Et profilbilde

Universitetslektor
Monica Gundersen Mitchell { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Monica Gundersen Mitchell", "tel": "Telefon: 51833114", "email": "monica.g.mitchell@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Avdeling for nasjonale oppdrag
Rom HG R-306

Monica er utdannet allmennlærer med fordypning i norsk, matematikk og pedagogikk. Utdannet Master i Lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger 2006. Emnet for masteroppgaven var å undersøke forholdet mellom tekst og bilde i tre nyere bildebøker. 

Forskningsområder

Barnelitteratur og bildebøker
Litteraturformidling
Lesing
Litteraturdidaktikk

Utvalgte publikasjoner

Mitchell, Monica G. 2017. Tomgangslesing - tid for utviklingsarbeid. I: Postholm, May Britt et al. (red.)  Ungdomstrinn i utvikling. Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Oslo: Universitetsforlaget


Mitchell, Monica G. 2014. Å skape engasjement for lesing og læring. Norsklæreren, nr. 4, 2014

 
Mitchell, Monica G. 2014. Utforskande samtale ? ei kjelde til god læring. Nynorskopplæring, nr. 20, vinteren 2013/2014

Mitchell, Monica G. 2013. Med boka som utgangspunkt for utforskende samtaler. Publisert på Naturfagsenterets nettsider. http://forskerfro.no/fagartikkel/med-boka-som-utgangspunkt-for-utforskende-samtaler/

Mitchell, Monica G. 2013. Ein tekst uttrykt i to medium. Johannes Jensen føler seg annerledes som lydbok og bildebok. Barnelitterært forskningstidsskrift, vol 4

Mitchell, Monica G. 2008. Poetiske rom for barn og voksne. Om samspillet mellom tekst og bilde i Stian Holes Den gamle mannen og hvalen og Garmanns sommer. I: Kaldestad, Per Olav og Vold, Karin Beate (red.) Årboka - Litteratur for barn og unge. Oslo: Det Norsk Samlaget.

Mitchell, Monica G. 2006. Om en strandet hval, noen kyr og litt om alt vi ikke vet. En analyse av dramaturgi og ikonotekst i tre bildebøker. Masteroppgave, Universitetet i Stavanger.

Pågående forskning

Startet våren 2014 og fullførte i juni 2018 PhD-studien, Lesemøtet som arena for utvikling av litterær kompetanse. Elever på tiende trinn leser for elever på første trinn. 

Elever i tiende klasse leser høyt for elever i første klasse. De sitter sammen to og to og sammen leser de bildebøker. Aktiviteten kalles for et lesemøte. De eldste elevene reflekterer over sin formidling ved å skrive refleksjonslogger. Siktemålet med studien er å utvikle kunnskaper om lesemøtet, og hvordan lesemøtet som en arena for litterære erfaringer kan bidra til å utvikle elevenes litterære kompetanse.

Arbeidserfaring

Mai 2018 - dd, Universitetslektor, Lesesenteret, UiS

April 2014 - april 2018, Stipendiat, Institutt for allmennlærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Mar. 2012 ? Mars 2014 , Universitetslektor ved Lesesenteret, UiS
Aug.'11- feb.2012, Universitetslektor, IBU, UiS
2007- 2011, Museumspedagog ved Norsk Oljemuseum                          
2004 - 2006, Koordinator for den Kulturelle skolesekken, Randaberg kommune
1999 - 2007, Lærer, Goa skole, Randaberg kommune

