Et profilbilde

Førsteamanuensis
Nora Simonhjell { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Nora Simonhjell", "tel": "Telefon: 51831657", "email": "nora.simonhjell@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG Q-250

Forskningsområder

- Nordisk litteratur, særlig samtidslitteratur

- Kropps- og kjønnsperspektiv

- Litteratur og sjukdom

- Minnestudier

- Litteraturkritikk

Utvalgte publikasjoner

 ?Det perfekte defekte mennesket. Kroppslig sårbarhet som visuell aktivisme. En analyse av kortfilmen Det defekte menneske (2007), Lambda Nordica, nr 1-2, 2012, vol 17 s.144-168

 

?Ordene er inngangen til ham?. Om minne, tagnad og traume i Merethe Lindstrøms roman Dager i stillhetens historie (2011). Norsk litterær årbok 2012, s. 84-112

?Å skrive fra torturistens stol. Om forfatterens valg og metoder i Gaute Heivolls roman Himmelarkivet?. Passage nr. 65. Om besættelse, kultur og Anden Verdenskrig.  Århus Universitetsforlag, s. 45-64

 

??Skrivingen er som et hull i sykdommen?. Om fordoblande skrift, sjukdom, kropp og kjønn i Beate Grimsruds En dåre fri,? Norsk litterær Årbok 2011, Det Norske Samlaget, Oslo s. 132-157

 

?Lever du än Alfred?? Ein liten diskusjon om ulike syn på sjukdom i Emil-bøkene?, i Bjarne Markussen, Kai Berseth Nilsen og Svein Slettan: Navigasjonar i barnelitteraturen. Portal forlag, Kristiansand 2011, s. 216-228

Pågående forskning

Arbeider med spørsmål om litterær og annen estetisk representasjon av forskjelligartet kroppslighet.

Arbeidserfaring

Byrja ved UiS i 2012, har tidligare bl.a. vore tilsett ved Nordisk Institut Aarhus Universitet (2009-11), Universitetet i Agder (2005-2009), Høgskulen i Volda (2003-2005)

