Et profilbilde

Førsteamanuensis
Monica Gundersen Mitchell { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Monica Gundersen Mitchell", "tel": "Telefon: 51833114", "email": "monica.g.mitchell@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24126

Disputerte 2018 med avhandlingen Lesemøtet som arena for utvikling av litterær kompetanse. Elever på tiende trinn leser for elever på første trinn.

Er fra før utdannet Master i Lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger 2006. Emnet for masteroppgaven var å undersøke forholdet mellom tekst og bilde i tre nyere bildebøker. 

Fra tidligere er Monica utdannet allmennlærer med fordypning i norsk, matematikk og pedagogikk.

Forskningsområder

Barnelitteratur og bildebøker
Litteraturformidling
Lesing
Litteraturdidaktikk

Utvalgte publikasjoner

Mitchell, Monica G. 2018. Lesemøtet som arena for utvikling av litterær kompetanse. Elever på tiende trinn leser for elever på første trinn. Doktoravhandling. Stavanger: Universitetet i Stavanger


Mitchell, Monica G. 2017. Tomgangslesing - tid for utviklingsarbeid. I: Postholm, May Britt et al. (red.)  Ungdomstrinn i utvikling. Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Oslo: Universitetsforlaget


Mitchell, Monica G. 2014. Å skape engasjement for lesing og læring. Norsklæreren, nr. 4, 2014

 
Mitchell, Monica G. 2014. Utforskande samtale ? ei kjelde til god læring. Nynorskopplæring, nr. 20, vinteren 2013/2014

Mitchell, Monica G. 2013. Med boka som utgangspunkt for utforskende samtaler. Publisert på Naturfagsenterets nettsider. http://forskerfro.no/fagartikkel/med-boka-som-utgangspunkt-for-utforskende-samtaler/

Mitchell, Monica G. 2013. Ein tekst uttrykt i to medium. Johannes Jensen føler seg annerledes som lydbok og bildebok. Barnelitterært forskningstidsskrift, vol 4

Mitchell, Monica G. 2008. Poetiske rom for barn og voksne. Om samspillet mellom tekst og bilde i Stian Holes Den gamle mannen og hvalen og Garmanns sommer. I: Kaldestad, Per Olav og Vold, Karin Beate (red.) Årboka - Litteratur for barn og unge. Oslo: Det Norsk Samlaget.

Mitchell, Monica G. 2006. Om en strandet hval, noen kyr og litt om alt vi ikke vet. En analyse av dramaturgi og ikonotekst i tre bildebøker. Masteroppgave, Universitetet i Stavanger.

Pågående forskning

Startet våren 2014 og fullførte i juni 2018 PhD-studien, Lesemøtet som arena for utvikling av litterær kompetanse. Elever på tiende trinn leser for elever på første trinn. 

Elever i tiende klasse leser høyt for elever i første klasse. De sitter sammen to og to og sammen leser de bildebøker. Aktiviteten kalles for et lesemøte. De eldste elevene reflekterer over sin formidling ved å skrive refleksjonslogger. Siktemålet med studien er å utvikle kunnskaper om lesemøtet, og hvordan lesemøtet som en arena for litterære erfaringer kan bidra til å utvikle elevenes litterære kompetanse.

Arbeidserfaring

Mai 2018 - dd, Førsteamanuensis, Lesesenteret, UiS

April 2014 - april 2018, Stipendiat, Institutt for allmennlærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Mar. 2012 ? Mars 2014 , Universitetslektor ved Lesesenteret, UiS
Aug.'11- feb.2012, Universitetslektor, IBU, UiS
2007- 2011, Museumspedagog ved Norsk Oljemuseum                          
2004 - 2006, Koordinator for den Kulturelle skolesekken, Randaberg kommune
1999 - 2007, Lærer, Goa skole, Randaberg kommune

