Et profilbilde

Postdoktor
Cecilie Haraldseid-Driftland { "honorific-suffix": "Postdoktor", "fn": "Cecilie Haraldseid-Driftland", "tel": "Telefon: 51834254", "email": "cecilie.haraldseid@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Rom P15 124

Post doctoral candidate/Associate professor

Undervisning

Forskningsområder

Resilience in healthcareCollaborative learning
E-learning/Technological tools

Utvalgte publikasjoner

2019

Developing Curriculum: Nursing Students? Involvement in Skills Training Design. I: Ensuring Quality in Professional Education Volume I. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-01095-9. s. 189-207

2018

Collaborative Learning in SHARE. RiH forskningsseminar; 2018-12-11 - 2018-12-11

Involvement of the bereaved in supervisory investigation of severe adverse events: a literature review. NSQH 2018; 2018-08-30 - 2018-08-31

Evaluating a New Method for user involvement in supervisory investigation of the most severe adverse events in healthcare. NSQH 2018; 2018-08-30 - 2018-08-31

2017

Variability among groups of nursing students? utilization of a technological learning tool for clinical skills training: An observational study. Journal of Nursing Education and Practice 2017 ;Volum 7.(7) s. 66-

2016

How can students contribute? A qualitative study of active student involvement in development of technological learning material for clinical skills training. BMC Nursing 2016 ;Volum 15.(2) s. 1-10

UIS

2015                                   
Nursing students' perceptions of factors influencing their learning environment in a clinical skills laboratory: A qualitative study. Nurse Education Today 2015
 
2014                                   
Improvement of Health Education: The Opportunities of Technology and Digital Learning Tools. Journal of Biosafety and Health Education 2014 ;Volum 2.(1) s. e114-


  
Forsknings Grand Prix 2014. NRK2 Kunnskapskanalen [TV] 2014-12-21

  
Kunnskapsreisen i taxien. YouTube [Internett] 2014-03-25


Haraldseid, Cecilie; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil
The Experience of Loss in Patients Suffering from Chronic Pain Attending a Pain Management Group Based on Cognitive-Behavioral Therapy. Pain Management Nursing 2014 ;Volum 15.(1) s. 12-21


                                                      

Pågående forskning

Resilience in healthcare (RiH) and collaborative learning 

Arbeidserfaring

Postdoktor SHARE, Universitetet i Stavanger

Førsteamanuansis, Universitetet i Stavanger (100%)

Stipendiat, Universitetet i Stavanger (100%)

2009-2011 Sykepleier, Sykehuset i Stavanger (20 % )

2008 -2009, Sykepleier, Sykehuset i Haugesund (75-100 %)