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Simonhjell, Nora; Jager, Andreas Benedikt (2018). Innleiing. I: Norsk litterær årbok 2018. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252195644. s. 7-21.
 • Kuppers, Petra; Steichmann, Lisa; Gray, Jonny; Yergeau, Melanie; Cox, Aimee Meredith; Simonhjell, Nora; Marcus, Neil; Curans, Elisabeth; DiPetra, Amber; Heit, Stephanie (2017). Touching Disability Culture: Dansing Tiresias Petra Kuppers With contributions by Lisa Steichmann, Jonny Gray, Melanie Yergeau, Aimee Meredith Cox, Nora Simonhjell, Neil Marcus, Elisabeth Curans, Amber DiPetra and Stephanie Heit. I: The Oxford Handbook of Dance and Wellbeing (Oxford Handbooks). Oxford University Press. ISBN 978-0199949298. s. 607-630.
 • Simonhjell, Nora (2017). Beyond shadow and play: different epresentations of dementia in contemporary Scandinavian literature. I: Dementia and Literature: Interdisciplinary Perspectives (Routledge Advances in the Medical Humanities). Routledge. ISBN 978-1315-20731-5. s. 133-147.
 • Simonhjell, Nora (2017). Gavene og sinnets gåter. Cecilie Engers Mors gaver som demensfortelling. I: Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISBN 9788290359954. s. 159-182.
 • Simonhjell, Nora (2017). Miss Landmine in Angola. Negotiating the Political Aesthetics of the Mutilated Body. I: (Post)Colonial Histories. Trauma, Memory and Reconciliation in the Context of the Angolan Civil War. Transcript Verlag. ISBN 978-3-8376-3479-2. s. 235-254.
 • Simonhjell, Nora; Jager, Andreas Benedikt (2017). Innleiing. I: Norsk litterær årbok 2017. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252194081. s. 7-25.
 • Simonhjell, Nora (2016). Gløymt maskulin maskerade : eit nytt blikk på delar av forfattarskapen til Gunnar Lunde. I: Norsk litterær årbok 2016. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-9064-9. s. 199-220.
 • Simonhjell, Nora (2016). Liklengt og funne lik. Om oppløysingsprosessane i Alfred Hauges "Epitafium" og to andre likdikt. I: Mellom sky og havsens grunne. Nylesninger i Alfred Hauges forfatterskap. Novus Forlag. ISBN 9788270998739. s. 203-222.
 • Simonhjell, Nora (2016). Tre ikke helt tilfeldige gatebilder fra norsk sekstitallspoesi. I: Gaden. Æstetisk, sprogligt, kulturelt.. Forlaget Spring. ISBN 978-87-93358-22-5. s. 236-246.
 • Simonhjell, Nora (2015). 'helvits-angst og lukkedraum' Norsk lyrikk 2014. I: Norsk Litterær Årbok 2015. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8802-8. s. 40-62.
 • Simonhjell, Nora (2014). 'Det er sånn med de beste diktene at de kommer fra andres landskap' Lyrikkåret 2013. I: Norsk litterær årbok 2014. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252184631. s. 13-40.
 • Simonhjell, Nora (2012). Det perfekte defekte mennesket: Kroppslig sårbarhet som visuell aktivisme - en analyse av kortfilmen "Det defekte menneske". Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet. ISSN 1100-2573. Volum 17. Hefte 1-2. s. 144-167.
 • Simonhjell, Nora (2012). Ordene er inngangen til ham Om minne, tagnad og traume i Merethe Lindstrøms roman "Stillhetens historie". Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 84-112.
 • Simonhjell, Nora (2008). Den skadde og funksjonshemma mannen i Lars Ramslies roman Biopsi. I: Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Tapir Akademisk Forlag. s. 213-231.
 • Simonhjell, Nora (2008). Oracular Practice, Crip Body and the Poetry of Collaboration A Mediation hosted by Petra Kuppers with Amiee Meredith Cox, Jim Ferris, Alison Kafer, Neil Marcus, Nora Simonhjell, Lisa Steichmann and Sadie Wilcox. About Performance. ISSN 1324-6089. Volum About Performance. Hefte No 8 2008 Still/Movi. s. 67-90.
