Et profilbilde

Førsteamanuensis
Lars Klemsdal { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Lars Klemsdal", "tel": "Telefon: 51831661", "email": "lars.klemsdal@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Rom EOJ 324
Tlf priv/mob +47 48114232

Forskningsområder

Organisasjonssosiologi og -teori 

Ledelse av endrings- og utviklingsprosesser

Reformprosesser i offentlig sektor

 

Utvalgte publikasjoner


Pågående forskning

Organisasjonsdesign

Hvordan bidrar formelle organiseringsgrep og begreper til organisasjonsutviklingsprosesser

Ledelse av endrings- og utviklingsprosesser under offentlige reformer

Evaluering av NAV-reformen 

Arbeidserfaring


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Christensen, Tom; Klemsdal, Lars (2019). Social Science Disciplines in Complex Development Contexts - the Professional Dimension of Reputation Management.. I: Universities as Agencies. Reputation and Professionalization. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-92712-1. s. 117-154.
 • Klemsdal, Lars; Ravn, Johan Elvemo; Amble, Nina; Finne, Håkon (2017). The Organization Theories of the Industrial Democracy Experiments Meet Contemporary Organizational Realities. Nordic Journal of Working Life Studies. ISSN 2245-0157. Volum 7. Hefte s2. s. 1-15. DOI: 10.18291/njwls.v7iS2.96687.
 • Buch, Anders; Andersen, Vibeke; Klemsdal, Lars (2015). Turn to Practice Within Working Life Studies. Nordic Journal of Working Life Studies. ISSN 2245-0157. Volum 5. Hefte 3a. DOI: 10.19154/njwls.v5i3a.4830.
 • Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm; Klemsdal, Lars (2015). Managing institutional complexity in public sector reform: Hybridization in front-line service organizations. Public Administration. ISSN 0033-3298. Volum 93. Hefte 2. s. 290-306. DOI: 10.1111/padm.12144.
 • Klemsdal, Lars (2013). From Bureaucracy to Learning Organization: Critical Minimum Specification Design as Space for Sensemaking. Systemic Practice and Action Research. ISSN 1094-429X. Volum 26. Hefte 1. s. 39-52. DOI: 10.1007/s11213-012-9267-3.
 • Klemsdal, Lars (2013). Hva trenger vi ledere til? Organisering og ledelse i komplekse arbeidssituasjoner. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-44739-4. 220 s.
 • Klemsdal, Lars; Sendstad, Lena (2012). Veiledning som ledelsesprinsipp i innovasjons- og endringsutsatte virksomheter. I: Flerstemt veiledning. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-0542389-3. s. 319-334.
 • Andreassen, Tone Alm; Fossestøl, Knut; Klemsdal, Lars (2011). Gjør organisering en forskjell i praksis? - Variasjoner i de lokale NAV-kontorenes organisering og konsekvenser for reformens måloppnåelse. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN 1501-8237. Volum 13. Hefte 3. s. 9-33.
 • Hvid, Helge; Bergholm, Tapio; Gonäs, Lena; Juul, Ida; Kamp, Annette; Karlsson, Jan; Kasvio, Antti; Salomon, Robert; Klemsdal, Lars; Skorstad, Egil Jostein (2011). Nordic working life research - continuity and renewal. Nordic Journal of Working Life Studies. ISSN 2245-0157. Volum 1. Hefte 1. s. 3-21.
 • Klemsdal, Lars (2011). Navet i reformprosessen: Den lokale NAV-lederen som utviklingsleder. I: NAV ved et veiskille: organisasjonsendring som velferdsreform. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39880-1. s. 190-207.
 • Klemsdal, Lars (2009). Arbeidsfellesskap. I: Fellesskap og individualisme. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-38481-1.
 • Klemsdal, Lars (2009). Den nordiske modellen i tre deler. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. Volum 39. Hefte 1. s. 3-10.
 • Klemsdal, Lars (2009). Making sense of managerial reforms through action research. I: Turning to Practice with Action Research. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-3-631-59446-9. s. 67-93.
 • Klemsdal, Lars (2009). Seiling: Kampen med elementene, mot konkurrentene. I: Meningen med idretten. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-448-3. s. 179-201.
 • Klemsdal, Lars (2009). Utviklingsprosessen på de lokale NAV-kontorene veien fra reform til ny praksis. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. Volum 12. Hefte 3. s. 180-191.
 • Klemsdal, Lars; Svare, Helge (2008). Creating ethical space within organizations - An action research approach to ethical integration of organizations. Labour, Education & Society (Arbeit, Bildung & Gesellschaft). ISSN 1861-647X. Volum 9. s. 117-142.
 • Klemsdal, Lars (2006). Den intuitive organisasjonen. Forny virksomheten med de samme menneskene. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-35192-9. 246 s.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Klemsdal, Lars (2006). Innledning(temanummer: omsorg). Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. Volum 36. Hefte 3. s. 3-6.
 • Ausland, Liv Hanson; Eikeland, Olav; Widding, Steinar; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars (2005). Hva er virkestoffet i seniorpolitikk?. I: Forskerblikk på aldring og arbeid. Senter for seniorpolitikk. s. 16-19.
 • Klemsdal, Lars (2004). Et inkluderende arbeidsliv?. I: Det omsorgsfulle mennesket. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205329416. s. 118-149.
 • Klemsdal, Lars (2002). Visjoner og praksis: da sosiologi skulle bli profesjonsstudium i Norge. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. Hefte 1. s. 48-74.