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Schibevaag, Lene; Haraldseid-Driftland, Cecilie; Tvete Zachrisen, Rannveig; Wiig, Siri (2019). De etterlatte ved hendelsebaserte tilsyn- en evaluering. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-830-6. 41 s.
 • Haraldseid-Driftland, Cecilie (2017). Unsupervised clinical skills training in nursing education: Active student involvement in the development of a technologybased learning tool. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-736-1. 164 s.
 • Haraldseid-Driftland, Cecilie (2019). Education is linket to a research environment. SV; 2019-02-14.
 • Haraldseid-Driftland, Cecilie (2019). Unsupervised clinical skills training in nursing education: Active student involvement in the development of a technology-based learning tool. Den Norske Ambassaden i Japan; 2019-09-22.
 • Haraldseid-Driftland, Cecilie; Aase, Karina; Billett, Stephen (2019). Collaborative learning in resilient healthcare studies - a meta-synthesis. RHCN; 2019-09-25 - 2019-09-28.
 • Haraldseid-Driftland, Cecilie; Schibevaag, Lene (2019). De etterlatte ved hendelsesbaserte tilsyn- en evaluering. NTNU Gjøvik; 2019-05-14 - 2019-05-15.
 • Aase, Karina; Billett, Stephen; Haraldseid-Driftland, Cecilie; Guise, Veslemøy (2018). Collaborative Learning in SHARE. Universitetet i Stavanger; 2018-12-11.
 • Haraldseid, Cecilie; Schibevaag, Lene; Wiig, Siri (2018). Involvement of the bereaved in supervisory investigation of severe adverse events: a literature review. NSQH 2018; 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • Schibevaag, Lene; Haraldseid, Cecilie; Wiig, Siri (2018). Evaluating a New Method for user involvement in supervisory investigation of the most severe adverse events in healthcare. 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Haraldseid-Driftland, Cecilie (2018). Ungdom og psykisk helse.
 • Aase, Karina; Aase, Ingunn; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Guise, Veslemøy; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Tjoflåt, Ingrid (2017). Hva menes med effektiv utdanning og implementering? Utvalgte forskningsresultater fra SHARE. SAFER; 2017-12-15.
 • Haraldseid, Cecilie (2015). Utvikling av digitalt læringsinnhold i samarbeid med studentene på sykepleierutdanningen. NTNU; 2015-05-04 - 2015-05-05.
 • Haraldseid, Cecilie; Foss, Brynjar (2015). Massive Open Online Course (MOOC): A Supplemental Learning Tool in Medication Calculation?. 2015-10-12 - 2015-10-14.
 • Foss, Brynjar; Haraldseid, Cecilie (2014). Improvement of Health Education: The Opportunities of Technology and Digital Learning Tools.
 • Guise, Veslemøy; Haraldseid, Cecilie (2014). Introduksjon til velferdsteknologi. Universitetet i Stavanger; 2014-08-19.
 • Haraldseid, Cecilie (2014). Forsknings Grand Prix 2014. NRK2 Kunnskapskanalen. [TV]; 2014-12-21.
 • Haraldseid, Cecilie (2014). Kunnskapsreisen i taxien. YouTube. [Internett]; 2014-03-25.
 • Haraldseid, Cecilie; Aase, Karina; Friberg, Febe (2014). Student participation in developing digital tool contents to facilitate clinical skills training. 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • Haraldseid, Cecilie; Friberg, Febe; Aase, Karina (2014). Nursing students’ perceptions of factors that influence their learning environment in a clinical skills laboratory. Univeristy of Stirling; 2014-06-24 - 2014-06-26.
 • Wiig, Siri; Guise, Veslemøy; Storm, Marianne; Husebø, Sissel Eikeland; schibevåg, lene; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Heskestad, Randi Nisja; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Status on Nordic research on patient safety and quailty in healthcare and suggestions for future research. UiS;
 • Haraldseid, Cecilie (2013). Demonstrasjon av Simulering ved bruk av SimPad. Universitetet i Stvanger;
 • Haraldseid, Cecilie (2013). Får hjelp på nett.
 • Haraldseid, Cecilie (2013). Studier av sykepleiestudenters læringsprosess ved bruk av et digitalt verktøy i ferdighetstrening. SAFER/Laerdal;
 • Haraldseid, Cecilie (2013). Styrer stumme Karl i sengen på UiS. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-03-12.
 • Haraldseid, Cecilie (2013). TRYGGHETSNETT STAVANGER-for samlivspartnere til personer med demens.
 • Haraldseid, Cecilie (2013). Teknologibaserte tjenester til pårørende. Pårørendesenteret i Stavanger;
 • Haraldseid, Cecilie (2013). Utfordringer og muligheter etter masterutdanning. Masterutdanningen ved IH, UiS;
 • Haraldseid, Cecilie (2013). presentasjon av prosjektplan.
 • Haraldseid, Cecilie; Guise, Veslemøy (2013). Introduksjon til temaet: Velferdsteknologi.
 • Haraldseid, Cecilie; Guise, Veslemøy; Aase, Karina (2013). 3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, 2-3 October 2014, Stavanger, Norway.
 • Haraldseid, Cecilie; Nordbø Kleppe, Liv (2013). Presentasjon av TrygghetsNett Stavanger- et tilbud til samlivspartnere til personer med demens. SESAM; helse stavanger, stiftelsen psykriatisk opplysning,; 2013-06-05 - 2013-06-06.
 • Haraldseid, Cecilie (2012). Teknologibaserte tjenester til pårørende. Stavanger kommune;
 • Haraldseid, Cecilie (2012). Trygghetsnett stavanger: Teknologi som virkemiddel for å gi et helhetlig tilbud til pårørende i Stavanger regionen. Pårørendesenteret i Stavanger;