 • Simonhjell, Nora (2007). "en flod av ensmhent att drukna i" Om Sara Stridsbergs Drömfakulteten - tillegg till sexualteorien. Nordisk Råds litteraturpris 2006. I: Norsk litterær årbok. Det Norske Samlaget. s. 56-72.
 • Simonhjell, Nora (2004). Møte med Variasjonar eller korleis mannen frå Corleck endra livet mitt : om Geir Pollens diktsamling Variasjonar I - XXX, Gyldendal 1989. I: Fag og fagnad : festskrift til Kjell-Arild Madssen i høve 60-årsdagen 28. oktober 2004 / (red.) Pål Hamre, Ove Langlo,Odd Monsson og Hilde Osdal. Høgskulen i Volda. s. 217-224.
 • Simonhjell, Nora (2004). Rapport frå Røynda: avdeling for litteratur og tabu. I: Venceremos: Jan Inge Sørbø på Cuba. Høgskulen i Volda. s. 152-165.
 • Simonhjell, Nora (2003). "Brettar ut avisa". I: Marius Hjelle (Red.): Pax Poeta - antikrigsdikt. Det Norske Samlaget.
 • Simonhjell, Nora (2003). "Frokost". I: Ferdskriver. Teatergarasjen BIT.
 • Simonhjell, Nora (2003). "Frå ei tilfeldig minnebok". I: Hans P Laberg, Morten Eek og Stein Andreassen (red).: Prosa fra en liten by, Alf 15 - produksjon, Flekkefjord. Alf 15. s. 5-8.
 • Simonhjell, Nora; Jager, Andreas Benedikt (2018). Norsk litterær årbok 2018. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252195644. 341 s.
 • Simonhjell, Nora; Jager, Andreas Benedikt (2017). Norsk litterær årbok 2017. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252194081. 286 s.
 • Simonhjell, Nora (2009). Krøplingkroppar. Om litterær framstilling av merkte, aldrande og funksjonshemma kroppar i Lars Ramslies Biopsi og Stig Sæterbakkens Siamesisk. Institutt for nordisk og mediefag, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder. ISBN 9788271176648. 422 s.
 • Granaas, Rakel Christina; Hjorthol, Geir; Simonhjell, Nora (2004). Mellom sann skrift og mytisk røynd : festskrift til Jan Inge Sørbø i høve 50 års-dagen. Høgskulen i Volda. ISBN 8276612032. 183 s.
 • Simonhjell, Nora (2005). "Skuggar" Eksperiment B.
 • Simonhjell, Nora (2018). Glømskans bibliotek. Demens, vansinne og litteratur. Samtal med Ulf Karl Olov Nilsson. Nordic Network for Narratives in Medicine; 2018-03-21 - 2018-03-22.
 • Simonhjell, Nora (2018). Included, but still not heard?. Health Art and Society, UiT; 2018-09-11 - 2018-09-13.
 • Simonhjell, Nora (2018). Transpoesi. Nettverk for kjønnsforskning;
 • Simonhjell, Nora (2018). Å fortelle eller fortelles: noen omsorgsetiske utfordringer i og utenfor tekst og sjanger. Det humanistiske fakultetet, UiA; 2018-09-06 - 2018-09-07.
 • Simonhjell, Nora (2017). Different genres and perspective in the representation of aging and dementia in contemporary Scandinavian fiction. University of Tromsø; 2017-01-23 - 2017-01-24.
 • Simonhjell, Nora (2017). Forskjellige sjangrar og perspektiv på demens i norsk samtislitteratur. Forskningsgruppen Profesjonelle relasjoner;
 • Simonhjell, Nora (2017). Hva er, og hvordan lese demenslitteratur. Eller Hvordan elske en far og overleve. Health, Art and Society, Univerity of Tromsø;
 • Simonhjell, Nora (2017). Hvordan og hvorfor lese demens i litteraturvitenskapen?. IRIS;
 • Simonhjell, Nora (2017). Kvifor lese teksar som ved første augekast verkar irrelevante?. Universitetet i Stavanger; 2017-11-14 - 2917-11-14.
 • Simonhjell, Nora (2017). Om demensfortellingar. Kritisk, kulturel, litteracy;
 • Simonhjell, Nora (2016). Aging and dementia in Childrens literature. Centre Universitare de Norvege a Paris; 2016-05-26 - 2016-05-27.
