Et profilbilde

Førsteamanuensis
Eva Leibinger { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Eva Leibinger", "tel": "Telefon: 51833563", "email": "eva.leibinger@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG R-327

Studieprogramleder for Bachelor idrett studie.

Forskningsområder

Læringsmiljø i kroppsøvingFysisk aktivitet og kroppsøving i skolen: lokal koordinator for det School In Motion (ScIM) prosjektet

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Leibinger, Eva; Åvitsland, Andreas; Resaland, Geir Kåre; Solberg, Runar Barstad; Kolle, Elin; Dyrstad, Sindre Mikal (2019). Relationship between health-related quality of life, cardiorespiratory fitness and muscular fitness in adolescents​. Nasjonalt nettverk for livskvalitetsforskning (LIVSFORSK); 2019-09-17 - 2019-09-18.
  • Åvitsland, Andreas; Dyrstad, Sindre Mikal; Lerum, Øystein; Leibinger, Eva; Solberg, Runar Barstad; Kolle, Elin; Haugen, Tommy (2019). Physical fitness and mental health in adolescents - What we know, and what we don't. Nasjonalt nettverk for livskvalitetsforskning (LIVSFORSK); 2019-09-17 - 2019-09-18.
  • Åvitsland, Andreas; Säfvenbom, Reidar; Tjomsland, Hege Eikeland; Kolle, Elin; Resaland, Geir Kåre; Berntsen, Sveinung; Leibinger, Eva; Dyrstad, Sindre Mikal; Solberg, Runar Barstad (2019). A new approach to school time physical activity: The "Don't worry, be happy" intervention model. ICSEI; 2019-01-08 - 2019-01-12.
  • Dyrstad, Sindre Mikal; Stråtveit, Ina; Eivind, Thoresen; Leibinger, Eva (2018). Daily physical activity in lower secondary school: reception of a three year intervention programme. International Society for Physical Activity and Health; 2018-10-15 - 2018-10-17.
  • Åvitsland, Andreas; Leibinger, Eva; Lerum, Øystein; Malnes, Lena; Solberg, Runar Barstad; Dyrstad, Sindre Mikal (2018). Sammenhengen mellom fysisk form og psykisk helse hos norske 13-14-åringer. NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin; 2018-11-09 - 2018-11-11.