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Mitchell, Monica Gundersen (2017). Tomgangslesing - tid for utviklingsarbeid. I: Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028668. s. 136-140.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2013). Ein tekst uttrykt i to medium. Johannes Jensen føler seg annerledes som lydbok og bildebok. Barnelitterært forskningstidsskrift. ISSN 2000-7493. Volum 4.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2018). Lesemøtet som arena for utvikling av litterær kompetanse. Elever på tiende trinn leser for elever på første trinn. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-798-9. 310 s.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2019). Til nytte og behag - om verdien av å lese sammen. 2019-04-09 - 2019-04-10.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2019). Eksempler på organisering av undervisning. Samlingsbaserte studier. Institutt for barnehagelærerutdanning; 2019-09-20.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2019). La dei eldste elevane lese for dei yngste.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2019). Lesemøtet - et reservoar for litterære erfaringer. Didaktiske implikasjoner. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2019). Å lese med de aller minste. Randaberg folkebibliotek; 2019-10-01.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2018). Students picturebook mediations - facilitating meaning-making and involvement. International Society for the Empirical Study of Literature; 2018-07-25 - 2018-07-28.
 • Mitchell, Monica Gundersen; Rongved, Elisabeth (2018). Disputas om utvikling av litterær kompetanse i ungdomsskolen.
 • Mitchell, Monica Gundersen; Rongved, Elisabeth (2018). Høytlesing kan gi ungdomsskoleelever mestringsfølelse.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2017). Med tomgangslesing som startpunkt for utviklingsarbeid. Koordineringsgruppen ved PLU/NTNU; 2017-04-05 - 2017-04-06.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2017). Når store leser for små. Lesemøtet som arena for læring og litterære erfaringer. IGIS, Universitetet i Stavanger; 2017-04-03.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2017). Når store leser for små. Lesemøtet som arena for læring og litterære erfaringer. Sølvberget. Stavanger bibliotek og kulturhus; 2017-02-06 - 2017-02-08.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2017). Når store leser for små. Lesemøtet som arena for læring og litterære erfaringer. Høgskolen i Sørøst-Norge; 2017-01-20.
 • Hasnaoui, Nadia; Skjoldli, Jane; Hov, Maren Ranhoff; Linde, Jørgen Erland; Novovic, Milos; Adam, Anne-Catrin; Snipstad, Sofie; Mitchell, Monica Gundersen; Aurand, Katherine Rose (2016). Forsker Grand Prix 2016, nasjonal finale i Bergen. [TV]; 2016-10-01.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2016). Hvordan bruker de bildene? 15-åringer leser bildebøker for 6-åringer. Svenska barnbokinstituttet; 2016-08-29 - 2016-09-01.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2016). Litterær erfaring. Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden; 2016-11-15 - 2016-11-16.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2016). Magiske lesemøter. Norges Forskningsråd; 2016-09-27.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2016). Når store leser for små. Lesemøtet som litterær erfaring. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning; 2016-03-14 - 2016-03-15.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2016). Når store leser for små. Lesemøtet som litterær erfaring. Universitetet i Stavanger; 2016-02-03.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2016). Når store leser for små. Lesemøtet som litterær erfaring. Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden; 2016-01-27 - 2016-01-28.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2015). Reading events - Reading buddies engaging in literary experiences. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2014). Lesing i alle fag. Inst. for grunnsk.lærerutd., idrett og spesialped. UiS;
 • Mitchell, Monica Gundersen (2014). Naturfag for barn – med boka som utgangspunkt for utforskende samtaler. Naturfagsenteret;
 • Mitchell, Monica Gundersen (2014). Utforskande samtale - ei kjelde til god læring.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2014). Å skape engasjement for lesing og læring.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2013). Sju samlinger med spennende bøker som utgangspunkt.
 • Hoem, Toril Frafjord; Mitchell, Monica Gundersen (2013). Hva kjennetegner en god leser på ungdomstrinnet?. Utdanningsdirektoratet; 2013-11-06.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2013). Bildeboka i bruk - i undervisninga. Vindagjord kommune; 2013-11-15.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2013). Bok i bruk - bildebøker i ungdomsskolen. Lesesenteret; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2013). Høytlesingsstemmer. Stavanger internasjonale festival for litt. og ytringsfrihet; 2013-09-18 - 2013-09-22.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2013). Kan du lese denne boka? Om boka i bruk i barnehagen. Solbakken barnehage; 2013-11-19.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2013). Naturfag for barn - med boka som utgangspunkt for utforskende samtaler. Naturfagsenteret; 2013-03-08.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2013). Om skolestart, skrivespråk og språkutviklende aktiviteter generelt. Stavanger kommune, Stokka barnehage; 2013-05-07.
 • Mitchell, Monica Gundersen; Færevaag, Margaret Klepstad (2013). Barns språkkvardag - moglegheiter og utfordringar for barnehagen. Bremanger kommune;
 • Mitchell, Monica Gundersen (2012). Hvorfor skal vil lese for barn?. Haugland gardsbarnehage; 2012-03-20.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2012). Når bildeboka vert gjort om til lydbok. Høgskolen i Bergen; 2012-04-19 - 2012-04-20.
 • Mitchell, Monica Gundersen (2011). "Les den en gang til" Om arbeid med lesing og lesestimulering i barnehagen. Stavanger kommune; 2011-10-18.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2014). Da Mopp og Mikko flytta inn i Ølensjøen FUS barnehage. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2014). Ein banan er ikkje lenger berre ein banan. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2014). Handleturen - aktivitetar etter lesing. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.