 • Simonhjell, Nora (2016). Er det tirsdag eller februar. Demensfortellinger i nyere norsk skjønnlitteratur. Aarhus Institut;
 • Simonhjell, Nora (2016). Invitert og informert kommentor. Reginal arena for samtidsdans; 2016-06-04 - 2016-06-05.
 • Simonhjell, Nora (2016). Monstrous fat in contemporary fiction and popular culture. Nettverk for kjønnsforskning, UiS; 2016-04-28 - 2016-08-29.
 • Simonhjell, Nora (2015). Litteraturgerontologi. Peter Simonsen: Livslange liv. Plejehjemsromaner og pensionistfortællinger fra velferdsstaten.
 • Simonhjell, Nora (2014). Dementia in Contemporary Scandinavian Literature. Yale University; 2014-03-13 - 2014-03-15.
 • Simonhjell, Nora (2014). 'Det hele er nokså forvirrende'. Gunnar Lundes forfattarskap. Sandnes Bibliotek;
 • Simonhjell, Nora (2014). Ellevte finger, tå atten. Morgenbladet. [Avis]; 2014-01-17.
 • Simonhjell, Nora (2014). Kopiografiens kroppslege tid. Om forholdet kropp og teknologi i Karin Moes 39 FYK. Louise Labé den yngres ustyrtelige vandringer og andre spekuulum. Universitetet i Angder; 2014-08-05 - 2014-08-09.
 • Hellstrand, Ingvil; Simonhjell, Nora (2013). Det tredje kjønn - vitenskapelig teater. FolkenOrd; 2013-03-20.
 • Simonhjell, Nora (2013). Tarald Steins Transpoesi. Nettverk for kjønnsforskning; 2013-11-04 - 2013-11-05.
 • Simonhjell, Nora (2013). Transpoesi – eksemplifisert ved Tarald Steins dikt. Institut for Æstetik og kommunikation, Aarhus Universitet;
 • Simonhjell, Nora (2013). Transpoetiske transformasjoner. Institut for Æsetik og kommunikation, Aarhus Universitet;
 • Simonhjell, Nora (2012). Days in the History of Silence. A discussion on Merethe Lindstrøm's latest novel. University of Stavanger; 2012-06-08 - 2012-06-09.
 • Simonhjell, Nora (2012). Dødsnotater - om dødstematikken i forfattarskapen til Stig Sæterbakken (1966-2012). University of Bergen; 2012-05-11 - 2012-05-12.
 • Simonhjell, Nora (2012). Ein annan skala. Om Lars Amund Vaages "Syngja".
 • Simonhjell, Nora (2012). Forfattermøte: Merethe Lindstrøm. Norsk Litteraturfestival;
 • Simonhjell, Nora (2012). Glipa i hylla. Nekrolog Stig Sæterbakken (1966-2012).
 • Simonhjell, Nora (2012). Handtrykket. Minneord over Stig Sæterbakken (1966-2012).
 • Simonhjell, Nora (2012). Kjøttsår. Litteraturfestivalen i Stavanger;
 • Simonhjell, Nora (2012). Peer Gynt og det norske. Nordisk Institut, Aarhus Universiet;
 • Simonhjell, Nora (2012). Poesimøte. Hamsun-Ibsendagene 2012;
 • Simonhjell, Nora (2012). Stig Sæterbakken: Kroppsutfordraren. Norsk litteraturfestival;
 • Simonhjell, Nora (2012). Stigma. Litteraturfestivalen i Stavanger;
 • Simonhjell, Nora (2012). Stillas suverene smerte.Om Merethe Lindstrøms roman "Dager i stillhetens historie".
 • Simonhjell, Nora (2012). Svimmel av livet. Om Elina Katz "Skrevet på polsk".
 • Simonhjell, Nora (2012). Trauma and dementia in contemporary Norvegian Literature. University of Agder; 2012-06-06 - 2012-06-08.
 • Simonhjell, Nora (2012). Utdrag Stillas suverene smerte.
 • Simonhjell, Nora (2012). Å reise seg. Om Thorvald Steens roman "Balanse".
 • Simonhjell, Nora (2008). Biopsi - ein kroppsutfordrande roman Om Lars Ramslies roman "Biopsi" (1997). Universitetet i Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier: nordisk NOLI 208/209; 2008-03-03.
 • Simonhjell, Nora (2008). Dagane går, veker blir månader og månader år - Holger Hansen historie (roman) av Trond Davidsen.
 • Simonhjell, Nora (2008). "Jeg liker heller ikke å drukne i pur kvalitet" - på reise med Erling Kittelsens "Stående hukommelse".
