Et profilbilde

Førsteamanuensis
Lars Klemsdal { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Lars Klemsdal", "tel": "Telefon: 51831661", "email": "lars.klemsdal@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Rom EOJ 324
Tlf priv/mob +47 48114232

Forskningsområder

Organisasjonssosiologi og -teori 

Ledelse av endrings- og utviklingsprosesser

Reformprosesser i offentlig sektor

 

Utvalgte publikasjoner


Pågående forskning

Organisasjonsdesign

Hvordan bidrar formelle organiseringsgrep og begreper til organisasjonsutviklingsprosesser

Ledelse av endrings- og utviklingsprosesser under offentlige reformer

Evaluering av NAV-reformen 

Arbeidserfaring


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Svare, Helge; Klemsdal, Lars (2011). Hvordan skape økt mestring blant frontlinjeansatte i servicenæringen. Rapport fra et FoU-prosjekt støttet av NHOs arbeidsmiljøfond. Arbeidsforskningsinstituttet. ISBN 9788276092851. 80 s.
 • Brethvad, Toril; Klemsdal, Lars (2009). Læringssamtalen fra ord til handling. Om utvikling av læringssamtalen som pedagogisk grep i oppvekstenhetene i Arendal: Utviklingsprosess og -produkt. Arbeidsforskningsinstituttet. ISBN 978-82-7609-258-5. 25 s.
 • Klemsdal, Lars (2008). Integreringsprosessen på det lokale NAV-kontoret. Tidlig fase av iverksettelsen av NAV-reformen. Arbeidsforskningsinstituttet. ISBN 978-82-7609-239-4. 41 s.
 • Klemsdal, Lars; Levin, Morten (veileder); Qvale, Thoralf Ulrik (veileder) (2008). Making Sense of "the New Way of Organizing" - Managing the Micro Processes of (Planned) Change in a Municipality. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-471-1303-5. 235 s.
 • Eikeland, Olav; Ausland, Liv Hanson; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars; WIDDING, Steinar (2006). Har systematisk læring på arbeidsplassen noe med livsfase- og seniorpolitikk å gjøre? Rapportering fra Forsøks- og Utviklingsprosjektene i Nasjonalt Krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (2001-2005). Arbeidsforskningsinstituuet. ISBN 82-7609-184-9. 106 s.
 • Eikeland, Olav; Ausland, Liv Hanson; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars; WIDDING, Steinar (2006). Har systematisk læring på arbeidsplassen noe med livsfase- og seniorpolitikk å gjøre? Rapportering fra Forsøks- og Utviklingsprosjektene i Nasjonalt Krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (2001-2005). Arbeidsforskningsinstituttet. ISBN 8276091849. 62 s.
 • Frøyland, Kjetil; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars; WIDDING, Steinar; Blichfeldt, Jon Frode; Hanssen, Katrine Sandkjær; Torget, Lars Martin (2004). Frafall og utstøting i bygge- og anleggsbransjen. Arbeidsforskningsinstituttet. ISBN 82-7609-136-9. 184 s.
 • Klemsdal, Lars (2003). Organisasjonsutvikling i innviklede organisasjoner. En litteraturstudie om bygg- og anleggsbransjen. Arbeidsforskningsinstituttet. ISBN 82-7609-119-9. 79 s.
 • Klemsdal, Lars; Eikeland, Olav; Teig, Inger Lise (2002). Livsfaseorientert personalpolitikk (LOP): Hvordan gi et allment begrep individuelt innhold gjennom dialog. Medvirkningsbasert utviklingsarbeid i Hordaland fylkeskommune. Arbeidsforskningsinstituttet. 37 s.
 • Qvale, Thoralf Ulrik; Winther, Fredrik; Klemsdal, Lars (2002). Nedbemmaning ved Bjølvefossen og Salten Verk- en evaluering. Arbeidsforskningsinstituttet. 33 s.
 • Skardhamar, Torbjørn; Klemsdal, Lars (2019). Digitalisering – en introduksjon.
 • Kjekshus, Lars Erik; Klemsdal, Lars (2018). PROS- 160: Understanding how new technologies are integrated into the work situation of professions: Exploring the situation as a mediator between processes of organizing and context. 2018-06-20 - 2018-06-23.
 • Kjekshus, Lars Erik; Klemsdal, Lars (2017). Reforming public sector organizations – the importance of trust and loyalty in governance. European Group of Political Administration; 2017-08-30 - 2017-09-01.
 • Klemsdal, Lars; Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm (2017). Coping with the new work situation: Middle managers’ institutional work during public sector organizational reforms. Scancor; 2017-01-23.
 • Klemsdal, Lars; Wenyao, Will Zhao; Stål, Herman (2017). Theorizing situations in processes of institutional work. University of Cyprus/ University of Warwick; 2017-06-20 - 2017-06-23.
 • Klemsdal, Lars; Wittusen, Cato (2017). "To comply or not to comply, that's not the question. Challenging the compliance thesis within institutional theory.". ISS, UIO; 2017-05-04.
 • Wittusen, Cato; Klemsdal, Lars (2016). Institutions, Actors and Agency: The Relevance of Wittgenstein’s Rule-following Considerations. SCANCOR, Stanford Graduate School of Education;
 • Wittusen, Cato; Klemsdal, Lars (2016). Institutions, actors and agency: what can we learn from a modern reading of Wittgenstein’s later philosophy on the relationship between language as institution and as individual expression?. European Group for Organizational Studies; 2016-07-07 - 2016-07-09.
 • Breit, Eric; Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm; Fossestøl, Knut (2015). Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response to conflicting institutional demands during administrative reform. ALBA Graduate Business School; 2015-07-02 - 2015-07-04.
 • Breit, Eric; Alm Andreassen, Tone; Fossestøl, Knut; Klemsdal, Lars (2014). Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response. 2014-11-26 - 2014-11-27.
 • Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric; Fossestøl, Knut (2014). Organizational reforms as designed space for participation in local development processes. UiS; 2014-11-26 - 2014-11-27.
 • Breit, Eric; Alm Andreassen, Tone; Fossestøl, Knut; Klemsdal, Lars (2012). Revisiting the organizational implications of public sector reform. European Group for Organization Studies; 2012-07-05 - 2012-07-07.
 • Svare, Helge; Klemsdal, Lars (2011). Mestring i arbeidet. Håndbok for mestringsgrupper.
 • Klemsdal, Lars; Hegnes, Atle Wehn; Larsen, Håkon; Lyng, Selma Therese; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Orupabo, Julia; Skilbrei, May-Len; Solbrække, Kari N.; Stefansen, Kari (2010). Sosiologi i dag er 40.