Et profilbilde

Botaniker
Sara Fredrika Westling { "honorific-suffix": "Botaniker", "fn": "Sara Fredrika Westling", "tel": "", "email": "sara.westling@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner
Rom AM A-511
Merknader Stipendiat

Undervisning

Forskningsområder

Makrofossilanalyse.

Jordbrukets rolle ved klimakrisen og samfunnsomleggingen i overgangen mellom eldre og yngre jernalder.

Utvalgte publikasjoner

Westling, S. & Fredh, D. 2016. Naturvitenskapelige undersøkelser på Sømme. I: Fra haug ok heidni - Tidskrift for Rogalands arkoelogiske forening 2/2016.

Westling, S. & Fredh, D. 2014. Naturvitenskapelige undersøkelser på Bjorhaug  -  Bjorhaug gnr. 25 bnr. 2, 18 og Bøhagen, gnr. 26 bnr. 9, 14, 130 m.fl., Hå kommune, Rogaland. AM Oppdragsrapport.

Pågående forskning

Begynte en treårig PhD stilling på Arkeologisk museum, UiS i februar 2017. Doktorgraden vil omhandle jordbrukets rolle ved overgangen mellom eldre og yngre jernalder. Prosjektet vil sammenstille makrofossildata fra Arkeologisk museums forvaltningsrapporter samt implementere nye metoder på materiale fra magasinet.