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Mitchell, Monica Gundersen (2017). Tomgangslesing - tid for utviklingsarbeid. I: Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028668. s. 136-140.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2013). Ein tekst uttrykt i to medium. Johannes Jensen føler seg annerledes som lydbok og bildebok. Barnelitterært forskningstidsskrift. ISSN 2000-7493. Volum 4.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2018). Lesemøtet som arena for utvikling av litterær kompetanse. Elever på tiende trinn leser for elever på første trinn. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-798-9. 310 s.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2018). Students picturebook mediations - facilitating meaning-making and involvement. International Society for the Empirical Study of Literature; 2018-07-25 - 2018-07-28.
 • Mitchell, Monica Gundersen; Rongved, Elisabeth (2018). Disputas om utvikling av litterær kompetanse i ungdomsskolen.
 • Mitchell, Monica Gundersen; Rongved, Elisabeth (2018). Høytlesing kan gi ungdomsskoleelever mestringsfølelse.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2017). Med tomgangslesing som startpunkt for utviklingsarbeid. Koordineringsgruppen ved PLU/NTNU; 2017-04-05 - 2017-04-06.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2017). Når store leser for små. Lesemøtet som arena for læring og litterære erfaringer. IGIS, Universitetet i Stavanger; 2017-04-03.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2017). Når store leser for små. Lesemøtet som arena for læring og litterære erfaringer. Sølvberget. Stavanger bibliotek og kulturhus; 2017-02-06 - 2017-02-08.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2017). Når store leser for små. Lesemøtet som arena for læring og litterære erfaringer. Høgskolen i Sørøst-Norge; 2017-01-20.
 • Hasnaoui, Nadia; Skjoldli, Jane; Hov, Maren Ranhoff; Linde, Jørgen Erland; Novovic, Milos; Adam, Anne-Catrin; Snipstad, Sofie; Mitchell, Monica Gundersen; Aurand, Katherine Rose (2016). Forsker Grand Prix 2016, nasjonal finale i Bergen. [TV]; 2016-10-01.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2016). Hvordan bruker de bildene? 15-åringer leser bildebøker for 6-åringer. Svenska barnbokinstituttet; 2016-08-29 - 2016-09-01.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2016). Litterær erfaring. Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden; 2016-11-15 - 2016-11-16.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2016). Magiske lesemøter. Norges Forskningsråd; 2016-09-27.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2016). Når store leser for små. Lesemøtet som litterær erfaring. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning; 2016-03-14 - 2016-03-15.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2016). Når store leser for små. Lesemøtet som litterær erfaring. Universitetet i Stavanger; 2016-02-03.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2016). Når store leser for små. Lesemøtet som litterær erfaring. Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden; 2016-01-27 - 2016-01-28.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2015). Reading events - Reading buddies engaging in literary experiences. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2014). Lesing i alle fag. Inst. for grunnsk.lærerutd., idrett og spesialped. UiS;
 • Mitchell, Monica Gundersen (2014). Naturfag for barn – med boka som utgangspunkt for utforskende samtaler. Naturfagsenteret;
 • Mitchell, Monica Gundersen (2014). Utforskande samtale - ei kjelde til god læring.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2014). Å skape engasjement for lesing og læring.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2013). Sju samlinger med spennende bøker som utgangspunkt.
 • Hoem, Toril Frafjord; Mitchell, Monica Gundersen (2013). Hva kjennetegner en god leser på ungdomstrinnet?. Utdanningsdirektoratet; 2013-11-06.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2013). Bildeboka i bruk - i undervisninga. Vindagjord kommune; 2013-11-15.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2013). Bok i bruk - bildebøker i ungdomsskolen. Lesesenteret; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2013). Høytlesingsstemmer. Stavanger internasjonale festival for litt. og ytringsfrihet; 2013-09-18 - 2013-09-22.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2013). Kan du lese denne boka? Om boka i bruk i barnehagen. Solbakken barnehage; 2013-11-19.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2013). Naturfag for barn - med boka som utgangspunkt for utforskende samtaler. Naturfagsenteret; 2013-03-08.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2013). Om skolestart, skrivespråk og språkutviklende aktiviteter generelt. Stavanger kommune, Stokka barnehage; 2013-05-07.
 • Mitchell, Monica Gundersen; Færevaag, Margaret Klepstad (2013). Barns språkkvardag - moglegheiter og utfordringar for barnehagen. Bremanger kommune;
 • Mitchell, Monica Gundersen (2012). Hvorfor skal vil lese for barn?. Haugland gardsbarnehage; 2012-03-20.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2012). Når bildeboka vert gjort om til lydbok. Høgskolen i Bergen; 2012-04-19 - 2012-04-20.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2011). "Les den en gang til" Om arbeid med lesing og lesestimulering i barnehagen. Stavanger kommune; 2011-10-18.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2014). Da Mopp og Mikko flytta inn i Ølensjøen FUS barnehage. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2014). Ein banan er ikkje lenger berre ein banan. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2014). Handleturen - aktivitetar etter lesing. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.