 • Svare, Helge; Klemsdal, Lars (2011). Hvordan skape økt mestring blant frontlinjeansatte i servicenæringen. Rapport fra et FoU-prosjekt støttet av NHOs arbeidsmiljøfond. Arbeidsforskningsinstituttet. ISBN 9788276092851. 80 s.
 • Brethvad, Toril; Klemsdal, Lars (2009). Læringssamtalen fra ord til handling. Om utvikling av læringssamtalen som pedagogisk grep i oppvekstenhetene i Arendal: Utviklingsprosess og -produkt. Arbeidsforskningsinstituttet. ISBN 978-82-7609-258-5. 25 s.
 • Klemsdal, Lars (2008). Integreringsprosessen på det lokale NAV-kontoret. Tidlig fase av iverksettelsen av NAV-reformen. Arbeidsforskningsinstituttet. ISBN 978-82-7609-239-4. 41 s.
 • Klemsdal, Lars; Levin, Morten (veileder); Qvale, Thoralf Ulrik (veileder) (2008). Making Sense of "the New Way of Organizing" - Managing the Micro Processes of (Planned) Change in a Municipality. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-471-1303-5. 235 s.
 • Eikeland, Olav; Ausland, Liv Hanson; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars; WIDDING, Steinar (2006). Har systematisk læring på arbeidsplassen noe med livsfase- og seniorpolitikk å gjøre? Rapportering fra Forsøks- og Utviklingsprosjektene i Nasjonalt Krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (2001-2005). Arbeidsforskningsinstituuet. ISBN 82-7609-184-9. 106 s.
 • Eikeland, Olav; Ausland, Liv Hanson; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars; WIDDING, Steinar (2006). Har systematisk læring på arbeidsplassen noe med livsfase- og seniorpolitikk å gjøre? Rapportering fra Forsøks- og Utviklingsprosjektene i Nasjonalt Krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (2001-2005). Arbeidsforskningsinstituttet. ISBN 8276091849. 62 s.
 • Frøyland, Kjetil; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars; WIDDING, Steinar; Blichfeldt, Jon Frode; Hanssen, Katrine Sandkjær; Torget, Lars Martin (2004). Frafall og utstøting i bygge- og anleggsbransjen. Arbeidsforskningsinstituttet. ISBN 82-7609-136-9. 184 s.
 • Klemsdal, Lars (2003). Organisasjonsutvikling i innviklede organisasjoner. En litteraturstudie om bygg- og anleggsbransjen. Arbeidsforskningsinstituttet. ISBN 82-7609-119-9. 79 s.
 • Klemsdal, Lars; Eikeland, Olav; Teig, Inger Lise (2002). Livsfaseorientert personalpolitikk (LOP): Hvordan gi et allment begrep individuelt innhold gjennom dialog. Medvirkningsbasert utviklingsarbeid i Hordaland fylkeskommune. Arbeidsforskningsinstituttet. 37 s.
 • Qvale, Thoralf Ulrik; Winther, Fredrik; Klemsdal, Lars (2002). Nedbemmaning ved Bjølvefossen og Salten Verk- en evaluering. Arbeidsforskningsinstituttet. 33 s.
 • Kjekshus, Lars Erik; Klemsdal, Lars (2018). PROS- 160: Understanding how new technologies are integrated into the work situation of professions: Exploring the situation as a mediator between processes of organizing and context. 2018-06-20 - 2018-06-23.
 • Kjekshus, Lars Erik; Klemsdal, Lars (2017). Reforming public sector organizations – the importance of trust and loyalty in governance. European Group of Political Administration; 2017-08-30 - 2017-09-01.
 • Klemsdal, Lars; Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm (2017). Coping with the new work situation: Middle managers’ institutional work during public sector organizational reforms. Scancor; 2017-01-23.
 • Klemsdal, Lars; Wenyao, Will Zhao; Stål, Herman (2017). Theorizing situations in processes of institutional work. University of Cyprus/ University of Warwick; 2017-06-20 - 2017-06-23.
 • Klemsdal, Lars; Wittusen, Cato (2017). "To comply or not to comply, that's not the question. Challenging the compliance thesis within institutional theory.". ISS, UIO; 2017-05-04.
 • Wittusen, Cato; Klemsdal, Lars (2016). Institutions, Actors and Agency: The Relevance of Wittgenstein’s Rule-following Considerations. SCANCOR, Stanford Graduate School of Education;
 • Wittusen, Cato; Klemsdal, Lars (2016). Institutions, actors and agency: what can we learn from a modern reading of Wittgenstein’s later philosophy on the relationship between language as institution and as individual expression?. European Group for Organizational Studies; 2016-07-07 - 2016-07-09.
 • Breit, Eric; Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm; Fossestøl, Knut (2015). Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response to conflicting institutional demands during administrative reform. ALBA Graduate Business School; 2015-07-02 - 2015-07-04.
 • Breit, Eric; Alm Andreassen, Tone; Fossestøl, Knut; Klemsdal, Lars (2014). Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response. 2014-11-26 - 2014-11-27.
 • Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric; Fossestøl, Knut (2014). Organizational reforms as designed space for participation in local development processes. UiS; 2014-11-26 - 2014-11-27.
 • Breit, Eric; Alm Andreassen, Tone; Fossestøl, Knut; Klemsdal, Lars (2012). Revisiting the organizational implications of public sector reform. European Group for Organization Studies; 2012-07-05 - 2012-07-07.
 • Svare, Helge; Klemsdal, Lars (2011). Mestring i arbeidet. Håndbok for mestringsgrupper.
 • Klemsdal, Lars; Hegnes, Atle Wehn; Larsen, Håkon; Lyng, Selma Therese; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Orupabo, Julia; Skilbrei, May-Len; Solbrække, Kari N.; Stefansen, Kari (2010). Sosiologi i dag er 40.