Arbeidserfaring

Ansatt som paleobotaniker på Arkeologisk museum, UiS siden 2011. Jobber med makrofossilanalyse i forbindelse med forvaltningsprosjekt samt saksbehandling og prosjektkoordinering.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Westling, Sara Fredrika; Fredh, Erik Daniel (2016). Naturvitenskapelige undersøkelser på Sømme.. Fra haug ok heidni. Volum 2. s. 19-22.
 • Ahlqvist, Sara Jenny Sofia; Fredh, Erik Daniel; Shekari, Saeideh; Westling, Sara Fredrika (2016). Naturvitenskapelige analyser av sedimentkjerner fra Stavanger havn, Stavanger kommune, Rogaland. Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum, Oppdragsrapport 2016/9. 16 s.
 • Westling, Sara Fredrika (2016). Analyse av en makrofossilprøve fra Amundrød-Rødbøl, Rødbøl gnr. 2040/2, Larvik kommune, Vestfold fylke.. Arkeologisk museum, UiS. 3 s.
 • Westling, Sara Fredrika; Fredh, Erik Daniel (2016). Arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser på Erga, gnr 30, bnr 9, Klepp k. Rogaland.. Arkeologisk museum, UiS. 25 s.
 • Dahl, Barbro Irene; Westling, Sara Fredrika (2015). Arkeologisk og naturvitenskapelig undersøkelse av bosettingsspor fra yngre jernalder ved Sola ruinkirke. Sola gnr. 14 bnr. 14, Sola kommune, Rogaland. Oppdragsrapport 2015/16. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. 41 s.
 • Fredh, Daniel Erik; Westling, Sara; Sandvik, Paula Utigard (2014). Naturvitenskapelige undersøkelser i Prinsenkrysset, gnr. 402, bnr. 370, 374 Trondheim k, Sør-Trøndelag. AM Oppdragsrapport C. AM, UiS. 20 s.
 • Sandvik, Paula Utigard; Westling, Sara; Fredh, Daniel Erik (2014). Naturvitenskapelige undersøkelser på Thora Storm-tomta i Bispegata 20, gnr. 403, bnr. 59 Trondheim k, Sør-Trøndelag. AM Oppdragsrapport C. AM, UiS. 28 s.
 • Westling, Sara; Fredh, Daniel Erik (2014). Naturvitenskapelige undersøkelser på Bjorhaug - Bjorhaug gnr. 25 bnr. 2, 18 og Bøhagen, gnr. 26 bnr. 9, 14, 130 m.fl., Hå kommune, Rogaland. AM Oppdragsrapport. AM, UiS. 26 s.
 • Westling, Sara; Fredh, Daniel Erik (2014). Naturvitenskapelige undersøkelser på Grødaland - Hobberstad gnr. 40, bnr. 7 Hå k, Rogaland. AM Oppdragsrapport A. AM, UiS. 3 s.
 • Sandvik, Paula Utigard; Westling, Sara; Fredh, Daniel Erik (2014). Naturvitenskapelig undersøkelse på Thora Storm-tomta i Bispegata 20, gnr. 403, bnr. 59 Trondheim k., Sør-Trøndelag.. Arkeologisk museum UiS.
 • Jensen, Christin E; Westling, Sara (2013). Ekren, gnr. 55, bnr. 2 Hadsel k, Nordland. Botaniske analyser. AM Oppdragsrapport C. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. 18 s.
 • Overland, Anette; Westling, Sara (2012). Naturvitenskaplige undersøkelser på Aase II, Aase gnr. 46, bnr. 4. Sandnes kommune, Rogaland. Oppdragsrapport B, 2012/26. Arkeologisk museum / Universitetet i Stavanger. 22 s.
 • Overland, Anette; Westling, Sara (2012). Pollenanalyser fra Johannesvatnet, Stokkdal gnr. 78/5, og makrofossilanalyser fra Helganes, Stokkdal gnr.78/1, Karmøy k., Rogaland. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.
 • Westling, Sara (2012). Analyse av makrofossilt materiale fra Aase I,Aase gnr. 46, bnr. 3. Sandnes kommune, Rogaland.Oppdragsrapport B, 2012/25. Arkeologisk museum / Universitetet i Stavanger. 48 s.
 • Westling, Sara (2012). Analyse av makrofossilt materiale fra Re-SvertingstadHåland, gnr. 4, bnr. 3 Time kommune, Rogaland. Oppdragsrapport B, 2012/32. Arkeologisk museum / Universitetet i Stavanger. 29 s.
 • Westling, Sara (2012). Naturvitenskaplige undersøkelser på Førde, gnr. 79 bnr. 14 og 866, Tysvær kommune, Rogaland. Universitetet i Stavanger / Arkeologisk museum. 15 s.
 • Westling, Sara (2012). Naturvitenskaplige undersøkelser på Gunnarshaug 2Gunnarshaug gnr. 143 bnr. 6, Karmøy kommune, Rogaland. Arkeologisk museum / Universitetet i Stavanger. 21 s.
 • Westling, Sara (2012). Naturvitenskaplige undersøkelser på Judaberg. Hauskje gnr. 25/65 og gnr. 26/74 og Haga gnr. 26/6. Universitetet i Stavanger / Arkeologisk museum. 26 s.
 • Westling, Sara (2012). Naturvitenskaplige undersøkelser på Midtre Eide Eide, midtre, gnr. 69 bnr. 1, Karmøy kommune, Rogaland. Oppdragsrapport B, 2012/28. Arkeologisk museum / Universitetet i Stavanger. 17 s.
 • Westling, Sara (2012). Naturvitenskaplige undersøkelser på Tjentlandsmoen,Tjentland gnr. 137, bnr. 1 og 3 og Soppaland gnr. 138, bnr. 1. Hjelmeland kommune, Rogaland. Oppdragsrapport B, 2012/21. Arkeologisk museum / Universitetet i Stavanger. 21 s.
 • Westling, Sara; Overland, Anette (2012). Arkeologisk utgraving og naturvitenskaplige undersøkelser av rydningsrøyser og gardfar på Sæland gnr. 63/3, Hå k., Rogaland. Oppdragsrapport B, 2012/20. Arkeologisk museum / Universitetet i Stavanger. 30 s.
 • Westling, Sara; Overland, Anette (2012). Naturvitenskaplige undersøkelser på Kvia-MotlandKvia gnr. 19/31, og Motland gnr. 20/3, Hå k., Rogaland. Universitetet i Stavanger/Arkeologisk museum. 40 s.
 • Overland, Anette; Westling, Sara (2011). Naturvitenskaplige undersøkelser fra Skadberg II - Skadberg gnr. 32, bnr. 19, Sola k., Rogaland. Upublisert oppdragsrapport 2011/27. Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum.
 • Westling, Sara; Overland, Anette (2011). Naturvitenskaplige undersøkelser fra Skadberg II - Skadberg gnr. 32, bnr. 19, Sola k., Rogaland. Universitetet i Stavanger / Arkeologisk museum. 20 s.
 • Westling, Sara Fredrika (2019). Survival of the fittest? An archaeobotanical approach to the 6th century crisis in southwestern Norway. University of Salento; 2019-06-03 - 2019-06-08.
 • Westling, Sara Fredrika (2018). An archaeobotanical approach to the 6th century crisis in southwestern Norway - NAG 2018. Arkeologisk museum, UiS; 2018-09-19 - 2018-09-21.
 • Westling, Sara (2017). An archaeobotanical approach to the 6th century crisis in southwestern Norway. 2017-08-30 - 2017-09-03.
 • Westling, Sara; Jensen, Christin E (2017). New indications of prehistoric rye (Secale cereale) cultivation in southwestern Norway. NAG; 2017-09-05 - 2017-09-08.
 • Westling, Sara Fredrika; Fredh, Erik Daniel (2016). Naturvitenskapelige undersøkelser på Sømme..
 • Westling, Sara (2012). Makrofossilanalys från Judaberg. Från bronsålder till vikingatid på en ö i Rogaland. Universitetet i Bergen; 2012-06-11 - 2012-06-13.