) 


2013-2015: Sensor masteroppgaver, UiO og EMMIR   

2008-2009: Veiledn. masteroppgaver, Joint master migrasjon, UiS

2001: Ekstern forsker doktorgradsarbeid i folkehelsevitenskap, Göteborg, Sverige.                


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Arne; Østrem, Nils Olav (2019). Heimar og folk i Vikedal 1 : Vikedalsosen Hogganvik. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2541-5. 744 s.
 • Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Arne; Østrem, Nils Olav (2019). Heimar og folk i Vikedal 2 : Midtbygda Fjellgardane. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2542-2. 697 s.
 • Tautra, Per Ivar; Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Arne (2018). Heimar og folk i Vikebygd 1 Midtbygda. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2538-5. 695 s.
 • Tautra, Per Ivar; Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Arne (2018). Heimar og folk i Vikebygd 2 : Nordabygda, Sørabygda, Bjordal. Fagbokforlaget. ISBN 9788245025392. 1246 s.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2017). Hvorfor fikk Luther-jubileet i 1917 ulik betydning i de skandinaviske lutherske menighetene i USA?. I: Efter Reformationen: Beyond the REformation: Rapport til det 29. Nordiske Historikermøde bind 3. Aalborg Universitetsforlag. ISBN 978-87-7112-653-2. s. 188-221.
 • Hempel, Kari Guttormsen; Duedahl, Poul; Poulsen, Bo (2017). Indledning. I: Efter Reformationen: Beyond the REformation: Rapport til det 29. Nordiske Historikermøde bind 3. Aalborg Universitetsforlag. ISBN 978-87-7112-653-2. s. 5-8.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2015). "...vekkelsens opphavsmann, en hjemvendt amerikaner..." : Sven Foldøen og amerikanske forkynnelsesimpulser. I: Levende religion : globalt perspektiv - lokal praksis. Hertervig Akademisk. ISBN 978-828217219-6. s. 64-83.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2014). Norskamerikanske kirker og integreringsprosessen : holdninger til integrering i norskamerikanske kirker i 1880-årene. I: Norwegian-American Essays 2014 : "Migrant Journeys: The Norwegian-American Experience in a Multicultural Context". Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-758-9. s. 73-97.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2013). Kvinners posisjon i norskamerikanske immigrantmiljø :. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. Volum 118. Hefte 2. s. 230-247.
 • Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Svein Ivar; Tysdal, Olav; Østrem, Nils Olav (2012). Norvegr – en annerledes historie?. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. Volum 1. s. 3-12.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2011). "Det kan ikke være noen velsignelse at du leser Fadervor som legger løgn til løgn, pastor!" Tekstanalyse som diskursanalyse. I: Nordic migration: research status, perspectives and challenges: rapporter til det 27. nordiske historikermøte, Tromsø 11.-14. august 2011. Orkana Forlag. ISBN 978-82-8104-153-0. s. 90-102.
 • Hempel, Kari Guttormsen; Duedahl, Poul; Poulsen, Bo (2017). Efter Reformationen: Beyond the REformation: Rapport til det 29. Nordiske Historikermøde bind 3. Aalborg Universitetsforlag. ISBN 978-87-7112-653-2. 225 s.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2019). Migration and Integration- the Impact of Religion in the Processes. Norwegians to the US and Pakistanis to Norway, two cases.. SDPI, leading think tank in Islamabad; 2019-11-18.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2019). Migration and Integration- the Impact of Religion in the Processes. Norwegians to the US and Pakistanis to Norway, two cases.. PANA, Pakistan Norwegian Association; 2019-11-17.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2019). Migration and Integration- the Impact of Religion in the Processes. Norwegians to the US and Pakistanis to Norway, two cases.. Quaid-i-Azem; 2019-11-18.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2019). Migration and Integration- the Impact of Religion in the Processes. Norwegians to the US and Pakistanis to Norway, two cases.. University of the Punjab; 2019-11-12.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2019). Migration and Integration- the Impact of Religion in the Processes. Norwegians to the US and Pakistanis to Norway, two cases.. Forman Christian College; 2019-11-08.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2018). Tro på prærien møter tro på Grønland. I hvilken grad bidrar minoriteters deltakelse i trossamfunn til å hemme eller fremme integrering?. UiS, Filiorum, arbeidspakke 1, Belonging; 2018-09-04.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2018). Tro på prærien møter tro på Grønland. Minoriteter, trossamfunn og integrering. NAHA, Norge; 2018-11-17.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2017). Hva betydde tilbakevandrerne for framveksten av dissenterbevegelsen i Norge tidlig på 1900-tallet?. Høgskolen i Volda; 2017-03-27 - 2017-03-28.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2017). Hvorfor fikk Luther-jubileet i 1917 ulik betydning i de skandinaviske lutherske menighetene i USA?. Aalborg Universitetet, Danmark; 2017-08-15 - 2017-08-18.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2017). Sjur Lothe-forretningsmann og forfatter, kunstner og verdiformidler.. Maritimt Forum, Haugesund; 2017-04-01.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2014). Gender and Religion. Høgskolen i Volda; 2014-03-24 - 2014-03-25.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2014). Gender and Religion: Organization among Norwegian-American Lutherans and Consequences for Developing Women's Role in the Congregations. Det norsk-amerikanske historielaget (NAHA-Norge); 2014-06-18 - 2014-06-21.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2014). Om utvandring fra Vikebygd, Vindafjord- tema i et lokalhistorieprosjekt. Universitetet i Stavanger;
 • Hempel, Kari Guttormsen (2013). Busetnadsogeprosjekt i startfasen. HIFO; 2013-05-03 - 2013-05-05.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2013). Bygdebokprosjekt for Vindafjord kommune. Busetnads- og befolkningshistorie. Universitetet i Agder; 2013-04-10 - 2013-04-11.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2013). Bygdebokprosjekt for Vindafjord kommune. Busetnads-og befolkningshistorie. Ved en startfase. Universitetet i Agder; 2013-04-10 - 2013-04-11.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2013). Kulturmøte - mellom bevaring og tilpasning. Norske immigrantmenigheters dilemma. Høgskulen i Volda/Loen; 2013-05-23 - 2013-05-24.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2013). Religion og transnasjonalisme. Universitetet i Stavanger og Utvandrersenteret i Rogaland;
 • Hempel, Kari Guttormsen (2013). Sverre Mørkhagen: Drømmen om Amerika. Innvandringen fra Norge 1825-1900.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2013). Toleranse og arroganse.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2012). Om sterke kirkekvinner i USA. Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder; 2012-11-14 - 2012-11-15.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2011). Are there any Blessings in a Prayer Read by a Liar Like You, Pastor!. NAHA-Norge; 2011-07-15 - 2011-07-18.
 • Hempel, Kari Guttormsen (2006). Philip J. Anderson, Dag Blanck & Byron Nordstrom (Eds): Scandinavian in Old and New Lands: Essays in honor of H. Arnold Barton.
 • Førre, Kari Guttormsen; Hempel, Kari Guttormsen (2004). Elling Eielsen-pionerprest blant norske immigranter i USA. Vestnorsk Utvandringssenter; 2004-07-02 - 2004-07-04.