Et profilbilde

Arkeolog
Theo Bell Gil { "honorific-suffix": "Arkeolog", "fn": "Theo Bell Gil", "tel": "", "email": "theo.gil@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Gil, Theo Bell (2016). Geometric observations regarding Early Iron Age longhouses in Southwest Norway. I: The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-099-6. s. 221-239.
  • Gil, Theo Bell; Hesjedal, Anders; Niemi, Anja Roth; Ramstad, Morten (2006). Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika/Fjellvika 2005. Tromura, Tromsø Museum Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø. Tromsø Museum Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø. 100 s.
  • Denham, Sean Dexter; Gil, Theo Bell (2016). En utgraving utenom det vanlige.
  • Denham, Sean Dexter; Gil, Theo Bell; Pedersen, Grethe Moell (2016). Gravene på Øksnevad (i radioprogrammet Museum). NRK P2. [Radio]; 2016-08-20.
  • Husvegg, Jon Reinhardt; Denham, Sean Dexter; Gil, Theo Bell; Pedersen, Grethe Moell (2016). Åpen dag Øvre Øksnevad.. AM,UIS; 2016-06-26.
  • Gil, Theo Bell (2015). Fotogrammetri - forsøk på å gjenskape det vi har gravd ut.
  • Gil, Theo Bell (2015). Fra håndtegning til digital modell. Nye teknikker i arkeologisk feltdokumentasjon.. Arkeologisk museum, UiS;
  • Gil, Theo Bell (2015). Geometrical observations regarding Early Iron Age Longhouses. NFR; 2015-12-07 - 2015-12-09.
  • Gil, Theo Bell (2015). Geometrical observations regarding Early Iron Age Longhouses. NFR; 2015-05-18 - 2015-05-21.
  • Gil, Theo Bell; Eilertsen, Krister Scheie (2012). Bruken av kartfestet informasjon om jordsmonn innenfor kulturminneforvaltningen i Rogaland. CAA/Arkeologisk museum; 2012-10-15 - 2012-10-16.