 • Simonhjell, Nora (2008). Kva er lukt? Å lukte er å lese. [Radio]; 2008-04-03.
 • Simonhjell, Nora (2008). Kvelande familiedrama Bokmelding: Jonas T. Bengtsson: Submarino, roman, Gyldendal 2008.
 • Simonhjell, Nora (2008). "Lever du än Alfred - ein diskusjon om sjukdomsframstillingane i Emil-bøkene". FLU, Universitetet i Agder; 2008-01-30.
 • Simonhjell, Nora (2008). Mellom himmel og ord Bokmelding: Sigurd Tenningen: Gæa, Forlaget Gasspedal 2007.
 • Simonhjell, Nora (2008). No visible borders - presentasjon av film og Tiresiasprosjektet. Visuelt forum, UiA. Semianar: Film som forskningsformidling; 2008-11-26.
 • Simonhjell, Nora (2008). Skin narratives and the smelling skin - a reading of some putrid aspects in two contemporary Norwegian novels.
 • Simonhjell, Nora (2008). Synkronnevrotisk hundeglam - om Jørgen Krogs roman Norsk elghund, grå (2008).
 • Simonhjell, Nora (2008). The Disabled Body in Nordic Fiction. Reflections on the paralyzed body in Dag Solstad's autorship. 2008-09-04 - 2008-09-07.
 • Simonhjell, Nora (2008). "gamlingen trer i mellom" Om alderstematikken i Stig Sæterbakkens roman Siamesisk (1997). 2008-09-26.
 • Simonhjell, Nora (2008). "stillheten er et varsel" - om hørsel og hørselshemmingar i Stig Sæterbakkens roman Siamesisk (1997). 2008-10-05 - 2008-10-06.
 • Simonhjell, Nora (2008). Åkerslapp Bokmelding: Mariana Lewycka: To campingvogner og en jordbæråker, roman, Gyldendal 2008.
 • Simonhjell, Nora (2007). Autopsy in Biopsi. A discussion of the fragmented body in a Norwegian novel. 2007-08-20 - 2007-08-21.
 • Simonhjell, Nora (2007). Contemporary Poetry Poetry Reading and discussion: Nora Simonhjell. 97th Annual Meeting of the Society for the Advancement of Scandinavian Studies (SASS Conference); 2007-04-28.
 • Simonhjell, Nora (2007). "Culture is the opposite of Weather" - eller når essayet får form av å vere ei tann, ein snøkrystall eller eit koplingsskjema Neck Deep and other predicaments af Ander Monson anmeldt af Nora Simonhjell.
 • Simonhjell, Nora (2007). Den skadde og funksjonshemma mannen i Lars Ramslies roman Biopsi. Tekster på tvers. Seminar LLE, UiB; 2007-11-27.
 • Simonhjell, Nora (2007). "Dunsten av sykheten" - eit moment i Lars Ramslies roman Biopsi. Institutt for nordisk og mediefag, Høgskolen i Agder; 2007-09-28.
 • Simonhjell, Nora (2007). Kropp? Punktnedslag i Lars Ramslies og Stig Sæterbakkens kroppsutfordrande forfattarskap. 2007-09-02 - 2007-09-04.
 • Simonhjell, Nora (2007). Lever du än - Alfred?- ein diskusjon av ulike syn på sjukdom i Emil-bøkene. Institutt for nordisk og mediefag; 2007-11-01.
 • Simonhjell, Nora (2007). Marginal bodies in Contemporary Norwegian literature. 2007-05-30 - 2007-06-03.
 • Simonhjell, Nora (2007). Meisle med usynlige hender Stig Sæterbakken: usynlige hender, roman, Cappelen 2007.
 • Simonhjell, Nora (2007). Memories of motion. 2007-04-04 - 2007-04-05.
 • Simonhjell, Nora (2007). Menn i bitar. Eitt litterært eksempel. 2007-12-05.
 • Simonhjell, Nora (2007). Mors gode råd Sigrid Finne af Marit Tusvik anmeldt af Nora Simonhjell.
 • Simonhjell, Nora (2007). Skin narratives Two Contemporary Norwegian novels read through the skin. 2007-04-26 - 2007-04-29.
 • Simonhjell, Nora (2007). Tendensar i moderne norsk litteratur. Margaretha Dancus, Depertement of Scandinavian Studies, Universisty of Washington, Seattle, USA; 2007-05-29.
 • Simonhjell, Nora (2007). "lot meg friste inn i den lykkelige vilfarelse" - eller når livet gneg seg på ein. Nokre tankar kring Stig Sæterbakkens roman Besøket (2006).
