Et profilbilde

Førsteamanuensis II
Kjetil Moen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis II", "fn": "Kjetil Moen", "tel": "Telefon: 51834290", "email": "kjetil.moen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for omsorg og etikk
Rom KA A-112
Tlf priv/mob 90670258

Undervisning

Forskningsområder

Profesjonelle relasjoner

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning


Arbeidserfaring

Work experience                                         Employer/year

Associate Professor                                       University of Stavanger, January 2016 ? current.

Chaplain                                                        University hospital of Stavanger, September 2012- current

PhD-candidate                                               University of Stavanger, January 2012 ? December 2015

University teacher                                         University of Stavanger, August 2011 ? December 2015

HR manager                                                  Forus Industri AS, November 2007 ? May 2011

Supervisor                                                     Arboreus, September 2009 -

University of Stavanger

Diakonhjemmet University College

Møllehagen skolesenter

KIF     

HR advisor                                                    Forus Industri AS, August 2006 ? October 2007

Chaplain                                                        St.Olavs Hospital, Tr.heim, Ullersmo prison, Oslo

Fairview University Medical Center, Minneapolis, USA, 2001 ? 2005

Parish pastor                                                  Oslo og Stavanger Diocese, November 2005 ? May 2006       

Environmental therapist                                Various (Bærum Kommune, Oslo Kommune,
Kirkens Bymisjon), November 1993 ? March 1997, 2002 ? 2004

Bus driver                                                      SAS Flybussen, 1997 - 98

Maintenance worker                                      Sandvik Folkehøy skole, 1990 ? 1991

Portør                                                             University hospital in Stavanger, 1987 ? 1993 (summerjob)
Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Moen, Kjetil (2019). Å arbeide med døden. I: Alt som lever, må dø Døden som tverrfaglig kunnskapsfelt. Scandinavian Academic Press. ISBN 9788230402344. s. 85-114.
 • Moen, Kjetil (2018). Death at Work : Existential and psychosocial perspectives on End-of-life care.. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-90325-5. 332 s.
 • Moen, Kjetil; Ramvi, Ellen (veileder); Froggett, Lynn (veileder) (2016). Death at Work. An interpretation of biographical narratives of professionals in end of life care. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-663-0. 473 s.
 • Moen, Kjetil (2019). Det personlige i det profesjonelle. Stavanger Universitetssjukehus; 2019-09-19.
 • Moen, Kjetil (2019). Dødsvanskelig - den profesjonelle og selvmordet.. 2019-04-01 - 2019-04-03.
 • Moen, Kjetil (2019). Profesjonalitet i grenseland. Podkasten "Du og jeg og vi to" (UiS). [Radio]; 2019-03-12.
 • Moen, Kjetil (2019). Å arbeide med døden. Kristelig legeforening; 2019-09-25.
 • Moen, Kjetil (2018). Practitioners of Coercion. Ethical and methodological considerations.. 2018-10-17 - 2018-10-19.
 • Moen, Kjetil (2018). Profesjonell praksis med personlig risiko. Sørlandet sykehus; 2018-05-31.
 • Moen, Kjetil (2018). The personal in the professional in mental health care. Ethical and methodological considerations.. The Life History and Biography network; 2018-03-01 - 2018-03-04.
 • Moen, Kjetil (2017). Death at Work. A biographical-narrative study.. 2017-10-18 - 2017-10-19.
 • Moen, Kjetil (2017). Death at Work. - Use of self and the capacity for ethical conduct in emergency care. 2017-05-22 - 2017-05-24.
 • Moen, Kjetil (2017). Death at Work. An existential-psycho-social reading of biographical narratives of professionals in end of life care. The International Association for the Psychology of Religion; 2017-08-21 - 2017-08-24.
 • Moen, Kjetil (2017). Død, Sex og Gud - tabu på psyk?. 2017-11-06.
 • Moen, Kjetil (2017). En samtale om døden. iTunes. [Internett]; 2017-01-07.
 • Moen, Kjetil (2017). Person og profesjon i møte med andres død. Norsk kristelig legeforening; 2017-03-03.
 • Moen, Kjetil (2017). Person og profesjon i møte med andres død. Sykehuset Østfold; 2017-05-10.
 • Moen, Kjetil (2017). Å arbeide med døden. Norsk sykepleieforbunds landsgruppe for intensivsykepleiere; 2017-02-08.
 • Moen, Kjetil (2016). De som ser døden i øynene. Sykepleien. [Fagblad]; 2016-11-01.
 • Moen, Kjetil (2016). Death at work. A psycho-social reading of biographical narratives of professionals in end of life care. 2016-06-18.
 • Moen, Kjetil (2016). Dødsvanskelig. Morgenbladet. [Avis]; 2016-09-16.
 • Moen, Kjetil (2016). Helsearbeideren i møte med den andres død. Nasjonal kompetanse tjeneste for aldring og helse; 2016-04-18 - 2017-04-20.
 • Moen, Kjetil (2016). Individuelle og profesjonelle verdier i møte med økonomi og målstyring. Stavanger kommune; 2016-12-13.
 • Moen, Kjetil (2016). Person og profesjon i møte med andres død. Norsk forening for palliativ medisin; 2016-09-14 - 2016-09-16.
 • Moen, Kjetil (2015). Døden – som eksistensielt fenomen i møtet mellom den døende og helsearbeideren. Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling; 2015-05-27.
 • Moen, Kjetil (2014). The personal in the Professional in end of life care. Otto von Guericke University; 2014-03-06 - 2014-03-09.
 • Moen, Kjetil (2014). The personal in the professional in end of life care. Stavanger University Hospital, School of mission and theolog; 2014-05-07 - 2014-05-09.
 • Moen, Kjetil (2013). Håndtrykket. NRK. [Radio]; 2013-11-26.
 • Moen, Kjetil (2013). Mer enn bare et håndtrykk.
 • Moen, Kjetil; Ramvi, Ellen; Brend, Denise; Davies, Linda (2013). Emotional effects of relational work. A psychosocial perspective. EGOS- The European Group for Organizational Studies; 2013-07-04 - 2013-07-06.