 • Simonhjell, Nora (2007). "lot meg friste inn i den lykkelige vilfarelse" Besøket av Stig Sæterbakken.
 • Simonhjell, Nora (2006). Med haud og nepe - om Olaug Nilssens forfattarskap Tre om ein. Dei nynorske festspela, Nynorsk kultursentrum; 2006-06-22.
 • Simonhjell, Nora (2006). Moderne menneskehandel - om Herbjørg Wassmos roman "Et glass melk, takk".
 • Simonhjell, Nora (2006). Mysingas metode - om Bjarte Breiteigs novellesamling "Folk har begynt å bake på".
 • Simonhjell, Nora (2006). "Restene av ordene løser seg opp". Tilståingar - mellomord - basketak: Karin Moe.
 • Simonhjell, Nora (2006). The Ruined Body Reflections on memory and image in Lars Ramslie' s novel Biopsi (1997). 2006-05-04 - 2006-05-07.
 • Simonhjell, Nora (2006). The smelling skin - a reading of some putrid aspects of two contemporary Norwegian novels On Lars Ramslies novel Uglybugly (2004) and Stig Sæterbakkens novel Siamesisk (1997). 2006-11-02 - 2006-11-05.
 • Simonhjell, Nora (2004). Skrivelyst - leselyst Korleis auke skrive- og leselysta til elevar i ungdomsskulen?. 2004-10-16.
 • Simonhjell, Nora (2003). Nye kvinner i litterauren. Sunndal Folkebibliotek; 2003-03-08.
 • Simonhjell, Nora (2003). "Rapport frå røynda: avdeling for litteratur og tabu". 2003-05-22.
 • Simonhjell, Nora (2003). Sentimento del Tempo. 2003-10-11.
 • Simonhjell, Nora (2002). Tendensar i norsk 1990-tals litteratur. 2002-08-14.
 • Simonhjell, Nora (2000). Den kløande Amor : bokmelding av "Den jordiske Amor" av Hans-Ulrich Treichel.
 • Simonhjell, Nora (2000). Den vanskelege heimkoma.
 • Simonhjell, Nora (2000). Den vanskelege sanninga.
 • Simonhjell, Nora (2000). Dorsk kjøttsøvn.
 • Simonhjell, Nora (2000). Halvferdig oppvekstroman Bokmelding av Laura Djupvik: Båten er så liten, roman, Samlaget 2004.
 • Simonhjell, Nora (2000). Lummer og trykkande Bokmelding av Sigmund Jensen: Gammaglimt, noveller, Aschehoug 2004.
 • Simonhjell, Nora (2000). Noko er det Bokmelding av Mona Høvring: Noe som hjelper, roman, Oktober 2004.
 • Simonhjell, Nora (2000). Nøkterne Nora - lyriker som inspirerer. [Avis]; 2000-03-25.
 • Simonhjell, Nora (2000). Praksisteori Bokmelding: Nikolaj Frobenius: Teori og praksis, roman, Gyldendal 2004.
 • Simonhjell, Nora (2000). Prestens problem Bokmelding av Hanne Ørstavik: Presten, roman, Oktober 2004.
 • Simonhjell, Nora (2000). Sentimentalt forsvunnen Bokmelding av Alice Sebold: Alle mine kjære, roman, Samlaget 2004.
 • Simonhjell, Nora (2000). Stemmenes hus Bokmelding: Brit Bildøen: "Alt som er", roman, Samlaget 2004.
 • Simonhjell, Nora (1999). Bokmelding: Når alle er kjørt.
 • Simonhjell, Nora (1998). Bokmelding: Ekko i skallen.
 • Simonhjell, Nora (1998). Bokmelding: Kor ekte?.
 • Simonhjell, Nora (1998). Bokmelding: Mann eller hund?.
 • Simonhjell, Nora (1998). Bokmelding: Påfyll? Ja takk.
 • Simonhjell, Nora (1998). Bokmelding: Å gå inn i det banale.
 • Simonhjell, Nora (2008). No Visible Borders - performance video.
 • Simonhjell, Nora (2007). Forfattermøte Poesilesing og diskusjon av forfattarskapen til Nora Simonhjell.
 • Simonhjell, Nora (2007). Norsk kritikerlags oversetterpris 2006.
 • Simonhjell, Nora (2007). Tiresias-project Workshop.
 • Simonhjell, Nora (2006). Kritikerprisen for årets beste oversettelse 2005.
 • Simonhjell, Nora (2004). Norsk Oversetterpris 2004.
 • Simonhjell, Nora (2003). Norsk samtidslyrikk.
 • Simonhjell, Nora (2003). Til min bror, ut av det blå - vernissasje.
 • Simonhjell, Nora (2002). Risikosoner.